Natuurhistorisch Genootschap in Limburg Plantenstudiegroep Winterprogramma 2013-2014 SecretariaatDovnload 43.63 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte43.63 Kb.

Plantenstudiegroep Winterprogramma 2013-2014

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
Plantenstudiegroep
Winterprogramma 2013-2014


Secretariaat: Olaf Op den Kamp, Canisiusstraat 40, 6462 XJ Kerkrade, tel. 045-5354560, planten@nhgl.nl.
De Plantenstudiegroep is één van de studiegroepen van het Natuurhistorisch Genootschap. De Plantenstudiegroep werd opgericht in 1979 met het doel om de flora in de provincie Limburg nader te bestuderen en in kaart te brengen. Dit doel hebben we nog steeds, al hebben we ons werkterrein in de loop der tijd ietwat uitgebreid tot een gebied van circa 100 kilometer rondom Valkenburg. Zo trekken we regelmatig naar de Eifel, de Belgische Ardennen of Belgisch-Limburg. Zeker tijdens de winterwandelingen omdat er dan vaak meer gewandeld en minder geïnventariseerd wordt.
Daarnaast zijn er diverse lezingen rondom het thema Agrarisch natuurbeheer.

De excursies in dit winterprogramma worden georganiseerd rondom het thema Kuuroorden.Kuuroord (uit wikipedia):
Een kuuroord (Duits: Kurort, Engels: spa) is een toeristisch oord dat zich richt op ontspanning en recreatie, maar met een medische gevoelswaarde. Een verblijf in een kuuroord wordt gunstig geacht voor de gezondheid door geneeskrachtige bronnen of gezonde lucht. Kuuroorden bestaan al sinds de oudheid, de Romeinen maakten gebruik van warmwaterbronnen voor hun thermen. In de 18e eeuw werd het kuuroord weer populair in Engeland, met name in Bath, waarna het 'vasteland' in de 19e eeuw volgde. Doorgaans ligt een Kurort op een landschappelijk mooie plek.

Bestuur Plantenstudiegroep Limburg:

Voorzitter: Johan den Boer, tel. 043-3625011, planten@mistletoe.nl
Secretaris: Olaf Op den Kamp tel. 045-5354560, planten@nhgl.nl
Penningmeester: Bert Op den Camp tel. 043-3622808, bodcamp@home.nl Waarnemingensecretaris: Marian Baars, tel. 043-3478083, mjbaars@hotmail.com
Floron-coördinator: Bart Hendrikx, tel. 0495-530300, barthendrikx@planet.nl  

Zondag 6 oktober 2013: Herfstexcursie rondom Moresnet-Chapelle en het Preuswald (B).
In het kader van ons winterthema brengen we een bezoek aan een bedevaartsoord, ook wel gezien als een kuuroord voor de kleine man. We gaan naar Moresnet-Chapelle (B) en brengen een bezoek aan de Calvarieberg en aan het daarachter gelegen Preuswald om de massaal opgekomen paddenstoelen te bewoneren in het gevarieerde bos.
Leiding: Nico Ploumen (tel. 045-5322459).
Vertrek: 9:30 uur achterzijde station Maastricht of om 10:30 uur grote parkeerplaats bij Moresnet Chapelle.

Zondag 20 oktober 2013: Herfstexcursie in de omgeving van kuuroord Spa (B).
Spa was tot ongeveer 1980 het belangrijkste toeristische centrum van de Ardennen. De geneeskrachtige werking van het ijzer- en koolzuurhoudend water van de thermen van Spa was al in de 16e eeuw bekend. In 1764 werd de eerste badinrichting gebouwd en kreeg de stad bekendheid als kuuroord. In 1774 werd er het eerste casino van Europa geopend. In de 19e eeuw werd Spa zo bekend dat in het Engels "spa" een soortnaam voor kuuroord werd. De welgestelde bourgeoisie bouwde er kasteeltjes. Vele koningen, componisten en schrijvers verbleven in Spa.
Leiding: Johan den Boer (tel. 043-3625011, planten@mistletoe.nl).
Vertrek: 10:00 uur achterzijde station Maastricht, 10:20 uur rotonde achter Battice

Vrijdag 25 oktober 2013: Lezing over de Stichting Flora van Nederland door Maurice Martens en Herman van Wissen
De Stichting Flora van Nederland i.o. heeft tot doel wetenschappelijke informatie over de flora en vegetatie van Nederland op een toegankelijke en aantrekkelijke manier te presenteren aan een breed publiek. De stichting biedt een uniek platform aan professionals en niet professionals met belangstelling voor de plantenwereld in ons land. In het bijzonder wordt een koppeling tot stand gebracht tussen kennis van flora en vegetatie en kennis over de verspreiding van flora en vegetatie. Gebruik makend van moderne digitale en visuele technieken wordt de omvangrijke kennis en informatie die in de voorbije decennia in ons land is bijeengebracht via internet beschikbaar  gesteld in de vorm van onder andere teksten, afbeeldingen en verspreidingskaarten. Vernieuwend is het gebruik van filmpjes, waarmee de bezoeker op een bijzondere en compacte manier kennis kan maken met de plantensoorten en plantengemeenschappen in Nederland. Er worden tevens mobiele applicaties ontwikkeld, waarmee vrijwilligers, professionals (floristen, vegetatie-kundigen) en scholieren interactief waarnemingen van soorten en gemeenschappen kunnen vastleggen in het veld. Deze informatie wordt vervolgens centraal opgeslagen en voor diverse toepassingen verwerkt en beschikbaar gesteld. Door kennis op deze bijdetijdse manier te delen én te vergaren brengt ‘Flora van Nederland’ de natuur dichter bij de mensen, ook bij de jongere generaties.
Aanvang: 20:00 uur, einde rond 22:30 uur.
Locatie: het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 7 te Maastricht.

Zondag 3 november: Winterwandeling door het oudste Kuuroord van Nederland en de dalen van Geleen- en Caumerbeek
Waarschijnlijk het oudste kuuroord van Nederland ligt in Heerlen en was van de 2e tot de 4e eeuw in gebruik als Romeins badhuis. De restanten werden in 1940 herontdekt en waren tot 1975 bedekt met aarde. Na grondig onderzoek werd hier vervolgens het Thermenmuseum overheen gebouwd. De ligging was strategisch gelegen bij een kruispunt van Romeinse heerwegen in het toenmalig Coriovallum en tussen de hoger gelegen Caumerbeek en de lager gelegen Geleenbeek. De kwaliteit van deze beken is vanaf 1900 door de mijnen en de stadsuitbreiding sterk achteruit gegaan, maar de laatste jaren is er veel hersteld en er liggen nog diverse plannen van de gemeenten en het Waterschap voor verder herstel. We zullen de oude en de nieuwe sporen hiervan aflopen en bekijken. Ons pad zal hierbij o.a. langs enkele watermolens lopen. Afhankelijk van het weer en de belangstelling wordt de wandeling korter of langer en/of bezoeken we het Thermenmuseum (dus museumjaarkaart meenemen).
Leiding: John Adams (tel. 045-5723169).
Vertrek: 10:00 Parkeerplaats Bovenste Caumer, 6418 CR Heerlerbaan.

Vrijdag 15 november 2013: Lezing Planten en vlinders van het zuidelijk deel van het Centraal Massief door John Adams.
In 2010 en 2011 zijn een aantal leden van de Plantenstudiegroep op excursie geweest in het zuidelijke gedeelte van het Centraal Massief. Bezocht zijn de bergen van de Aubrac, de kalkplateau's en ravijnen van de Grand Causses en het oostelijke deel van de Cevennes. Deze avond doen zij verslag van de rijke natuur die in die gebieden nog te vinden is.
Aanvang: 20:00 uur, einde rond 22:30 uur.
Locatie: het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 7 te Maastricht.

Zondag 17 november 2013: Winterwandeling door het Selzerbeekdal (NL/D).
We lopen via de veehoeve Mamelis – bij lage stand via de voorde – over de Selzerbeek richting Orsbach. Via de plateaurand gaan we verder naar de Schneeberg. Vervolgens duiken we omlaag en steken bij Oud Lemiers de beek weer over. Via het Kasteel Lemiers lopen we weer terug naar ons startpunt.
Leiding: Pierre Grooten (tel. 045-5753032).
Vertrek: 10:00 uur Restaurant Piet-Haan, Mamelis 6, 6295 NB Lemiers

Zondag 1 december 2013: Kuren en parken in Luik (B).
We bezoeken een gedeelte van Luik dat in het verleden ook kuuroord is geweest. Daarna bezoeken we enkele parken in deze bijzondere stad.
Leiding:
Wil Willems (aanmelden bij grotegelekwik@gmail.com).
Vertrek: 10:00 uur achterzijde station Maastricht..

Zondag 15 december 2013: Winterwandeling door het dal van de Hohn (B).
Hoewel het dal van de Hohn vooral bekend is vanwege zijn voorjaarsflora, gaan we het vandaag verkennen op zijn landschappelijke schoonheid.
Leiding: Carl Felix (tel. 043-3617546).
Vertrek: 10:00 uur achterzijde station Maastricht.

Vrijdag 20 december 2013: Lezing Natuurlijke begrazing en wildernisvlees door Hettie Meertens van Stichting Ark.
Dit winterseizoen is het thema van de lezingen van de Plantenstudiegroep: Agrarisch Natuurbeheer. In dat kader hoort natuurlijk ook een lezing thuis van Stichting Ark Natuurontwikkeling. Ark zet zich in om samen met partners nieuwe dynamische natuur in Nederland en daarbuiten te realiseren. Eén van de aspecten van hun werkwijze is dat zij ook oog hebben voor de commerciële kant van het verhaal. De Stichting Free Nature is opgericht vanuit Ark. Via deze stichting wordt in Nederland het vlees verkocht van de grote grazers die in de natuurgebieden worden ingezet. Hettie Meertens zal ons deze avond meer vertellen over de filosofie en de praktijk van dit initiatief.
Aanvang: 20:00 uur, einde rond 22:30 uur.
Locatie: het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 7 te Maastricht..

Zondag 29 december 2013: Winter in de omgeving van kuuroord Valkenburg.
Ervaar de heilzame werking van Geul en bos bij Kuuroord Valkenburg aan de Geul. Gezonde beweging, warmte en koude, regen en wind.
Leiding: Jan Egelmeers (tel. 043-6042655).
Vertrek: 10:00 uur vanaf Kasteel Oost aan de Oosterweg te Valkenburg.

Zondag 12 januari 2014: Winterwandeling door dal van de Eyserbeek.
We starten bij de Eyserhof, het multifunctionele boerenbedrijf van de familie Van der Linden. Over via compensatiewetgeving aangelegde nieuwe boerenwandelpaden lopen we richting het waterwingebied en steken vervolgens de beek over. Via de verschralingsweilanden van Limburgs Landschap gaan we naar de rand van het Eyserbos en nemen hier kennis van de omvormingsmaatregel die het Landschap hier recent heeft getroffen. Via de bovenrand van het plateau keren we weer terug naar de brasserie-boerderij.
Leiding: Pierre Grooten (tel. 045-5753032).
Vertrek: 10:00 uur achterzijde station Maastricht of om 10.30 uur Eyserhof, Wittemerweg 7, 6287 AA Eys.

Vrijdag 17 januari 2014: Lezing Heggenlandschap door Louis Dolmans.
Hagen geven structuur aan het landschap. Ze zorgen voor beschutting voor zowel planten als dieren. Kleinschalige landschappen herbergen zoals we weten vaak een grote biodiversiteit. Ook Limburg kent nog steeds gebieden waarin een typisch heggenlandschap voor komt. Deze avond zal Louis Dolmans van de stichting Heg en Landschap ons meer vertellen over dit bijzondere type landschap. Hij zal daarbij ook de resultaten de revue laten passeren van het internationale symposium over heggenlandschappen dat in september 2013 in Nederland gehouden is. Deze lezing valt onder het jaarthema van de Plantenstudiegroep: Agrarisch Natuurbeheer.
Aanvang: 20:00 uur, einde rond 22:30 uur.
Locatie: het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 7 te Maastricht.

Zondag 26 januari 2014: Hete bronnen en 1200e sterfdag Karel de Grote in Aken (D).
We maken een wandeling door de stad Aken om op zoek te gaan naar de sporen van haar verleden als Kuuroord. We volgen hierbij een van de beekjes die vanuit het Aachener Wald in de richting naar het stadscentrum stromen. Onderweg passeren we het stadsdeel Burtscheid met zijn mooie abdij en kerken. Hier gaat de aandacht uit naar de hete bronnen met een temperatuur van 74°C. Daarna lopen we verder naar het centrum van de Kaiserstadt Aachen waar we de Elisenbrunnen en de verschillende hete bronnen rondom de Büchel zullen bekijken. In totaal zijn in Aken meer dan 20 warmwaterbronnen bekend waarvan de temperatuur boven 50°C ligt. Uiteindelijk komen we aan bij de Akense Dom, aan de vooravond van de 1200e sterfdag van Karel de Grote (28 januari 814). We sluiten de dag af met een gezellig drankje in een ouderwets Akens café. Eventueel bezoeken we ook de Dom met de troon van Karel de Grote (kosten € 4,00 p.p.).
Leiding: Olaf Op den Kamp (info@eifelnatur.de, tel. 045-5354560).
Vertrek: 10:00 uur Station Kerkrade, Museumplein te Kerkrade of na aanmelding direct in Aken.

Zondag 9 februari 2014: Winterwandeling de Hoge Venen (B).
Leiding: Johan den Boer (tel. 043-3625011, planten@mistletoe.nl).
Vertrek: 10:00 uur achterzijde station Maastricht.

Vrijdag 21 februari 2014: Lezing Natuurbeheer met paarden door Theo Bastiaens van Stichting Historische Landbouw en Olaf Op den Kamp.
Op de Schinveldse es bewerkt de Stichting Historische Landbouw een aantal akkers op een manier zoals dat aan het begin van de vorige eeuw gebeurde. Theo Bastiaens zal hierover alles uit de doeken doen. In plaats van tractoren worden trekpaarden ingezet, kunstmest en bestrijdingsmiddelen zijn taboe. Een belangrijke opgave is het behoud van ouderwetse (Limburgse) (graan-) gewassen. In een van de akkers heeft zich inmiddels een interessante akkerflora gevestigd. Daar zal Olaf Op den Kamp verder op ingaan.
Aanvang: 20:00 uur, einde rond 22:30 uur.
Locatie: het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 7 te Maastricht.

Zondag 23 februari 2014: Winterwandeling in de sporen van Heimans in het Zuidelijk Geuldal (NL/B).
Een wandeling van circa 8 km met vertrek uit Sippenaeken naar Bovenste Bosch, Sijlerbeek, Terzieterbeek, Geul en Cottesserbeek.
Leiding: Tineke de Jong (tel. 043-3521109).
Vertrek: 10:00 uur achterzijde station Maastricht.

Zondag 16 maart 2014: Winterwandeling in de omgeving van kuuroord Chaudfontaine (B).
Chaudfontaine heeft zijn naam gegeven aan het gelijknamige bronwatermerk. Chaudfontaine heeft de enige warmwaterbron van de Benelux (37 º C). Daarmee is het officieel een kuuroord. Toch haalt Chaudfontaine het niet in naam en faam bij zijn bekendere broer Spa. Hoe mooi het er is zullen we tijdens een wandeling ontdekken.
Leiding: Bert Op den Camp (tel. 043-3622808, bodcamp@home.nl).
Vertrek: 9:00 uur achterzijde station Maastricht.

Vrijdag 21 maart 2014: Lezing Agrarisch natuurbeheer aan weerszijden van de Duits-Nederlandse grens door Manfred Aletschee en Pierre Grooten.
Manfred Aletschee (Biostation Städteregion Aachen/NABU Aachen) zal ingaan op landschap en natuur en het beheer hiervan door landbouwers in de Regio Aken. Hij zal eerst ingaan op landschap en landbouw in Aken en de Voor-Eifel, daarna gaat het over de ontwikkeling van de landbouw in Aken in de laatste 5 jaar aan de hand van hoogstamboomgaarden. Een derde onderwerp is hoe de Europese Unie de natuurvriendelijke landbouw in Noordrijn-Westfalen financieërt. Vervolgens gaat hij in op het plan om door het Naturschutzstation van NABU Aachen een hoeve te maken waarbij landschapsonderhoud centraal staat.
Na de pauze gaat Pierre Grooten in op het “oude” landschapsbeheer in Nederlands-Limburg en het toekomstige gecollectiveerde agrarisch natuurbeheer. Met name de Mergellandcorporatie, zijnde de nieuwe Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer Vereniging (ANV) Zuid-Limburg, gaat hierbij een coördinerende rol spelen. Zij wordt als het ware de Directie Regelingen ( voormalige controle instantie bij natuur en landschapsbeheer binnen de EHS). Samen met de landbouwers en natuurbeschermers in deze regio verdelen zij de middelen die vanuit de Provincie beschikbaar zijn – uiteraard aan de hand van protocollen – welke percelen voor een bepaald type beheer en inrichting in aanmerking komen. Uiteraard zal de Mergellandcorporatie bij de uitvoering van inrichting en beheer van natuur en landschapsdoelen binnen de EHS samenwerken met nu ook reeds actieve partijen in dit gebied zoals IKL, Arvalis, Agrarisch Adviesbureau Aelmans, de drie TBO ’s, IVN, AJK en het Waterschap Roer en Overmaas.
Aanvang:
20:00 uur, einde rond 22:30 uur.
Locatie: het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 7 te Maastricht.

Zaterdag 29 maart 2014: Pelgrimstocht van Heimbach naar Abtei Mariawald (D)
Vanuit het bedevaartsplaatsje Heimbach, met kuurpark, lopen we via smalle beekdalen en door uitgestrekte stille bossen naar Klooster Mariawald, een trappistenklooster. Hier houden we pauze en kunnen genieten van de lekkere erwtensoep die er verkrijgbaar is. Daarna dalen we af naar het stuwmeer van Heimbach en volgen dit weer terug naar Heimbach. De route heeft een lengte van 11 km, maar kan eventueel met een autotructocht worden ingekort tot 7 km.
Leiding: Olaf Op den Kamp (info@eifelnatur.de, tel. 045-5354560).
Vertrek: 9:00 uur achterzijde station Maastricht of om 10:30 uur station/ Nationalparktor Heimbach

Algemene opmerkingen:

 • Voor eventuele wijzigingen of tussentijdse aanvullingen van het programma is het belangrijk regelmatig de agenda van activiteiten in het Natuurhistorisch Maandblad te raadplegen. Ook is de agenda op het Internet te vinden. De agenda is daar mogelijk nog meer up-to-date dan in het Maandblad. Het adres is: http://www.nhgl.nl.

 • De excursies op zaterdag en zondag duren gewoonlijk tot 16.00 of 17.00 uur, afhankelijk van afstand, locatie, het wandeltempo en het weer, eventueel langer afhankelijk van de excursieleider.

 • Voor informatie over tijdstip, excursieduur en verdere afspraakpunten bij de excursies is het gewenst contact op te nemen met de betreffende excursieleiders. Om onnodig – of zelfs vergeefs – wachten van excursieleiders en -deelnemers te voorkomen is tevoren contact opnemen met de leider nuttig. Bij zeer slecht weer kan het zijn dat zelfs de excursieleider niet aanwezig is op het startpunt van de excursie. Daarvoor is ervoor gekozen om bij een groot aantal excursies opgave verplicht te stellen. Dit voorkomt onnodig wachten van excursieleiders en andere deelnemers.

 • Bij de excursies met een beperkt aantal deelnemers gelden in principe de volgende regels:
  -Wie het eerst komt, die het eerst maalt.
  -Als eerste komen actieve PSG-leden in aanmerking, daarna de overige PSG-ers, vervolgens andere Genootschapsleden en als laatste niet-Genootschapsleden.

 • Het is niet vanzelfsprekend dat iedere excursieleider op het eerst vermelde vertrekpunt aanwezig is, meestal is dit wel de plek waar het merendeel van de deelnemers zich verzamelt en vanwaar u mogelijk kunt carpoolen naar het startpunt van de excursie. Met een * is meestal aangegeven waar de excursieleider op u wacht.
  Deelname aan de excursies van de Plantenstudiegroep geschiedt geheel op eigen risico. U dient zelf te zorgen voor toepasselijke verzekeringen indien u dit nodig vindt.

 • Om verzekerd te zijn van voldoende vervoer en de autokosten te beperken dienen de deelnemers onderling zelf afspraken te maken. Als richtlijn in de bijdrage aan de benzinekosten geldt € 0,20 per kilometer, hetgeen leidt tot de volgende rekenwijze: het aantal kilometers gedeeld door 5 en het resultaat door het aantal inzittenden

 • Denk bij de excursies aan stevig schoeisel en een lunchpakket, aangezien niet overal gelegenheid is om wat te gebruiken. Bij de buitenlandse excursies natuurlijk ook aan uw paspoort. Niet iedere excursie leidt halfweg tot een uitspanning; dit is zeer afhankelijk van de excursieleider!

 • Leden die beschikken over e-mail kunnen dit programma, inclusief aanvullingen c.q. wijzigingen, ook langs die weg ontvangen. Geef in dat geval uw e-mailadres door aan de secretaris.

Voor meer informatie over de Plantenstudiegroep kunt u contact opnemen met:

Johan den Boer, voorzitter, Bourgogneplein 34c,


6221 CZ Maastricht, 043-3625011, planten@mistletoe.nl.

of met:


Olaf Op den Kamp, secretaris, Canisiusstraat 40, 6462 XJ Kerkrade,

045-5354560, planten@nhgl.nlWij wensen u veel leerzame en plezierige excursies.

Het Natuurhistorisch Genootschap is gevestigd in het Groenhuis in Roermond, Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond tel. 0475-386470 www.nhgl.nl
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina