Misleidende politieke arbeidsmarkt vergezichtenDovnload 8.68 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte8.68 Kb.
Misleidende politieke arbeidsmarkt vergezichten.

Nederland werd voorgehouden door vooral VVD, D66 en CDA, dat vergrijzing zou leiden tot te weinig mensen om het werk te doen. De kosten van de AOW zouden ook uit de bocht vliegen. Dat de belastingopbrengst uit pensioen meer stijgt dan de AOW kosten, werd en wordt verzwegen. De AOW leeftijd moet omhoog van de politici. De WW moet korter. Het is een hangmat, werd en wordt zonder blikken of blozen beweerd. Werkloze werknemers moeten werken zonder loon. Jongeren moeten opgeleid worden voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Een merkwaardige uitspraak als je de huidige arbeidsmarkt niet eens begrijpt. Misleidende vergezichten van zelf benoemde visionaire politici. Vooral D66 staat zich op visie voor; de stip op de horizon is het handelsmerk van D66 leider Pechtholt.De arbeidsmarkt bestaat niet.

De arbeidsmarkt bestaat niet, beweren drie Nobelprijs winnaars. Opleidingen lopen altijd achter. De gemiddelde duur dat een werknemer in dienst is bij een werkgever in Nederland, is van 12 jaar naar 9 jaar gedaald. Deze cijfers tonen ook aan dat de bewering dat werknemers steeds bij één werknemer in dienst waren, niet juist is. Er is een verschuiving door vooral tijdelijke dienstverbanden. Het gevolg is overigens minder loyaliteit en betrokkenheid.


Ontslagrecht geen probleem, afbraak ziektewet wel.

Niet het ontslagrecht is de reden waarom werknemers minder vlug een vast dienstverband krijgen. Nee, het is vooral te wijten aan het veranderen van de ziektewet. Werkgevers moeten 2 jaar een groot deel van het loon doorbetalen. Vooral midden- en kleinbedrijven kunnen moeilijk deze ziekte- kosten tegen een redelijke premie verzekeren. Als je een zieke werknemer hebt, vliegen de premies omhoog. De markt werkt niet. Het opnieuw veranderen van de ziektewet kan dit probleem oplossen.


Werknemers willen beschikken over bijscholing.

Werknemers zijn voortdurende met hun opleiding bezig. Dit in tegenstelling tot wat beweerd wordt. Het probleem is dat werkgevers, de middelen die er zijn voor opleiding, vooral willen gebruiken voor hun bedrijf en in hun belang. Zo werd in de cao-onderhandelingen Metaal door de werkgeversorganisaties met hand en tand verdedigd dat het de werkgever is die moet beslissen over de bijscholingscursussen. Vakbonden vinden dat het aan de werknemers moet zijn om gebruik te maken van de opleidingsmogelijkheden.


Obstructie arbeidsmarkt.

Het zijn de werkgevers die obstructie plegen tegen de mogelijkheden voor werknemers een baan te vinden. Het is bijna standaard geworden dat werknemers in hun contracten wordt verboden om bij concurrenten van de werkgever te gaan werken. Werkgevers presteren het zelfs in tijdelijke contracten concurrentiebedingen op te nemen waarin het werknemers verboden wordt bij en andere werkgever te gaan werken of als ZZP-er aan het werk te gaan. Het paal en perk stellen aan deze misstand, komt bij rechts politici niet op.


Maakbare maatschappij.

De Nederlandse politici van VVD, CDA en D66 vinden dat de oplossing voor veronderstelde problemen de markt is. Haarlemmerolie voor alles wat zij verkeerd vinden. Als door linkse partijen voorstellen worden gedaan om de maatschappij socialer te maken of te houden, is het weerwoord van de rechtse partijen dat de maatschappij niet maakbaar is. De maatschappij is echter dezelfde rechtse politici wel maakbaar bij verslechteringen van werknemers voorzieningen, zoals het verkorten van de WW en het verhogen van de AOW leeftijd. Kortom het zijn misleidende rechtse praatjes over maakbaarheid van de maatschappij.


Korter werken is beter.

Het verkorten van WW, leidt niet tot meer werk. Er zijn simpelweg te weinig banen. Het tast het vertrouwen van de werknemers aan. Het is een goede zaak dat halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw arbeidstijdverkorting is ingezet door vakbonden. Het beter verdelen van werk en inkomen, is sociale aanpak. De politici van rechtse partijen pleiten nu voor het tegenovergestelde, namelijk langer werken. Ook deeltijdwerk zou niet goed zijn. Deze stellingname is niet werkloosheid bestrijden maar werkloosheid opjagen door de werktijden te verlengen. Kortzichtiger kun je volgens mij niet zijn.


Banen voor jongeren door vroegpensioen.

Het eerlijk verdelen van werk kan door het mogelijk maken dat oudere werknemers met vroegpensioen kunnen gaan waardoor banen vrij komen voor jeugd die nu aan de kant staat. Deze maatregel is beter dan het zinloos verplichten van oudere werklozen om wekelijks te solliciteren naar banen die er niet zijn. Om vroegpensioen (eerder dan AOW leeftijd) mogelijk te maken, moet de AOW leeftijd tijdelijk op 65 gehandhaafd blijven in plaats versneld te verhogen. Nu zijn oudere werknemers gedwongen langer door te werken omdat zij anders hun pensioen veel te laag maken. Daarbij speelt ook mee, dat het partnerpensioen verdwijnt voor mensen die vanaf 2015 AOW gerechtigd worden. De combinatie verhogen van de AOW leeftijd en het verdwijnen van het partnerpensioen (halve AOW voor partners jonger dan 65 jaar die geen inkomen hebben), treft vooral werknemers met laag en midden inkomen.


Geen vage vergezichten maar hier en nu verbeteren.

Het wordt tijd dat de rechtse politici ophouden met het staren naar de horizon en naar hier en nu kijken. Stel de verhoging van de AOW leeftijd uit net als het schrappen van de partnertoeslag. Stimuleer korter werken en houdt op met het verslechteren van WW. Stop met het verplichten tot werken zonder loon; dat leidt alleen maar tot verdringing van betaald werk. Steek hier geld in, in plaats van re-integratie activiteiten naar banen die er te weinig zijn. Verbiedt concurrentiebedingen voor werknemers in uitvoerende functies.A.P. van Dijk

FNV Bondgenoten
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina