Nieuwsbrief 29 mei 2012 ‘Het beste uit kinderen halen door persoonlijk onderwijs in een veilige omgeving’. Samen betrokken Samen leren Samen presteren Beste Ouders en verzorgersDovnload 19.35 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte19.35 Kb.
NIEUWSBRIEF 29 mei 2012


Het beste uit kinderen halen door persoonlijk onderwijs in een veilige omgeving’.
Samen betrokken

Samen leren

Samen presteren


Beste Ouders en verzorgers

De laatste periode van het schooljaar is begonnen. Nadat we twee weken lekker vakantie hebben gehad zijn we nu weer voor de tweede week bezig. Het weer werkt de laatste dagen ook goed mee en daarom was het extra lekker dat we een lang Pinksterweekend hadden. De tijd vliegt en voor je het weet is het al zomervakantie. Voordat het zover is moet er nog wel even hard gewerkt worden, zijn er nog schoolreizen en andere activiteiten.

In deze nieuwsbrief weer de laatste nieuwtjes, veel leesplezier!

Schoolfotograaf

Maandag 11 juni komt de schoolfotograaf. Hij start om 12.45 uur met de foto’s van broertjes en zusjes. Ook broertjes en zusjes die nog niet op school zitten kunnen mee op de foto. De fotograaf regelt samen met de ouders zelf de afwikkeling van de bestellingen. Dit verloopt via internet. Advies van de fotograaf: “kleurrijke kleding, dan komt de foto beter tot zijn recht”.


MR

Dinsdag 29 mei vergadert de MR weer. De vergadering start om 19.00 uur. Op de agenda staan onder andere de groepsindeling voor volgend jaar, de personele bezetting van de groepen en Engels als tweede taal. Zo als wij al eerder schreven zijn de vergaderingen openbaar. Iedereen is welkom om de vergadering bij te wonen. Besluiten kunnen alleen genomen worden door de leden van de MR.


MR en AC vergadering

Op 12 juni vergaderen de MR en AC vanaf 19.30 uur weer met elkaar. Ook is het team daarbij aanwezig. In deze vergadering evalueren wij de activiteiten waarbij de AC een belangrijke rol speelt en samen bespreken wij een aantal die voor de hele school van belang zijn. Dit doen wij twee keer per jaar aan het begin en aan het eind van het schooljaar.


Leerlingaantal en personele bezetting schooljaar 2012-2013

Volgend schooljaar starten wij met 32 leerlingen. De verdeling van de kinderen over de groepen is natuurlijk bekend, de groepsindeling onderbouw, middenbouw en bovenbouw bespreken wij nog in de MR vergadering van 29 mei aanstaande. Zo gauw definitief bekend is hoe de groepsindeling zal zijn hoort u dat van ons.Juf Anita

Vanaf donderdag 31 mei gaat juf Anita met ziekteverlof. Zij moet geopereerd worden en zal voor de zomervakantie niet meer terugkeren in de klas. Wij zijn er in geslaagd een goede vervangster voor juf Anita aan te nemen. Het is Mirjam Langstraat. Zij heeft ervaring in het werken met kinderen in de middenbouw. Ook kent zij het werken met combinatiegroepen en de meeste methoden die wij gebruiken in het onderwijs. De afgelopen periode hebben wij verschillende gesprekken met juf Mirjam gehad en de overdracht van juf Anita naar juf Mirjam is goed verlopen. Juf Anita en juf Jeannette hebben ervoor gezorgd dat juf Mirjam meteen goed voorbereid kan starten. De onderwijsplanning ligt nu al (per dag) klaar tot de laatste schooldag. Voor de overige zaken ondersteunen wij als team natuurlijk daar waar dat gewenst is. Het zou fijn zijn dat u als ouders de eerste dag(en) dat juf Mirjam werkt met haar kennis wilt maken in de klas als u de kinderen naar school brengt.


Het afscheid van juf Jeannette en de nieuwe collega’s

Zo als u weet gaat juf Jeannette, na de zomervakantie, genieten van een welverdiend pensioen. Tijdens de laatste schooldag organiseert het team, samen met de AC, een mooi afscheid. Omdat we juf Jeannette een mooi afscheidscadeau willen geven, staat er in de klas van groep 1/2 een bus om geld in te zamelen, we hopen dat iedereen daar een leuke bijdrage in stopt zodat we daar een mooi cadeau van kunnen kopen. De teamleden zullen ook bijdragen aan het cadeau.


Als juf Jeannette afscheid neemt, betekent dit ook dat wij een nieuwe collega mogen verwelkomen. Onze nieuwe collega wordt juf Wendy Oubrie. Zij heeft al ervaring opgedaan in het werken met combinatiegroepen en heeft daarin op onder andere OBS de Berenburcht in Oostburg getoond een zeer gewaardeerde, goede collega te zijn. Wij zijn als team heel blij dat juf Wendy ons team komt versterken. Juf Wendy is vorige week met zwangerschapsverlof gegaan. Zij zal naar verwachting eind oktober, begin november haar werk weer hervatten samen met juf Anita in de middenbouw. De eerste periode na de zomervakantie, tot juf Wendy terug komt van verlof, komt juf Loes Arends vervangen. Ook juf Loes kent het werken in combinatiegroepen in de middenbouw goed en wij kennen juf Loes als een fijne, goede collega toen zij vervanging deed op de Johan Willem Frisoschool in Nieuwvliet. Juf Wendy en juf Loes…… van harte welkom bij ons op school!
Schoolgids

Op dit moment werken wij al weer aan de schoolgids van volgend jaar. Wij laten hem dit jaar uitkomen voor de grote vakantie. In de schoolgids vindt u natuurlijk alle informatie over de school, maar ook een overzicht van belangrijke data, vakanties, projecten enzovoorts. Het ligt in de bedoeling de gids per email aan u toe te sturen. Als u de gids dan digitaal opslaat op uw eigen computer blijft de informatie steeds beschikbaar.


Tussen de middagopvang

Wij hebben de tussen de middag opvang besproken met Marijke en Karin. Samen komen wij tot de conclusie dat de opvang dit schooljaar prima is geregeld en verlopen. Dat willen wij volgend jaar beslist voortzetten. Het is heerlijk om als team tussen de middag even samen te kunnen lunchen in de wetenschap dat de opvang van de kinderen in goede handen is. Ook de regels die wij hebben opgesteld voor de tussen de middagopvang blijven hetzelfde.

Er is een regel dat de kinderen die niet overblijven op school zo snel mogelijk om kwart voor 12 naar huis gaan om te eten en weer op het schoolplein terug zijn vanaf half 1. Deze regel is in het verleden ingesteld om het voor de kinderen die overblijven, en die ook binnen blijven tot half 1, zo rustig mogelijk te laten zijn. Vanaf half 1 is weer pleinwacht.

Ouderbetrokkenheid

Van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland over het thema “Ouders en school samen”; Minister van Bijsterveldt (OCW) komt op 4 juni naar Zeeland om over dit onderwerp met ouders te spreken. U bent daar van harte voor uitgenodigd. Meer informatie over de deze avond vindt u op het informatiebord in de hal van de school.


Voorlichting ZWIN College voor ouders van groep 7

Deze voorlichting, die gepland stond voor 13 juni aanstaande gaat niet door. Het Zwin College kan door omstandigheden ook geen vervangende avond organiseren nog voor het einde van dit schooljaar. Wanneer een andere datum wordt doorgegeven zullen wij de ouders van de huidige groep zeven daar van op de hoogte stellen.


Sportdag

De sportdag voor groep 5 t/m 8 is dit jaar op 14 juni. Ook dit keer weer samen met de andere SSW scholen. Meer informatie ontvangt u binnenkort.

Voor de onderbouw wordt deze dag ook een leuke, sportieve activiteit georganiseerd ook hierover ontvangt u binnenkort meer informatie.
DVD Schoolkamp

Meester Youri heeft een mooie film gemaakt van het schoolkamp, deze staat samen met de foto’s van het kamp op Dvd. Deze kunt u voor €2,- bestellen, de bestellijst hangt bij juf Natasja in de klas.


Muziekles bovenbouw

Donderdag 31 mei komt meester Johan voor de laatste keer muziekles geven in de bovenbouw. De kinderen krijgen deze middag een muziekcertificaat. ’s Avonds geeft Muziekvereniging Veronica een gastconcert in het MFC, van 20.00 uur tot 20.45 uur. Iedereen is welkom, ook broertjes of zusjes en ouders!


Verkeersexamen bovenbouw

Het praktisch verkeersexamen gaat dit jaar helaas niet door i.v.m. te weinig hulpouders. Er is een verzoek gegaan naar de Gemeente Sluis om een andere datum te overwegen en te kijken of er dan wel genoeg hulp is. Als dit nog gaat gebeuren en wanneer dan, dat hoort u in dat geval nog. Voor het theoretisch verkeersexamen zijn alle kinderen geslaagd. Prima prestatie!


Cito-toetsen

Begin juni is het ook weer tijd voor de verschillende Cito-toetsen op het gebied van taal, lezen, spelling en rekenen. Alle groepen hebben een aantal toetsen. Daarnaast heeft groep 7 in de week van 11 juni de Entreetoets, dit is een soort voorloper voor de Cito-eindtoets van groep 8.


Afscheid groep 8

Op woensdag 27 juni is het afscheid van groep 8. Groep 8 gaat dan samen met de groep 8 uit Nieuwvliet op stap. Wat we gaan doen is nog niet bekend, meer informatie volgt later. Voor het officiële gedeelte worden ook de ouders uitgenodigd.

Verder komt er nog een filmavond voor groep 6,7,8 samen, een datum wordt nog geprikt. Vorig jaar hebben we toen op het schoolplein ook frietjes gegeten, zijn er dit jaar misschien weer ouders die frietjes willen komen bakken? Graag even doorgeven aan juf Natasja.


Nieuws uit de groepen

Voor de gang van zaken en verslagen van verschillende activiteiten kunt u terecht op onze website, hier kunt u ook de foto’s terugvinden.Belangrijke data

30 mei Schoolreis groep 3,4,5

31 mei Schoolreis groep 1,2

11 juni Schoolfotograaf

14 juni Sportdag

27 juni Afscheid groep 8

29 juni Laatste schooldag en afscheid juf Jeannette (iedereen blijft over en de school is om 14.00 uur uit.)

Verjaardagen
10 juni Tiemen Tenner

10 juni Max Lannoo14 juni Bente Rijnberg

20 juni Twan Rijnberg
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina