Nieuwsbrief November 2015Dovnload 28.47 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte28.47 Kb.

Nieuwsbrief November 2015M


TTTTeaTt

TT

Beste ouder(s) / verzorger(s),


De herfstvakantie is al weer voorbij. Hopelijk heeft iedereen genoten van dit welverdiende weekje vakantie. Inmiddels is de tijd weer aangebroken dat het vroeger donker is en dat is een teken dat het volop herfst is en we langzaam aan richting het einde van het kalenderjaar gaan. Deze maand zal de sint en zijn pieten dan ook al arriveren in Nederland. Het belooft ook op school weer een leuke tijd te worden. Middels deze nieuwsbrief willen wij u, zoals u van ons gewend bent, weer informeren over allerlei schoolse zaken. Wij wensen u veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,

Team SBO de Boemerang.


Onze jarigen in November.
In de maand november hebben we de volgende jarigen:

In groep geel: Nishmed (18-11) en Yannick (25-11).

In groep rood: Colin Houben (05-11).

In groep bruin: Justin (05-11), Joshua (08-11), Jin (20-11) en Esmee (28-11).

In groep grijs: Khybar (01-11).

In groep zwart: Isa (04-11) en Iris (19-11).


Deze maand zijn ook meester John (02-11), juf Anneke (09-11), juf Nancy (10-11), juf Ingrid (15-11), juf Eveline (19-11) en juf Anneloes (28-11) jarig.
Wij feliciteren alle jarigen en wensen jullie allemaal een hele fijne dag!

Welkom.
Na de herfstvakantie is Nicky Hameleers gestart als nieuwe leerlinng in groep rood. Nicky, van harte welkom en veel succes en plezier op de Boemerang.
Jubileum.
Onlangs heeft meester Hub, onze interne begeleider en op maandag leerkracht van groep zwart, zijn 40 jarig dienstjubileum gevierd. Meester Hub is door zijn collega’s en door ons bestuur (Movare) in het zonnetje gezet tijdens dit feestelijke moment. Meester Hub, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!
Terugblik kinderboekenweek.
In de maand oktober hebben wij uiteraard volop aandacht gehad voor de kinderboekenweek. De hal van de school was mooi versierd in het thema van de kinderboekenweek 2015: “Raar maar waar”. Op dinsdag 6 oktober vond de officiële opening plaats middels een toneelstuk voor alle kinderen verzorgd door onze stagiaires. Gedurende de hele kinderboekenweek konden de kinderen in de vijf lichttunnels in de hal van de school lekker lezen. Op donderdag 15 oktober vond de boekenruilbeurs plaats en op vrijdag 16 oktober konden de kinderen genieten van de afsluiting middels een tentoonstelling in de hal. Deze tentoonstelling bestond uit techniek-werkjes van de kinderen uit alle groepen. We kunnen terugkijken op een geslaagde kinderboekenweek en bedanken iedereen die heeft meegeholpen met de organisatie. Uiteraard is het ook voor thuis altijd goed om de kinderen te stimuleren om te lezen. Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Het is ook verstandig om met uw kind regelmatig de bibliotheek te bezoeken. Een abonnement voor de kinderen is nog steeds gratis.

Terugblik ouderavond.
Op 20 oktober jl. vond de jaarlijkse ouderavond plaats voor de ouders / verzorgers van leerlingen die mogelijk aan het einde van het schooljaar onze school gaan verlaten om de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken. Gedurende deze avond hebben wij alle aanwezige ouders / verzorgers geinformeerd over de mogelijkheden t.a.v. het vervolgonderwijs en daarbij behorende criteria en is er ook aandacht geweest voor de procedure die in de komende maanden gehanteerd wordt om tot een goede overstap te komen. Er is eveneens toegelicht welke taken de school heeft in deze procedure en welke acties van u als ouder / verzorger verwacht worden. Wij willen alle ouders / verzorgers die deze avond hebben bezocht bedanken voor hun interesse, betrokkenheid en aanwezigheid.
Studiedag 02-11 jl.
Maandag 2 november jl. hebben de kinderen kunnen genieten van een extra dagje vakantie omdat het team een studiedag had. Tijdens deze studiedag hebben wij in de ochtend in groepjes een aantal andere SBO-scholen in de regio en een reguliere basisschool bezocht. Dit om eens te ervaren hoe deze scholen hun onderwijs vorm geven. Gedurende de middag hebben we samen onze ervaringen uitgewisseld en bekeken welke ervaringen mogelijk ook de moeite waard zijn om iets mee te doen in onze eigen school. We kunnen als team terugkijken op een geslaagde studiedag.
Oudergesprekken.
In de week van 9 november t/m 13 november vinden, zoals in de schoolkalender staat vermeld, de optionele oudergesprekken plaats. Indien u een gesprek met de leerkracht(en) van uw kind wenst, kunt u contact opnemen met de leerkracht(en) om een afspraak te maken (een gesprek is dus niet “verplicht”). De gesprekken vinden dus plaats op initiatief van de ouders/verzorgers en u ontvangt dus geen uitnodiging van de leerkracht(en). Mochten de leerkrachten een gesprek met u noodzakelijk vinden, dan zullen zij wel met u contact opnemen.
Nationaal schoolontbijt.
We nemen ook dit schooljaar weer deel aan het nationaal schoolontbijt. Op woensdag 11 november as. starten de kinderen de dag op school met een heerlijk ontbijt. De kinderen hoeven dus thuis niet te ontbijten.

Het nationaal schoolontbijt is vooral bedoeld om het belang van een goed en gezond ontbijt te onderstrepen. Zonder een goed ontbijt kunnen kinderen geen prestaties op school leveren.


Wij willen u vragen om uw kind op woensdag 11 november as. een bord (bij voorkeur plastic) en bestek mee naar school te geven. Dit zullen de kinderen aan het einde van de dag ook weer mee naar huis nemen.
Toetsen en onderzoeken.
In de periode van 16 november as. t/m 11 december as. zullen bij de meeste kinderen op een aantal dagen weer de gebruikelijke halfjaarlijkse Cito-toetsen worden afgenomen. Deze landelijke toetsen geven ons, naast onze eigen observaties tijdens de lessen en de toetsen die worden afgenomen vanuit de methodieken die wij gebruiken bij de verschillende vakgebieden, een beeld over de vooruitgang die uw kind heeft geboekt in zijn/haar ontwikkeling. Na deze toetsperiode worden alle kinderen door de leerkracht samen met de interne begeleider doorgesproken om samen te bekijken welk aanbod uw kind de komende maanden weer nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.
Op 3 november, 10 november en 17 november as. worden bij de schoolverlaters ook de zogenaamde schoolverlatersonderzoeken afgenomen. Uw kind zal op een van deze dagen aan de beurt zijn voor het schoolverlatersonderzoek. Ouders /verzorgers van mogelijke schoolverlaters zijn hierover geinformeerd tijdens de ouderavond van 20 oktober jl.
Bijzondere activiteiten.
Zoals bekend neemt onze school deel aan het project kunstmenu. Dit betekent dat elke groep een keer per schooljaar een culturele activiteit aangeboden krijgt. Deze maand is groep bruin aan de beurt. De kinderen zullen op 20 november as. en 27 november as. gaan deelnemen aan een dansworkshop. Kinderen van groep bruin, veel plezier!
Op 24 november as. zullen de leerlingen van groep zwart deelnemen aan een doe-dag bij PPL. Deze dag wordt georganiseerd door de pratijkschool in Heerlen en uit ervaringen in de voorgaande jaren weten we dat deze dag altijd de moeite waard is. Ook de kinderen uit groep zwart wensen we alvast veel plezier.
Speculaasactie.
Onlangs hebben alle kinderen vanuit de ouderraad een brief ontvangen m.b.t. de jaarlijkse speculaasactie. Mede namens de ouderraad willen wij iedereen bedanken die speculaas besteld heeft. Op woensdag 18 november as. zullen de kinderen de bestelde speculaas mee naar huis nemen. De opbrengst van deze actie wordt weer gebruikt voor activiteiten voor de kinderen. Ook de ouderraad willen we weer bedanken voor de organisatie van deze actie.
Brunssum in Actie.
Zoals bij u bekend nemen wij, net als alle andere basischolen uit Brunssum, deel aan het project “Brunssum in Actie”. Een project dat is gericht op gezond gedrag en het maken van gezonde keuzes. Tijdens onze algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar heeft iedereen ook middels diverse workshops/activiteiten in de hal van de school kennis kunnen maken met dit project.
Net als vorig schooljaar zal ook dit schooljaar weer een leefstijlmeting bij de kinderen worden uitgevoerd in de vorm van het leerlingvolgsysteem Stimuliz. Deze meting wordt uitgevoerd op 2 december as. op onze school door deskundigen van de gemeente Brunssum en Riskcare. Kinderen worden dan getest op hun motorische vaardigheden en tevens wordt de lengte en het gewicht van de kinderen gemeten. Afhankelijk van de resultaten kunnen de kinderen een vrijblijvend aanbod krijgen om deel te nemen aan de naschoolse activiteiten Skills4Life of KidsXtra. Deze activiteiten zullen in het teken staan van gezond en sportief leven en kunnen het kind “het juiste zetje in de rug geven” als het gaat om zelfvertrouwen, zelfbeeld, angst, gezondheid, motoriek en plezier in bewegen. Aan deze naschoolse activiteiten heeft vorig schooljaar ook een aantal kinderen van onze school deelgenomen tot volle tevredenheid van de kinderen zelf en hun ouders / verzorgers.
Binnenkort zult een brief ontvangen waarin meer info staat over de meting op 2 december as. en wat u moet doen als u geen toestemming geeft om uw kind te laten deelnemen aan deze meting. Uiteraard hopen wij dat alle kinderen deelnemen gelet op het succes in het vorige schooljaar.
Gymkleding.
Helaas moeten we constateren dat niet alle kinderen op de “gymdagen” gymkleding mee naar school nemen. Wij verzoeken u vriendelijk ervoor te zorgen dat uw kind op gymdagen gymkleding en gymschoenen (geen zwarte zolen) mee naar school neemt.
Leerlingenraad.
Ondanks een zeer goed inspectierapport voor de zomervakantie, waarvan het verslag te vinden is op onze site: www.sbodeboemerang.nl , streven wij uiteraard altijd naar verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Een zeer belangrijk onderdeel van deze kwaliteitszorg is ook het verkrijgen van input vanuit de kinderen t.a.v. onze sterke punten en verbeterpunten. In dat kader gaan we weer starten met een leerlingenraad. In de leerlingenraad zal vanuit elke groep een leerling zitting nemen en de leerlingenraad zal regelmatig door de directie worden uitgenodigd voor een overleg.


In een aantal groepen hebben de leerlingen van de betreffende groep al een keuze gemaakt welke leerling hun groep gaat vertegenwoordigen in de leerlingenraad. Binnenkort zal in elke groep bekend zijn welke leerling in de leerlingenraad zitting neemt. In de nieuwsbrief van de maand december zullen de leerlingen van de leerlingenraad zich aan iedereen voorstellen.


Gedragsverwachtingen.
Zoals u wellicht weet, staat in onze school gedurende een bepaalde periode een gedragsverwachting in alle groepen centraal. In de laatste weken voor de herfstvakantie stond de verwachting “wij zijn aardig voor elkaar” centraal. De kinderen en de leerkrachten van de groepen paars en zwart hebben de opening en afsluiting van deze verwachting in de hal van de school verzorgd. Dit was zeer de moeite waard!
De komende periode zal de verwachting “wij helpen elkaar en komen voor elkaar op” centraal staan. Deze verwachting zal binnenkort schoolbreed worden geopend en voor de kerstvakantie worden afgesloten.
Wat staat er verder nog op de kalender?
03-11, 10-11, 17-11: Schoolverlatersonderzoeken.

09-11 t/m 13-11: Optionele oudergesprekken.

11-11: Nationaal schoolontbijt.

16-11 t/m 11-12: Toets-periode.

17-11: Bijeenkomst ouderraad (versieren hal en inpakken speculaas).

18-11: Speculaas (speculaasactie) mee naar huis.

24-11: PPL Doe-dag voor de kinderen uit groep zwart.

26-11: MR-vergadering.Nieuwsbrief SBO de Boemerang November 2015
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina