Natuurhistorisch Genootschap in Limburg Plantenstudiegroep Winterprogramma 2014-2015 SecretariaatDovnload 34.83 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte34.83 Kb.

Plantenstudiegroep Winterprogramma 2014-2015 Versie 14 oktober 2014.

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
Plantenstudiegroep
Winterprogramma 2014-2015


Secretariaat: Olaf Op den Kamp, Canisiusstraat 40,
6462 XJ Kerkrade, tel. 045-5354560, planten@nhgl.nl.
De Plantenstudiegroep is één van de studiegroepen van het Natuurhistorisch Genootschap. De Plantenstudiegroep werd opgericht in 1979 met het doel om de flora in de provincie Limburg nader te bestuderen en in kaart te brengen. Dit doel hebben we nog steeds, al hebben we ons werkterrein in de loop der tijd ietwat uitgebreid tot een gebied van circa 100 kilometer rondom Valkenburg. Zo trekken we regelmatig naar de Eifel, de Belgische Ardennen of Belgisch-Limburg. Deze winter worden de winterwandeling georganiseerd rondom het thema mijnbouw, dit in het kader van 50 jaar mijnsluiting. We bezoeken locaties van diverse soorten mijnen, steenkolenmijnen, kalksteengroeves, zandgroeves enz.

Bestuur Plantenstudiegroep Limburg:
Voorzitter:
Johan den Boer, tel. 043-3625011, planten@mistletoe.net
Secretaris: Olaf Op den Kamp tel. 045-5354560, planten@nhgl.nl
Penningmeester: Bert Op den Camp tel. 043-3622808, bodcamp@home.nl
Waarnemingensecretaris: Marian Baars, tel. 043-3478083, mjbaars@hotmail.com
Floron-coördinator: Bart Hendrikx, tel. 0495-530300, barthendrikx@planet.nl  

Let op: Agenda items kunnen soms nog wijzigen. Vertrouw daarom niet blindelings op een gedrukte versie van deze agenda. De meest actuele stand is te vinden op de website(s) van het Genootschap. Ook als dat niet verplicht is, is het verstandig van te voren contact op te nemen met een excursieleider.Vrijdag 17 Oktober 2014: Varia-avond.
Tijdens de varia-avond mag iedereen zijn bijzondere plantenwaarnemingen uit de doeken doen, op dia, als herbariumvel of als levende plant.
Aanvang: 20.00 uur in het Natuurhistorisch Museum Maastricht, de Bosquetplein 6 te Maastricht.

Zondag 26 oktober 2014: De Teut
De Teut is een heidegebied in Zonhoven. Je wandelt hier letterlijk tussen de heide, komt unieke vennen tegen en kan op de heuvels genieten van een uitzonderlijk panorama over de streek.
Leiding: Bert Op den Camp (aanmelden via tel. 043-3622808).
Vertrek: 10:00 uur achterzijde station Maastricht.
Zaterdag 1 November 2014: Afsluiting van het veldseizoen
Contact:
Bert Op den Camp (aanmelden via tel. 043-3622808).
Locatie: het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 6, 6211 KJ Maastricht
Tijd: 19.00 uur - 22:00 uur

Zondag 9 november 2014: Winterwandeling rond het Gerendal.
Een wandeling naar het St. Jansbos, een hellingbos afgewisseld met akkers en weilanden. We lopen tot op het plateau van IJzeren en dalen via de rand van het Biebos terug naar Geuldal af.
Leiding: Pierre Grooten (tel. 045-5753032).
Vertrek: 9.30 Oud Valkenburg nabij bij heemtuin/kasteel Schaloen.

Zaterdag 22 november: Euregionale botanische bijeenkomst: het Noordal (NL/B).
Ivo Raemakers gaat in op de vegetatie van het Noordal. Klaas van Dort zal een inleiding verzorgen over de bijzondere kalktufbronnen, het habitattype van het Cratoneurion. Daarbij gaat het om herkenning van dit habitattype, over de karakteristieke soorten die erin voorkomen en over de verspreiding in Nederland. ’s Middags maken we onder leiding van Rik Palmans een excursie door het gebied.
Locatie: Eetcafé Tinus, Bovenstraat 9, 6255 AT Noorbeek.
Aanvang: Inloop vanaf 9.30 uur, aanvang programma 10.00 uur, start excursie 13.00 uur.
Zondag 7 december 2014: Winterwandeling langs de Vennbahn tussen Schmithof en Kornelimünster (D).

De Vennbahn, aangelegd ten behoeve van het transport van ertsen, vormde eind 19e en begin 20e eeuw een belangrijke verbinding tussen enkele Pruisische plaatsen. Momenteel is er geen sprake meer van industriële activiteiten in deze regio, waarvan een deel nu onder België valt. Integendeel, de regio Eupen/Monschau  is inmiddels bekend om zijn vele, (beschermde) natuurgebieden. Op deze excursie bekijken wij een deel van de Vennbahn (en directe omgeving) tussen Schmithof en Kornelimüster, een landschappelijk fraai en rustiek gebied.Leiding: Wil Willems (aanmelden via grotegelekwik@gmail.com).
Vertrek: 9.30 uur achterzijde station Maastricht of om 10.00 uur wegrestaurant Bahneheide.
Vrijdag 19 december 2014: Lezing over waterplanten door John Bruinsma.

De Plantenstudiegroep inventariseert en determineert het hele jaar door planten. Daarbij zijn de waterplanten een ondergeschoven kindje, met name omdat deze soorten door de meesten van ons niet herkend worden. Door in een inleiding over het herkennen van waterplanten en over hun ecologie probeert John Bruinsma hier verandering in te brengen.


Locatie: het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 6, 6211 KJ Maastricht
Tijd: 20.00 uur - 22:30 uur

Zondag 21 december 2014: Winterwandeling langs onderaardse en dagbouw- kalksteengroeves in het Geuldal.
We bekijken de ingangspartijen  van onderaardse kalksteengroeves. Deze plekken zijn vaak rijk aan planten die min of meer gebonden zijn aan kalk . Enkele soorten varens komen hier ook voor. Daarnaast bezoeken we de hellingbossen een afgewerkte opendagbouwgroeve waar we eveneens flink wat planten kunnen aantreffen. Onderweg is er gelegenheid tot het nuttigen van brood of vocht.
Leiding:
Walter van der Coelen (w.vandercoelen@planet.nl).

Vertrek: 9.30 uur achterzijde station Maastricht of om Aanvang 10.00 uur bij de Geulhemmermolen te Geulhem*.
Woensdag 7 januari 2015: Vergadering excursieprogramma.
Draag uw ideeën aan voor het zomerprogramma bij de voorzitter of secretaris zodat we ook in het zomerseizoen weer een interessant programma krijgen.
Zondag 11 januari 2015: Rondom de Heimansgroeve in het Geuldal.

Tijdens deze 9 km lange wandeling treden we in het voetspoor van Heimans en kijken wat er nog uit zijn tijd terug te vinden is.

Liggend in het gras langs de Geul vroeg Heimans zich af hoe het er daar over 100 jaar uit zou zien. Tijdens deze wandeling kunnen we genieten van schitterende uitzichten, pittoreske gehuchten als Camerig, Plaat en Bommerig, een hoogstamboomgaard, de Heimansgroeve, de Geulweiden met "vreemde gewassen", een oude molen "en een ijzermijn?" Heimans beschrijft in zijn boek diverse mijmeringen en ook in deze wandeling zijn er geschikte momenten voor het wandelen in stilte. “Alles werkt mee om een werkeloos mensch aan het mijmeren te brengen, aan het denken over de dingen van het verleden en van de toekomst, over worden en vergaan.”

Leiding: Tineke de Jong (aanmelden via tineke.de.jong@kpnplanet.nl).
Vertrek:
10.00 uur achterzijde station Maastricht of om 10.30 uur Camping 'Rozenhof', Camerig 12, 6294 NB Vijlen. Parkeren tegenover camping 'Rozenhof'.
Vrijdag 30 januari 2015: Lezing Zuid-Limburgse mijnen en groeven en hun speciale flora en fauna door Olaf Op den Kamp.

Zuid-Limburg is rijk aan delfstoffen. Dit hangt mede samen met de grote geologische afwisseling. In Zuid-Limburg dagzomen Carbonische gesteentes in het Geuldal, Krijtgesteenten langs de Geul en Maas en op winbare diepte ligt langs de Grensmaas grind. De oppervlakte van Zuid-Limburg wordt gevormd door het vruchtbare löss waarop het goed akkeren is. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de steenkolenmijnbouw in het Wormdal. Hiervan zijn nog steenbergen, enkele schachten, mijnwerkerswoningen en ingangen van mijnen overgebleven. Hier groeit wintergroen en hilltoppen de Koninginnepages. Van de kalksteenwinning in Zuid-Limburg getuigen diverse onder- en bovengrondse groeves die nu vaak een paradijs voor vleermuizen, vlinders, amfibieën en vogels zijn geworden. De grindgaten langs de Maas worden ’s winters bezocht door allerlei eenden uit noordelijke streken. De Brunssummerheide is een fraai voorbeeld van een natuurgebied dat ontstaan is op een plek waar vroeger zand, grind, klei en bruinkool werd gewonnen. Zeer bijzonder is de zinkflora die in het Geuldal is ontstaan op de plekken waar zink werd gewonnen. De lezing is geïnspireerd op het gelijknamige boek “Langs mijnen en groeven” (€ 12,50) met 10 natuurwandelingen door Zuid-Limburgs mijnverleden dat deze lezing ook te koop is.


Aanvang: 20.00 uur in het Natuurhistorisch Museum Maastricht, de Bosquetplein 6.
Bovenkant formulier

Zondag 1 februari 2015: Hete bronnen en Karel de Grote in Aken (D).
We maken een 12 km lange wandeling (autotructocht) door de stad Aken om op zoek te gaan naar de sporen van haar verleden als Kuuroord. We volgen hierbij een van de zijbeekjes van de Worm die vanuit het Aachener Wald in de richting van het stadscentrum stromen. Onderweg passeren we het stadsdeel Burtscheid met zijn mooie abdij, de St. Michaelskerk en enkele kuurhuizen. Hier gaat de aandacht uit naar de hete bronnen met een temperatuur van 74°C. Daarna lopen we verder naar het centrum van de Kaiserstadt Aachen waar we de Elisenbrunnen en de verschillende hete bronnen rondom de Büchel zullen bekijken. In totaal zijn in Aken meer dan 20 warmwaterbronnen bekend waarvan de temperatuur boven 50°C ligt. Mogelijk bekijken we ook het huidige kuurgebied met de Carolusthermen, het Casino en het kuurpark. Uiteindelijk komen we aan bij de Akense Dom. Hier bekijken we bijzondere reliekkisten, de Barbarossa-Leuchter en de troon van Karel de Grote (kosten € 4,00 p.p.).We sluiten de dag af met een gezellig drankje in een Akens café.
Leiding: Olaf Op den Kamp (i.v.m. reservering bezichtiging Dom verplichte aanmelding voor 10 januari bij info@eifelnatur.de, tel. 045-5354560).
Vertrek: 9.00 uur Station Kerkrade, Museumplein te Kerkrade* of na aanmelding om 9.30 uur bij Alt-Linzenshäuschen, Eupener Straße 378, 52076 Aachen.

Zondag 8 februari 2015: Winterwandeling Hoge Venen (B).
Turf is gedroogd veen dat als brandstof kan worden gebruikt. Het gebruik van veen als brandstof is erg oud. De Romein Plinius de Oudere beschreef in Naturalis Historia dat de Chauken van modder ballen draaiden en die als brandstof gebruikten. Toen in de middeleeuwen de bevolking bleef groeien en het hout steeds schaarser werd kwam turf op grote schaal als brandstof in gebruik. Niet alleen voor huisgebruik, maar ook door de ambachtslieden en bij industriële activiteiten. In de moerassige veengebieden hadden afgestorven planten na honderden jaren een veenlaag gevormd die men kon wegsteken. De veenlaag is hier echter betrekkelijk dun en tot grootschalige ontginning is het niet gekomen. Toch zijn er plaatsen waar turf gestoken werd. Dat gaan we bij deze wandeling zien. (Bron: Wikipedia)
Excursieleiding: Johan den Boer
Vertrek: 10:00 achterzijde station Maastricht, 10:30 Battice, rotonde met koeien

Vrijdag 27 Februari 2015: Bijeenkomst Varia-avond rondom kalksteengroeves
Deze varia-avond wordt weer gevuld door verschillende leden van onze studiegroep. Het thema van de avond is kalksteengroeves. Leden die een wat langere bijdrage willen leveren worden verzocht zich te melden bij de voorzitter.
Contact:
Johan den Boer
Locatie: het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 6, 6211 KJ Maastricht
Tijd: 20:00 - 22:30 uur
Zondag 1 maart 2015: Winterwandeling Eijsderbeemden.

Tijdens deze wandeling (van maximaal 10 km) lopen we langs de Maasplassen ten zuiden van Maastricht. Op het programma staan: grindgat van de Eijsder Beemden, ruige vegetatie, ooibossen, graslanden, watervogels en met een beetje geluk (en zon) schildpadden en Bevers. Na afloop is er gelegenheid tot het nuttigen van brood of vocht. Na regenachtige dagen: laarzen zeker meenemen.Excursieleiding: Karine Letourneur (Graag aanmelden tot vrij 27/2 op k.letourneur@nhgl.nl).

Vertrek: om 10:00 vanaf de parkeerplaats voorbij de jachthaven bij Kasteel Oost.Tomtom: Kastellaan Eijsden, Kaart: 177.1-311.7 GoogleMaps: http://bit.ly/1rswFZ4
Vrijdag 20 maart 2015: De Alpen rondom Aosta.

De afgelopen twee jaar is een groep leden van de Plantenstudiegroep op botanische expeditie geweest in het Aosta-dal en Gran Paradiso in het noordwesten van Italië. Uiteraard werd er niet alleen naar planten gekeken, maar werd alles wat wij aan interessante zaken tegen kwamen genoteerd en gefotografeerd. Deze avond doen wij verslag van onze belevenissen.


Contact: Johan den Boer
Locatie: het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 6, 6211 KJ Maastricht
Tijd: 20:00 - 22:30 uur
Zondag 29 maart 2015: Voorjaar in Val-Dieu met bezoek aan steenkolenmijn Blegny (B).
We bezoeken de steenkolenmijn in Blegny waar we aan den lijve kunnen ondervinden hoe de mijnwerkers hier 50 jaar geleden werkten. Hier krijgen we een rondleiding (kosten circa € 10,00 p.p.). Daarna maken we een wandeling door een landschap zoals dat in Limburg op veel plekken is verdwenen, met heggen, hoogstamboomgaarden en verstopte paadjes. Onderweg komen we langs het prachtig gelegen klooster Val-Dieu.
Leiding: Olaf Op den Kamp (verplichte aanmelding i.v.m. bezoek Blegny-Mine voor 10 maart bij info@eifelnatur.de, tel. 045-5354560).
Vertrek: 9.00 uur NS-station Maastricht of om 10.00 uur bij Blegny-Mine, Rue Lambert Marlet 23, 4670 Blégny*.
Onderkant formulier

Voorzitter: Johan den Boer, tel. 043-3625011, nhgl@mistletoe.nl
Secretaris: Olaf Op den Kamp tel. 045-5354560, planten@nhgl.nl
Penningmeester: Bert Op den Camp tel. 043-3622808, bodcamp@home.nl Waarnemingensecretaris: Marian Baars, tel. 043-3478083, mjbaars@hotmail.com
Floron-coördinator: Bart Hendrikx, tel. 0495-530300, barthendrikx@planet.nl  

Bovenkant formulier
Onderkant formulier

Algemene opmerkingen:

 • Voor eventuele wijzigingen of tussentijdse aanvullingen van het programma is het belangrijk regelmatig de agenda van activiteiten in het Natuurhistorisch Maandblad te raadplegen. Ook is de agenda op het Internet te vinden. De agenda is daar mogelijk nog meer up-to-date dan in het Maandblad. Het adres is: http://www.nhgl.nl.

 • De excursies op zaterdag en zondag duren gewoonlijk tot 16.00 of 17.00 uur, afhankelijk van afstand, locatie, het wandeltempo en het weer, eventueel langer afhankelijk van de excursieleider.

 • De streepexcursies onder leiding van Marian Baars op dinsdag duren doorgaans van 10.00-13.00 uur. Hiervoor geldt een verplichte opgave omdat de bestemming afhankelijk van het verloop van het seizoen of i.v.m. de weersomstandigheden kan veranderen.

 • Voor informatie over tijdstip, excursieduur en verdere afspraakpunten bij de excursies is het gewenst contact op te nemen met de betreffende excursieleiders. Om onnodig – of zelfs vergeefs – wachten van excursieleiders en -deelnemers te voorkomen is tevoren Leiding opnemen met de leider nuttig. Bij zeer slecht weer kan het zijn dat zelfs de excursieleider niet aanwezig is op het startpunt van de excursie. Daarvoor is ervoor gekozen om bij een groot aantal excursies opgave verplicht te stellen. Dit voorkomt onnodig wachten van excursieleiders en andere deelnemers.

 • Bij de excursies met een beperkt aantal deelnemers gelden in principe de volgende regels:
  -Wie het eerst komt, die het eerst maalt.
  -Als eerste komen actieve PSG-leden in aanmerking, daarna de overige PSG-ers, vervolgens andere Genootschapsleden en als laatste niet-Genootschapsleden.

 • Het is niet vanzelfsprekend dat iedere excursieleider op het eerst vermelde vertrekpunt aanwezig is, meestal is dit wel de plek waar het merendeel van de deelnemers zich verzamelt en vanwaar u mogelijk kunt carpoolen naar het startpunt van de excursie. Met een * is meestal aangegeven waar de excursieleider op u wacht.
  Deelname aan de excursies van de Plantenstudiegroep geschiedt geheel op eigen risico. U dient zelf te zorgen voor toepasselijke verzekeringen indien u dit nodig vindt.

 • Om verzekerd te zijn van voldoende vervoer en de autokosten te beperken dienen de deelnemers onderling zelf afspraken te maken. Als richtlijn in de bijdrage aan de benzinekosten geldt € 0,20 per kilometer, hetgeen leidt tot de volgende rekenwijze: het aantal kilometers gedeeld door 5 en het resultaat door het aantal inzittenden

 • Denk bij de excursies aan stevig schoeisel en een lunchpakket, aangezien niet overal gelegenheid is om wat te gebruiken. Bij de buitenlandse excursies natuurlijk ook aan uw paspoort. Niet iedere excursie leidt halfweg tot een uitspanning; dit is zeer afhankelijk van de excursieleider!

 • Leden die beschikken over e-mail kunnen dit programma, inclusief aanvullingen c.q. wijzigingen, ook langs die weg ontvangen. Geef in dat geval uw e-mailadres door aan het secretariaat van het Genootschap (kantoor@nhgl.nl).

Voor meer informatie over de Plantenstudiegroep kunt u Leiding opnemen met:

Johan den Boer, voorzitter, Bourgogneplein 34c,


6221 CZ Maastricht 043-3625011 nhgl@mistletoe.nl.

of met:


Olaf Op den Kamp, secretaris, Canisiusstraat 40, 6462 XJ Kerkrade,

045-5354560 planten@nhgl.nlWij wensen u veel leerzame en plezierige excursies.

Het Natuurhistorisch Genootschap is gevestigd in het Groenhuis in Roermond, Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond tel. 0475-386470 www.nhgl.nl
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina