Nota nr. Ev/2002. 12873 OnderwerpDovnload 15.93 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte15.93 Kb.

Nota nr. : EV/2002.12873

Onderwerp : Ruiling gronden in Bergweide met Akzo Polymer Chemicals B.V.


NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Ruiling gronden in Bergweide met Akzo Polymer Chemicals B.V.
Notanr: 2002.12873

EV/GZ


17-07-2002

Portefeuillehouder: Doornebos


Akkoordstukken

30-07-2002

Besluit:

1. een ruilovereenkomst te sluiten met Akzo Polymer Chemicals B.V. (hierna Akzo), waarbij

a. de gemeente in eigendom overdraagt aan Akzo twee percelen grond in het plan Bergweide te Deventer, tezamen groot circa 4.888 m², kadastraal bekend als gemeente Deventer, sectie C, nummers 1751 en 2217 ged. (perceel B en C),

b. Akzo in eigendom overdraagt aan de gemeente een perceel grond gelegen in het plan Bergweide te Deventer, ter grootte van circa 2.080 m², kadastraal bekend als gemeente Deventer, sectie C, nummer 1852 ged. (perceel A)

zoals op de aangehechte en bij de ruilovereenkomst behorende tekening met A, B en C is

aangegeven en voorts onder de voorwaarden zoals opgenomen in de ruilovereenkomst;  1. het besluit vast te stellen.

  2. dit besluit openbaar te maken maar niet de nota en de overeenkomst gelet op het bepaalde in artikel

10, lid 2, onder b jo g van de Wet openbaarheid van bestuur
OPENBAARMAKING:

dit besluit openbaar te maken,

nota en overeenkomst met bijlagen niet openbaar te maken vanwege artikel 10 lid 2 sub b jo.g van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
COMMUNICATIE:

e-mail
FINANCIELE ASPECTEN:

Financiële gevolgen voor de gemeente:

Ja

Gevolgen worden opgevangen door:binnen het desbetreffende productbudget
TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
Wilsovereenstemming
De gemeente heeft overeenstemming bereikt met Akzo omtrent de ruiling van percelen grond gelegen in het plan Bergweide te Deventer.

De gemeente draagt in eigendom over aan Akzo twee percelen grond (perceel B en C), tezamen groot circa 4.888 m² en Akzo draagt in eigendom over aan de gemeente een perceel grond (perceel A), ter grootte van circa 2.080 m². Zodra perceel A aan de gemeente is overgedragen, wordt dit perceel, indien goedgekeurd en vastgesteld door uw college, vervolgens doorgeleverd aan Ecobuilding B.V. Hiertoe is reeds aan uw college middels B&W nota nr. 2002/12821, een voorstel gedaan.

Perceel B wordt thans nog niet bebouwd, maar de mogelijkheid tot bebouwing / uitbreiding is aanwezig. Perceel C heeft een groenbestemming en dient als zodanig te worden gehandhaafd.
Met Akzo is overeengekomen dat zij aan de gemeente nog een toegift betaalt van € 67.322,-- exclusief BTW.
De overeengekomen prijs en voorwaarden zijn redelijk.

Kenmerk: EV/2002.12873 Deventer,

Burgemeester en wethouders van Deventer,

gelet op artikel 160, lid 1, sub e van de Gemeentewet,

B E S L U I T E N

een ruilovereenkomst te sluiten met Akzo Polymer Chemicals B.V. (hierna Akzo), waarbij

a. de gemeente in eigendom overdraagt aan Akzo twee percelen grond in het plan Bergweide te

Deventer, tezamen groot circa 4.888 m², kadastraal bekend als gemeente Deventer, sectie C,

nummers 1751 en 2217 ged. (perceel B en C),

b. Akzo in eigendom overdraagt aan de gemeente een perceel grond gelegen in het plan

Bergweide te Deventer, ter grootte van circa 2.080 m², kadastraal bekend als gemeente

Deventer, sectie C, nummer 1852 ged. (perceel A),

zoals op de aangehechte en bij de ruilovereenkomst behorende tekening met A, B en C is

aangegeven en voorts onder de voorwaarden zoals opgenomen in de ruilovereenkomst.


Aldus besloten in de vergadering van


Burgemeester en wethouders van Deventer,de secretaris, de burgemeester,
Mr. Th. Bakhuizen drs. J. van Lidth de Jeude
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina