Misschien is dit de ‘stamvader’Dovnload 63.85 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte63.85 Kb.
Misschien is dit de ‘stamvader’:
Jan Abrahamsz van der Beeck (jm), (zn van Abraham van der Beeck en …,) gedoopt te ….., overleden (Ordinaris: drager der Dooden) te Delft (wednr.) op 5-4-1707 (Nieuwe Kerk); gehuwd (tuijnder) te Delft op 5-5-1669 met Neeltge Jacobs Gobel (wed. Jacob Jansz Nederveen), gedoopt te Delft (?), overleden te Delft op 3-7-1679 (Oude Kerk)

gehuwd te Delft (tuinder, wonend Achterom) op 20-1-1685 met Ariaentge Ariens van Drien (wed. van Jan Pieterz de Vinck), wonend Achterom, gedoopt te …, overleden te Delft op 13-6-1706 (Nieuwe Kerk)
zoon Jan van Beeck, (jm wonend Achterom) gehuwd te Delft op 14-2-1706 met Johanna van Schoote (jd, wonend Pieterstraat); x Machtelt van Adrichem

dr Suzanna van Beeck, gehuwd met Willem Barense Ernst; kind 1-12-1709


Generatie 1:
1.1. ABRAHAM JANSZ VERBEEK, zn van Jan Verbeeq en …., gedoopt te Delft ca. 1640; gehuwd te Leiden (als Abraham van der Beecq, lakenwerker, wonende Haerlemstraat) op 13-3-1665 met Marijtje Sijmons (wonende Haerlemstraat), gedoopt te Leiden op …

Uit dit huwelijk:


1. Johannes, gedoopt te Leiden op 23-3-1666,  2.1.
2. Maria, gedoopt te Leiden (Hoogl.kerk) op 9-10-1668, overleden ??

3. Abraham, gedoopt te Leiden (Marekerk) op 8-7-1673,  2.2.


4. Jakob, gedoopt (Hoogl.kerk) te Leiden op 6-5-1676,  2.3.

5. Maria, gedoopt (Hoogl.kerk) te Leiden op 12-1-1681,  2.4.

gehuwd te Leiden op (ot NH op 4-10-1686, wedn Marijtje Simonsdr, wonend Claresteegh) met Jannetje Jansdr (wed. Jan Laget, wonend Claresteegh), gedoopt ….

Uit dit huwelijk:

6. Geertruy, gedoopt (Remonstrants) te Leiden op 17-6-1687

Generatie 2:
2.1. JOHANNES VERBEEK, zn van Abraham Beek (1.1.) en Marie Seinen (door onderzoeker gewijzigd in: Abraham van der Beecq en Marijtje Sijmons), gedoopt te Leiden (Hooglandse Kerk) op 23-3-1666, …….
2.2. ABRAHAM VERBEEK, zn van Abraham Jansz Verbeek (1.1.) en Marijtje Simons, gedoopt te Leiden (Marekerk) op 8-1-1673, …
2.3. JACOB VERBEECK, zn van Abraham Jansz Verbeek (1.1.) en Marijtje Simons, gedoopt te Leiden op 6-5-1676, gehuwd te Delft op 21-7-1708 met Maria Pieters Ansel, dr van ….

Uit dit huwelijk:

1. Abraham, gedoopt te Leiden (Marekerk) op 16-6-1709,  3.1.

2. Elias, gedoopt te Leiden (Marekerk) op 15-2-1711,  3.2.

3. Marijtje, gedoopt te Leiden (Hooglandse kerk) op 23-2-1713,  3.3.

4. Sara, gedoopt te Leiden (Hooglandese kerk) op 8-11-1716,  3.4.

5. Johannes, gedoopt te Leiden (……..) op 13-10-1718, overleden

6. Johannes, gedoopt te Leiden (Hooglandse kerk) op 20-3-1721,  3.5.

7. Jacobus, gedoopt te Leiden (Hooglandse kerk) op 20-3-1721,  3.6.

8. Henrick, gedoopt te Leiden (Marekerk) op 27-8-1724,  3.7.

9. Pieter, gedoopt te Leiden (Pieterskerk) op 5-3-1730,  3.8.
2.4. MARIA VERBEEK, dr van Abraham Jansz Verbeek (1.1.) en Marijtje Simons, gedoopt te Leiden op 12-1-1681, ….
2.5. GEERTRUY VERBEEK, dr van Abraham Verbeek (1.1.) (en Jannetje Jansdr ??) gedoopt te Leiden (Remonstrants) op 17-6-1687, ………

Generatie 3:
3.1. ABRAHAM VERBEEK, zn van Jacob Verbeek (2.3.) en Maria Pieters Ansel, gedoopt te Leiden (Marekerk) op 16-6-1709 (get. Abraham Verbeeck en Celia Verbeeck) , ….
VOC: ABRAHAM VERBEEK, geb te Leijden, soldaat, uitgezonden door Delft

heen: 1-4-1724 Batavia: 21-10-1724 schip Noordbeek; einde verb.: 24-11-1746 (overleden)


3.2. ELIAS VERBEEK, zn van Jacob Verbeek (2.3.) en Maria Pieters Ansel, gedoopt te Leiden op 15-2-1711 (Marekerk), gehuwd te Leiden op 25-4-1733 met Anna Giljo (ook: Giljoot), …

Uit dit huwelijk:

1. Jacoba, gedoopt te Leiden (Pieterskerk) op 5-2-1734,  4.1.

2. Elias, gedoopt te Leiden (Hooglandse kerk) op 24-5-1735, overleden *)


Bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie heeft een Elias Verbeek (uit Catwijk op de reijn) gediend als ‘hooploper’; hij vertrok op 3-1-1736 naar Batavia, aankomst aldaar op 11-9-1736, maar einde verbintenis: 3-2-1737 wegens overlijden (waar??)
*) Er is tussen 7 en 14 juli 1736 in Leiden begraven Elias Verbeek (weeskind).
3.3. MARIA VERBEEK, dr van Jacob Verbeek (2.3.) en Maria Pieters Ansel, gedoopt te Leiden op 23-2-1713 (Hooglandse Kerk), ….; gehuwd met Jacobus van der Kooy ? (kind gedoopt op 13-3-1732)
3.4. SARA VERBEEK, dr van Jacob Verbeek (2.3.) en Maria Pieters Ansel, gedoopt te Leiden (Hooglandse kerk) op 8-11-1716, ……; gehuwd te … op …. met Andries Hoorn, gedoopt te ….; zn Andries (6-7-1738, get. Jac.Verbeek); dr Maritien (12-6-1740, get.Jac Verbeek+Lijsje Haree)
Sara Verbeek is getuige bij de doop van een kind van Jannitie Verbeek en Klaas de Ruiter (8-12-1735) en van kinderen van Alida Verbeek en Johannes Morel (13-3-1740 en 19-6-1743); ZUSJES?

Bij doop kind Alida Verbeek en Johannes Morel op 28-4-1737 is Katrijna Verbeek getuige ZUS???


3.5. JOHANNES VERBEEK, zn van Jacob Verbeek (2.3.) en Maria Pieters Ansel, gedoopt te Leiden (Hooglandse Kerk) op 20-3-1721, ….
3.6. JACOBUS VERBEEK, zn van Jacob Verbeek (2.3.) en Maria Pieters Ansel, gedoopt te Leiden (Hooglandse Kerk) op 20-3-1721, begraven te Leiden in de week van 24-31 mei 1749; gehuwd te ……. op …….. met Lijsbeth Karre, gedoopt te ……. , dr van …… en ……..

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus, gedoopt te Leiden (Hoogl.kerk) op 12-7-1740,  4.2.

2. Abel, gedoopt te Leiden (Pieterskerk) op 10-7-1743, begraven tussen 23 en 30 nov 1743


3.6. HENRICK VERBEEK, zn van Jacob Verbeek (2.3.) en Maria Pieters Ansel, gedoopt te Leiden (Marekerk) op 27-8-1724, ….
Bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie heeft een Hendrik Verbeek (uit Leijden) gediend als hooploper (kamer Delft), hij vertrok op 19-4-1750 met het schip ‘Brouwer’ naar Batavia, aankomst aldaar op 10-10-1750, maar einde verbintenis: 30-10-1751 wegens overlijden (waar?)
3.7. PIETER VERBEEK, zn van Jacob Verbeek (2.3.) en Maria Pieters Ansel, gedoopt te Leiden op 5-3-1730 (Pieterskerk), …….

Generatie 4
4.1. JACOBA VERBEEK, dr van Elias Verbeek (3.2.) en Anna Giljo, gedoopt te Leiden (Pieterskerk) op 5-2-1734 (get. Jacobus Verbeeck en Maria Hanschke), …
==================================================
4.2. JACOBUS VERBEEK, zn van Jacobus Verbeek (3.5.) en Lijsbeth Karre, gedoopt te Leiden (Hoogl.kerk) op 12-7-1740 (get.: Jacobus Verbeek en Maria Anse), begraven in de week van 21-28 januari 1804; gehuwd te Leiden op 2-5-1760 met Maartje Vernis, gedoopt te Leiden (Marekerk) op 17-1-1734, overleden te Leiden in ..-1-1804, dr van Lambert Vernis en Anna Koster.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, gedoopt te Leiden (Hoogl.kerk) op 17-5-1761,  5.1.

2. Anna, gedoopt te Leiden (Hoogl.kerk) op 29-1-1764,  5.2.

3. Jannetje, gedoopt te Leiden (Hoogl.kerk) op 15-2-1767,  5.3.

4. Jacobus, gedoopt te Leiden (Pieterskerk) op 29-5-1772, begraven tussen 9 en 16 jan 1773

5. Jacobus Lambertus, gedoopt te Leiden (Pk) op 11-1-1775, begraven tussen 10-17 jan. 1778

6. Elisabet Magdalena, gedoopt te Leiden (Hoogl.kerk) op 21-2-1779,  5.4.Generatie 5
5.1. JAN VERBEEK, zn van Jacobus Verbeek (4.2.) en Maartje Vernis, gedoopt te Leiden (Hoogl. kerk, get. Lijsje Karee) op 17-5-1761, overleden (78 jr, wednr) te Leiden op 11-1-1840; gehuwd te Leiden op 7-5-1784 met Hendrijntje (Heijntje) Roos, gedoopt te Leiden (Pieterskerk) op 24-1-1759, dr van Gerrit Roos en Hendrikje van Leeuwen

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus, gedoopt te Leiden (Hoogl.kerk) op 24-3-1785, overleden

2. Hendrijntje, gedoopt te Leiden (Pieterskerk) op 30-4-1786,  6.1.

3. Jacobus, gedoopt te Leiden (Hoogl.kerk) op 21-10-1787, begraven tussen 12-19 dec. 1789

4. Jannetje (Jansje), gedoopt te Leiden (Hoogl.kerk) op 3-10-1790,  6.2.

5. Steven, gedoopt te Leiden (Hoogl.kerk) op 5-9-1792,  6.3.

6. Jan, gedoopt te Leiden (Hoogl.kerk) op 6-11-1796,  6.4.

7. Elisabeth, gedoopt te Leiden (Hoogl.kerk) op 15-4-1798, begraven tussen 12-19 januari 1799
Bij zijn overlijden in 1840 woonde Jan Verbeek aan de Heerengracht in Leiden.
5.2. ANNA VERBEEK, zn van Jacobus Verbeek (4.2.) en Maartje Vernis, gedoopt te Leiden (Hoogl.kerk) op 29-1-1764, …..
5.3. JANNETJE VERBEEK, dr van Jacobus Verbeek (4.2.) en Maartje Vernis, gedoopt te Leiden (Hoogl.kerk) op 15-2-1767, ….
5.4. ELISABETH MAGDALENA VERBEEK, dr van Jacobus Verbeek (4.2.) en Maartje Vernis, gedoopt te Leiden (Hoogl.kerk) op 21-2-1779, overleden (84 jr, weduwe) te Leiden op 18-2-1863; gehuwd te Leiden op 20-2-1801 met Jan van Voorst, …
(Elisabeth staat – als Elisabeth Verbeek, 38 jaar, gehuwd met Jan van Voorst – vermeld in de vonnissen van de gerechten in Leiden; zij werd in 1817 veroordeeld wegens diefstal)

Generatie 6
6.1. HENDRIJNTJE VERBEEK, dr van Jan Verbeek (5.1.) en Hendrijntje (Heijntje) Roos, gedoopt te Leiden (Pieterskerk) op 30-4-1786, overleden (71 jr als ‘weduwe van Willem van Wouw’) te Leiden op 2-9-1857; (ot te Leiden op 13-5-1808) gehuwd te ’s-Gravenhage op 29-5-1808 met Antonij Eggink, wednr van ????, gedoopt te ’s-Gravenhage op 24-5-1761, overleden te ’s-Gravenhage op 23-3-1810, zn van Hendrik Eggink en Emmerentia van den Bergh;

gehuwd te Leiden op 24-4-1813 met Willem van Wouw *), geboren te Voorschoten op …, overleden te Leiden op 7-6-1848, zn van … van Wouw en …..

(dochter Alida geboren in 1817, gehuwd met Isaac Jasperse, zn van Jacob Jasperse en Cornelia van der Laan)
*) Willem van Wouw is getuige bij de aangifte van de geboorte van Steven Stevensz. (30-9-1820); hij is dan 29 jr, droogscheerder en wonend in de Molensteeg
6.2. JANNETJE VERBEEK, dr van Jan Verbeek (5.1.) en Hendrijntje (Heijntje) Roos, gedoopt te Leiden (Hoogl.kerk) op 3-10-1790, overleden (47 jr) te Leiden op 28-11-1837; gehuwd te Leiden op 22-7-1814 met Gerrit Langenbeek (24 jr), geboren te Leiden op …., overleden te Leiden op 10-8-1840, zn van ….. Langenbeek en ………??)
6.3. STEVEN VERBEEK, zn van Jan Verbeek (5.1.) en Hendrijntje (Heijntje) Roos, gedoopt te Leiden (Hoogl.kerk) op 5-9-1792, overleden te Leiden op 25-4-1848; gehuwd te Leiden (19,5 jr) op 6-5-1812 met Sara Catharina Schregel, (21,5 jr, dienstbode), gedoopt te Leiden (Hoogl.kerk) op 31-10-1790, dr van Abraham Schregel en Sara Robert

Uit dit huwelijk:

1. levenloos kind, geboren te Leiden op 20-10-1812

2. Hendrica. geboren te Leiden op 17-4-1814,  7.1.

3. Abraham Johannes, geboren te Leiden op 27-11-1817,  7.2.

4. Stephanus, geboren te Leiden op 30-9-1820,  7.3.

5. Johannes Hermanus, geboren te Leiden op 19-6-1823,  7.4.

6. Willem Petrus, geboren te Leiden op 28-11-1825,  7.5.

7. levenloos kind geboren te Leiden op 27-9-1828

8. Sara Catharina, geboren te Leiden op 25-11-1835,  7.6.


Steven Verbeek staat in 1812 vermeld als ‘kruidenier’; later was hij warmoezier (= groentekweker) en woonde voor zijn huwelijk aan de Doelenachtergracht te Leiden; Sara Catharina Schregel woonde aan de Zijtgracht.

Getuigen bij het huwelijk van Steven en Sara: Willem Molenaar (60 jr, winkelbediende, Doelenachtergracht), Dirk Klinkenberg (47 jr, sjouwer, Zijtgracht), Jacobus van Biemen (37 jr, wever, Heresteeg) en Pieter van der Walle (59 jr, wever, Bakkersteeg). Van de bruid en bruidegom staat vermeld: ‘niet kunnende schrijven’.

De gegevens van het huwelijk staan genoteerd in ‘Canton de Leiden, Departement des Bouches de la Meuse)
6.4. JAN VERBEEK, zn van Jan Verbeek (5.1.) en Hendrijntje (Heijntje) Roos, gedoopt te Leiden (Hoogl.kerk) op 6-11-1796, ……………

Generatie 7
7.1. HENDRICA VERBEEK, dr van Steven Verbeek (6.3.) en Sara Catharina Schregel, geboren te Leiden op 17-4-1814, overleden …..; gehuwd (23 jr, schoonmaakster) te Leiden op 17-8-1837 met Petrus Jacobus van Eijk (18 jr, spiegelmakersknecht), geboren te Zoeterwoude op 13-8-1819, overleden te Leiden op 23-12-1860, zn van ….. van Eijk en ….. (6 kinderen)
7.2. ABRAHAM JOHANNES VERBEEK, zn van Steven Verbeek (6.3.) en Sara Catharina Schregel, geboren te Leiden op 27-11-1817, overleden (62 jr, tuinier) te Leiden op 29-4-1880; gehuwd (22 jr, warmoezier) te Leiden op 23-7-1840 met Geertrui Gieze (24 jr), geboren te Leiden op 25-5-1816, overleden te Leiden op 7-11-1855, dr van Hendrik Gieze (wolkammer) en Hendrika van Velzen

Uit dit huwelijk:

1. Abraham, geboren te Leiden op 20-3-1841,  8.1.

2. Hendrik, geboren te Leiden op 23-1-1843, overleden op 18-4-1843 (3 mnd)

3. Jan, geboren te Leiden ca. 1844, overleden op 15-9-1851 (bijna 7 jr)

4. Maria Hendrica, geboren te Leiden op 30-8-1845, overleden op 4-9-1845 (7 dgn)

5. levenloos kind geboren te Leiden op 8-12-1846

6. Willem Frederik, geboren te Leiden op 23-5-1848, overleden op 25-5-1848 (2 dgn)

7. Hendrik Stephanus, geboren te Leiden op 29-7-1849,  8.2.

8. levenloos kind geboren op 11-10-1851

9. Willem Hermanus, geboren op 16-1-1853,  8.3.

10. levenloos kind geboren op 12-10-1855

gehuwd II: te Leiden op 7-9-1859 met Jannetje van Snick, geboren te Leiden op 21-8-1833, dr van Jan Leonard van Snick en Elisabeth van Houte; echtscheiding uitgesproken op 31-10-1868.

Uit dit huwelijk:

11. Jannetje, geboren te Leiden op 21-4-1858 (erkend bij huwelijk op 7-9-1859),  8.4.

12. Geertruida, geboren te Leiden op 11-5-1860,  8.5.

13. Petronella, geboren te Leiden op 27-11-1865,  8.6.
7.3. STEPHANUS VERBEEK, zn van Steven Verbeek (6.3.) en Sara Catharina Schregel, geboren te Leiden op 30-9-1820 *), overleden (59 jr) te Leiden op 7-12-1879 **); gehuwd ***) te Leiden op 26-6-1845 met Johanna Suzanna Weerlee, breidster, geboren te Leiden op 17-5-1823, …., dr van Nicolaas Weerlee en Johanna Margritha van der Maas

Uit dit huwelijk:

1. Stephanus, geboren te Leiden op 11-9-1845,  8.7.

2. Nicolaas, geboren te Leiden op 13-1-1847, overleden op 25-5-1847

3. Anna Suzanna, geboren te Leiden op 7-2-1848,  8.8.

4. Nicolaas, geb.te Leiden op 13-11-1849,  8.9.

5. Sara Catharina, geboren te Leiden op 22-11-1851,  8.10.

6. levenloos kind, geboren te Leiden op 23-2-1854

7. Johannes Hermanus, geboren te Leiden op 9-2-1855,  8.11.

8. Abraham, geboren te Leiden op 29-3-1857, overleden op 24-5-1857

9. Willem Pieter, geboren te Leiden op 26-5-1858, overleden op 19-8-1858 (3 mnd)

10. Hendrica Pieternella, geboren te Leiden op 30-9-1859, overleden op 3-1-1861

11. Pieter Wilhelmus, geboren te Leiden op 11-11-1861,  8.12.

12. Jannetje, geboren te Leiden ca. 1864,  8.13.

13. levenloos kind, geboren te Leiden op 19-6-1865

14. levenloos kind, geboren te Leiden op 8-12-1866

15. Willem Hendrik, geboren te Leiden op 4-1-1869,  8.14.
*) getuigen bij de aangifte van de geboorte van Steven waren Hermanus Velthuizen (53 jr, bierdrager, wonend Molensteeg) en Willem van Wouw (29 jr, droogscheerder en ook wonend Molensteeg)

**) van het overlijden werd aangifte gedaan door zoon Stephanus en schoonzoon Franciscus Heus

***) bij zijn huwelijk is Steven 24 jr, mandenmaker en hij woont aan de Zijtgracht; Johanna Suzanna Weerlee is 22 jr, breidster en zij woont dan in de St.Jorissteeg; de vader van Johanna Suzanna Weerlee is al overleden (1839); de moeder woont in de JanVossensteeg.

De getuigen bij het huwelijk zijn: Willem Hensen (60 jr, wever, Havenstraat), Hendrik Wilhelmus Witmans (46 jr, mandenmaker, Brandewijnsteeg), Johan van Dillen (35 jr, zonder beroep, Zijtgracht) en Jan van Eijk (57 jr, timmerman, Zijtgracht)


7.4. JOHANNES HERMANUS VERBEEK, zn van Steven Verbeek (6.3.) en Sara Catharina Schregel, geboren te Leiden op 19-6-1823, overleden (52 jr) te Leiden op 11-11-1875; gehuwd te Leiden op 27-5-1857 met Petronella van Duuren, geboren te Leiden op 21-9-1831, dr van Johannes van Duuren en Catharina Kleijn.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, geboren te Leiden op 7-12-1854, overleden op 11-9-1859 (4 jr)

2. Sara Catharina *), geboren te Leiden op 1-1-1858, overleden op 15-2-1859

3. Petronella Catharina, geboren te Leiden op 23-8-1860,  8.15.

4. Johannes Hermanus, geboren te Leiden op 11-5-1863,  8.16.

5. Johanna Susanna, geboren te Leiden op .., overleden te Groningen op 27-8-1879

6. Hendrica, geboren te Leiden op 12-1-1869,  8.17.

6. Stephanus, geboren te Leiden op 7-1-1872,  8.18.
*) In 1858 en 1859 is bij aangiften vermeld: warmoezier uit de Galgstraat
**) In 1859 heerste in Leiden een cholera-epidemie, veroorzaakt door vervuid drinkwater.
7.5. WILLEM PETRUS VERBEEK, zn van Steven Verbeek (6.3.) en Sara Catharina Schregel, geboren te Leiden op 28-11-1825, (getuigen: Willem Oudshoorn, 27 jr, sjouwer, Molensteeg en Hemanus Veldhuijzen, 29 jr, bierdrager, Molensteeg).
7.6. SARA CATHARINA VERBEEK, dr van Steven Verbeek (6.3.) en Sara Catharina Schregel, geboren te Leiden op 25-11-1835, overleden (als Sara Wilhelmina Verbeek, 79 jr, weduwe) te Leiden op 31-1-1915; gehuwd (23 jr) te Leiden op 24-11-1858 met Pieter Bleijie (22 jr, fabriekswerker), geboren te Leiden op 22-1-1836, overleden ………zn van Jacobus Bleijie en Gerrida Nagelsmit; kinderen: Jacobus Hendrik (1859-1859); Pieter Jacobus Hendrik (1861)

Generatie 8
8.1. ABRAHAM VERBEEK, zn van Abraham Johannes Verbeek (7.2.) en Geertruij Giezen, geboren te Leiden op 20-3-1841, overleden (54 jr, opperman) te ’s-Gravenhage op 14-8-1895; gehuwd (37 jr, instrumentmaker) te Leiden op 10-10-1877 met Margaretha (Grietje) Daalmeijer (22 jr), geboren te Leiden op 26-2-1855, overleden te ’s-Gravenhage op 30-10-1933, dr van Nicolaas Daalmeijer (instrumentmaker uit de Galgstraat) en Grietje de Water

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Augustinus, geboren te Leiden op 28-2-1875,  9.1.

2. Margrietha, geboren te Leiden op 5-8-1878, overleden op 3-9-1879 (11 mnd)

3. Abraham, geboren te Leiden op 22-6-1880,  9.2.

4. Margaretha Geertruida, geboren te ’s-Gravenhage op 2-1-1884,  9.3.

5. Hendrik Wilhelmus, geboren te ’s-Gravenhage op 1-4-1887,  9.4.

6. Antonia Gezina, geboren te ’s-Gravenhage op 7-9-1890, overleden op 7-11-1891 (1jr)

7. Nicolaas Abraham, geboren te ’s-Gravenhage op 30-11-1892,  9.5.
8.2. HENDRIK STEPHANUS VERBEEK, zn van Abraham Johannes Verbeek (7.2.) en Geertrui Giezen, geboren te Leiden op 30-7-1849, overleden…..; gehuwd (25 jr, matroos op Z.M. Monitor Krokodil), gehuwd te Leiden op 12-8-1874 met Johanna Dee, geboren te Leiden op 22-4-1851, dr van Johanna Elisabeth Dee.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna, geboren te Leiden op 31-1-1872,  9.6.

2. Hendrica. geboren te Leiden op 11-4-1874,  9.7.


Bij de aangifte van de geboorte van Hendrica staat als beroep: oppasser infirmerie…
8.3. WILLEM HERMANUS VERBEEK, zn van Abraham Johannes Verbeek (7.2.) en Geertruij Giezen, geboren te Leiden op 16-1-1853, overleden (62 jr, koster) te ‘s-Gravenhage op 12-6-1915; gehuwd te Leiden op 10-1-1879 (9-4-1879?) met Geesken Oostelaar (29 jr), geboren te Deventer op 15-10-1849, overleden te ‘s-Gravenhage op 19-2-1936, dr van Dirk Oosterlaar en Geesken Korteling,

Uit dit huwelijk:

1. Gezina, geboren te Leiden op 26-12-1878,  9.8.

2. Willem Johannes, geboren te ‘s-Gravenhage op 19-9-1885,  9.9.


Bij het huwelijk van Willem Johannes (op 20-5-1910) staat ‘koster’ als beroep van vader Willem Hermanus Verbeek vermeld. Kerkelijke gezindte: Apostolisch
8.4. JANNETJE VERBEEK, dr van Abraham Johannes Verbeek (7.2.) en Jannetje van Snick, geboren te Leiden op 21-4-1858 (erkend bij huwelijk op 7-9-1859), overleden (71 jr) te ’s-Gravenhage op 6-7-1929; gehuwd (30 jr) te Leiden op 6-2-1889 met Leendert Kikkert (24 jr, sigarenmaker), geboren te Leiden op 5-10-1864, overleden …. , zn van Paulus Kikkert (vleeschhouwer) en Jannetje Neuteboom.
8.5. GEERTRUIDA VERBEEK, dr van Abraham Johannes Verbeek (7.2.) en Jannetje van Snick, geboren te Leiden op 11-5-1860, ……
8.6. PETRONELLA VERBEEK, dr van Abraham Johannes Verbeek (7.2.) en Jannetje van Snick, geboren te Leiden op 27-11-1865, overleden (69 jr, weduwe) te Leiden op 2-4-1935; gehuwd (23 jr) te Leiden op 24-7-1889 met Marinus Blok (26 jr fabrieksarbeider), geboren te Leiden op 22-5-1863, overleden te … , zn van Willem Blok en Wilhelmina Elisabeth van der Heide.
==================================================
8.7. STEPHANUS VERBEEK, zn van Steven Verbeek (7.3.) en Johanna Susanna Weerlee, geboren te Leiden op 11-9-1845, overleden (53 jr) te ’s-Gravenhage op 10-6-1899; gehuwd te Leiden op 2-5-1883 met Maria van Leeuwen, geboren te Leiden op 6-6-1858, overleden te …., dr van Johannes van Leeuwen en Elisabeth Sara van Heusden.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Sara, geboren te Leiden op 10-7-1883,  9.10.

2. Stephanus, geboren te Leiden op 23-7-1884,  9.11.

3. Johannes Willem, geboren te Leiden op 21-11-1888,  9.12.
Steven Verbeek was mandenmaker, Ned.Hervormd; op de akte van geboorte-aangifte van Steven staat: De declarant verklaarde niet te kunnen schrijven.

Nicolaas Verbeek, 33 jr, mandenmaker, is getuige bij het huwelijk; hij is een broer van de bruidegom


8.8. ANNA SUZANNA VERBEEK, dr van Steven Verbeek (7.3.) en Johanna Susanna Weerlee, geboren te Leiden op 7-2-1848, gehuwd met Peter Eswilder, sigarenmaker, geboren te Leiden op 14-2-1847, overleden te Leiden op 19-2-1888, zn van Pieter Eswilder en Jacoba Crispijn.
8.9. NICOLAAS VERBEEK, zn van Steven Verbeek (7.3.) en Johanna Suzanna Weerlee, geboren te Leiden op 13-11-1849, ……
Nicolaas Verbeek, 33 jr, mandenmaker, is als broer van de bruidegom getuige bij het huwelijk van Steven Verbeek en Maria van Leeuwen. Nicolaas is voogd over Pieter Wilhelmus (zie bij 8.12.)

Nicolaas Verbeek heeft bij zijn broer Johannes Hermanus Verbeek (8.11.) gewoond, toen deze in Amsterdam woonachtig was (na 1900..) met zijn zwager Peter Eswilder.


Nicolaas Verbeek staat vermeld op de lijst van ‘Personen opgenomen in Gesticht Groot Graffel (1921) te Warnsveld, een psychiatrische inrichting.
8.10. SARA CATHARINA VERBEEK, dr van Steven Verbeek (7.3.) en Johanna Suzanna Weerlee, geboren te Leiden op 22-11-1851, ….., gehuwd (20 jr) te Leiden op 29-5-1872 met Franciscus Heus (26 jr, schoenmaker), geboren te Leiden op 23-10-1845, overleden …., zn van Maarten Johannes Heus en Susanna van der Laaken.
8.11. JOHANNES HERMANUS VERBEEK, zn van Steven Verbeek (7.3.) en Johanna Suzanna Weerlee, timmerman, geboren te Leiden op 9-2-1855 (get.: Johannes Hermanus Verbeek, 31 jr, warmoezier, wonend aan de Geregracht);

gehuwd I: te Leiden op 9-10-1878 met Johanna Maria van Duuren, dienstbode, geboren te Leiden ca. 1857, overleden (38 jr) te Delft op 7-5-1895, dr van Jacobus van Duuren en Maria de l’Ecluse,

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Hermanus, geboren te Leiden op 25-2-1879,  9.13.

2. Steven, geboren te Leiden op 22-7-1881,  9.14.

gehuwd II: te Delft op 26-4-1899 met Maria Margaretha van der Hoeven, geboren te Delft op 7-4-1850, …., dr van Jacobus Nicolaas van der Hoeven en Helena Waar


Maria Margaretha van der Hoeven is moeder van Petrus Jacobus v.d.Hoeven, geboren te Delft op 22-1-1878.
8.12. PIETER WILHELMUS VERBEEK, zn van Steven Verbeek (7.3.) en Johanna Suzanna Weerlee, geboren te Leiden op 11-11-1861, mandenmaker; gehuwd, 21 jr *) te Leiden op 7-2-1883 met Elisabeth Dikshoorn (19 jr), geboren te Leiden op 3-3-1863, overleden ….., dr van Cornelis Dikshoorn en Anna Maria van der Tas.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Wilhelmus, geboren te Leiden op 23-8-1882,  9.15.

2. Johanna Maria, geboren te Leiden op 29-11-1889,  9.16.


*) De ouders van Pieter Wilhelmus zijn reeds overleden; daarom zijn de voogd (Nicolaas Verbeek, mandenmaker) en de toeziend voogd (Pieter Eginoldus, sigarenmaker) aanwezig, alsmede notaris Johannes Marinus Goedau.
8.13. JANNETJE VERBEEK, dr van Steven Verbeek (7.3.) en Johanna Susanna Weerlee, geboren te Leiden op 8-10-1863, gehuwd te Leiden op 20-4-1883 met Gerardus Filippo, sigarenmaker, geboren te Leiden (?) ca. 1862, …, zn van Abraham Filippo en Catharina Ferder
In 1885 wordt in Rotterdam een levenloos kind geboren
8.14. WILLEM HENDRIK VERBEEK, zn van Steven Verbeek (7.3.) en Johanna Susanna Weerlee, geboren te Leiden op 4-1-1869 (get.: Johannes Verbeek, 23 jr, barbier, Vrouwensteeg), overleden (53 jr) te Sassenheim op 17-1-1922; gehuwd te Leiden op 18-5-1898 met Catharina Jacoba Regeer, geboren te Leiden op 5-11-1878, overleden (58 jr, wed.) te Sassenheim op 31-3-1937, dr van Rudger Regeer (meubelmaker) en Jannetje de Cler (reeds overleden in 1898)

Willem Hendrik Verbeek was mandenmaker en Ned.Hervormd

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Susanna (Anna), geboren te Leiden op 3-9-1898,  9.17.

2. Jannetje (Jo), geboren te Haarlem op 12-4-1900,  9.18.

3. Geertruida (Trui), geboren te Sassenheim op 11-6-1901,  9.19.

4. Willem Rutger (Wim), geboren te Lisse op 13-9-1903,  9.20.

5. Steven (Steef), geboren te Haarlemmermeer op 25-5-1905,  9.21.

6. levenloos kind, geboren te Sassenheim op 15-4-1907

7. Catharina Jacoba (Coba), geboren te Sassenheim op 11-1-1909,  9.22.

8. Willem Hendrik (Wim), geboren Sassenheim op 29-10-1910, overl. 17-1-1922 (11 jr)

9. Jacobus (Koos), geboren te Sassenheim op 21-4-1912,  9.23.

10. Karel, geboren te Sassenheim op 2-9-1914,  9.24.

11. Abraham (Bram), geboren te Sassenheim op 4-2-1916,  9.25.

12. Cornelis Rutger (Cor), geboren te Sassenheim op 1-6-1918,  9.26.
Het gezin van Willem Hendrik Verbeek heeft op verschillende adressen gewoond; uit de lijst geboorteplaatsen blijkt dat het gezin eerst in Leiden heeft gewoond, daarna in Haarlem, Sassenheim en Lisse. Op 12-4-1905 kwam het gezin uit Lisse in de Haarlemmermeer (ingeschreven op 9-5-1905 op adres: Ringdijk I 81c), maar vertrok op 27-4-1906 weer naar Sassenheim.
==================================================
8.15. PETRONELLA CATHARINA VERBEEK, dr van Johannes Hermanus Verbeek (7.4.) en Petronella van Duuren, geboren te Leiden op 23-8-1860, overleden (64 jr) te ’s-Gravenhage op 9-9-1924; gehuwd te Leiden op 14-11-1877 met Pieter Franciscus Siebert, korporaal, geboren te Leiden op 7-4-1854, overleden (78 jr) te ’s-Gravenhage op 2-2-1933, zn van Francois Siebert en Maria Busse
8.16. JOHANNES HERMANUS VERBEEK, zn van Johannes Hermanus Verbeek (7.4.) en Petronella van Duuren, geboren te Leiden op 11-5-1863, palfrenier, overleden (88 jr) te ’s-Gravenhage op 2-6-1951;

gehuwd (27 jr, bediende) te ’s-Gravenhage op 14-5-1890 met Janna Hendrica Semeijn (28 jr, dienstbode), geboren te Wissenkerke op 7-3-1862, overleden (56 jr) te ’s-Gravenhage op 2-1-1919, dr van Jacob Semeijn en Adriana Koole

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Suzanna Petronella, geboren te ’s-Gravenhage op 11-9-1890,  9.27.

2. Johannes Hermanus, geboren te ’s-Gravenhage op 17-9-1891,  9.28.

3. Petronella Janna Hendrika Maria, geboren te ’s-Gravenhage op 6-2-1893,  9.29.

4. Jacob Pieter Francois Stephanus, geboren te ’s-Gravenhage op 20-1-1894,  9.30.

5. Stephanus Wilhelmus Jacobus, geboren te ’s-Gravenhage 21-10-1895, overl. 12-7-1896

6. Maria Adriana Hendrika, geboren te ’s-Gravenhage op 30-10-1897,  9.31.

7. Adrianus Stephanus Wilhelmus, geboren te ’s-Gravenhage op 12-9-1898,  9.32.

8. Stephanus Johannes Hermanus Jacobus, geboren ’s-Gravenhage op 4-5-1901, . 9.33.

9. Wilhelmus Jacobus Johannes Hermanus, geboren ’s-Gravenhage op 3-11-1902,  9.34.

gehuwd (57 jr, tramconducteur) te ’s-Gravenhage op 5-5-1920 met Grietje Zwarts (38 jr, dienstbode), geboren te Sappemeer op 13-8-1881, dr van Steven Zwarts en Aaltje Schuurman

Uit dit huwelijk:

10. Adrianus Stephanus Wilhelmus geboren te ’s-Gravenhage op 9-4-1921,  9.35.

(Johannes Hermanus Verbeek woonde tussen 1884 en 1886 in Haarlem)


8.17. HENDRICA VERBEEK, dr van Johannes Hermanus Verbeek (7.4.) en Petronella van Duuren, geboren te Leiden op 12-1-1869, overleden (49 jr) te ’s-Gravenhage op 8-5-1918; gehuwd (24 jr) te ’s-Gravenhage op 23-8-1893 met Wilhelmus Philippus van Ockenburg (22 jr, photograaf) geboren te ’s-Gravenhage op 14-2-1871, overleden (56 jr) te ’s-Gravenhage op 26-10-1923, zn van Wilhelmus Philippus van Ockenburg (postbeambe) en Marianna Freund
8.18. STEPHANUS VERBEEK, zn van Johannes Hermanus Verbeek (7.4.) en Petronella van Duuren, geboren te Leiden op 7-1-1872, overleden (80 jr) te ’s-Gravenhage op 21-6-1952; gehuwd (24 jr, boekdrukker) te ’s-Gravenhage op 26-8-1896 met Cornelia Hermina Agneta van der Spek (21 jr), geboren te ’s-Gravenhage op 8-10-1874, dr van Herman Huibertus van der Spek en Wilhelmina Geertruida Sophia Sluijters

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmina Geertruida Sophia, geboren te ’s-Gravenhage op 10-5-1897,  9.36.

2. Petronella Catharina, geboren te ’s-Gravenhage op 3-1-1899,  9.37.

3. Cornelia Hermina Agneta, geboren te ’s-Gravenhage op 13-4-1900,  9.38.

4. Stephanus, geboren te ’s-Gravenhage op 8-3-1902,  9.39.

5. Herman Hubertus, geboren te ’s-Gravenhage op 28-2-1904,  9.40.

6. Agneta Maria Catharina, geboren te ’s-Gravenhage op 12-7-1907,  9.41.

7. Maria Catharina Agneta, geboren te ’s-Gravenhage op 27-9-1909,  9.42.

8. Johannes Hermanus, geboren te ’s-Gravenhage op 4-7-1911,  9.439. Klazina Margaretha Elisabeth, geboren te ’s-Gravenhage op 3-9-1915,  9.44.
Het echtpaar Verbeek-van der Spek vierde de 55-jarige bruiloft (op 30-8-1951) in het Westeinde-Ziekenhuis te ’s-Gravenhage vanwege de gezondheidstoestand van dhr.Verbeek
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina