NoodoproepnummersDovnload 0.79 Mb.
Pagina15/18
Datum17.08.2016
Grootte0.79 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

R

RACISME


‘Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding’

Hoofdzetel

Koningsstraat 138 - 1000 Brussel

tel. +32 22 12 30 00 - fax +32 22 12 30 30

www.diversiteit.be - epost@cntr.be

Gratis nummer: +32 800 12 800


Meldpunt Hasselt

Groenplein 1 - 3500 Hasselt

tel. +32 11 23 94 72
De meldpunten verlenen bijstand aan slachtoffers van discriminatie en onderhandelen met het oog op het stopzetten van het discriminerende gedrag. Ook ontwikkelen ze preventieve acties.

Je kan bij deze meldpunten terecht voor klachten rond discriminatie op grond van de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming.RATTENVERDELGING


Dienst Milieu

Maastrichtersteenweg 2 b - 3770 Riemst


tel. + 32 12 44 03 40 - fax + 32 12 44 03 09

milieu@riemst.be

Wie last ondervindt van ratten, signaleert dit best bij de MILIEUDIENST*. Je kunt ook rattenvergif kopen aan de onthaalbalie in het gemeentehuis tegen 0,50 euro per zakje (van 100 g).

RECHTBANKEN


Zie JUSTITIE*

RECHTSHULP


Sociaal Huis

Paenhuissstraat 15 - 3770 Riemst

tel. 012 44 09 10 - fax 012 45 80 61

sociaalhuis@riemst.be

contactpersoon: Nele Penders

Een dienstverlening van het SOCIAAL HUIS* waarbij een juriste GRATIS juridische informatie, advies en rechtshulp verstrekt als je problemen zou hebben met huur, echtscheiding, contracten, minderjarigen, werkloosheidsuitkeringen, loonbeslag, enz. Je kunt hiervoor terecht bij het SOCIAAL HUIS*, elke donderdag 9.00u – 11.30u (vrije raadpleging) donderdagnamiddag na afspraak en vrijdag na afspraak.


Zie ook TELEBALIE (rechtsbijstand)*

RECLAME LANGS DE OPENBARE WEG (OOK OP PARTICULIER DOMEIN)


Dienst Welzijn

Tongersesteenweg 8 - 3770 Riemst

tel. 012 44 03 70

welzijn @riemst.be

Het aanbrengen van (licht)reclames, opschriften, wegwijzers en publiciteitspanelen (ook voor

manifestaties van tijdelijke duur) door verenigingen mag niet zonder eerst toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen.RECYCLINGPARKEN


Zie CONTAINERPARK*.

REGIONAAL LANDSCHAP HASPENGOUW


Daaleindestraat 2 - 3720 Kortessem

tel. +32 11 31 38 98 - fax. +32 11 31 53 07

info@rlh.be - www.rlh.be

De v.z.w. ontwikkelt met een team van gespecialiseerde mensen projecten voor natuur- en landschapsbeheer in Haspengouw en coördineert tegelijk een aantal recreactieve activiteiten (hoofdzakelijk wandelen en fietsen). Je kan er ook terecht voor o.a. ondersteuning bij het herstel van landschappen in hun oorspronkelijke vorm.
REGISTRATIE


Registratiekantoor

Brugstraat 2 - 3740 Bilzen

tel. 02 57 867 70 – fax +32 89 51 02 59

Openingstijden: alle werkdagen 08.00 u. - 12.00 u.


- voor de registratie van een contract, een huurcontract, een overeenkomst, testament, gift of schenking van een onroerend goed;

- voor de onderhandse verkoop van gronden of andere onroerende gronden;

- voor de aangifte van een nalatenschap;

- voor de betaling van successierechten;

- aanvragen teruggave 6,5 % - klein schrijfgeld;

- verkrijgen van een attest van erfopvolgingREISPASSEN


Aanvraag: persoonlijk aanmelden bij de BEVOLKINGSDIENST*, 2 kleurenpasfoto’s met witte achtergrond meebrengen.

- Bij verlies, diefstal of vernietiging van de reispas, aangifte doen bij de Politie en bij dienst Burgerzaken

- Kosten gewone procedure:
(gereed na 7 werkdagen)

- + 18 jaar: 81,50 euro;

- - 18 jaar: 41,50 euro;
Als je met spoed een nieuwe reispas heeft kan je ook terecht bij de dienst bevolking. Als je de aanvraag voor 14.00 u. doet is je reisdocument de dag erna klaar. Na 14.00 duurt de procedure één dag langer en is het document na 2 werkdagen klaar.

Kosten spoedprocedure:

- + 18 jaar: 250,50 euro;

- - 18 jaar: 210,50 euro;


Zie ook FEDERALE OVERHEID*

RIJBEWIJS


Hiervoor moet je je persoonlijk aanmelden bij de

BEVOLKINGSDIENST*.

Wat meenemen:


Voorlopig rijbewijs


Identiteits-
kaart


Euro


Foto


Getekend aan-vraagformulier


Specifiek


Model 3 (voor alle categorieën, behalve cat. B)X


9

x


begeleiders tekenen *


Model 36 (voor categorie B)


X


9


2


x
Model 18 (voor categorie B)


X


9


2


x


attest rijschool


Omwisseling


X


9


1


x


ander voorlopig

rijbewijs/attest rijschoolDuplicaat van voorlopig rijbewijs


X


7,50

x


PV van politie


Rijbewijs


Identiteits-
kaart


EURO


Foto


Getekend aan-vraagformulier


Specifiek


Eerste rijbewijs


X


16


2


x


voorlopig rijbewijs


Duplicaat van definitief rijbewijs


X


11


2

vorig rijbewijs of

bij verlies/diefstal:


PV van politie

Uitbreiding categorie


X


11


2


x


vorig rijbewijs


Rijbewijs + medische keuring


X


11


2

medisch attest/vorig rijbewijs


Internationaal rijbewijs


X


16


1

Nationaal

Omwisseling Europees rijbewijs


X


16


2


/


Europees rijbewijs

(*) begeleider(s) van buiten de gemeente moeten eerst bij eigen gemeente langs.

Voor nog meer inlichtingen:

tel. 012 44 03 12


eveline.neven@riemst.be – www.mobilit.fgov.be

Om je rijbewijs te behalen zie ook AUTO-RIJEXAMENCENTRUM*
RIJKSARCHIEF


Bampslaan 4 - 3500 Hasselt

tel. +32 11 22 17 66 - fax +32 11 23 40 46

rijksarchief.Hasselt@arch.be – www.arch.be

Openingstijden:

dinsdag tot vrijdag van 08.30 u. tot 16.30 u.

zaterdag van 09.00 u. tot 12.30 u. en 13.00 u. tot 16.00 u.

- In juli en augustus gesloten tussen 12.00 u. en 13.00 u. en ’s zaterdags (hele dag)
Het Rijksarchief is een wetenschappelijke instelling van de Belgische Federale Overheid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief in Brussel en uit de 17 Rijksarchieven verspreid over het gehele land. Bij het Rijksarchief kun je opzoekingen doen over alle gegevens van meer dan 100 jaar oud, stamboom, historische documentatie van alle Limburgse gemeenten, instellingen ...

RIJKSINSTITUUT VOOR SOCIALE VERZEKERING VAN DE ZELFSTANDIGEN


Dit instituut organiseert een spreekuur op elke 3de dinsdag van de maand in het Sociaal Huis van 09.00 u. - 10.00 u.

RIOLERING


Aanvraag om aan te sluiten op de openbare riolering moet je indienen bij de TECHNISCHE DIENST*. Aansluiten zonder aanvraag is verboden en strafbaar.

RODE KRUIS VLAANDEREN


www.rodekruis.be

Ambulancedienst, bel - dag en nacht - 105.RSZ-NUMMER (AANVRAGEN)


Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Victor Hortaplein 11 - 1060 Brussel

tel. +32 25 09 31 11

maandag tot vrijdag van 08.30 u. tot 17.00 u. telefonisch bereikbaar

www.onss.fgov.be

RUILVERKAVELINGSWEGEN


Hoewel oorspronkelijk voor landbouwdoeleinden bestemd, maken deze wegen eigenlijk tegelijk deel uit van een (uniek) toeristische fietspadennet. Wetenswaardig hierbij is dat de landbouwers, volgens bestaande politiereglementen, verplicht zijn 1 m langs weerzijden van die ruilverkavelingwegen rein en vrij te houden.

RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN


Dienst Ruimtelijke Ordening en Wonen

Maastrichtersteenweg 2 b - 3770 Riemst


tel + 32 12 44 03 35 - fax. 012 44 03 09 - wonen@riemst.be
Openingstijden:
maandag: 09.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u. tot 16.30 u.
dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.
woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u. tot 16.30 u.
donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u. - 13.30u. tot 19.30 u.
vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.
De afdeling Ruimtelijke Ordening en Wonen omvat de volgende diensten:

Dienst HUISVESTING*

Dienst VERGUNNINGEN*

Dienst MONUMENTEN & LANDSCHAPPEN*

Dienst STEDENBOUW*

Dienst PATRIMONIUM*

Dienst MOBILITEIT*
Over de inhoud van de bestaande gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoerings-Plannen (bouwmogelijkheden, voorwaarden, enz.) kun je altijd inlichtingen inwinnen bij de PLANOLOGIEDIENST*.

RUSTHUIZEN


Gerardushoeve

Iers Kruisstraat 83 - Lafelt

tel. 012 45 18 86
Rusthuis Gerardushoeve was het eerste rustoord in de gemeente Riemst. Iedereen vanaf 60 jaar, valide- en semi-validen, rolstoelpatiënten en zorgbehoevende bejaarden kunnen er terecht.

De Gerardushoeve biedt plaats aan 30 alleenstaanden.

Het betreft hier een rusthuis met inwonende verantwoordelijkheden en ieder heeft een eigen keuken.

Huyse Elckerlyc

Trinellestraat 23 - Millen

tel. 012 24 14 50

www.huyseelckerlyc.be

rusthuis.millen@telenet.be
In Huyse Elckerlyc kan iedereen terecht vanaf 60 jaar, valide- en semi-validen, rolstoelpatiënten en zorgbehoevende bejaarden. Het is een kleinschalig familiaal rusthuis en heeft een maximale capaciteit van 74 bedden met:

-eigen keuken

-ruime kamers

-achterliggende tuin


Eyckendael Riemst

Eyckendael 14 - 3770 Riemst

tel. 012 25 04 20
vzv Bejaardenzorg GL

Demerstraat 80 - 3500 Hasselt

tel. +32 11 22 40 71

www.bejaardenzorg-ght.be

info@begralim.be
Het woon- en zorgcentrum is op de eerste plaats bestemd voor zorgbehoevende hoogbejaarde Riemstenaren en telt 60 woongelegenheden en 3 verblijfplaatsen voor kortverblijf.

Het leven verloopt er op kleine, overzichtelijke schaal van een afdeling die 10 woonkamers omvat.

Ook zijn er diverse zithoeken ingericht die kans bieden tot ontmoeting.
Eyckendael is uitgerust met tal van aangepaste voorzieningen zoals een snoezelkamer, hydromassagebaden, kapsalon en beautyruimte, kiné- en ergolokalen, een kapel en een cafetaria. Ook zijn de binnentuinen rolstoeltoegankelijk.

RUIMTE EN ERFGOEDAgentschap Ruimte en Erfgoed

Afdeling R-O Vlaanderen

Koningin Astridlaan 50 bus 1 - 3500 Hasselt

tel. +32 11 74 21 00 - fax +32 11 74 21 99


Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

VIOE Limburg

Jekerstraat 10 - 3700 Tongeren

tel. 012 26 03 20


Agentschap Wonen Vlaanderen

Wonen Limburg

Koningin Astridlaan 50 - 3500 Hasselt

tel. +32 11 74 22 00 - fax +32 11 74 22 99


Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Regionaal kantoor

Begijnenstraat 1 bus 1 - Herentals

tel. +32 14 23 29 21- fax +32 14 23 27 52RVA


Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Hoofdzetel Brussel

Keizerslaan 7 - 1000 Brussel

tel. +32 25 15 41 11 - fax +32 25 14 11 06

www.rva.fgov.be
Lokale zetel Tongeren

Hondsstraat 25 bus 1 - 3700 Tongeren

tel. 012 44 07 30

Openingstijden:


maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 08.30 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 16.30 u.
woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u. - 13.30 u. tot 16.00 u.
donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
De RVA is belast met de organisatie van de werkloosheidsverzekering, d.w.z. de toekenning van een vervangingsinkomen aan onvrijwillig werklozen en andere daarmee samengestelde categorieën.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina