Modeloplossingen opdracht 3-4 Opdracht 3Dovnload 7.79 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte7.79 Kb.


Modeloplossingen opdracht 3-4

Opdracht 3


 1. De sociale bewustwording van Pieter Daens. De industrialisering (van Aalst) ging gepaard met verpaupering. Dit leidde tot de opkomst van socialistische en daensistische bewegingen die streden voor meer sociale rechtvaardigheid. • Zo’n grote armoede op zo’n grote schaal heb je bij ons vandaag niet. Toch leeft ongeveer 15% van de Belgische bevolking onder de huidige armoedegrens. In Vlaanderen gaat het om ca. 11 %, in Wallonië bijna 20 %. Volgens een studie uit 2002 krijgt 23 % van de Belgen in zijn leven te maken met een periode van armoede. Bij bijna 10 % duurt deze meer dan een jaar. Zaken zoals een scheiding of zware gezondheidsproblemen kunnen daartoe leiden. Zie ook de armoedebarometers op het internet.

 • Volgens een bericht in Knack van 13-10-2010 is bijna een zevende van de wereldbevolking ondervoed. Extreme armoede heeft niet alleen belangrijke gevolgen voor de gezondheid, maar ook voor de geestelijke ontwikkeling.

 • Bijna de helft van de Afrikanen verdient minder dan 1,5 dollar per dag.

 • Volgens een bericht in National Geographic Magazine van nov. 2010 zijn er ongeveer 215 miljoen kinderarbeiders, waaronder ongeveer 115 miljoen in Azië, 65 miljoen in Afrika bezuiden de Sahara, 14 miljoen in Latijns-Amerika. Daarvan verrichten er in Azië 48 miljoen gevaarlijk werk, 39 miljoen in Afrika bezuiden de Sahara en 9 miljoen in Latijns-Amerika. Bij o.m. de bouw van de stadions en de accommodatie voor de Gemenebestspelen van 2010 in India waren kinderen betrokken.

 • Volgens een artikel in National Geographic Magazine van sept. 2003 leven 27 miljoen mensen op aarde in slavernij, vooral in India en Afrika. Ze worden gekocht en verkocht, gevangengehouden, mishandeld en uitgebuit. Veel prostituees in Europa zijn het slachtoffer van vrouwenhandel.


Opdracht 4 1. Aanvankelijk is hij vooral een hevig tegenstander van de liberalen en socialisten. Later begint hij zich steeds meer te engageren, bv. voor de zondagsrust en de afschaffing van de kinderarbeid. Hij staat echter nog helemaal aan de kant van de katholieken.

 2. Zijn ogen gaan geleidelijk open omdat hij als journalist vaak in de arbeidersbuurten komt. Hij beschrijft wat hij ziet, maar vraagt zich steeds meer af waarom de katholieken er niets tegen doen. Men noemt hem daarom Pie de Zeveraar.

Later in het boek zet hij zich volledig in voor het volk. Dit gebeurt o.i.v. zijn broer en door het onrecht dat hem wordt aangedaan door de katholieken (hij wordt gebroodroofd). Hij vindt daarbij steun in de encycliek Rerum Novarum (1891) van paus Leo XIII. Uiteindelijk wordt hij zelfs parlementslid.

 1. Zoals een seismograaf de trillingen van de aarde registreert, zo voelt hij de sociale onrust aan die op komst is. Hij wil zijn partijgenoten daarvoor waarschuwen. • Hij heeft katholieke vrienden die hem beschermen.

 • Zijn blad verkoopt goed, waardoor hij financieel onafhankelijk is. 1. Het verhaal wordt levendiger. We kunnen ons identificeren met iemand die alles van dichtbij meemaakt. Boon was trouwens zelf vroeger journalist (van het communistische blad De Rode Vaan en later van het socialistische De Vooruit), zodat hij zich ook sterk met hem vereenzelvigt. • Je krijgt de kijk van maar één persoon.

 • Door zijn hoge leeftijd is zijn toon minder scherp. Hij relativeert meer en is zich bewust van zijn vroegere fouten. Daardoor is dit boek minder gedreven dan ander werk van Boon.
  Op het einde van het boek heeft hij zelfs medelijden met de oude, versleten Charles Woeste, die hem jarenlang met alle mogelijke middelen (inclusief broodroof) bestreden heeft. Hoewel Woeste als katholiek parlementslid het arrondissement Aalst vertegenwoordigde, sprak deze Brusselaar overigens geen woord Nederlands. 1. Boon heeft zich uitvoerig gedocumenteerd en zegt dat geen enkel woord fantasie in het hele boek te vinden is. Hij heeft bovendien reproducties van foto’s e.d. opgenomen evenals een bibliografie.

 2. Boon heeft gebruikgemaakt van literaire technieken:

 • het is een verhaal in de OVT;

 • hij kruipt in de huid van een personage.

Maar: het accent ligt sterk op de gebeurtenissen en achtergronden, minder op de psychologische diepgang.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina