Nieuwsbrief hsv ’t mokse broek 2015Dovnload 11.18 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte11.18 Kb.


NIEUWSBRIEF HSV ’T MOKSE BROEK 2015ALLE INFO M.B.T. DE VISPAS EN FEDERATIE VERGUNNING 2015

VAN DE PENNINGMEESTER
Voor 2013 t/m 2015 is de contributie wegens afdracht verhoging Sportvisserij NL vastgesteld op:

(S) Algemene Leden (15-64 jaar) NL + DE € 32,00

(V) Seniorleden ( 65+ ) NL + DE € 27,00 > richtdatum: op 01-01-2014 > 65 jaar of ouder)

(J) Jeugdleden ( t/m 13 jaar) NL + DE € 12,50 > richtdatum: op 31-12-2014 > nog geen 14 jaar)

Ere leden betalen geen contributie
Alle betalingen dienen ONDER VERMELDING VAN UW LIDNUMMER

(Uw lidnummer staat onderaan het adres etiket van deze brief, maar ook op uw vispas 2014)

het liefst z.s.m. doch UITERLIJK VOOR 1 OKTOBER 2014 te zijn gestort op

BIC: ABNANL2A IBAN: NL06ABNA0466067992, t.n.v. E. Hoeven HSV ’T Mokse Broek te Nijmegen.

Het voor u geldende contributiebedrag voor 2015 = € ………


Contante betaling:

Het is ook mogelijk om contant te betalen en wel op het secretariaat, Binnenhof 13, 6535TM te Nijmegen, tijdens de openingstijden van de winkel Fishing World Nijmegen. (www.fishingworld.nl)

Hier geldt dan dat de betaling uiterlijk voor 5 oktober (datum afsluiting Sportvisserij NL) binnen moet zijn.

Graag bij betaling de envelop meenemen, u ontvangt bij contante betaling altijd een “bewijs van betaling”.


Let op > zeer belangrijk:

Door een nieuwe regelgeving van Sportvisserij NL is het niet meer mogelijk om niet vooruit betaalde vergunningen/vispassen in een later stadium zonder kosten retour te sturen aan Sportvisserij NL.

Dit houdt in dat alle leden die niet tijdig betaald hebben in oktober 2014 zekerheidshalve afgemeld worden als lid van HSV ’T Mokse Broek, en er daardoor dus geen vispas e/o vergunning 2015 afgestuurd wordt door Sportvisserij Nederland voor deze leden.

Om dan alsnog een Vispas 2015 te verkrijgen, zullen deze leden middels de ‘losse’ verkoop bij een van de verkoopadressen opnieuw lid moeten worden. De kosten daarvan zijn minimaal € 5,00 hoger.


Mededeling afgifte/verkrijgen vergunning:

Iedereen die haar/zijn contributie tijdig heeft overgemaakt krijgt de Vispas 2015 thuis gestuurd!

Verzending vispassen geschiedt in de periode eind november tot half december 2014.
Wilt u geen lid blijven e/o heeft u inmiddels al opgezegd?

Dan hoeft u verder niets te doen, en kunt u dit schrijven als niet verzonden beschouwen,

u wordt dan automatisch einde van dit jaar als lid afgemeld bij de vereniging en Sportvisserij NL.

Opzeggen e/o reageren is dus in dat geval niet nodig.ALGEMENE LEDENVERGADERING:
Deze zal gehouden worden op woensdag 21 januari 2015 om 20.00 uur in het gemeenschapshuis aan de Groesbeekseweg te Mook.
Agenda

 1. Opening door de voorzitter.

 2. Mededelingen. * van het bestuur

* van de leden

 1. Notulen Algemene Vergadering 2014.

 2. Jaarverslagen secretaris/penningmeester/overig bestuur en financieel overzicht 2014

 3. Verslag Kascontrole commissie mbt 2014 (Jan Kuijpers en Gerrit Verhulsdonck)

 4. Begroting 2015 en vaststellen contributie 2016

 5. Indien nodig verkiezing kascontrolecommissie voor 2015

 6. PAUZE

 7. Wedstrijdcommissie en vaststellen locaties

 8. Rondvraag

 9. SluitingAlle overige informatie m.b.t. Bestuur, Uitslagen, Data en Commissies zijn terug te vinden op de site:
WWW.TMOKSEBROEK.NL

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina