Natuurhistorisch Genootschap in Limburg Plantenstudiegroep Zomerprogramma 2014 SecretariaatDovnload 46.24 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte46.24 Kb.

Plantenstudiegroep Zomerprogramma 2014 Versie 26 maart 2014.

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
Plantenstudiegroep
Zomerprogramma 2014


Secretariaat: Olaf Op den Kamp, Canisiusstraat 40, 6462 XJ Kerkrade, tel. 045-5354560, planten@nhgl.nl.
De Plantenstudiegroep is één van de studiegroepen van het Natuurhistorisch Genootschap. De Plantenstudiegroep werd opgericht in 1979 met het doel om de flora in de provincie Limburg nader te bestuderen en in kaart te brengen. Dit doel hebben we nog steeds, al hebben we ons werkterrein in de loop der tijd ietwat uitgebreid tot een gebied van circa 100 kilometer rondom Valkenburg. Zo trekken we regelmatig naar de Eifel, de Belgische Ardennen of Belgisch-Limburg.

Bestuur Plantenstudiegroep Limburg:
Voorzitter:
Johan den Boer, tel. 043-3625011, planten@mistletoe.net
Secretaris: Olaf Op den Kamp tel. 045-5354560, planten@nhgl.nl
Penningmeester: Bert Op den Camp tel. 043-3622808, bodcamp@home.nl
Waarnemingensecretaris: Marian Baars, tel. 043-3478083, mjbaars@hotmail.com
Floron-coördinator: Bart Hendrikx, tel. 0495-530300, barthendrikx@planet.nl  

Let op: Agenda items kunnen soms nog wijzigen. Vertrouw daarom niet blindelings op een gedrukte versie van deze agenda. De meest actuele stand is te vinden op de website(s) van het Genootschap. Ook als dat niet verplicht is is het verstandig van te voren contact op te nemen met een excursieleider.Zaterdag 29 Maart: Op pelgrimswegen van Heimbach naar Abtei Mariawald (D) i.s.m. NABU Aachen en NABU Düren.
Vanuit het bedevaartsplaatsje Heimbach, met kuurpark, lopen we langs smalle beekdalen door uitgestrekte stille bossen naar Klooster Mariawald, een trappistenklooster. Hier houden we pauze en kunnen genieten van de lekkere erwtensoep die er verkrijgbaar is. Daarna dalen we af naar het stuwmeer van Heimbach en volgen dit weer terug naar Heimbach. De route heeft een lengte van 11 km, maar kan eventueel met een autotructocht worden ingekort tot 7 km.
Excursieleiding: Olaf Op den Kamp (s.v.p. opgeven via: tel. 045-5354560/ info@eifelnatur.de).
Vertrek: 9.00 uur achterzijde station Maastricht of om 10.30 uur station/ Nationalparktor Heimbach.

Zaterdag 5 April: Voorjaar in de Voerstreek (B).
Een tocht op zoek naar Voorjaarshelmkruid en andere voorjaarsflora in de omgeving van Teuven.
Excursieleiding: Maurice Heusser (opgeven via jefmirakel@hotmail.com).
Vertrek: 9.00 uur achterzijde station Maastricht of om 9.30 uur kerk Teuven


Vrijdag 11 April: Lezing de Roer van bron tot monding, deel 1 De Roer in de Eifel door Olaf Op den Kamp
De Roer is een van de belangrijkste riviertjes van de Duitse Eifel. Tijdens deze eerste lezing maakt u kennis met de Roer in de Eifel. De Roer ontspringt in de Hoge Venen nabij de Botrange. Via de omgeving van Sourbrodt stroomt de nog jonge Roer naar Küchelscheid waar ze Duitsland binnenstroomt. In het gebied tussen Gut Reichenstein en Monschau gedraagt ze zich als een echte bergbeek met stroomversnellingen en veel rotsen in de bedding. Daarna stroomt ze door het vakwerkdorpje Monschau. Hier werd het water in het verleden gebruikt voor het produceren van lakenstof. Niet veel later verenigd de Roer zich bij Einruhr met de Erkensruhr. Nu komt ze in het gebied van de stuwmeren, waarvan de Rursee het belangrijkste is. In Nationaal Park Eifel liggen uitgestrekte beukenbossen. Een deel van het Nationaal Park was vroeger het militair oefenterrein Camp Vogelsang, gebouwd in de tijd van het Nationaal socialisme. Het verlaten dorpje Wollseifen is een stille getuige van deze periode. Heimbach met zijn bedevaartkerk en het nabijgelegen Kloster Mariawald zijn in trek bij pelgrims en dagjesmensen. Een ander opmerkelijk gebied zijn de Buntsandsteinrotsen bij Nideggen. De Roer verlaat nabij Kreuzau de Eifel en stroomt verder richting Düren. De industriestad Düren blijkt een verrassend groen hart te hebben met de Roer als middelpunt. Even verderop liggen het Merkenerbusch, waar in mei de bosbodem vol Daslook staat. Bij de monding van de Inde groeien zachthoutooibossen langs de Roer. Dan gaat het langs de citadel van Jülich naar de Pappeldriesch bij Barmen met een rijke voorjaarsflora in de ooibossen van Schloß Kellenberg. Na het passeren van de grens mag de Roer weer uit haar korset en meandert tussen populierenplantages, akkers en weilanden. Een grote rijkdom aan libellen, vogels, planten en andere organismen is hiervan het gevolg. In de bisschopsstad Roermond mondt de Roer uit in de Maas en eindigt het verhaal over de Roer. Tijdens deze avond is ook het gelijknamige boek: De Roer van bron tot monding met 28 natuurwandelingen langs de Roer verkrijgbaar
Locatie: het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 6, 6211 KJ Maastricht
Tijd: 20.00 - 22.30 uur

Zaterdag 12 April: Lente langs de Roer tussen Barmen en Linnich (D) i.s.m. Kring Heerlen.

Tussen Jülich en Linnich draagt de Roer het karakter van een laaglandrivier die met grote meanders traag door uitgestrekte populierenplantages stroomt. Geen wonder dat een groot deel van het gebied is aangewezen als natuurreservaat. Zelfs een ontsierende grindplas is door de natuur op een indrukwekkende wijze heroverd en wordt bewoond door honderden watervogels. In de ooibossen langs de rivier bloeit in het voorjaar, tussen begin april en half mei, een prachtige voorjaarsflora met allerlei bijzondere soorten. Ook de cultuurliefhebber komt aan zijn trekken met een fraaie waterburcht, enkele oude watermolens en een oud gebruik waarbij populieren genummerd werden. Daarnaast zit een kleine stadswandeling door Linnich in de route opgenomen. De route is circa 11 km lang en grotendeels vlak. Eventueel kan halverwege worden uitgestapt door een autotructocht.
Excursieleiding: Olaf Op den Kamp (s.v.p. opgeven via: tel. 045-5354560/ info@eifelnatur.de).
Vertrek: 9.00 uur Museumplein/station te Kerkrade of om 9.45 uur vanaf de parkeerplaats aan het eind van de Seestraße te 52428 Barmen.

Zondag 13 April: Voorjaar in het Leudal i.s.m. Kring Venlo.
Het Leudal is een bekend, langgerekt natuurgebied in Midden-Limburg. Jac. P. Thijsse liep er al rond. In het Leudal stromen twee beken die op dit traject nooit rechtgetrokken zijn. Ze zijn diep ingesneden in het dekzandlandschap en stromen vrij snel. Plaatselijk is er leem aanwezig. Dit zorgt voor een grote rijkdom aan flora. Op de voedselrijke delen van het dal groeien vroegbloeiende soorten als Bosanemoon, Lelietje van dalen, Dalkruid, Grote veldbies, Slanke en Gulden sleutelbloem en Speenkruid. Op plekken met kwel of bronnen groeien Dotterbloemen. Plaatselijk komt zelfs Paarbladig goudveil voor. Langs de meanderende beek liggen diverse watermolens of ruïnes daarvan. Het westelijke deel van het Leudal is de afgelopen 20 jaar nogal veranderd. Veel voormalige landbouwgrond is overgenomen door Staatsbosbeheer en wordt sindsdien niet meer bemest. Vennen en heiden zijn hersteld. De Leubeek/Tungelrooyse beek en Roggelse/Zelsterbeek zijn weer meanderend gemaakt. De Tungelrooyse beek is over ruim 30 km weer ecologisch heringericht in de afgelopen 15 jaar.
Excursieleiding: Jos Hoogveld (jos.hoogveld@wpm.nl).
Vertrek: 10.00 uur parkeerplaats Elisabethshof, Roggelseweg te Haelen

Paasmaandag 21 April: Narcissenwandeling in de Oostkantons (B/D).
Het Schwalmtal ligt in de Belgische Ost-kantons dicht tegen de Duitse grens aan. Het staat bekend om de rijke bloei van narcissen in het voorjaar. Wij starten onze wandeling op de Duits-Belgische grens bij het gehucht Gut Heistert onder Kaltherherberg en wandelen afhankelijk van tijd en weer maximaal 10 km.
Excursieleiding: Johan den Boer
Vertrek: 10.00 uur achterzijde station Maastricht; 11.00 uur kerk Kaltherherberg

Zaterdag 26 April: Streepexcursie Landgraaf
Een streepexcursie in kilometerhok 200-323 nabij Landgoed Eikenbosch (Landgraaf)
Excursieleiding: Guido Verschoor (Opgeven verplicht: ecovers@dds.nl).
Vertrek: 10:50 uur Station Landgraaf.

Zondag 27 April: Munsterbos bij Bilzen (B).
Het Munsterbos ligt ten noordoosten van de dorpskern van Munsterbilzen. Het is een overgangsgebied tussen de Kempen en Haspengouw. Hier, in de vallei van de Bezoensbeek werd vermoedelijk in het begin van de zeventiende eeuw een karakteristiek Kempens systeem van vijvers aangelegd in een omgeving die toen enkel uit heide bestond. Sinds de opspuiting van de ‘Deense Wijers’ einde jaren ’60, begin jaren ’70 ten bate van de industrie is dit het enig goed bewaard gebleven vijvergebied in het hele overgangsgebied. Het vijvergebied van het Munsterbos bestaat uit negen terrasvijvers die met elkaar via een systeem van open verbindingen, gesloten buizen en overlopen met elkaar en met de Bezoensbeek in verbinding staan. De afwatering van het Munsterbos gebeurt via een aantal beken waarvan de meeste buiten het gebied, aan de rand van het Kempens Plateau ontspringen. Dit zijn de Zutendaalbeek, de Bezoens- of Stalkerbeek, de Molenbeek, de Elsterbeek en Wilderbeek. Ze vloeien samen in de Munsterbeek die op haar beurt naar de Demer stroomt.
Excursieleiding: Bert Op den Camp (aanmelden via tel. 043-3622808).
Vertrek: 9.30 uur achterzijde station Maastricht.

Zondag 18 Mei: Han-sur-Lesse (B).


Het gebied ten zuid-westen van Han-sur-Lesse behoort tot de Calestien en is dus kalkrijk. Het gebied is ook kleinschalig en landschappelijk gevarieerd. We bezoeken bossen, groeves en de beroemdste kalkgraslanden het dal van de Lesse. Op basis van de soortenlijsten van dit gebied beloofd dit een spectaculaire excursie te worden. Vanwege de afstand zullen we op de terugweg onderweg ergens gaan eten.
Excursieleiding: Johan den Boer (Opgeven verplicht: johan@mistletoe.nl).
Vertrek: 9.00 uur achterzijde station Maastricht.

Zondag 25 Mei: Streepexcursie Klimmen-Overheek.
Een streepexcursie in kilometerhok 189-321 nabij Klimmen-Overheek,
Excursieleiding: Guido Verschoor (Opgeven verplicht: ecovers@dds.nl).
Vertrek: 11.00 uur parkeerplaats op de hoek Vrijthof - Remigiusstraat voor de kerk van Klimmen.

Maandag 26 Mei: Avondwandeling Gerendal.
Vanavond maken we een wandeling door het zuidelijk gedeelte van het Gerendal. Ook zullen we een kort bezoek brengen aan de orchideeëntuin.

Excursieleiding: Johan den Boer.
Vertrek: 19.00 uur achterzijde station Maastricht; 19.15 uur Kerk van Scheulder.

Maandag 2 Juni: Streepexcursie Doenrade.

Een streepexcursie in kilometerhok 192 331 nabij Doenrade.
Excursieleiding: Guido Verschoor (Opgeven verplicht: ecovers@dds.nl).
Vertrek: 11.00 uur hoek Kerkstraat - Kneijkuilerweg (N580) Doenrade (191,9-331,5).

Maandag 9 Juni: Kalk-Eifel (D).
De Kalkeifel staat rond deze tijd van het jaar altijd garant voor een bijzondere excursie met zeldzame, kalkminnende planten.
Excursieleiding: Johan den Boer (Opgeven verplicht: johan@mistletoe.nl).
Vertrek: 9.00 uur achterzijde station Maastricht.

Zaterdag 14 Juni: Excursie agrarisch natuurbeheer in het Gulpdal.
Beleving van het agrarisch cultuurland door te wandelen door (natte) weilanden, langs akkers, holle wegen en hellingbossen. Regelmatig kruisen we de Gulp en passeren we kruisbeelden. Zou het herstel van het vervallen molenrad bij hoeve Groenendaal in Pesaken inmiddels al opgestart zijn door IKL?
Excursieleiding: Pierre Grooten (opgeven via tel. 045-5753032).
Vertrek: 9.00 uur achterzijde station Maastricht; 9.30 uur parkeerplaats Bungalowpark Euverem, Euverem 52 te Gulpen

Zondag 15 Juni: Flora van de Raayweide i.s.m. Kring Venlo.
Langs de Maas tussen Baarlo en Venlo ligt een vrijwel aaneengesloten lint van rivieroeverreservaten met grasland en ruigtes. Bij de aanleg in 2011 van de hoogwatergeul  Raayweide ging ruim 16 ha ruig weiland op de schop. In het aanvankelijk maagdelijk gebied ontwikkelt zich al snel de zogenaamde pioniervegetatie. Dit  is een schoolvoorbeeld van de combinatie hoogwaterbestrijding met de ontwikkeling naar stadsnatuur.
Excursieleiding: Frans Coolen.
Vertrek: 14:00 uur parkeerplaats Raayweide aan de Venrayseweg.

Maandag 16 Juni: Avondwandeling de Koumen.
Rondom Heerlen liggen diverse steenbergen als overblijfsel van de mijnen. De meesten zijn inmiddels volgebouwd, maar er is er één die de bestemming natuur en recreatie heeft gekregen. We gaan over de steenberg van Oranje Nassau III lopen en zullen daar diverse interessante planten aantreffen, waaronder misschien nog enkele orchideeënsoorten. Het is een afwisselend landschap met bloemrijke weiden bovenop met mooi uitzicht over Heerlen en waterrijke gebieden met vijvers onder. De Caumerbeek stroomt ook onderlangs. Een natuurlijk verloop hiervan is recent hersteld en we gaan eens kijken hoe dit zich ontwikkelt.
Excursieleiding: John Adams
Vertrek:
19.00 uur parkeerterrein zwembad Otterveurt Gravin van Schönbornlaan in Hoensbroek

Vrijdag 27 juni tm zondag 29 juni: Genootschapsweekend in de Zuidelijke Maasduinen


Dit jaar vindt het Genootschapsweekend plaats in het gebied tussen Venlo in het zuiden en de Hamert in het noorden. We bezoeken een aantal terreinen die beheerd worden door Stichting het Limburgs Landschap waaronder Landgoed Arcen, de Dorper- en Walbeckerheide, de Ravenvennen, het Vreewater, het Zwartwater, enkele Maasuiterwaarden (o.a. Barbara’s weerd). Doel van dit weekend is om het gebied ten zuiden van het huidige Nationale Park Maasduinen grondig te inventariseren en zoveel mogelijk soorten dieren en planten waar te nemen.
De kosten zijn dit jaar vastgesteld op € 35,00 per persoon. Dit is inclusief 2 overnachtingen en een ontbijt en lunchpakket op zaterdag en zondag en een diner op zaterdagavond. Voor aanmelding en meer informatie kunt u terecht op het kantoor van het Natuurhistorisch Genootschap, tel. 0475-386470 of kantoor@nhgl.nl.
Locatie:
Recreatie Maasland, Rijksweg Zuid 14 A, 5856 AB  Wellerlooi

Maandag 30 juni: Avondwandeling Wormdal (D).


We bezoeken het Wormdal bij Kohlscheid. Daar maken we een wandeling door deze mooie omgeving die garant staat voor fraaie vergezichten, hetgeen natuurlijk wel betekent dat we regelmatig moeten klimmen en dalen.
Vertrek: 19.00 uur Station Kerkrade aan het Museumplein.

Excursieleiding:
Olaf Op den Kamp (s.v.p. opgeven via: tel. 045-5354560/ info@eifelnatur.de).

Zaterdag 5 juli: Het Ark- natuurgebied Drielandenpark (i.s.m. Kring Heerlen).
In het Drielandenpark in de gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem werkt ARK aan gebiedsontwikkeling. Hierbij wordt nieuwe natuur ontwikkeld. In de nieuwe natuurgebieden is drainage verwijderd zodat bronnen en beekjes weer aan de oppervlakte komen. Schotse hooglanders begrazen de gebieden waardoor natte beekdalen met een weelde aan bloemen ontstaan Tijdens deze excursie wordt door het gebied gestruind. Struinnatuur is natuur die tegen een stootje kan. Wat, waarom en hoe dit gebeurt zal Anke Brouns van Stichting Ark ons uitleggen.
Leiding: Anke Brouns (anke.brouns@ark.eu).
Vertrek: 10.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Schuttebergsweg, vlak bij de kruising met de Meelenbroekerweg tussen Kasteel Vaalsbroek en Wolfhaag.


Maandag 7 Juli: Streepexcursie Ransdaal-Zuid.
Een streepexcursie in kilometerhok 190 318 nabij Trafostation, Ransdaal-Zuid
Excursieleiding: Guido Verschoor (Opgeven verplicht: ecovers@dds.nl).
Vertrek: 11.00 uur hoek Scheumerveldweg-Ransdalerstraat nabij het trafostation tussen Ransdaal en Schoonbron (190,0-318,5).

Maandag 7 juli: Avondwandeling Jabeek op zoek naar het Vliegend hert.
Tijdens een zomeravondwandeling tussen Jabeek, Bingelrade en Etzenrade gaan we in de holle wegen op zoek naar Vliegende herten. De grootste kever van Nederland heeft hier een van haar weinige leefgebieden. Door allerlei maatregelen, zoals verkeersremmers en de aanleg van broedstoven, wordt gepoogd de populatie te versterken. Tijdens de wandeling maken we kennis met het leefgebied van deze bijzondere en beschermde kever. De dieren zelf vertonen zich doorgaans bij het invallen van de duisternis, maar met wat geluk laten ze zich ook al eerder zien. Denk aan een zaklamp.
Aanvang:
20.00 uur op het plein ‘Maar’ te Jabeek, einde rond 22.45 uur.
Excursieleiding: Olaf Op den Kamp (s.v.p. opgeven via: tel. 045-5354560/ info@eifelnatur.de).

Zaterdag 12 Juli: Huis ter Heide bij Loon op Zand.
Het Leikeven bij Loon op Zand is een fraai ontwikkeld Oeverkruid-ven op Pleistocene zandgrond. Wandeling langs het 20 jaar geleden geschoonde Leikeven in natuurgebied Huis ter Heide. We zien mooi ontwikkelde venvegetaties en natte heiden, met diverse zeldzame plantensoorten waaronder Waterlobelia. Bij opgave wordt tijdstip en verzamelpunt meegedeeld.
Excursieleiding: Geert Kierkels (Opgeven verplicht: kierkels.schelle@wxs.nl of tel. 06 4054 4641).
Vertrek: 9.00 uur achterzijde station Maastricht.

Zondag 20 Juli: Watervalbos bij Bilzen (B).
Het Watervalbos in de buurt van Bilzen is een groene oase te midden van een landbouwlandschap. Het ‘bos’ uit de naam verklapt natuurlijk al veel. Meer precies gaat het over een waardevol eiken-haagbeukenbos in het brongebied van de Marebeek dat zelfs al op de Ferrariskaarten voorkwam. Rond dat bos liggen enkele hooilanden. Het vochtige milieu zorgde in elk geval al voor zeer interessante planten als Bleke zegge en Boszegge. Daarnaast komen er soorten voor die kenmerkend zijn voor zones die al lang bebost zijn: Gevlekte aronskelk, Boskortsteel, Groot heksenkruid en Gele dovenetel. Een andere opvallende verschijning is Eenbes. Limburgs Landschap vzw wil deze bosrijkdom behouden en versterken. Daarvoor moeten de Amerikaanse eiken geleidelijk wijken voor de inheemse soorten. Verder zijn in het bos open plekken en een overgangszone tussen het bos en het omliggend weiland voorzien. Ook de Marebeek biedt mogelijkheden voor de natuur. Er wordt o.a. gedacht aan een verbreding van de beek en de aanleg van zacht hellende oevers. Van een echte ‘waterval’ kan je gezien het geringe hoogteverschil (10 meter) niet spreken, waarschijnlijk komt de naam dan ook van de snelstromende grachtjes die zich verzamelen in de Marebeek.
Excursieleiding: Bert Op den Camp (aanmelden via tel. 043-3622808).
Vertrek: 10.00 uur achterzijde station Maastricht.

Vrijdag 25 Juli: Avondwandeling natuurontwikkeling bij Borgharen.

De wandeling gaat door het nieuwe natuurgebied van Borgharen naar Itteren en terug. Je treft er heel wat exoten aan die die met het Maaswater zijn meegekomen.
Excursieleiding: Bert Op den Camp (aanmelden via tel. 043-3622808).
Vertrek: 19.00 uur achterzijde station Maastricht.

Zondag 3 Augustus: Streepexcursie Landgraaf.

Een streepexcursie in kilometerhok 200 323 nabij Landgoed Eikenbosch.
Excursieleiding: Guido Verschoor (Opgeven verplicht: ecovers@dds.nl).
Vertrek: 10.50 uur Station Landgraaf.

Vrijdag 8 Augustus: Avondwandeling Ambyerheide.
De Ambyerheide - in de volksmond 'De Aamyerheij' genoemd, is een oase van rust. De mooie uitgestrekte en heuvelachtige Ambyerheide grenst aan het hellingbos van 'De Dellen' . We gaan richting Berg en Terblijt en komen langs de Geul terug. De Dellen is een zeer soortenrijk hellingbos met in de ondergroei bijzondere planten, zoals de veelbloemige Salomonszegel, Heksenkruid en Chris-toffelkruid. De weelderige lianengroei van bosrank en klimop geeft sommige delen van het bos een exotisch karakter. Gallowayrunderen grazen vooral in het dal bij de Geul, maar trekken ook weleens de hellingbossen in. Zij verspreiden door middel van hun vacht en mest de plantenzaden.
Excursieleiding: Bert Op den Camp (aanmelden via tel. 043-3622808).
Vertrek: 19.00 uur achterzijde station Maastricht.

Maandag 11 Augustus: Streepexcursie Hulsberg
.
Een streepexcursie in kilometerhok 187-322 nabij Hulsberg
Excursieleiding: Guido Verschoor (Opgeven verplicht: ecovers@dds.nl).
Vertrek: 11.00 uur hoek Wijnandsraderweg - Aalbekerweg (N298) Hulsberg (187,9-322,6).

Zondag 17 Augustus: Heidebloei in De Teut (B).
De Teut is een natuurgebied in de Belgische gemeente Zonhoven. Het natuurgebied ligt ten zuiden van de E314 en vormt een eenheid met het natuurgebied Ten Haagdoornheide in Houthalen-Helchteren dat ten noorden van de snelweg ligt. Samen vormen ze een heidegebied van ongeveer 2000 hectare, het grootste in Midden-Limburg De Teut toont de heidevelden zoals ze in het eerste deel van de 20e eeuw een groot deel van Belgisch-Limburg bedekten. In de Limburgse Kempen begon de heide te verdwijnen met de komst van kunstmest en de mechanisering van de landbouw. Het grootste deel werd omgezet in akkers en weilanden. Na de ontdekking van steenkool in het Kempens Bekken in 1901 en de inplanting van de Kempense mijnzetels verdwenen nog meer grote stukken heidegrond. Naaldbomen werden aangeplant voor de mijnbouw. Het huidig fietspad op de Teut loopt over het traject van een oud kolenspoor. Men vindt er vennen, vijvers aangelegd voor de viskweek, heide en dennenbossen met een typische plantengroei en talrijke broedvogels.
Excursieleiding: Bert Op den Camp (aanmelden via tel. 043-3622808).
Vertrek: 10.00 uur achterzijde station Maastricht.

Zaterdag 6 September: Grensmaas bij Borgharen en Itteren
.
Lekker struinen langs de Grensmaas op zoek naar bijzondere en gewone soorten
Excursieleiding: Jan Egelmeers (tel. 043-6042655).
Vertrek: 10.00 uur parkeerplaats langs de Maas in Borgharen.

Zondag 12 Oktober: Paddenstoelen in de Wijlrebossen.
De omgeving hiervan stond vroeger bekend voor zijn enorme orchideeën rijkdom. Mogelijk ontdekken we een nieuw rijkdom, nu die van de paddestoelen.
Excursieleiding: Nico Ploumen (nico.ploumen@gmail.com).
Vertrek: 10.00 uur parkeerplaats Kwakkerpool te Wijlre

Vrijdag 17 Oktober: Varia-avond.
Tijdens de varia-avond mag iedereen zijn bijzondere plantenwaarnemingen uit de doeken doen, op dia, als herbariumvel of als levende plant.
Aanvang: 20.00 uur in het Natuurhistorisch Museum Maastricht, de Bosquetplein 6.

Zaterdag 1 November: Afsluiting van het veldseizoen
Contact: Bert Op den Camp (aanmelden via tel. 043-3622808).
Locatie: het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 6, 6211 KJ Maastricht
Tijd: 19.00 uur - 22:00 uur

Vrijdag 21 November: Lezing mijnen, groeven en hun speciale flora en fauna door Olaf Op den Kamp.

Zuid-Limburg is rijk aan delfstoffen. Dit hangt mede samen met de grote geologische afwisseling. In Zuid-Limburg dagzomen Carbonische gesteentes in het Geuldal, Krijtgesteenten langs de Geul en Maas en op winbare diepte ligt langs de Grensmaas grind. De oppervlakte van Zuid-Limburg wordt gevormd door het vruchtbare löss waarop het goed akkeren is. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de steenkolenmijnbouw in het Wormdal. Hiervan zijn nog steenbergen, enkele schachten, mijnwerkerswoningen en ingangen van mijnen overgebleven. Van de kalksteenwinning in Zuid-Limburg getuigen diverse onder- en bovengrondse groeves die nu vaak een paradijs voor vleermuizen, vlinders, amfibieën en vogels zijn geworden. De grindgaten langs de Maas worden ’s winters bezocht door allerlei eenden uit noordelijke streken. De Brunssummerheide is een fraai voorbeeld van een natuurgebied dat ontstaan is op een plek waar vroeger zand, grind, klei en bruinkool werd gewonnen. Zeer bijzonder is de zinkflora die in het Geuldal is ontstaan op de plekken waar zink werd gewonnen. De lezing is geïnspireerd op het gelijknamige boek “Langs mijnen en groeven” met 10 natuurwandelingen door Zuid-Limburgs mijnverleden dat deze lezing ook te koop is.


Aanvang: 20.00 uur in het Natuurhistorisch Museum Maastricht, de Bosquetplein 6.Bovenkant formulier
Onderkant formulier

Voorzitter: Johan den Boer, tel. 043-3625011, nhgl@mistletoe.nl
Secretaris: Olaf Op den Kamp tel. 045-5354560, planten@nhgl.nl
Penningmeester: Bert Op den Camp tel. 043-3622808, bodcamp@home.nl Waarnemingensecretaris: Marian Baars, tel. 043-3478083, mjbaars@hotmail.com
Floron-coördinator: Bart Hendrikx, tel. 0495-530300, barthendrikx@planet.nl  

Bovenkant formulier
Onderkant formulier

Algemene opmerkingen:

 • Op dinsdag vinden regelmatig streepexcursies plaats. Indien u hiervoor belangstelling heeft, neem dan even contact op met Marian Baars (mjbaars@hotmail.com).

 • Voor eventuele wijzigingen of tussentijdse aanvullingen van het programma is het belangrijk regelmatig de agenda van activiteiten in het Natuurhistorisch Maandblad te raadplegen. Ook is de agenda op het Internet te vinden. De agenda is daar mogelijk nog meer up-to-date dan in het Maandblad. Het adres is: http://www.nhgl.nl.

 • De excursies op zaterdag en zondag duren gewoonlijk tot 16.00 of 17.00 uur, afhankelijk van afstand, locatie, het wandeltempo en het weer, eventueel langer afhankelijk van de excursieleider.

 • De streepexcursies onder leiding van Marian Baars op dinsdag duren doorgaans van 10.00-13.00 uur. Hiervoor geldt een verplichte opgave omdat de bestemming afhankelijk van het verloop van het seizoen of i.v.m. de weersomstandigheden kan veranderen.

 • Voor informatie over tijdstip, excursieduur en verdere afspraakpunten bij de excursies is het gewenst Leiding op te nemen met de betreffende excursieleiders. Om onnodig – of zelfs vergeefs – wachten van excursieleiders en -deelnemers te voorkomen is tevoren Leiding opnemen met de leider nuttig. Bij zeer slecht weer kan het zijn dat zelfs de excursieleider niet aanwezig is op het startpunt van de excursie. Daarvoor is ervoor gekozen om bij een groot aantal excursies opgave verplicht te stellen. Dit voorkomt onnodig wachten van excursieleiders en andere deelnemers.

 • Bij de excursies met een beperkt aantal deelnemers gelden in principe de volgende regels:
  -Wie het eerst komt, die het eerst maalt.
  -Als eerste komen actieve PSG-leden in aanmerking, daarna de overige PSG-ers, vervolgens andere Genootschapsleden en als laatste niet-Genootschapsleden.

 • Het is niet vanzelfsprekend dat iedere excursieleider op het eerst vermelde vertrekpunt aanwezig is, meestal is dit wel de plek waar het merendeel van de deelnemers zich verzamelt en vanwaar u mogelijk kunt carpoolen naar het startpunt van de excursie. Met een * is meestal aangegeven waar de excursieleider op u wacht.
  Deelname aan de excursies van de Plantenstudiegroep geschiedt geheel op eigen risico. U dient zelf te zorgen voor toepasselijke verzekeringen indien u dit nodig vindt.

 • Om verzekerd te zijn van voldoende vervoer en de autokosten te beperken dienen de deelnemers onderling zelf afspraken te maken. Als richtlijn in de bijdrage aan de benzinekosten geldt € 0,20 per kilometer, hetgeen leidt tot de volgende rekenwijze: het aantal kilometers gedeeld door 5 en het resultaat door het aantal inzittenden

 • Denk bij de excursies aan stevig schoeisel en een lunchpakket, aangezien niet overal gelegenheid is om wat te gebruiken. Bij de buitenlandse excursies natuurlijk ook aan uw paspoort. Niet iedere excursie leidt halfweg tot een uitspanning; dit is zeer afhankelijk van de excursieleider!

 • Leden die beschikken over e-mail kunnen dit programma, inclusief aanvullingen c.q. wijzigingen, ook langs die weg ontvangen. Geef in dat geval uw e-mailadres door aan het secretariaat van het Genootschap (kantoor@nhgl.nl).

Voor meer informatie over de Plantenstudiegroep kunt u Leiding opnemen met:

Johan den Boer, voorzitter, Bourgogneplein 34c,


6221 CZ Maastricht 043-3625011 nhgl@mistletoe.nl.

of met:


Olaf Op den Kamp, secretaris, Canisiusstraat 40, 6462 XJ Kerkrade,

045-5354560 planten@nhgl.nlWij wensen u veel leerzame en plezierige excursies.

Het Natuurhistorisch Genootschap is gevestigd in het Groenhuis in Roermond, Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond tel. 0475-386470 www.nhgl.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina