Leren leren: werkhouding en aanpak gedragDovnload 96.13 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte96.13 Kb.
ZML SO Leerlijn Leren Leren

LEREN LEREN: WERKHOUDING EN AANPAK GEDRAG


Leerlijnen

KerndoelenPlannen/Organiseren

Voorbereiden

Omgaan met tijd
Taakaanpak

Instructie opvolgen

Werken volgens een stappenplan

Oplossingsgericht werken

Zelfstandig werken
Reflectie/Terugkoppeling

Reflectie op eindproduct

Reflectie op werkwijze


1. Aanpak gedrag: De leerlingen leren uiteenlopende strategieën en vaardigheden gebruiken voor het opnemen, verwerken en hanteren van informatie


Werkhouding

Samenwerken

Hulp vragen

Aan regels houdenVerantwoordelijkheid

2. Werkhouding: De leerlingen leren belangstelling hebben voor de omringende wereld en leren die wereld onderzoeken en daarin taken uitvoeren


Kerndoel 1: Aanpak gedrag: De leerlingen leren uiteenlopende strategieën en vaardigheden gebruiken voor het opnemen, verwerken en hanteren van informatiePLANNEN/

ORGANISEREN

1

2

3

4

Voorbereiden

-

-

Bedenkt één voorwerp dat hij nodig heeft bij een bekende taak en pakt dit


Bedenkt 4 voorwerpen die hij nodig heeft bij een bekende taak en pakt deze

Omgaan met tijd

-

-

-

-

PLANNEN/

ORGANISEREN

5

6

7

8

Voorbereiden

Pakt 5 voorwerpen voor een onbekende taak aan de hand van een takenlijst (in pictogrammen)


Pakt voor twee onbekende taken alle voorwerpen aan de hand van takenlijsten (in pictogrammen

Bedenkt hoe hij een bekende taak gaat aanpakken en maakt een stappenplan (max. 3 stappen)

Bedenkt hoe hij een bekende taak gaat aanpakken en maakt een stappenplan (4-6 stappen)

Omgaan met tijd

-

Rondt een taak af als de tijd ver-streken is, bij een afgesproken tijdsplanning

Wisselt, tijdens het doen van twee taken, van taak op een afgesproken tijdstip

Wisselt, tijdens het doen van drie taken, twee keer van taak op twee afgesproken tijdstippen


PLANNEN/

ORGANISEREN

9

Voor hogere niveaus raadpleeg leerlijnen VSO Voorbereiding op dagbesteding en arbeid: 3.4

Voorbereiden

Beschrijft hoe hij twee taken achter elkaar gaat doen in een taakplanning

Omgaan met tijd

Schat in hoeveel taken hij kan doen in een half uurTAAKAANPAK

1

2

3

4

Instructie opvolgen

Voert een korte, nieuwe handeling uit (1 stap) als een ander deze heeft voorgedaan


Voert een korte, nieuwe handeling uit (2 stappen) als een ander deze heeft voorgedaan

Volgt een meervoudige instructie op (2 stappen)

Volgt een drievoudige instructie op voor bekende handelingen

Werken volgens een stappenplan

-

-

-

-

Oplossingsgericht werken

-

-

-

-

Zelfstandig werken

-

-

Werkt 2-3 minuten zelfstandig aan een bekende, terugkerende taak

Werkt 5 minuten zelfstandig aan een bekende, terugkerende taak


TAAKAANPAK

5

6

7

8

Instructie opvolgen

Volgt een drievoudige instructie op voor onbekende handelingen

Luistert naar de gehele instructie van de begeleider voordat hij aan een taak begint


-

-

Werken volgens een stappenplan

Maakt met behulp van een gegeven stappenplan een bekende taak af (3 stappen)

Maakt met behulp van een gegeven stappenplan een bekende taak af (4-6 stappen)


Maakt met behulp van een gegeven stappenplan een bekende taak af (6-12 stappen)


Maakt met behulp van een stappenplan een onbekende taak af (max. 3 stappen)


Oplossingsgericht werken

Maakt begeleider duidelijk dat en waar hij een probleem heeft

Weet wat hij moet doen als hij vast-loopt (hanteert de afgesproken regel in plaats van afwachtende houding aan te nemen)


Probeert de taak nog een keer als het resultaat de eerste keer niet aan de eisen van de taak voldoet

Bedenkt een oplossing voor een materiaalprobleem

Zelfstandig werken

Werkt korte tijd zelfstandig aan een bekende, terugkerende taak

Doet langere tijd zelfstandig een bekende, terugkerende taak

Doet zelfstandig twee bekende, samenhangende taken achter elkaar


Doet zelfstandig meerdere bekende, samenhangende taken achter elkaar
TAAKAANPAK

9

Voor hogere niveaus raadpleeg leerlijnen VSO Voorbereiding op dagbesteding en arbeid: 3.2., 3.3.

Instructie opvolgen

-
Werken volgens een stappenplan

Maakt met behulp van een stappenplan een onbekende taak af (4-6 stappen)

Oplossingsgericht werken

Kiest uit verschillende oplossingen om een taak uit te voeren de beste en voert die uit

Zelfstandig werken

Doet zelfstandig twee op zichzelf staande, bekende taken achter elkaarREFLECTIE/

TERUGKOPPELING

1

2

3

4

Reflectie op eindproduct

-

-

-

-

Reflectie op werkwijze

-

-

-

Vertelt hoe hij een taak heeft aangepakt en geeft zijn mening (goed/fout)


REFLECTIE/

TERUGKOPPELING

5

6

7

8

Reflectie op eindproduct

-


Controleert achteraf of zijn werk aan 1 concrete (objectieve) eis voldoet


controleert achteraf of zijn werk aan meerdere concrete (objectieve) eisen voldoet

Controleert achteraf of zijn werk aan 1 kwalitatieve (subjectieve) eis voldoet

Reflectie op werkwijze

Geeft aan of hij alle stappen (3) van een bekende taak heeft doorlopen en vertelt per stap hoe dat ging (goed/fout)


Geeft aan of hij alle stappen (4-6) van een bekende taak heeft doorlopen en vertelt per stap hoe dat ging (goed/fout)

Benoemt van een grote, bekende taak (meer dan 6 stappen) welke stappen er goed gingen en welke stappen er beter konden


Geeft van alle stappen (3) van een onbekende taak aan wat er goed ging en wat er niet goed ging

REFLECTIE/

TERUGKOPPELING

9

Voor hogere niveaus raadpleeg leerlijnen VSO Voorbereiding op dagbesteding en arbeid

Reflectie op eindproduct

Controleert achteraf of zijn werk aan meerdere kwalitatieve (subjectieve) eisen voldoet

Reflectie op werkwijze

Geeft van alle stappen (4-6) van een onbekende taak aan wat er goed ging en wat er niet goed ging


Kerndoel 2: Werkhouding: De leerlingen leren belangstelling hebben voor de omringende wereld en leren die wereld onderzoeken en daarin taken uitvoeren


WERKHOUDING

1

2

3

4

Samenwerken

-

-

-

-

Hulp vragen

Trekt de aandacht van de begeleider als hij hulp nodig heeft


Gaat naar de begeleider toe als hij hulp nodig heeft

Vraagt rustig om hulp als hij die nodig heeft

Hanteert de afgesproken vaste regel om hulp te vragen

Aan regels houden

Kent de betekenis van één vaste regel op een pictogram in de klas en houdt zich daaraan


Kent de betekenis van 2 vaste regels op pictogrammen in de klas en houdt zich daaraan

Kent de betekenis van 4 vaste regels op pictogrammen in de klas en houdt zich daaraan

Houdt zich aan één nieuwe regel die de begeleider voorafgaand aan het werk (met hem) bedenkt

Verantwoordelijk-heid

Begint aan een taak als hem dat gevraagd wordt

Gaat voorzichtig met materiaal om

Zet de spullen terug als hij klaar is met een taak en helpt andere leerlingen daarbij

Gebruikt het materiaal dat nodig is voor de taak (dus niet teveel verf, of niet meer papier dan noodzakelijk)


WERKHOUDING

5

6

7

8

Samenwerken

Werkt 5 minuten met een andere leerling samen aan een bekende taak, op basis van een gegeven taakverdeling

Werkt 10 minuten met een andere leerling samen aan een bekende taak, op basis van een gegeven taakverdeling

Werkt 20 minuten met een andere leerling samen aan een bekende taak, op basis van een gegeven taakverdeling

Maakt voor een bekende taak (3-4 stappen) met een andere leerling een taakverdeling en voert de taak samen uit


Hulp vragen

Weet wanneer de begeleider beschikbaar is voor hulp en wanneer niet

Weet in elke situatie wie en wanneer hij om hulp mag vragen volgens de afgesproken regels


-

-

Aan regels houden

Kan een bekende regel toepassen in meerdere situaties als hem dat vooraf gevraagd wordt door de begeleider


Bedenkt zelf een relevante regel waar hij zich tijdens zijn werk aan gaat houden

-

-

Verantwoordelijk-heid

Maakt zijn taken af, ook als hij ze niet leuk vindt

Probeert zijn taak nog een keer als het de eerste keer niet lukt

Zet zich in om zijn taak kwalitatief goed af te ronden

Gaat harder werken als hij zijn werk niet af dreigt te krijgen

WERKHOUDING

9

Voor hogere niveaus raadpleeg leerlijnen VSO Voorbereiding op dagbesteding en arbeid: 3.5.

Samenwerken

Maakt voor een bekende taak (3-4 stappen) met meer dan twee andere leerlingen een taakverdeling en voert de taak samen uit

Hulp vragen

-
Aan regels houden

-
Verantwoordelijk-heid

Zet zich langere tijd in voor werk dat hij niet leuk vindt
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina