Noord Engeland Yorkshire InleidingDovnload 9.09 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte9.09 Kb.

Noord Engeland
Yorkshire - Inleiding.

 • Het economisch zwaartepunt van Yorkshire ligt sinds de industriële revolutie in de miljoenenagglomeraties van Sheffield, Leeds en Brad­ford.

 • Ten westen en ten noorden daarvan ligt de keten van het Penni­nisch Gebergte met zijn hoogveenlandschap op een ondergrond van zandstenen en leistenen rotsen.

 • Tussen de bergen liggen de Yorkshire Dales met hun snelstromende riviertjes.

 • Het landbouwgebied van de vlakke Vale of York volgt de noord-zuidas.

 • Ook het zuidoosten aan de monding van de Humber bestaat uit landbouwgrond, maar het noord­oosten is hooggelegen heidelandschap.

 • Nadat de Romeinen zich aan het begin van de 5de eeuw uit Groot Brittan­nië teruggetrokken hadden, begonnen de invallen van de Germaanse stam der Angelen.

 • Hun hoofdman Aelle I stichtte in 560 het koninkrijk Deira, waarvan de grenzen min of meer overeenkwamen met die van het huidige Yorkshire.

 • In 654 ging Deira op in het koninkrijk Northumbria.

 • Sinds 955 is Yorkshire definitief een onderdeel van het Engelse staats­bestel.

 • Vanaf de Late Middeleeuwen tot op de dag van vandaag geven de Engelse koningen een van hun jongere zoons vaak de eretitel `hertog van York'.

 • Tegenwoordig draagt prins Andrew, tweede zoon van koningin Eli­zabeth II, deze titel.

 • Yorkshire was sinds de Normandische tijd het grootste graafschap van Engeland.

 • Bij de provinciale herindeling van 1974 werd de agglomeratie van Sheffield het nieuwe graafschap South Yorkshire, die van Leeds werd West Yorkshire; het grootste gedeelte is nu North Yorkshire, en het zuid­oosten East Riding.

 • De steden York en Huil hebben een aparte status.

 • Natuur en geschiedenis bepalen de bezienswaardigheden van North Yorkshire.

 • Hier liggen de stad York en twee grote nationale parken, namelijk dat van de Yorkshire Dales in het westen en dat van de North York Moors in het noordoosten.

 • In de dalen en valleien getuigen middel­eeuwse burchten en landhuizen in alle bouwstijlen vanaf de Renais­sance van machtige en rijke adellijke geslachten.

 • De explosie van het kloosterleven in de 12e eeuw weerspiegelt zich in een keur aan abdij ruï­nes die nog altijd tot de verbeelding spreken. York, Selby, Huil, Beverley en Ripon bezitten indrukwekkende kerkgebouwen.

 • West Yorkshire omvat de agglomeraties van Leeds en Bradford en hun wijde omgeving.

 • Het gebied is in hoge mate verstedelijkt.

 • Hetzelfde geldt voor South Yorkshire, dat overeenkomt met de agglomeratie Sheffield.

 • De economische regressie van de tweede helft van de 20ste eeuw heeft beide graafschappen zwaar getroffen.

 • Bezoekers van deze steden kunnen kennis maken met de culturele en sociale erfenis van de voorbije industriële bloeiperiode.

 • Er zijn veel musea, sommige laten de leefomstandig­heden van arbeiders en ambachtslieden in het verleden zien, andere tonen de kunstschatten die de fabriekseigenaars hebben verzameld en toegankelijk gemaakt voor het publiek.

 • De steden hebben een grootste­delijk karakter met grote gebouwen en rechte functionele straten.

 • East Riding ligt aan de rivier de Humber.

 • Sinds de Vroege Middeleeuwen vormt dit water de grens tussen Noord Engeland en de Midlands. Het koninkrijk van de Angelen heette Northumbria, `Noord Humberland'.

 • De Humber is in feite een diepe inham van de Noordzee en heeft ook geen bron; hij ontstaat enkele tientallen kilometers verder naar het westen waar de Aire, de Ouse en nog enkele kleinere rivieren samenkomen.
Samengesteld door BusTic.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina