Nieuwsbrief hsv ’t mokse broek 2014Dovnload 10.65 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte10.65 Kb.


NIEUWSBRIEF HSV ’T MOKSE BROEK 2014
VAN DE PENNINGMEESTER
Voor 2013 t/m 2015 is de contributie wegens afdracht verhoging Sportvisserij NL vastgesteld op:

Algemene Leden NL ( 15-64 jaar ) € 32,00

Algemene Leden DE ( 15-64 jaar ) € 32,00

Seniorleden ( 65+ ) NL + DE € 27,00 > richtdatum: op 01-01-2014 > 65 jaar of ouder)

Jeugdleden ( t/m 13 jaar.) € 12,50 > richtdatum: op 31-12-2014 > nog geen 14 jaar)
Alle betalingen dienen ONDER VERMELDING VAN UW LIDNUMMER

het liefst z.s.m. doch UITERLIJK VOOR 1 OKTOBER 2013 te zijn gestort op

ABN 46.60.67.992, t.n.v. E. Hoeven HSV ’T Mokse Broek te Nijmegen.

IBAN: NL06ABNA0466067992 / BIC: ABNANL2A
Contante betaling:

Het is ook mogelijk om contant te betalen en wel op het secretariaat, Binnenhof 13, 6535TM te Nijmegen, tijdens de openingstijden van de winkel Fishing World Nijmegen. (www.fishingworld.nl)

Hier geldt dan dat de betaling uiterlijk voor 6 oktober (datum afsluiting Sportvisserij NL) binnen moet zijn.

Graag bij betaling de betalingsbijsluiter meenemen, zodat deze voor voldaan afgetekend kan worden.


Let op > zeer belangrijk:

Door een nieuwe regelgeving van Sportvisserij NL is het niet meer mogelijk om niet vooruit betaalde vergunningen/vispassen in een later stadium zonder kosten retour te sturen aan Sportvisserij NL.

Dit houdt in dat alle leden die niet tijdig betaald hebben in oktober 2013 zekerheidshalve afgemeld worden als lid van HSV ’T Mokse Broek, en er daardoor dus geen vispas e/o vergunning 2014 afgestuurd wordt door Sportvisserij Nederland voor deze leden.

Om dan alsnog een Vispas 2014 te verkrijgen, zullen deze leden middels de ‘losse’ verkoop bij een van de verkoopadressen opnieuw lid moeten worden. De kosten daarvan zijn minimaal € 5,00 hoger.


Mededeling afgifte/verkrijgen vergunning:

Iedereen die haar/zijn contributie tijdig heeft overgemaakt krijgt de Vispas 2014 thuis gestuurd!

Verzending vispassen geschiedt in de periode eind november tot half december 2013.
Wilt u geen lid blijven e/o heeft u inmiddels al opgezegd?

Dan hoeft u verder niets te doen, en kunt u dit schrijven als niet verzonden beschouwen,

u wordt automatisch als lid afgemeld per 1 oktober 2013,

Opzeggen e/o reageren is dus niet nodig.
ALGEMENE LEDENVERGADERING:
Deze zal gehouden worden op donderdag 23 januari 2014 om 20.00 uur in het gemeenschapshuis aan de Groesbeekseweg te Mook.
Agenda

  1. Opening door de voorzitter.

  2. Mededelingen. * van het bestuur

* van de leden

  1. Notulen Algemene Vergadering 2013.

  2. Jaarverslagen secretaris/penningmeester/overig bestuur en financieel overzicht 2013

  3. Verslag Kascontrole commissie mbt 2013 (Jan Kuijpers en Gerrit Verhulsdonck)

  4. Begroting 2014

  5. Indien nodig verkiezing kascontrolecommissie voor 2014

  6. PAUZE

  7. Wedstrijdcommissie en vaststellen locaties

  8. Rondvraag

  9. SluitingAlle overige informatie m.b.t. Bestuur, Uitslagen, Data en Commissies zijn terug te vinden op de site:
WWW.TMOKSEBROEK.NL

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina