‘Mediagebruik van Allochtonen in Nederland’Dovnload 246.77 Kb.
Pagina5/5
Datum16.08.2016
Grootte246.77 Kb.
1   2   3   4   5

V Leesgedrag

De volgende cijfers hebben alleen betrekking op het lezen van kranten en tijdschriften. Vooral Turken en Chinezen lezen vaak een eigen krant. Bij Antillianen en Surinamers leest ongeveer de helft een eigen krant. Molukkers en met name Marokkanen lezen veel minder vaak een eigen krant. Het gaat hier trouwens niet alleen om dagbladen. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen jongeren en ouderen wat betreft het lezen van eigen kranten en de tijd die daaraan besteed wordt.


Tabel 6. Het lezen van ‘eigen’ krant plus gemiddelde leestijd, in aantal min./week.

Turk.

Mar.

Sur.

Ant.

Chin.

Moluk.

% lezen ‘eigen’ krantJonger dan 35 jaar

75

13

42

44

51

27

35 jaar of ouder

75

15

60

65

89

34

Gem. aantal min./weekJonger dan 35 jaar

74

14

14

26

57

4

35 jaar of ouder

109

5

20

23

102

3

Bron: Veldkamp Marktonderzoek, 1999


Tabel 7. Het lezen van ‘eigen’ kranten en/of Nederlandse kranten, in %

Turk.

(n=150)

Mar.

(n=148)

Sur.

(n=150)

Ant.

(n=150)

Chin.

(n=141)

Moluk.

(n=135)

Zowel eigen, als Ned. krant

41

13

47

47

35

32

Uitsluitend eigen krant

35

1

9

9

40

1

Uitsluitend Ned. krant

7

41

38

38

23

64

Noch eigen, noch Ned. krant

18

45

7

7

2

2

Bron: Veldkamp Marktonderzoek, 1999

Vooral bij Chinezen en Turken komt het vaak voor dat men uitsluitend de ‘eigen’ krant leest. Bij de andere groepen komt dat bijna niet voor. Opvallend is verder het hoge percentage Marokkanen dat noch een eigen krant, noch een Nederlandse krant leest. Het niet lezen van kranten komt veel voor bij oudere Marokkanen (59%). Van de jongere Marokkanen leest een derde geen kranten. Vooral oudere Chinezen en Turken lezen vaak uitsluitend eigen kranten (respectievelijk 54% en 44%). Bij de jongeren komt dat ook vaak voor bij Turken (28%). Jongeren lezen overwegend uitsluitend Nederlandse kranten, behalve Turkse jongeren. Bij de ouderen komt dat veel minder vaak voor, met uitzondering van oudere Molukkers.


Als gevraagd wordt wat de belangrijkste krant is die men leest, worden De Telegraaf, de Volkskrant en Algemeen Dagblad het meest genoemd. Regionale kranten worden vooral door Molukkers genoemd, maar dat zal een gevolg zijn van het verschil in woonplaats van Molukkers, vergeleken met de andere groepen die vooral in de grote steden wonen.
Molukkers, Chinezen en Turken lezen relatief vaak eigen tijdschriften. Molukkers lezen vaker Nederlandse tijdschriften dan Nederlanders, en Surinamers en Antillianen ongeveer even vaak. Turken, Marokkanen en Chinezen blijven daarbij ver achter. In hoeverre eigen tijdschriften en Nederlandse tijdschriften gelezen worden, blijkt uit de volgende tabel.


Tabel 8. Het lezen van ‘eigen’ en Nederlandse tijdschriften, in %


Tur.

Mar.

Sur.

Ant.

Chin.

Moluk.

Ned.

Leest eigen tijdschriften


- wel

34

9

13

20

43

52

-

- niet

66

91

87

80

57

48

-

Leest Ned. tijdschriften


- wel

18

20

59

65

32

80

58

- niet

82

80

41

35

68

20

42

Bron: Veldkamp Marktonderzoek, 1999


VI Tot slot

De NPS, ism. de NOS, is op dit moment de enige organisatie die uitgebreid onderzoek doet naar het kijk- en luistergedrag van etnische minderheden in Nederland. Voorheen werd soortgelijk onderzoek verricht door Veldkamp Marktonderzoek, maar de NPS heeft dit jaar besloten om het onderzoek door de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS uit te laten voeren. Voor de afstemming van het landelijke en lokale media-aanbod op de programmawensen van allochtonen is het belangrijk dat omroepen en programmamakers op de hoogte zijn van het kijk- en luistergedrag van allochtonen. Universiteiten en onderzoeksinstituten zouden hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Door op de hoogte te blijven van de wensen van de allochtone mediaconsument, kunnen de media beter inspringen op behoeften vanuit verschillende etnische bevolkingsgroepen.


Ook is de opmars van het internetgebruik onder allochtonen een belangrijk aangrijpingspunt. Het internet biedt voor allochtonen talrijke mogelijkheden om informatie vanuit/over het geboorteland te verzamelen, oa. door emailcontact met familie en vrienden in het thuisland, via radiozenders vanuit het thuisland, via chatsites (zoals maroc.nl en maghreb.nl), via on-line kranten, etc. Steeds meer allochtonen weten de weg naar het internet te vinden, en via deze weg bestaat een uitgelezen mogelijkheid om allochtonen te bereiken.
VII Relevante Literatuur
ADO journaal (1997). Eigen media, 5(4): 4-6.
Aguirre, P. de, et al. (1992). Anders gekeken? Een exploratief onderzoek naar het mediagedrag van Turkse en Marokkaanse jongeren en volwassenen. In d’Haenens, L., Saeys, F. (1996). Media en multiculturalisme in Vlaanderen. Gent: Academia Press.
Berdowski, Z., van der Steenhoven, P. (1995). Mediabereik etnische groepen in Amsterdam. Amsterdam: O + S.
Centraal Bureau voor de Statistiek (2001). Allochtonen in Nederland 2001. Voorburg/Heerlen: CBS.
Demmenie, J. & Spits, N.E. (1999). Bladen voor culturele minderheden in Nederland. Een inventarisatie van gedrukte media (kranten, tijdschriften, nieuwsbrieven, informatiebulletins) gemaakt voor en door culturele minderheden in Nederland. Den Haag: Bedrijfsfonds voor de Pers.
Dirks, A. & Teuwissen, L. (2001). ‘Dit conflict is voor Al-Jazeera wat de Golfoorlog was voor CNN’, De Journalist, 2 november 2001.
Eckhardt, J. (1996). Nutzung und Bewertung von Radio- und Fernsehsendungen für Ausländer, Media Perspektieven, 8: 451-461.
Genovesi, I.O. (2001). De Arabische stem, De Volkskrant, 6 oktober 2001.
d’Haenens, L, Beentjes, H., Bink, S. (2000). Mediabeleving van allochtonen in Nederland. In Bedrijfsfonds voor de Pers (2000). Pluriforme informatie in een pluriforme samenleving (studie S9). Den Haag: Bedrijfsfonds voor de Pers.
Intomart (1997). Bereik en waardering van lokale omroep in Amsterdam. Amsterdam: Intomart.

Kompagnie, A. (2001). Iedere Turk heeft respect voor TRT-int., VPRO-gids, 13 november 2001.


Leurdijk, A., Wermuth, M., Hulst, J., van der (1998). Minderhedenprogrammering in Nederland: aanbod en bereik van minderhedenprogrammering op radio en tv. Amsterdam: ACS-i Media Research & Projects.
Luyendijk, J. (2001). Televisie is propaganda, NRC-Handelsblad, 29 september 2001.
MCA Communicatie (1997). Radio- en televisie-gids allochtonen. Utrecht: MCA Communicatie.
MCA Communicatie (1999). Mediagids alloch-tonen 1999. Utrecht: MCA Communicatie.
Milikowski, M. (1997). Zappen tussen Kluivert en Hakan: Turkse jongeren en satelliet tv. In Jeugd & sub-culturen en nieuwe media. Groningen: Unesco & Media GN.
Milikowski, M. (1999). Stoorzender of kata-lysator?: Turkse satelliet tv in Nederland, Migrantenstudies, 15(3): 170-190.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-schappen (1999). Notitie Media- en Minderheden-beleid. Zoetermeer: OCW.
NVJ (2001). Casema zet Arabische nieuwszender Al Jazeera vanaf 1 november op de kabel (persbericht op www.villamedia.nl), 29 oktober 2001.
Phalet, K., van Lotringen, C., Entzinger, H. (2000). Beeldvorming en betekenis van de Islam. Utrecht: Universiteit Utrecht.
Reijnen, A., van Duin, R. (1998). Televisie en radio voor Rotterdammers. Rotterdam: COS.
SALTO (1997). Bereik en waardering van lokale omroep in Amsterdam in 1997. Amsterdam: SALTO.
Schakenbos, E. & Marsman, G. (1988). Migranten en de media: Een literatuurstudie naar trends in het mediagebruik van etnische minderheden in zes West-Europese landen. Nijmegen: Masusa.
Schelfhout, E. & Verstraeten, H. (1998). De rol van de media in de multiculturele samenleving. Brussel: VUB Press.
Snijders, A. (1999). Tarantula’s of doorgeefluik: Surinaamse media in Nederland, De Journalist, 1: 26-27.
Spits (2001). Al-Jazeera op digitale televisie Casema, Spits, 30 oktober 2001.
Staring, R. & Zorlu, S. (1996). Thuis voor de buis: Turkse migranten en satelliet-teevee, Migranten-studies, 12(4): 211-221.
Stoa & NVJ (1998). Deskundigengids. Utrecht/Amsterdam.
Sutter, W. de & Saeys, F. (1996). Bezit en gebruik van audiovisuele media van allochtone populaties. Een onderzoek uitgevoerd bij Gentse scholieren. In d’Haenens, L & Saeys, F. (1996) (red.). Media en multiculturalisme in Vlaanderen. Gent: Academia Press.
Teeffelen, G. van (2001). Satellietschotel knaagt aan kabelmonopolie, De Volkskrant, 8 november 2001.
Veldkamp Marktonderzoek (1996). Invloed schotelantennes op kijkgedrag Turken en Marokkanen. Amsterdam: Veldkamp Markt-onderzoek bv., in opdracht van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Veldkamp Marktonderzoek (1997). Tijdsbesteding en mediagebruik allochtone jeugd 1997. Amsterdam: Veldkamp Marktonderzoek bv.
Veldkamp Marktonderzoek (1999). Mediagebruik etnische publieksgroepen 1998. Amsterdam: Veldkamp Marktonderzoek bv., in opdracht van de Nederlandse Programma Stichting (NPS).
VIII Adressen
Mira Media

Postbus 1234

3500 BE Utrecht

Telefoon: 030 – 230 22 40

Email: info@miramedia.nl

Homepage: www.miramedia.nl


NOS-Meer van Anders

Postbus 26444

1202 JJ Hilversum

Telefoon: 035 - 677 34 78

E-mail: meervananders@nos.nl

Homepage: www.omroep.nl/meervanandersColofon
De serie ‘Feiten & Cijfers’ wordt uitgegeven door:
Mira Media

Postbus 1234

3500 BE Utrecht

Tel. 030-230 22 40


Samenstelling:

Susan Bink, medewerker desk research (subink@miramedia.nl)


Deze uitgave van de Mira Media is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mira Media kan echter niet volledig instaan voor het wetenschappelijke juistheid ervan en neemt derhalve geen verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten. Deze uitgave of delen ervan mogen vrijelijk worden verspreid met bronvermelding. Bij verspreiding van de gegevens stellen wij het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.


: media -> files
files -> Stepping Stones 1 vmbo kgt Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
files -> Stepping Stones 2 vmbo b/lwoo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
files -> Stepping Stones 4 vmbo k Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen Auteurs Eindredactie
files -> AI0121, Gerechtshof 's-Gravenhage, bk-02/01565
files -> Persbericht cirk! 2014 Editie om van te snoepen Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 augustus palmen de artiesten van Cirk! opnieuw de binnenstad in. Tijdens deze zesde editie feest Rechteroever voor het eerst mee
files -> Collectieve Arbeidsovereenkomst sca hygiene products hoogezand b. V
files -> Hoe meer kleur hoe beter, maar het moet wel passen
files -> Mba in één dag Het boek Het nieuwe boek van Ben Tiggelaar
files -> Stepping Stones 2 vmbo kgt Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
files -> Stepping Stones 2 vmbo bk Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie


1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina