Leverage ratios / (financiële) hefboom ratio’s Debt ratio/ moeten zo laag mogelijkDovnload 30.27 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte30.27 Kb.
BMA H2929.3 .1 Leverage ratios / (financiële) hefboom ratio’s
Debt ratio/ - moeten zo laag mogelijk zijn. Je hebt dan minder vaste lasten (aflossing en rente)

Debt-equity en omdat je minder eigen vermogen hebt, zal de winst per aandeel stijgen.

ratio Rentedragend vreemd vermogen kun je van de belasting aftrekken.

- gebruikt de boekwaarde (de marktwaarde bepaalt wel of de schuldhouders hun

geld terugkrijgen, dus verwacht je dat analisten kijken naar het deel van de schuld als

onderdeel van de totale marktwaarde van de schulden en het vermogen. De marktwaarde omvat echter ook de waarde van de immateriële activa, gegenereerd door onderzoek, ontwikkeling, enzovoort. Deze activa vallen niet te verkopen, dus als de firma failliet gaat, blijft van die waarde niets over)

- let op: soms worden debt ratio’s anders berekend, door bijvoorbeeld de korte termijnschulden of andere obligaties mee te rekenen. Er is zijn veel verschillende manieren om ze te berekenen en er is geen wet die vaststelt hoe het moet.

Times interest - moet zo hoog mogelijk zijn, dit wijst voor de kredietverstrekkers namelijk op meer Earned zekerheid dat ze hun betaling ontvangen. Dit is het aantal keren dat je je interest

kunt betalen uit de winst die je hebt betaald

- de mate waarin de rente wordt gedekt door verdiensten voor rente en belasting

plus afschrijvingen.

- meet hoeveel ruimte er overblijft tussen de ‘horde en de hordeloper’, dus tussen de interestbetaling en het bedrijf dat de interest moet betalen.
29.3.2 Liquidity ratios / Liquiditeitsratio’s
Net working - moet zo hoog mogelijk zijn, je hebt dan genoeg vlottende activa in verhouding tot capital…. je totale activa om je schulden te kunnen betalen.
Current ratio - moet zo hoog mogelijk zijn (zie beschrijving net working capital….)

- meet het marge van liquiditeit.

- snelle afname van deze ratio’s kan wijzen op problemen, maar dit kan echter ook misleidend zijn.
Quick ratio / - moet zo hoog mogelijk zijn, duidt erop dat je meer mogeljkheid hebt om je acid-test schulden te betalen

- stel dat een bedrijf wegens ernstige omstandigheden moet verkopen, dan raakt hij

zijn goederen alleen kwijt als hij ze voor brandverkoopprijs verkoopt. Daarom kunnen managers beter letten op cash, korte termijn obligaties en rekeningen die klanten nog niet hebben verkocht. (Dat is namelijk het geld wat je wel écht zal hebben in noodgevallen).
Cash ratio - moet zo hoog mogelijk zijn, je hebt dan namelijk meer mogelijkheden om je schulden te betalen

- cash en verkoopbare effecten zijn de meest liquide activa die een bedrijf kan hebben, vandaar dat men vaak naar de cash ratio kijkt.


Interval - moet zo hoog mogelijk zijn, omdat je dan langere tijd de kosten kunt betalen met

Measure het geld wat je hebt.

- laat zien hoeveel dagen je vooruit kunt om al je kosten te betalen. Dit is fijn in situaties wanneer er tijdelijk geen omzet behaald wordt, maar er wel kosten zijn.


29.3.3 Efficiency ratios / Efficiëntie ratio’s (en productiviteit)
Sales to assets - moet zo hoog mogelijk zijn, je gebruikt dn je activa efficiënt.

Ratio / - we gebruiken het gemiddelde van de vlottende en vaste activa.

Asset turnover - laat zien in welke mate de activa van de firma in gebruik worden gesteld

- een hoge ratio kan verschillende oorzaken hebben:  • De activa worden efficiënt gebruikt

  • De onderneming werkt dicht bij de capaciteit, dus is het moeilijk om verkopen toe te laten nemen zonder kapitaal te investeren

  • De firma produceert veel producten met een laag marge


Sales to net - moet zo hoog mogelijk zijn, want als je net working capital laag is/blijft, zijn er

working cap. weinig nieuwe schulden bijgekomen en houd je dus meer over van je verkopen, mogelijk voor afbetaling oude schulden.
Days in - moet zo laag mogelijk zijn, het bedrijf is dan namelijk in staat om een voorraad snel Inventory te verkopen en ze werken dus efficiënt.

- meet de snelheid waarmee een bedrijf zijn voorraad verkoopt. Hierbij meten we

het aantal dagen dat nodig is om de goederen te produceren en te verkopen

- kostprijs verkopen moet gedeeld worden door 365 voor dagelijkse kostprijs


Average - moet zo laag mogelijk zijn, dit wil zeggen dat klanten hun rekeningen snel betalen.

Collection - meet hoe snel klanten hun rekeningen betalen

Period - hoe meer dagen, des te onaantrekkelijker de kredietvoorwaarden of de laksheid

in het opjagen van de langzame betalers.


Receivables - moet zo hoog mogelijk zijn, want dit wijs op efficiënt beheer van debiteuren. Je wilt turnover namelijk dat die zo snel mogelijk betalen.
29.3.4 Profitability ratios / winstgevendheidratio’s
Net profit margin - moet zo hoog mogelijk zijn, je wilt een zo hoog mogelijk bedrijfsresultaat in verhouding tot je verkopen.

- het deel van de verkopen dat ook werkelijk winst is


Return on assets - moet zo hoog mogelijk zijn, je wilt zo weinig mogelijk activa en een zo hoog mogelijk bedrijfsresultaat

- prestaties van het bedrijf door de verhouding van het inkomen tot de

totale activa

- een lage ROA wil niet zeggen dat de activa beter anders benut kunnen

worden, en een hoge ROA wil ook niet per se zeggen dat je dezelfde activa nu kunt kopen en er veel aan verdiend
Return on equity - moet zo hoog mogelijk zijn, hiermee krijg je zo veel mogelijk aandeelhouders. Je kunt investeren, waardoor de winst per aandeel hoog wordt. Aandeelhouders zien graag dat bedrijven een hoge ROA hebben.
Payout ratio - hangt van de situatie af. Een lage payout ratio kan namelijk betekenen dat het bedrijf dit jaar een slecht resultaat heeft behaald, maar het kan ook zijn dat er veel geïnvesteerd is om de groei van het bedrijf te financieren.

- meet de het deel van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd.

29.3.5 Market-value ratios / marktwaarde ratio’s
Price-earnings - moet zo hoog mogelijk zijn, je hebt dan een goede koers-winst verhouding.

Ratio (P/E) De prijs van een aandeel is in een goede verhouding tot de winst.

- meet de prijs die investeerders bereid zijn te betalen voor elke dollar winst.
Dividend Yield - hangt van de situatie af. (zie uitleg payout ratio)

- meet het dividend als deel van de prijs van het aandeel.

- een hoge ratio kan erop wijzen dat investeerders een relatief te hoge rate of return vragen of dat ze geen snelle groei in dividend verwachten.


Market-to-book ratio - moet zo hoog mogelijk zijn, dit wil namelijk zeggen dat je een betere marktwaarde per aandeel hebt.

- een ratio van 1,3 zou betekenen dat het bedrijf 30% meer waard is dan dat investeerders nu en in het verleden erin hebben geïnvesteerd.
29.3.6 Dupont-system:

Het systeem waarbij de profitability ratio’s en efficiency ratios worden gecombineerd om sneller een andere ratio te berekenen.


Bedrijfsresultaat voor belasting - belasting

ROA = activa x sales to assets ratio x profit margin

ROE = leverage ratio x ROA x debt burden
Bedrijfsres. voor belasting – belasting - interest

Debt burden = (bedrijfsres. – belasting)
Als de leverage ratio groter is dan de debt burden, neemt de return on equity toe.
29.3.7 Common-size financial statements

Om te kijken hoe een bedrijf presteert tegenover zijn concurrenten, is er een methode om dit te analyseren. Dit doen we door common-size financial statements op te stellen of reeds bestaande statements te bekijken.

Common-size financial statements zijn


  • Balans waarin alle items zijn uitgedrukt als percentage van de totale activa

  • Winst en Verliesrekening waarin alle items zijn uitgedrukt als percentage van de opbrengsten.


29.5 Financial Planning models – ‘percentage van de omzet-model’
Basis berekenen financieringsbehoefte: + investeringen in Netto Werk Kapitaal

+ investeringen in vaste activa

+ dividend

- operationele kasstroom


Stappenplan ‘percentage van de omzet – model’

  1. Bereken de operationele kasstroom voor het komende jaar (als het kan, is het makkelijkste

Afschrijving + netto inkomen)

  1. Bereken de investeringskasstroom

  2. Bereken het verschil tussen de operationele kasstroom en de investeringskasstroom, namelijk de vrije kasstroom.

  3. Bereken de financieringskasstroom (dividend + rente)

  4. Bereken de financieringsbehoefte (Vrije kasstroom – financieringskasstroom)Omzet


Kostprijs verkopen

Afschrijvingen

Bedrijfsresultaat

Belasting over resultaat 40%

Bedrijfsresultaat na belasting

Afschrijvingen

Toename NWK

Operationele Kasstroom


Investeringskasstroom
Vrije kasstroom
Uitbetaald dividend

Betaalde rente na belasting


Financieringskasstroom
Financieringsbehoefte (vrije ks – financieringsks)

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

2200 2640 5474

-1980 -2376 -4927

-53 -55 -114

167 209 433-67 -84 -173

100 125 260

+53 +55 +114

-39 -88 -183

114 92 191-71 -165 -342

43 -73* -151

-43 -59 -109

-25 -27 -79

-68 -86 -188

25 159 339* = negatieve vrije kasstroom, let op bij intypen berekening financieringsbehoefte
Je ziet hierboven ook dat positieve resultaten gepaard kunnen gaan met negatieve vrije kasstromen. Dit kan komen door investeringen in NWK en in vaste activa die noodzakelijk zijn voor de groei van een onderneming.
Financieringsbehoefte kan opgevuld worden met rentedragend vreemd vermogen (let op dat de debt ratio niet te hoog wordt!) of met eigen vermogen (minder dividend uitgeven of juist meer aandelen).
Let op: liquide middelen en rentedragende schulden op korte termijn mogen in het NWK opgenomen worden om de berekening te vergemakkelijken, maar dat mag alleen maar als deze posten als onlosmakelijk zijnde met de bedrijfsoperaties worden beschouwd.

Berekening nettowinst zou zijn:

Omzet

Kostprijs verkopen

Afschrijvingen

EBIT (bedrijfsresultaat voor belasting)

Rente

Winst voor belstingBelasting

Netto winst34.500

-31.050


-720

2.730


-500

2.230


-557,5

1.672,50
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina