Nieuwsbrief hsv ’t mokse broek 2016Dovnload 11.7 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte11.7 Kb.


NIEUWSBRIEF HSV ’T MOKSE BROEK 2016ALLE INFO M.B.T. DE VISPAS EN FEDERATIE VERGUNNING 2016

VAN DE PENNINGMEESTER
Voor 2013 t/m 2016 is de contributie wegens afdracht verhoging Sportvisserij NL vastgesteld op:

(S) Algemene Leden (19-64 jaar) NL + DE € 32,00

(V) Seniorleden ( 65+ ) NL + DE € 27,00 > richtdatum: op 01-01-2015 > 65 jaar of ouder)

(A) Adspirantleden ( t/m 18 jaar) NL + DE € 27,00 > richtdatum: op 31-12-2015 > nog geen 18 jaar)

(J) Jeugdleden ( t/m 13 jaar) NL + DE € 12,50 > richtdatum: op 31-12-2015 > nog geen 14 jaar)
Alle betalingen graag ONDER VERMELDING VAN UW LIDNUMMER

(Uw lidnummer staat onderaan het adres etiket van deze brief, maar ook op uw vispas 2015)

het liefst z.s.m. doch UITERLIJK VOOR 1 OKTOBER 2015 te zijn gestort op:

NL06ABNA0466067992, (BIC: ABNANL2A) t.n.v. E. Hoeven HSV ’T Mokse Broek te Nijmegen.

Het voor u geldende contributiebedrag voor 2016 = € ..,..

( Wilt u de vergunning liever thuis gestuurd krijgen, maak dan € 3,00 extra over voor de verzendkosten )


Contante betaling:

Het is ook mogelijk om contant (dus niet pinnen) te betalen en wel op het secretariaat, Binnenhof 13, 6535TM te Nijmegen, tijdens de openingstijden van de winkel Fishing World Nijmegen. (www.fishingworld.nl)

Hier geldt dan dat de betaling uiterlijk voor 5 oktober (datum afsluiting Sportvisserij NL) binnen moet zijn.

Graag bij betaling de envelop meenemen, u ontvangt bij contante betaling altijd een “bewijs van betaling”.


Let op > zeer belangrijk:

Door de nieuwe regelgeving van Sportvisserij NL is het niet meer mogelijk om niet vooruit betaalde vergunningen/vispassen in een later stadium zonder kosten retour te sturen aan Sportvisserij NL.

Dit houdt in dat alle leden die niet tijdig betaald hebben in oktober 2015 zekerheidshalve afgemeld worden als lid van HSV ’T Mokse Broek, en er daardoor dus geen vispas e/o vergunning 2016 afgestuurd wordt door Sportvisserij Nederland voor deze leden.

Om dan alsnog een Vispas 2016 te verkrijgen, zullen deze leden middels de ‘losse’ verkoop bij een van de verkoopadressen opnieuw lid moeten worden. De kosten daarvan zijn minimaal € 5,00 hoger.


Mededeling afgifte/verkrijgen vergunning:

Dit jaar wordt er weer een nieuw federatieboekje uitgegeven die naar alle waarschijnlijkheid weer 3 jaar geldig is.

Om hoge verzendkosten te besparen dienen de vispassen dit jaar opgehaald te worden bij het secretariaat FWN

Als kleine compensatie voor deze moeite heeft FWN een korting coupon bij gesloten die u kunt verzilveren bij/tijdens het afhalen van uw vergunning. De vergunningen kunnen afgehaald worden vanaf 1 december 2015.


Wilt u geen lid blijven e/o heeft u inmiddels al opgezegd?

Dan hoeft u verder niets te doen, en kunt u dit schrijven als niet verzonden beschouwen,

u wordt dan automatisch einde van dit jaar als lid afgemeld bij de vereniging en Sportvisserij NL.

Opzeggen e/o reageren is dus in dat geval niet nodig.ALGEMENE LEDENVERGADERING:
Deze zal gehouden worden op woensdag 27 januari 2016 om 20.00 uur in het gemeenschapshuis aan de Groesbeekseweg te Mook.
Agenda

 1. Opening door de voorzitter.

 2. Mededelingen. * van het bestuur

* van de leden

 1. Notulen Algemene Vergadering 2015.

 2. Jaarverslagen secretaris/penningmeester/overig bestuur en financieel overzicht 2015

 3. Verslag Kascontrole commissie mbt 2015 (Jan Kuijpers en Gerrit Verhulsdonck)

 4. Begroting 2016 en vaststellen contributie 2017

 5. Indien nodig verkiezing kascontrolecommissie voor 2016

 6. PAUZE

 7. Wedstrijdcommissie en vaststellen locaties

 8. Rondvraag

 9. SluitingAlle overige informatie m.b.t. Bestuur, Uitslagen, Data en Commissies zijn terug te vinden op de site:
WWW.TMOKSEBROEK.NL

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina