‘Mediagebruik van Allochtonen in Nederland’Dovnload 246.77 Kb.
Pagina4/5
Datum16.08.2016
Grootte246.77 Kb.
1   2   3   4   5

Recente ontwikkelingen


Het aanbod aan Arabische zenders is breed. Zo’n honderd Arabische kanalen zijn er in Nederland te ontvangen met de Arabische tv-satellieten ArabSat, Astra, Eutelsat en NileSat. Een groot deel hiervan is in handen van de Arabische regimes. Met nieuws- en actualiteitenprogramma’s proberen de regimes het eigen standpunt uit te dragen en het bewind te verheerlijken. Tevens is een belangrijk doel om de banden met de voormalige burgers in Europa te onderhouden. De betalingsbalans van landen als Egypte en Marokko drijft op de overmakingen van deze voormalige gastarbeiders aan hun achtergebleven familie (NRC Handelsblad, 29-9-’01).
In de Volkskrant van 6 oktober j.l. komen enkele Marokkanen die in Nederland wonen aan het woord over Al Jazeera. Veel Marokkanen roemen de objectiveit van Al Jazeera en zien CNN als een zender die alleen maar Amerikaanse propaganda uitzendt. Onderwerpen uit het Midden-Oosten worden op Al Jazeera evenwichtiger behandeld, met volop aandacht voor de Arabische stem (Volkskrant, 6-10-’01). Al Jazeera zendt 24 uur per dag internationaal nieuws uit in een sobere BBC-stijl en richt zich op de Arabische kijker. Grote netwerken als CNN en de BBC zijn voor beelden uit Kabul afhankelijk geworden van het Arabische satellietkanaal, en de Amerikaanse regering is zich buitengewoon bewust van de invloed van het station met de 35 miljoen Arabisch sprekende kijkers (De Journalist, 2-11-’01). Als reactie op de overweldigende belangstelling voor Al Jazeera heeft kabelbedrijf Casema besloten om Al Jazeera met ingang van 1 november 2001 op de kabel uit te zenden. Nadeel is dat de zender onderdeel is van het Casema digitale wereldnieuwspakket en alleen ontvangen kan worden door abonnees van Casema Digitale Televisie (NVJ, 29-10-’01). Hiervoor moet een speciale decoder worden aangeschaft en relatief hoge abonnementskosten betaald. Het gaat in totaal om 40.000 abonnees in het midden en het westen van Nederland (Spits, 30-10-’01).
Uit recent onderzoek blijkt dat de satellietontvanger in opmars is in Nederland (De Volkskrant, 8-11-’01). Tot voor kort waren schotels vooral te vinden op de balkons van allochtone Nederlanders, maar ook autochtone Nederlanders kiezen steeds vaker voor een satellietverbinding. Beter beeld, meer zenders en geen gedoe meer met het kabelbedrijf geven de doorslag. Naar schatting 400 duizend Nederlanders hebben op hun dak, hun balkon of in de tuin een schotel laten installeren. En elke maand komen daar tussen de vijf- en tienduizend stuks bij, becijferen groothandels. Daarmee concurreert de satelliet steeds nadrukkelijker met de kabel, die nu circa 6 miljoen huishoudens van televisie voorziet. Groothandelaren zoals Algevex in Enschede en Rian in Waalre bevestigen dat hun producten steeds meer aftrek vinden. ‘De kabelbedrijven werken deze ontwikkeling in de hand. Ze halen zenders van de kabel en zetten er andere, minder interessante op. Logisch dat consumenten overstappen’, aldus een woordvoerder van Rian (De Gooi- en Eemlander, 20-10-01). Bovendien neemt het aantal radio- en tv-zenders explosief toe. Van de honderden tv-stations die per satelliet te ontvangen zijn, kunnen er via de Europese Astra-satelliet zo’n zeventig gratis worden bekeken.III Kijkgedrag

Er bestaan verschillende onderzoeken naar het mediagebruik van de vier grootste migrantengroeperingen in Nederland: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Net als de meeste autochtone kijkers, geven ze de voorkeur aan televisieprogramma’s als het NOS-Journaal en Studio Sport en aan het amusement op RTL4. De voortschrijdende integratie van culturele minderheden komt het meest duidelijk tot uiting in het mediagebruik van de tweede en derde generaties. Zij zijn in Nederland opgegroeid en hebben Nederlands onderwijs genoten. Hun kijk- en luistergedrag vertoont daardoor meer overeenkomsten dan verschillen met dat van autochtone Nederlanders (OCW, 1999).


Vooral Turken en Antillianen kijken gemiddeld meer televisie dan de andere groepen, Chinezen en Nederlanders minder. We kunnen de kijktijden bij een aantal groepen vergelijken met gegevens uit 1992 en 1995. Bij de meeste groepen wordt er in 1998 meer tijd besteed aan televisie, vergeleken met 1992 of 1995.
Tabel 2. Aantal uren televisie kijken per week

1992

1995

1998

Turken

22.7

31.5

30.3

Marokkanen

15.9

16.4

23.4

Surinamers

26.2

21.1

22.3

Antillianen

25.7

21.5

27.4

Chinezen

-

12.9

12.1

Molukkers

-

-

24.0

Nederlanders

-

15.5

17.3

Bron: Veldkamp Marktonderzoek, 1999
Tabel 3. Kijken naar tv-zenders (% vrijwel dagelijks)

Tur.

(n=145)

Mar.

(n=146)

Sur.

(n=149)

Ant.

(n=143)

Chin.

(n=137)

Moluk.

(n=136)

Ned.

(n=617)

Ned. 1

12

20

35

27

20

30

35

Ned. 2

13

21

30

24

22

25

34

Ned. 3

10

20

33

24

22

21

34

RTL 4

16

20

46

65

33

50

49

RTL 5

12

14

29

34

21

27

11

SBS 6

18

25

51

58

27

48

36

Veronica

18

15

51

44

26

37

26

TV10

2

3

12

13

3

4

X*

TMF

4

5

29

27

8

9

X*

MTV

4

3

18

16

4

5

6

Vlaamstalig

2

4

9

6

1

4

10

Duitstalig

2

1

-

2

-

1

3

Franstalig

2

6

1

1

-

1

1

Engelstalig

3

4

12

16

18

7

5

Regionaal

3

8

22

21

2

14

19

Lokaal

3

11

25

20

2

8

Moederland

68

42

-

-

19

-

-

* niet gemeten

Bron: Veldkamp Marktonderzoek, 1999
Over het geheel genomen is het bereik van de publieke televisiezenders onder culturele minderheden lager dan onder autochtonen. Dit heeft deels te maken met de concurrentie van Turkse en Arabische satellietzenders. Hierbij moet wel benadrukt worden dat tussen een schotelverbinding met het land van herkomst en de mate van integratie in Nederland geen negatief verband bestaat (Veldkamp, 1996). De populariteit van satellietzenders uit de herkomstlanden vormt allereerst een signaal dat een omvangrijke groep migranten blijvend behoefte heeft aan programma’s die aansluiten bij de ‘eigen’ taal en cultuur. Hiervan getuigt ook de belangstelling voor uitzendingen van de OHM en de NMO. Interessant is in dit verband ook het relatief goede bereik en de goede waardering van lokale minderhedenprogrammering.
Het onderzoek ‘Invloed Schotelantennes op kijkgedrag Turken en Marokkanen’ gaat dieper in op cijfers rond de schotelantenne. In 1995 beschikt bij de Turken 42% over een schotelantenne (= 65 personen) en 58% niet. Bij de Marokkanen is het schotelbezit minder verspreid: 18% heeft een schotelantenne (= 27 personen). Bij de overige groepen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen komt schotelbezit slechts sporadisch voor: bij 2% van de Surinamers, 1% van de Antillianen en bij 6% van de Chinezen. Men kijkt naar de eigen zenders om de eigen taal te horen, om het nieuws te volgen en vanuit de eigen cultuurbeleving. Op de eigen zenders kijkt men dan ook vooral naar nieuws, films en muziek. Marokkanen hebben daarnaast interesse in godsdienstige programma’s en praatprogramma’s. Sinds 1995 is het aanbod van Marokkaanse en Arabische zenders in Nederland toegenomen. Hoewel niet wetenschappelijk bewezen, zijn er ook aanwijzingen dat sinds 11 september de schotelverkoop onder Marokkanen sterk is gestegen. Bij de Turken onderscheiden schotelbezitters zich door een gemiddeld hoger opleidingsniveau. Bij Marokkanen is er een tendens dat juist niet-schotelbezitters hoger zijn opgeleid dan schotelbezitters en vaker een baan hebben. Er wordt wel opgemerkt dat de Turkse en Marokkaanse ouders naar de eigen zenders zouden kijken via de schotel en de kinderen op een ander toestel naar de Nederlandse zenders. Vooral bij Marokkaanse gezinnen zijn de kinderen meer geïnteresseerd in de Nederlandse zenders en de ouders meer in de eigen zenders. Sinds 11 september is de belangstelling voor de Arabische nieuwszender Al Jazeera enorm gestegen en dit zou een verklaring kunnen zijn voor de stijging in de schotelverkoop onder Marokkanen (zie voor meer informatie pag. 8).


IV Luistergedrag

Gemiddeld genomen besteden Turken, Marokkanen en Chinezen veel minder tijd aan het luisteren naar de radio dan Surinamers, Antillianen en Molukkers. Dit verschil wordt voornamelijk op de zaterdag en de zondag aangetroffen. Jonge Turken, Marokkanen, Chinezen en Molukkers luisteren meer naar de radio dan ouderen binnen deze groepen. Het omgekeerde is het geval bij de overige groepen; jonge Surinamers en Antillianen luisteren minder naar de radio dan de ouderen.


Tabel 4. Totale radio luistertijd, in uren/week.

1992

1995

1998

Turken

8

3.6

5.3

Marokkanen

7.9

5.6

5.2

Surinamers

15.3

14.6

14.6

Antillianen

11.5

11.2

12.7

Chinezen

-

6.8

5.4

Nederlanders

-

14.0

16.3

Bron: Veldkamp Marktonderzoek, 1999

Wat de zendervoorkeur betreft, Sky Radio blijkt over het algemeen de meest populaire zender. De lokale omroep volgt op een tweede plaats, gevolgd door Radio 5 (de zender waarop doelgroepprogramma’s worden uitgezonden), Yorin FM, Radio 538 en zenders uit het eigen land.
Tabel 5. Top zes zendervoorkeuren, in %

Tur.

(n=51)

Mar.

(n=65)

Sur.

(n=104)

Ant.

(n=95)

Chin.

(n=91)

Moluk.

(n=118)

1. Sky Radio

31

17

35

40

31

46

2. Lokale omroep

12

22

55

13

1

3

3. Radio 5

6

28

7

9

38

3

4. Yorin FM

18

6

9

14

15

8

5. Radio 538

6

18

11

8

16

9

6. Uit eigen land

35

12

1

1

7

-

Bron: Veldkamp Marktonderzoek, 1999
Bij het luisteren naar de radio hebben jongeren een duidelijke voorkeur voor de kabel boven de ether en liggen de piekuren aan het begin van de avond, zo blijkt uit een onafhankelijk onderzoek uit 2000 van marktonderzoeksbureau Foquz.

Recente ontwikkelingen

Sinds januari 2001 is er een nieuw commercieel landelijk radiostation via de kabel te beluisteren, Colorful Radio. De zender richt zich op jongeren tussen de 13 en 35 jaar en heeft een multicultureel karakter. Verder hebben de vier publieke lokale zendgemachtigden van Amsterdam (Salto), Rotterdam (Slor), Den Haag (Omroep Hagelanden) en Utrecht (Omroep Utrecht) (G4) aan het eind van het jaar 2000 een plan uitgewerkt voor een gezamenlijk, professioneel radiostation dat zich richt op een jong, multicultureel luisterpubliek in de vier grote steden. Het ministerie van OCenW heeft voor dit initiatief FM-etherfrequenties gereserveerd. Bij de uitwerking van dit plan zijn ook de gemeentebesturen betrokken. De lokale allochtone omroepen zijn door de G4-stuurgroep niet betrokken bij de samenstelling van het plan. Uit onvrede is de Multiculturele Omroepstichting (MUST) opgericht, dat een eigen plan heeft ingediend bij het ministerie van OCenW. Op dit moment (december 2001) zijn er nog gesprekken gaande tussen het ministerie, de G4-stuurgroep, de gemeenteraden en MUST. Naar verwachting zal de grootstedelijke multiculturele jongerenzender niet voor 1 januari 2003 in de ether operationeel worden.


: media -> files
files -> Stepping Stones 1 vmbo kgt Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
files -> Stepping Stones 2 vmbo b/lwoo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
files -> Stepping Stones 4 vmbo k Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen Auteurs Eindredactie
files -> AI0121, Gerechtshof 's-Gravenhage, bk-02/01565
files -> Persbericht cirk! 2014 Editie om van te snoepen Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 augustus palmen de artiesten van Cirk! opnieuw de binnenstad in. Tijdens deze zesde editie feest Rechteroever voor het eerst mee
files -> Collectieve Arbeidsovereenkomst sca hygiene products hoogezand b. V
files -> Hoe meer kleur hoe beter, maar het moet wel passen
files -> Mba in één dag Het boek Het nieuwe boek van Ben Tiggelaar
files -> Stepping Stones 2 vmbo kgt Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
files -> Stepping Stones 2 vmbo bk Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie


1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina