Locatie: Voormalige parochiekerk St. Jacob te ‘s-HertogenboschDovnload 8.43 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte8.43 Kb.
1’s-Hertogenbosch, gemeente ’s-Hertogenbosch, NB
Locatie: Voormalige parochiekerk St. Jacob te ‘s-Hertogenbosch

Bisdom: 's-Hertogenbosch

Cultusobject: H. Theresia van Lisieux [beeld, relikwie]

Datum: 3 oktober

Periode: 1936 - circa 1955

Adres: Parochie Binnenstad, Torenstraat 16, 5211 KK 's-Hertogenbosch 073-6144170


In de parochiekerk St. Jacob heeft een aantal jaren een bescheiden verering voor de H. Theresia van Lisieux gebloeid. Waarschijnlijk heeft deze verering niet of nauwelijks uitstraling buiten de eigen parochie gekend.

________________________________________________________________________


Topografie

Zie: ’s-Hertogenbosch, Hubertus, dl. 4

De huidige St.- Jacobskerk is gebouwd in 1907, en in 2002 aan de eredienst onttrokken.

Er zijn plannen om er een Jeroen Boschcentrum te vestigen.


Cultusobject

- Aan een pilaar achter in de kerk (bij binnenkomst de eerste links) bevindt zich in een nis een beeltenis van de H. Theresia, met aan elke kant twaalf votieftegels. Verder een offerblok en een opschrift ‘A 1936'. De in totaal 24 votieftegels zijn deels voorzien van een jaartal, uit de periode 1937-1952. Eén verwijst naar ‘bovennatuurlijk ingrijpen’ in juni 1929 en is kennelijk jaren later aangebracht. Een andere vermeldt: ‘Ter blijde herinnering/1895 1885-1936'. Deze jaartallen verwijzen naar de ambtsperiode van pastoor C.C. Prinsen. Twee tegels hebben behalve tekst de afbeelding van een bootje. De laatste (25ste) tegel is aangebracht boven het offerblok en draagt de tekst: ‘Zegen onze onderneming M.V. 3 october 1953'.

- Er zijn twee relieken geweest van de heilige. De eerste, ‘ex veste’ (van haar kleed), heeft een duplicaat-certificaat uitgeschreven in Brugge 18 november 1936. Op 21 november 1936 gaf de bisschop van ‘s-Hertogenbosch toestemming tot verering. De tweede ‘ex ossibus’ (van haar gebeente) heeft een bijbehorend certificaat gedateerd 30 april 1931, afgegeven namens D. Joseph Placidus Nicolini, bisschop van Assisi.Op 1 oktober 1941 erkent A.F. Diepen de echtheid ervan en geeft toestemming tot verering. Volgens een aantekening in doos 14 van het parochiearchief is deze relikwie verloren geraakt.
Verering

Volgens een zegsman (Frans Jansen) was de devotie vooral een initiatief van een rijke parochiane, mevrouw Sweens, die ook het beeld heeft geschonken.In het (ongeïnventariseerde) parochiearchief konden geen sporen van bedevaartactiviteit worden ontdekt. Het memoriaal maakt geen melding van de verering, er zijn geen speciale aflaten gevonden, de kasboeken hebben wel posten als offer- en kaarsengeld voor Theresia, haar feest werd gevierd op 3 oktober, maar het stoelengeld bracht maar enkele guldens op, ten opzichte van circa f 70 op gewone zondagen. Regelmatig worden steentjes besteld (votieftegels) maar zonder naam en herkomst van de gelovige. Er zijn geen uitgaven gedaan voor specifiek Theresia-drukwerk of devotionalia.
Bronnen

A1 ’s-Hertogenbosch, Bouwloods St-Jan, Parochiearchief.

B Diverse publicaties over de geschiedenis van de Jacobskerk en -parochie zijn geraadpleegd, kopieën in PJM-BiN-dossier.

C PJMI-BiN-dossier; mededelingen van Frans Jansen, ’s-Hertogenbosch, 2003.
Ottie Thiers
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina