Naam: klas: nrDovnload 30.28 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte30.28 Kb.


Naam: ……………………………………………………………

Klas: ………………… Nr.: …………

Datum: …………………………………
Extra opdracht bij leestekst 4 PAV-atelier L/XL – Terrorisme
Lees de tekst en beantwoord de vragen.

Door Volharding Groot

Heleen van Royen is de auteur van de bestsellers De gelukkige huisvrouw en Godin van de Jacht. Ze is getrouwd met presentator bij het Nederlandse SBS6 Ton van Royen en is moeder van twee kinderen, Olivia en Sam. Een aantal columns werden verzameld in de bundel Je zal er maar mee getrouwd zijn.
Rode kool is paars.
Groene zeep is geel.
Vraag me niet waarom,
want ik weet niet veel.
Ik zal een jaar of acht geweest zijn toen ik dit gedicht maakte. Nu, bijna 30 jaar later, is er weinig veranderd. De verbazing waarmee ik als kind kennisnam van de wereld om me heen is nog intact en vormt de basis van mijn werk.

Ze zeiden dat de wereld na elf september nooit meer dezelfde zou zijn. Ze zeiden dat Nederland na 6 mei nooit meer hetzelfde zou zijn. Ze zeiden dat het moeilijk zou zijn om dergelijke ‘onmenselijke’ daden uit te leggen aan je kinderen. Het was een makkie. Kinderen begrijpen zulk soort zaken uitstekend. De een is boos op de ander en: boem! Heel gewoon, heel menselijk. Als twee apen het World Trade Center waren binnengevlogen of als een koe Pim Fortuyn had omgelegd, was de verklaring een stuk lastiger geweest.

Gefocust als we zijn op de grote gebeurtenissen uit onze tijd, missen we de ware evolutie. De evolutie die sluipenderwijs gaande is en die ervoor zorgt dat alles inderdaad verandert en nooit meer zal worden zoals het was. Ik doel hiermee op het feit dat niets meer heet zoals het ooit heette. Voor mij – als schrijver en als mens – een tot wanhoop stemmend fenomeen.
Smiths Chips heet voortaan Lays.
Libertel heet voortaan Vodafone.
Zaalvoetbal heet voortaan futsal.
Probeer dat maar eens aan je kinderen uit te leggen. Het is onmogelijk. Vooral – en dat schijnt een wet van Meden en Perzen – omdat de nieuwe naam altijd zoveel stommer, lelijker en onwaarschijnlijker is dan de oorspronkelijke. Smiths klinkt krakend en knapperig, zoals chips hoort te zijn. Lays klinkt als chips die per ongeluk in aanraking is geweest met een plasje water of cola, wat je pas ontdekt als je het in je mond stopt.
Libertel is een geweldige naam voor een mobiel netwerk: vrij, licht en toch krachtig. Vodafone klinkt als de ringleiding die in het Vaticaan is aangelegd, waarop het hoorapparaat van de paus kan worden aangesloten.

‘Goedemorgen, Paus, hebt u goed geslapen?’


‘Hij hoort je niet, hij zit nog niet aan de Vodafone.’
‘Oké …. Hé Johannes, ouwe rukker, hier is je Bráque.’

(Brinta heet voortaan Bráque. Met de naamsverandering wil de fabrikant inspelen op de Europese markt, waar Bráque staat voor een degelijk, voedzaam ontbijt.)


Gisteren had ik het erover met een vriendin. We waren bij haar thuis. Ze zette een cd’tje van TAFKAP op.
‘Bij hem is het gedonder begonnen’, zuchtte ik.

‘Weet je wat mijn neefje zaterdag vroeg?’, zei mijn vriendin. ‘Of de Euromast vroeger de Guldenmast heette.’

‘Het is verschrikkelijk’, klaagde ik. ‘Zelfs de PTT verdwijnt. Ik zag het net op de brievenbus staan. PTT heet voortaan … eh …’
‘Hoe?’, vroeg ze nieuwsgierig.
‘Eh … ja … Dat bedoel ik nou. Het deed me denken aan een handbalclub, Door Volharding Groot, DVG, zoiets.’
‘Maar wat dan?’
Ik haalde mijn schouders op. ‘Een afkorting die in elk geval niet zo makkelijk te onthouden is als PTT.’

Jif heet voortaan Cif.


PTT wordt TPG.
Vraag me niet waarom,
want ik heb geen idee.
VAN ROYEN, H., ‘Door Volharding Groot’.

Vragen

1 Welke boeken schreef Heleen van Royen? Waarover gaan ze?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 In deze column vermeldt de schrijfster twee data. Welke (jaartallen vermelden)? Wat betekenen ze? Hoe verklaart de schrijfster ze op een buitengewoon eenvoudige manier?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 Hoe waren beide data volgens haar moeilijker te verklaren geweest?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4 Heleen van Royen schrijft dat ‘men’ beweerde dat na deze belangrijke data de wereld nooit meer dezelfde zou zijn. Maar volgens haar klopt dat niet, volgens haar is er iets heel anders waardoor de wereld verandert, iets dat niet aan kinderen uit te leggen valt. Wat is dit fenomeen? Welke voorbeelden geeft van Royen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5 Kan je ook een aantal Belgische voorbeelden geven van het fenomeen uit het antwoord op vraag 4?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6 In de tekst is sprake van een cd’tje van TAFKAP. Wie of wat is TAFKAP?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


1 Welke boeken schreef Heleen van Royen? Waarover gaan ze? • De gelukkige huisvrouw (een jolig boek over een huisvrouw die alles heeft wat haar hartje begeert, maar na de bevalling van haar eerste kind in een postnatale depressie afglijdt).

 • Je zal er maar mee getrouwd zijn (een aantal columns en cursiefjes)

 • Godin van de Jacht (een hilarisch boek over een vrouw die er naast een echtgenoot ook enkele minnaars op nahoudt. Wanneer ze op een dag zwanger wordt van haar derde kind, is de vraag: wie is de vader?)

2 In deze column vermeldt de schrijfster twee data. Welke (jaartallen vermelden)? Wat betekenen ze? Hoe verklaart de schrijfster ze op een buitengewoon eenvoudige manier?

De twee data zijn 11 september 2001 (aanslagen op o.a. de WTC-torens) en 6 mei 2002 (de aanslag op de Nederlandse politicus Pim Fortuyn). Heleens bijna kinderlijk-naïeve verklaring: ‘De een is boos op de ander en: boem! Heel gewoon, heel menselijk.’

3 Hoe waren beide data volgens haar moeilijker te verklaren geweest?

‘Als twee apen het World Trade Center waren binnengevlogen of als een koe Pim Fortuyn had omgelegd, was de verklaring een stuk lastiger geweest.’

4 Heleen van Royen schrijft dat ‘men’ beweerde dat na deze belangrijke data de wereld nooit meer dezelfde zou zijn. Maar volgens haar klopt dat niet, volgens haar is er iets heel anders waardoor de wereld verandert, iets dat niet aan kinderen uit te leggen valt. Wat is dit fenomeen? Welke voorbeelden geeft van Royen?

De wereld verandert door de voortdurend wijzigende naamgeving van allerlei zaken. Voorbeelden: • Smiths Chips werd Lays.

 • Libertel werd Vodafone.

 • Zaalvoetbal werd futsal.

 • Brinta werd Bráque.

 • Jif werd Cif.

 • PTT werd TPG.5 Kan je ook een aantal Belgische voorbeelden geven van het fenomeen uit het antwoord op vraag 4?

 • Orange werd BASE.

 • Agalev werd Groen! werd Groen.

 • CVP werd CD&V.

 • PVV werd VLD werd Open VLD.

 • PlanetInternet werd Scarlet.

 • BAC werd BACOB werd Dexia.

 • Doel wordt misschien Antwerpen.6 In de tekst is sprake van een cd’tje van TAFKAP. Wie of wat is TAFKAP?

TAFKAP staat voor The Artist Formerly Known As Prince, een schuilnaam die de zeer populaire popartiest Prince aannam om de muziekbusiness een hak te zetten.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina