Naam Minke van ’t Hoff Adres Prinses Marijkehof 74, 1411 cp naardenDovnload 32.12 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte32.12 Kb.
CURRICULUM VITAE


Personalia


Naam Minke van ’t Hoff

Adres Prinses Marijkehof 74, 1411 CP Naarden

Geboortedatum 10 februari 1965

Telefoonnummer 035-6951713 of 06-53855430

E-mail adres m.vanthoff@casema.nl

Rijbewijs BEWerkervaring


2010-heden Hoff voor Coaching & Mediation

Zelfstandige praktijk voor Coaching en Mediation voor jongeren en

volwassenen.

Zelfstandige praktijk voor Sociale vaardigheidstrainingen voor

jongeren.
2007-heden Stichting De Schoor, Jongerenbemiddeling Almere

Functie: Projectleider; zelfstandig opzetten, continueren en uitbouwen van het project Jongerenbemiddeling (voorheen JOLO) in geheel Almere.

Taken :


 • op de kaart zetten van Jongerenbemiddeling door PR-activiteiten, voorlichting aan media en voorlichting aan potentiële bemiddelaars;

 • opstellen, bewaken en bijstellen van plan van aanpak, uitgangspunten en methodieken;

 • zorgen voor draagvlak bij de verwijzers (Gemeente, politie, woningcorporaties e.a.) en bij de bewoners van Almere;

 • zorgen voor informatie, voorlichting en publiciteit;

 • werven, selecteren, trainen, coachen van jongerenbemiddelaars (vrijwilligers);

 • organiseren en bijwonen van trainingen voor jongerenbemiddelaars;

 • vormen en onderhouden van interne en externe netwerken;

 • opstarten en uitvoeren van bemiddelingsproces (bemiddelen in conflictsituaties);

 • voeren van coachgesprekken met bewoners;

 • voorbereiden en voeren van vergaderingen;

 • organiseren van bijeenkomsten, houden van presentaties;

 • zorgdragen voor een correcte verslaglegging, terugkoppeling en evaluatie;

 • opstellen en bewaken van budget en continuïteit;

 • intensieve samenwerking met Buurtbemiddeling en jongerenwerk.

2007-2009 Actium Ede, regionaal inzetbaar (0-urenbasis)Functie: Trainer sociale vaardigheid als taakstraf voor minderjarigen

Taken :


 • het geven van sociale vaardigheidstraining en agressietraining aan jongeren met gedragsproblemen en delinquent gedrag, op individuele basis, in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming;

 • het onderhouden van contact en overleg met de coördinator taakstraffen;

 • contact met ouders en indien nodig met andere begeleiders zoals een jeugdreclasseerder of gezinsvoogd onderhouden;

 • zorg dragen voor een correcte verslaglegging en terugkoppeling;

2007-2009 Buurtbemiddeling AlmereFunctie: buurtbemiddelaar (vrijwilligerswerk)

Taken :


 • het verdelen van taken met de co-begeleider;

 • voorbereidende werkzaamheden;

 • voeren van intakegesprekken met desbetreffende partijen;

 • het begeleiden van het bemiddelingsgesprek met desbetreffende partijen;

 • zorg dragen voor een correcte verslaglegging;

 • terugkoppelen van de stand van zaken en resultaten naar de coördinatrice en het verlenen van nazorg.

2002-2007 Serin Mens en Werk, Amsterdam/Almere/LelystadFunctie : consulent/loopbaanbegeleider/trainer reïntegratie

Caseload op basis van 24 uur per week: ongeveer 70 cliënten.

Taken :


 • stellen van diagnose na intake en opstellen van trajectplan voor werkzoekenden met een WW-of WWB-uitkering;

 • het individueel of groepsgewijs begeleiden van cliënten tijdens het

traject, geven van sollicitatietrainingen en attitudetrainingen, waaronder RET en sociale vaardigheid;

 • bewaken van optimale uitvoering van het trajectplan, aansturen van junior collega’s in de uitvoering van het trajectplan;

 • coördinatie en/of zelf uitvoeren van duurzame plaatsingen naar werk en scholing en het verlenen van nazorg;

 • het onderhouden en uitbouwen van de relatie met

opdrachtgevers, geven van presentaties aan opdrachtgevers;

 • het doceren van Nederlands aan allochtonen, onder supervisie;

 • het uitvoeren van administratieve taken en het maken van rapportages in een cliëntvolgsysteem.

1999-2004 Werkzaam in eigen praktijk onder supervisie van De Nederlandse Stichting Gestalt

Functie: Gestalttherapeut

Taken:


 • op individuele basis begeleiden van cliënten.

1991-2002 ASB uitzendbureau/Vedior Personeelsdiensten, ‘t GooiFunctie: consulent

Taken:


 • werving en selectie van uitzendkrachten;

 • begeleiding langdurig werklozen;

 • commerciële activiteiten;

 • geven van sollicitatietrainingen.

1984-1990 Diverse werkgeversFuncties: managementassistente/directiesecretaresse,

administratief-commercieel medewerker, postsorteerder.

Opleidingen

2010-heden Coaching Academy International

Professioneel coachen (allround), afgerond september 2010

Zelfbewust coachen, afgerond maart 2011

EQA gecertificeerd op practitioner niveau, november 2011

Vakmanschap coachen, vanaf april 2011


2007-2009 PI Research

Trainer sociale vaardigheidstraining als taakstraf voor

minderjarigen. Tevens diverse update trainingen.
2006-2007 The Lime Tree, mediation & training network

Allround Mediation opleiding, diploma behaald;

Kennistoets registratie NMI, behaald april 2007.

1997-2001 Nederlandse Stichting Gestalt/Multi di Mens

De Gestalt Methodiek en Therapie opleiding;

Diploma behaald.


1988-1996 ISW, Utrecht, Amsterdam

 • Voortgezette opleiding Personeelszaken (HBO-niveau);

 • NIMA-A;

 • Marketingassistente;

 • Voorbereidend hoger management;

 • Managementassistente;

Certificaten behaald voor alle cursussen/opleidingen.
1983-1987 Havo, diploma behaald

1977-1983 Mavo, diploma behaaldCursussen


 • Cursussen voor De Schoor

- ESAR, elektronisch signaleringssysteem

- Doelgroepgericht en effectief schrijven 2010

- Presentatie- en gesprekstechnieken 2010

- Haal meer uit je vrijwilligers 2010

- Interculturele communicatie 2009

- Signaleren, afstemmen en samenwerken in de wijk 2009

- Trainen van jongerenbemiddelaars 2007-2008

- Bedrijfshulpverlening, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

- Alcohol en drugs, (incl. ehbd) 2008-2009 + 2011

- Groepsdynamica 2008

- Trainen van Jongerenbemiddelaars 2007-2008

- Basistraining buurtbemiddeling, 2007

- Cultuurverschillen en consequenties


 • Cursussen voor de uitzendbranche:

- basiscursus uitzendconsulente;

- commerciële cursussen als telefonische acquisitie en verkoopgesprekken;

- sociale wetgeving;

- medische basiscursus en technische basiscursus;

- omgaan met agressie;

- Word, Outlook, informatiesystemen, schriftelijke taalvaardigheid.Hobby’s


Huiselijke gezelligheid, muziek, sociale contacten, paard verzorgen, lezen, tuinieren en klussen.

Curriculum Vitae Minke van ‘t Hoff 2011

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina