‘Mediagebruik van Allochtonen in Nederland’Dovnload 246.77 Kb.
Pagina1/5
Datum16.08.2016
Grootte246.77 Kb.
  1   2   3   4   5

Jaargang 1, no. 1 December 2001

‘Mediagebruik van Allochtonen in Nederland’


Mira Media is een projectorganisatie met landelijke en Europese activiteiten. Mira Media streeft naar gelijkwaardige deelname van allochtonen in de audiovisuele media op alle functieniveaus en zet zich in voor een kleurrijke programmering. Een programmering die zich enerzijds uit in een multicultureel aanbod voor een breed, autochtoon en allochtoon publiek, en anderzijds in een doelgroepprogrammering voor specifieke allochtone groepen. Daarbij werkt Mira Media aan het vergroten van de mediavaardigheid van kijkers en luisteraars. Anders gezegd, kijkers en luisteraars moeten kritisch (leren) omgaan met het aanbod van audiovisuele en interactieve media, maar ook zelf de technische en inhoudelijke kennis onder de knie krijgen om met media aan de slag te gaan. Bij de organisatie van activiteiten wordt intensief samengewerkt met omroepen, onderwijsinstellingen, netwerken van mediaprofessionals en andere betrokkenen in Nederland en Europa. Via publicaties houdt Mira Media haar relaties op de hoogte van haar activiteiten en van actualiteiten op het gebied van media en allochtonen.
In de uitgave ‘Feiten & Cijfers’ probeert Mira Media de link te leggen tussen harde data en de actualiteit. Met behulp van de meest actuele (beschikbare) gegevens wil Mira Media journalisten, onderzoekers, mediaconsumenten en andere geïnteresseerden informeren over relevante thema’s rond media en minderheden. Daarbij werken we vanuit de invalshoek van de allochtone mediaconsument. Ook trachten we een beschrijving te geven van de actuele ontwikkelingen rond het betreffende thema. ‘Feiten & Cijfers’ is te vinden op de Mira Media-website (www.miramedia.nl).


Feiten & Cijfers: ‘Mediagebruik van allochtonen in Nederland’

Inhoudsopgave Pag.

I Inleiding……………………………………………………………………………………………… 4

II Eigen media-aanbod en –gebruik…………………………………………………………………… 5
III Kijkgedrag…………………………………………………………………………………………. 11

IV Luistergedrag………………………………………………………………………………………. 12


V Leesgedrag………………………………………………………………………………………….. 14

VI Tot slot…..………………………………………………………………………………………….. 15

VII Relevante literatuur……………………………………………………………………………….. 16


VIII Adressen………………………………………………………………………………………….. 18

Tabel 1. Gemeenten met het hoogste percentage niet-westerse allochtonen op 1 januari 2000

Gemeentenaam

Percentage niet-westerse allochtonen*

Aantal inwoners (x 1000)

Amsterdam

31

731

Rotterdam

30

593

Den Haag

28

441

Utrecht

20

234

Diemen

20

24

Schiedam

19

76

Almere

17

143

Lelystad

15

63

Dordrecht

14

120

Arnhem

14

138

* niet-westerse allochtonen zijn afkomstig uit Afrika, Azië (excl. Japan en Indonesië), Zuid-Amerika en Turkije.

Bron: CBS, 2001I Inleiding

De reacties in Nederland op de gebeurtenissen van 11 september 2001 hebben duidelijk gemaakt dat er nog een grote kloof is tussen de verschillende etnische groepen in onze multiculturele samenleving. De media toonden in de eerste weken na 11 september geen gebalanceerde afspiegeling van meningen en opvattingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving leefden. De berichtgeving was monocultureel en pro-Amerikaans. Meningen van allochtone groepen, en meer specifiek die van de islamitische groepen, kwamen niet volwaardig aan bod. Deze groepen keerden zich daardoor massaal tot andere nieuwsbronnen die vaak hun origine hebben in de landen van herkomst. Deze ontwikkeling liep parallel aan de ontdekking van het televisiestation Al Jazeera door de westerse media als alternatieve nieuwsbron. Nederlandse journalisten zagen voor het eerst de eigen beelden en meningen vanuit de Arabische wereld. Beelden en commentaren met een andere toonzetting en voortkomend vanuit een andere culturele achtergrond. Journalisten en programmamakers begonnen zich te realiseren dat dit tevens de informatie is en de beelden zijn die elke dag in een groot deel van de allochtone huishoudens worden geconsumeerd.


In deze eerste editie van ‘Feiten & Cijfers’ wil Mira Media een bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis rond mediagebruik van allochtonen in Nederland. In de eerste dagen na de terroristische aanslagen in Amerika op 11 september 2001 werd Mira Media regelmatig benaderd door journalisten met vragen over de wijze waarop allochtonen nieuws en informatie verkregen over de gebeurtenissen. Uit deze contacten bleek dat er weinig kennis was over het mediagedrag van allochtonen en de aard van de media die worden bekeken en beluisterd. Het was tevens een teken dat journalisten en programmakers weinig weten van de sociaal culturele en religieuze achtergronden van de allochtone groepen. Het is belangrijk dat journalisten en mediamakers hiervan op de hoogte zijn, zodat ze hier hun berichtgeving en programmering op aan kunnen sluiten en uitspraken met feiten kunnen staven. Uit deze ‘Feiten en Cijfers’ komt onder meer naar voren dat allochtonen zich niet alleen door hun ‘eigen’ media, maar ook nadrukkelijk door de Nederlandse media laten informeren. Zij kunnen zich hierdoor vaak beter dan de doorsnee Nederlandse mediaconsument een mening vormen over internationale ontwikkelingen. Dit laatste zal echter alleen blijven gebeuren als de Nederlandse media ook als betrouwbaar kunnen worden beschouwd. Deze betrouwbaarheid heeft de laatste maanden een ‘deuk’ opgelopen. Om journalisten en mediamakers te helpen dit vertrouwen weer de herstellen en verder vorm te geven is Mira Media begonnen met deze reeks van ‘Feiten en Cijfers’.
De gegevens omtrent mediagebruik van allochtonen die in deze uitgave gebruikt zijn, hebben voornamelijk betrekking op de grootste migrantengroeperingen in Nederland: Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, Chinezen en Molukkers. De data zijn afkomstig van het onderzoek ‘Etnische minderheden en de media: een onderzoek naar het media-aanbod voor en mediagebruik door etnische minderheden’ (2000) van de Universteit Twente in opdracht van de NPS, en van de onderzoeken ‘Mediagebruik Etnische Publieksgroepen 1998’ (1999) en ‘Invloed Schotelantennes op kijkgedrag Turken en Marokkanen’ (1996), beide van het onderzoeksbureau Veldkamp Marktonderzoek. Helaas zijn er geen gegevens bekend over het mediagebruik van andere etnische groepen, zoals vluchtelingen en Oost-Europeanen, en zijn er geen recentere gegevens beschikbaar rond het mediagebruik van allochtonen.
De afdeling Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS is momenteel bezig met een nieuw mediagebruikonderzoek onder allochtonen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de NPS, NOS en de Rijksvoorlichtingsdiendst (RVD). De NOS heeft de taken voor dit onderzoek overgenomen van Veldkamp Marktonderzoek. De rapportage wordt eind juni 2002 verwacht. Zodra de gegevens beschikbaar zijn, zullen we deze verwerken in de digitale editie van ‘Feiten & Cijfers’ op de Mira Media-website.
II Eigen media-aanbod en -gebruik

In het licht van de recente aanslagen in Amerika is het interessant om te weten waar de allochtone bevolking in Nederland hun informatie rond de huidige crisis zoal vandaan haalt. Vooral Marokkanen en Turken hebben de mogelijkheid om de berichtgeving vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en te vergelijken. Via een schotelverbinding kunnen ze veel Arabische- en Turkse zenders ontvangen die de situatie vanuit een heel ander oogpunt belichten dan bijvoorbeeld de Amerikaanse nieuwszender CNN. We geven eerst een overzicht van welke Turkse en Arabische televisiezenders er in Nederland kunnen worden ontvangen. Hierbij moet worden vermeld dat het aanbod van Turkse zenders groter is dan specifiek Marokkaanse zenders. Er zijn wel een groot aantal Arabischtalige satellietzenders maar die zijn vanwege de taal voor een groot deel van de Nederlandse Marokkanen (Berbers) niet te volgen. Onderstaande gegevens zijn ontleend aan het onderzoek van Els Dragt (2000) aan de Universiteit Twente, in opdracht van de NPS, getiteld ‘Etnische minderheden en de media: een onderzoek naar het media-aanbod voor en mediagebruik door etnische minderheden’.


De komst van satelliet-televisie heeft ervoor gezorgd dat onder meer Turken, Marokkanen, Chinezen en Hindoestaanse Surinamers zenders uit het moederland of zenders uit landen met dezelfde taal kunnen ontvangen. Voor Antillianen, Molukkers en de niet-Hindoestaanse Surinamers zijn er geen satellietzenders uit het moederland te ontvangen. Naast het ontvangen van signalen via de satelliet kan men ook televisie kijken via de kabel. In steden waar veel etnische groeperingen wonen, zijn er verschillende Turkse, Arabische of Chinese televisiezenders uit het moederland via de kabel te ontvangen. Verschillende kabelmaatschappijen bieden een steeds groter aanbod van satelliet kanalen digitaal aan via de decoder.


Turken

De laatste jaren is het televisie-aanbod voor Turken sterk uitgebreid. Via een schotel kunnen zij ongeveer elf televisiezenders vanuit Turkije ontvangen. Deze zenders zijn alle commercieel, met uitzondering van TRT International. Dit is een staatszender die speciaal gericht is op Turken in West-Europa. Dit is tevens de enige Turkse zender die in veel gemeenten via de kabel te ontvangen is. Uit een artikel in de VPRO-gids (nr. 45, 10 t/m 17 nov. 2001) blijkt dat veel Turken in Nederland veel naar deze zender kijken, ondanks het nationalistische karakter van de staatszender. TRT Int. is een belangrijke nieuwsbron voor zowel Turks nieuws als Nederlands nieuws. Via deze zender blijven Turken in Nederland op de hoogte van hetgeen in Turkije én in Nederland gebeurt. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste Turkse tv-zenders die vanuit Turkije in Nederland te ontvangen zijn.
Tabel 9. Turkse tv-zenders vanuit Turkije (augustus 2000)TV-zender

Omschrijving

TRT Int.

Staatszender. Ook via de kabel te ontvangen in Nederland. Primair gericht op Turken die in West-Europa verblijven.

ATV

Commerciële zender die behoort tot de Sabah mediagroep. Zendt vooral films, muziek, soaps en comedy uit, met om het uur een nieuwsuitzending. Te vergelijken met RTL 4.

Star TV

Commerciële laagdrempelige zender vooral gericht op amusement. Zendt veel films uit en het populaire jongerenprogramma Televole. Lijkt op SBS 6.

Show TV

Commerciële laagdrempelige zender vooral gericht op amusement (films, mode, muziek). Behoort tot een mediagroep samen met de filmzender Cine 5. Lijkt op SBS 6.

Kanal D

Commerciële zender die programmablokken uitzendt gericht op Turken in West-Europa. Behoort tot de Dogangroep. Deze groep is de machtigste holding in Turkije die allerlei activiteiten ontplooit oa. in de energiesector. Laagdrempelige zender gericht op amusement. Lijkt op RTL 5.

TGRT

Commerciële zender die programmablokken uitzendt gericht op in West-Europa woonachtige Turken. Behoort tot de Ihlas holding. Laagdrempelige zender vooral gericht op amusement. Lijkt op de TROS.

Kanal 7

Commerciële zender die programmablokken uitzendt gericht op Turken in West-Europa. Gelieerd aan de Milli Gorus beweging. Dit is een religieuze partij (‘partij van de deugd’). Zenden praatprogramma’s uit die bekerend en politiek correct zijn. Daarnaast ook films, nieuws en een bingoshow. Lijkt op de EO.

NTV

Commerciële nieuwszender die lijkt op CNN. Ook aandacht voor sportnieuws, economie en lifestyle.

BRT

Commerciële zender. Conservatief liberale zender gelieerd aan de partij van het rechte pad.

Cine 5

Commerciële film- en sportzender. Lijkt op Canal +.

Kral TV

Commerciële muziekzender die lijkt op TMF.

Samanyolu TV

Commerciële zender die ook wel S-TV wordt genoemd. Gelieerd aan de Gulen Hodja beweging. Deze beweging is gematigd islamitisch. Zenden praatprogramma’s uit die bekerend en politiek correct zijn. Deze zender lijkt op de EO.

Bron: Universiteit Twente/NPS, 2000


In Turkije zijn de meeste televisiezenders ondergebracht in holdingmaatschappijen. Deze holdings hebben naast televisiezenders vaak ook radiozenders en kranten onder hun hoede. De Dogan groep is de machtigste holding, die, naast activiteiten in de energiesector ook de televisiezender Kanal D exploiteert en de kranten Hürriyet en Milliyet uitgeeft. De Sabah groep is tevens een grote holding die onder andere de televisiezender ATV en de krant Sabah exploiteert. De televisiezender TGRT en de krant Türkiye Gazetesi behoren tot de Ihlas holding.
Marisca Milikowski (1999) heeft onderzoek gedaan naar het schotelgebruik van Turken. Hieruit kwam onder andere naar voren dat, voordat het mogelijk was om via een schotel zenders uit Turkije te bekijken, veel Turkse mensen in Nederland nog een ‘ouderwets’ beeld van Turkije hadden. Het Turkije uit de tijd dat ze naar Nederland kwamen, soms tientallen jaren geleden. Doordat deze mensen nu via de schotel allerlei, vaak commerciële, Turkse tv-zenders kunnen ontvangen, zien zij dat hun beeld van Turkije niet meer overeenkomt met het Turkije van nu. Dit heeft ook invloed op de tweede generatie Turken. Zij zien ook het Turkije van nu en niet het Turkije uit de verhalen van hun ouders. Hieronder volgt een overzicht van het gebruik van Turkse zenders.
: media -> files
files -> Stepping Stones 1 vmbo kgt Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
files -> Stepping Stones 2 vmbo b/lwoo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
files -> Stepping Stones 4 vmbo k Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen Auteurs Eindredactie
files -> AI0121, Gerechtshof 's-Gravenhage, bk-02/01565
files -> Persbericht cirk! 2014 Editie om van te snoepen Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 augustus palmen de artiesten van Cirk! opnieuw de binnenstad in. Tijdens deze zesde editie feest Rechteroever voor het eerst mee
files -> Collectieve Arbeidsovereenkomst sca hygiene products hoogezand b. V
files -> Hoe meer kleur hoe beter, maar het moet wel passen
files -> Mba in één dag Het boek Het nieuwe boek van Ben Tiggelaar
files -> Stepping Stones 2 vmbo kgt Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
files -> Stepping Stones 2 vmbo bk Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie


  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina