Notarissen Veghel 1649-1935 Notaris: P. F. van Woelderen 1824 1837Dovnload 54.73 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte54.73 Kb.

Notarissen Veghel 1649-1935

Notaris: P.F. van Woelderen 1824 - 1837

Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 039

Regesten door: Antoon Vissers

1 02-01-1825 Veghel testament

Johannes Egidius Smits, wieldraaier, wonende te Veghel aan het Hoogeinde.

Vermaakt in zijn testament al zijn roerende goederen en het geld wat bij zijn sterven in zijn huis bevind aan zijn dienstmaagd Anna Antonij Hofmans. De kinderen van zijn broer Willem Egidius Smits met name Johanna, Anna en Antonia erven ieder 25 gulden.

Onder staat dat Johannes te Veghel is overleden op 13 januari 1825.

2/80 03-01/ 08-11-1825 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Aard Dirk van Doorn, landbouwer te Veghel.

3/85 04-01/ 05-11-1825 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Jan Johannes van de Ven, landbouwer te Veghel.

4/86 10-01/ 05-11-1825 Veghel verkoop

Openbare verkoop van brandhout op verzoek van Wouter van Geldrop, metselaar, wonende te Veghel.

5/73 11-01/ 10-10-1825 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes Vermanden, landbouwer te Veghel.

6 15-01-1825 Veghel testament

Jen van Gemert, weduwe Friedis Erkens, wonende te Veghel in het gehucht Kemkes, vermaakt in haar testament al haar goederen aan haar stiefdochter Helena Erkens, wonende te Schijndel. Ook haar kleren en enige sommen geld wat anderen haar nog schuldig zijn. Zoals van Willem van den Tillaart 130 gulden, Hendrik van Rijt, 20 gulden, Hendrik van Cleef uit Sint Oedenrode 20 gulden, Arie van Gerwen te Eerde 72 gulden.

Na haar dood zal Helena haar stiefdochter dit ten goede komen.

7/79 17-01/17-10-1825 Veghel verkoop

Openbare verkoop van schaarhout op verzoek van Josephus Francis de Kuijper, lid gedeputeerde staten van Brabant, wonende te Veghel.

9 18-01-1825 Veghel verkoop

Openbare verkoop van schaarhout op verzoek van Jacob Jacot, secretaris van Veghel.

10 26-01-1825 Veghel verkoop

Openbare verkoop van schaarhout en opgaande mast,- en berkenbomen op verzoek van Godefridus van de Ven, koopman te ’s-Hertogenbosch.

11/88 27-01/08-11-1825 Veghel verkoop

Openbare verkoop van dennenbomen op stam op verzoek van Johanna van de Raam, weduwe Johannes Dirx van Doorn.

13/77 29-01/17-10-1825 Veghel verkoop

Openbare verkoop van hout op stam, op verzoek van Arnoldus van Roij, schout te Veghel.

16 01-02-1825 Veghel verkoop

Lucia van Cleef, gemachtigd door haar man Jan Johannes Verbruggen, smid wonende te Veghel op den Heuvel. Ze heeft verkocht aan Adriaan Johannes Ketelaars, landbouwer te Veghel, een perceel land in het Dorshout gelegen. Dit perceel heeft ze uit de nalatenschap van haar ouders.

20 14-02-1825 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Jan Martinus van Zutphen, landbouwer te Veghel.

21 15-02-1825 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Lambertus van den Bosch.

22 16-02-1825 Veghel verkoop

Openbare verkoop van mutsards op verzoek van Aard Dirk van Doorn, koopman te Veghel.

23 16-02-1825 Veghel verkoop

Openbare verkoop van een partij varkens op verzoek van Francis Timmermans, koopman te Littoijen.

24 21-02-1825 Veghel verkoop

Allegonda van de Goor, weduwe Piet van Tienen, spinster, wonende te Veghel, Maria van Cleef, weduwe van Peter van Tienen, spinster, mede in Veghel woonachtig. Mechelina van Tienen, gemachtigd door haar echtgenoot Hendricus Hendrik Haubraken, landbouwer te Schijndel. Hendriena van Tienen, geassisteerd door haar man Pieter van Mierlo, bouwman te Veghel. Jennemie van Tienen, ongehuwd en dienstmaagd te Veghel.

Samen hebben ze verkocht een landsmanwoning en verder getimmerte en hof en land, gelegen te Veghel op het Zondveld. Een perceel heide aldaar gelegen. verder nog enige stukken land met namen als de korte stukken, de Bunders, in het Lijnsven

25 26-02-1825 Veghel schuldbekentenis

Arnoldus van den Bogaart en zijn huisvrouw Catharina van de Ven, verklaren schuldig te zijn aan Aard Dirk van Doorn, koopman te Veghel de som van 900 gulden.

Als borg stellen ze hun landbouwerswoning en bijstaand huisje, gelegen op de Heselaar te Veghel, genaamd de Hoef. Nog land gelegen aan de Hennenberg.

28 05-03-1825 Veghel testament

Wilhelmina Hendrik van de Donk, echtgenoot van Anthonij Dirk van den Heuvel, wonende te Veghel op het Ham, maakt haar testament.

Vermaakt al haar goederen aan haar man

29 05-03-1825 Veghel testament

Anthonij Dirk van den Heuvel, wonende te Veghel op het Ham, maakt zijn testament.

Vermaakt zijn goederen aan zijn echtgenote Wilhelmina Hendrik van de Donk.

Verder legateer mede het vruchtgebruik van een mij toebehorende helft van een perceel gelegen op den Doornhoek, grenzende aan de Zuid - Willemsvaart.

Aan mijn knecht Matheus Mathijs van den Donk te betalen na mijn dood de som van 200 gulden.

30 07-03-1825 Veghel verkoop

Openbare verkoop van een partij varkens op verzoek van Francis Timmermans, koopman uit Lithoijen.

31 14-03-1825 Veghel verkoop

Maria Donkers, weduwe Lambert van der Zanden, heeft verkocht aan Anneke Antonie van de Ven, meerderjarige jong dochter en dienstmaagd te Veghel een perceel land genaamd het Heiligt te Veghel gelegen in de Kempkes. Het is haar aangekomen bij erfenis van haar ouders Jan Donkers en Elisabeth Boere.

32 16-03-1825 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Martinus Adriaan Raaijmakers, landbouwer te Veghel

33 14-03-1825 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Hendrik Piet van den Heuvel, landbouwer te Veghel.

34 19-03-1825 Sint Oedenrode schuldbekentenis

Bastiaan Verhagen, landbouwer te Vressel onder Sint Oedenrode, verklaard schuldig te zijn aan Gerard de Jong, lid van de rechtbank van eerste aanleg in Den Bosch de som van 453 gulden. Betreft achterstaande en onbetaalde schuld van pachtpenningen van een huis, stallinge etc. staande in het gehucht Vressel.

Mede verschenen zijn zoon Lambert Verhagen en Jan Sanders Thomaszoon, landbouwers te Breugel die zich mede borg stellen over genoemde schuld. Worden als borg enige percelen genoemd als op het Eigen, aan het Eind, den Wolfskuil, in de Kwade Straat, aan het Eind, de Wolfwinkelsche beemd op het Eigen gelegen en op de Malsche akkers.

36 23-03-1825 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van de weduwe Nicolaas Verbakel, particulierster te Veghel

37 23-03-1825 Veghel verkoop

Maria van Rijt, weduwe van Adriaan Jan Boermans, wonende te Veghel, heeft verkocht aan Johannes Jan Boermans te Veghel een perceel hooiland gelegen aan den Doornhoek, haar aangekomen testamentair van haar overleden man, gepasseerd voor notaris de Kuijper op 17 juni 1816

38 24-03-1825 Veghel testament

Jen Jan Raaijmakers, echtgenote van Laurens van Berkel, wonende te Veghel aan het Hoogeinde, heeft haar testament gemaakt.

Legateert aan haar echtgenoot al haar roerende goederen welke ze na overlijden zal nalaten. Ook het vruchtgebruik van al haar vaste goederen.

Onder de akte staat dat zij overleden is op 4 maart 1826

39 29-03-1825 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van de weduwe Adriaan Boermans

40 29-03-1825 Veghel testament

Hendrikus Peter Verhoeven, landbouwer in het Dorshout te Veghel maakt zijn testament.

Vermaakt aan de gezamenlijke kinderen van wijlen zijn broer Johannes Peter Verhoeven en Anna Maria Antonij van Doorn 550 gulden.

Legateer aan de dochter van wijlen mijn zuster Catharina Peter Verhoeven in huwelijk Verwekt bij Gijsbertus van der Linden450 gulden.

Legateer aan de kinderen van mijn overleden zuster Maria Peter Verhoeven, verwekt bij Dielis Adriaan Ketelaars 450 gulden.

Legateer aan mijn broer Anthonij Peter Verhoeven 450 gulden.

Onder de akte staat dat hij overleden is op 8 april 1825.

41 29-03-1825 Veghel verkoop

Hendrikus Peter Verhoeven, landbouwer in het Dorshout te Veghel, heeft verkocht aan Anthonij Peter Verhoeven, een boerderij met bijstaand klein huisje, schop bakhuis en verder getimmerte, gelegen aan het Dorshout, genaamd Petersakker en Binnenveld. verder hooiland aldaar gelegen genaamd Jan Aards Kempke en Bendelshorst.

Nog land aldaar gelegen aan twee velden genaamd de achterste Schabbers, land genaamd de voorste en achterste hout, hooiland in de Meizekampen

42/46 29-03/12-04-1825 Veghel verkoop

Publieke verkoop van een boerderij etc. gelegen te Veghel op de Leest op verzoek van Maria van de Rijt, weduwe Adriaan Jan Boermans, overleden te Veghel op 08-03-1825.

Het is verkoopster aangekomen via testament van haar man in 1816.

43 01-04-1825 Veghel verkoop

Openbare verkoop van een partij hooi op verzoek van de heer van der Steen, aannemer van het rijkswerk, wonende te ’s-Hertogenbosch.

44 06-04-1825 Veghel verkoop

Jan Johannes van den Tillaart, landbouwer te Veghel heeft verkocht aan zijn zwager Geert van Rijbroek de helft van een boerderij en verder getimmerte met aanliggend land, met nog een boerderij, beiden gelegen te Veghel aan de Heide.

Diverse percelen land o.a genaamd het Nieuwland, op de Hintelt, aan de Udensedijk, op de Hoger Duinen, op den Hogen Akker en aan de Mestbrug gelegen genaamd den Oude Aabeemd.

45 09-04-1825 Veghel verkoop

Hendrik Aart Hanegraaf, landbouwer te Heeswijk, Petronella Hanegraaf, samen met haar man Arnoldus Johannes van den Hurk, hebben verkocht aan de heer Josephus Franciscus de Kuijper, lid van gedeputeerde staten van Noord Brabant, een perceel land gelegen op het Middegaal langs de Boschweg, nabij het Beugs brugje, in maatboek nr. 4.

De verkopers aangekomen van hun ouders Aart Aart Hanegraaf en Petronella Boudewijns, beiden te Dinther overleden.

48 25-04-1825 Sint Oedenrode verkoop

Antonij van den Brand, Adriaanszoon, koopman te Sint Oedenrode heeft bij een openbare verkoop van roerende goederen door koop verkregen, afgelopen zaterdag 23 april een perceel akkerland onder Sint Oedenrode ter plaatse de Hoef. Dit op verzoek van de kinderen wijlen Jacob van der Hagen. Koop verkregen via notaris Pieter de Jong en Willem Jacob Steinbuch, eerste commies der posterijen, wonende te ’s-Hertogenbosch.

49 28-04-1825 Veghel Verkoop

Openbare verkoop van hooi en aardappelen op verzoek van de weduwe Jan Ludovicus van Lieshout.

50 04-05-1825 Veghel Verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Jacob Wagemans, klompenmaker te Veghel.

51 04-05-1825 Sint Oedenrode schuldbekentenis

Cornelis Bevers, opziener van de jacht en vissersij, wonende te Sint Oedenrode, verklaard schuldig te zijn aan Petrus Franciscus Gerbrandts, gepensioneerde kolonel en kapitein ter Zee, wonende te Veghel, de som van 400 gulden.

Stelt als borg een huis en tuin gelegen in de kom van Sint Oedenrode met een naast gelegen weiland genaamd den Uil. Het huis is voor brand verzekerd tot 3100 gulden.

55. 30-05-1825 Veghel verkoop

Johanna Verbruggen met haar man Matheus van den Tillaart, arbeider te Veghel, Willem Verbruggen, landbouwer te Veghel, Hendrikus Verbruggen, timmerman te Mierlo, Martinus Verbruggen smid te Mierlo, Jan Verbruggen, smidsknecht te Genderen, Theodora Verbruggen, dienstmaagd te Veghel. Samen verkopen ze aan Jan Johannes Verbruggen een stuk land gelegen te Veghel op den Heuvel genaamd den Haag.

De verkopers aangekomen van hun ouders Willem Verbruggen overleden te Veghel 20-04-1814 en Josina Schepens overleden te Veghel op 17-05-1808.

56 25-06-1825 Veghel inventarisatie

Geertruida van der Landen, wagenaarster, wonende te Veghel en weduwe van Jan van den Broek, voerman, overleden te Veghel op 12 oktober 1823. Moeder en voogdes van Adrianus van de Broek, 4 jaar en Johannes van den Broek ruim 2 jaar, met assistentie van Lambertus van der Landen, kuiper en toeziend voogd. Ze heeft door Adriaan van Heesch, schoenmaker de waarde laten bepalen van haar inventaris, welke geschat wordt op f.707,05.57 20-06-1825 Veghel verpachting

Openbare verpachting van gras op verzoek van Josephus Francis de Kuijper, lid gedeputeerde staten van Brabant, wonende te Veghel.

58 29-06-1825 Uden verkoop

Hendrina van den Biggelaar, gemachtigd door haar man Martinus van Schijndel, wonende te Uden, heeft verkocht aan Adriaan Johannes van Rijbroek een perceel land te Veghel op de Hintelt gelegen.

60 07-07-1825 Tiel huwelijkse voorwaarde

Willem Hermanus Post, meester vleeshouwer te Tiel, wedunaar van Gijsberta Handrina de Haas, als aanstaande bruidegomd en Maria de Kleijn, wonende te Tiel, meerderjarige dochter van Zacherias Henricus de Kleijn en wijlen Margaretha Rietman. Ze maken hun huwelijkse voorwaarden.

63 16-07-1825 Veghel verpachting

Openbare verpachting van op veld staande vlas op verzoek van Josephus Francis de Kuijper, lid gedeputeerde staten van Brabant, wonende te Veghel.

64 16-07-1825 Veghel verpachting

Openbare verpachting van vlas op verzoek van Petrus Klijdermans, meester schoenmaker te Veghel.

65 21-07-1825 Veghel deling

1. Lambert Dielis van der Heijden, landbouwer. 2. Antonetta van der Heijden, met haar manWillem Hendrik van Boxmeer. 3. Helena van der Heijden, met haar man Jan Adriaan Schepens. 4. Maria van der Heijden, met haar man Martinus Hurkmans.

Kinderen en erfgenamen van Dielis Lambert van der Heijden en Wilhelmina van der Meulen.

1e lot: land te Sint Oedenrode op de Koevering gelegen genaamd de Laars.

2e lot: land te Veghel in de Wilbershoek, genaamd den Berg met nog een perceel aldaar gelegen.

3e lot: een boerderij met bakhuis etc. te Veghel in de Wilbershoek gelegen.

4e lot: land te Sint Oedenrode op de Koevering gelegen genaamd de Laars en land te Veghel in de Wilbershoek, genaamd den Berg en land aldaar genaamd den Bruine Akker.

66 25-07-1825 Veghel verpachting

Openbare verpachting van de Veghelse tienden door Jacob Jacot, secretaris van Veghel en Erp.

1 de Hamsche tienden, verpacht aan Nicolaas Lambert van de Ven

2 de Akertse tienden, verpacht aan H.W. van Doorn

3 de Rutselse tienden, verpacht aan Johannes van de Krommert

4 de Dorhoutse tienden, verpacht aan Johannes Jan van de Ven

5 de Molentienden, verpacht aan Jan Hurkmans


67 27-07-1825 Veghel schuldbekentenis

Johannes van den Bosch, landbouwer te Veghel is schuldig aan Petrus Franciscus Gerbrandts, gepensioneerd kolonel en kapitein der zee de som van 250 gulden.

Mede stellen zich garant Hendricus van der Loo, linnenwever met zijn vrouw Petronella Willems, wonende te Sint Oedenrode. Als borg stelt de crediteur Johannes van den Bosch zijn boerderij en land, gelegen op het Zondveld
69 13-08-1825 Oirschot schuldbekentenis

Adriaan de Rooij, molenaar op de Stratensche molen gelegen onder Oirschot en wonende te Best verklaard schuldig te zijn aan notaris Pieter de Jong te Sint Oedenrode de som van 215 gulden.

Als borg stelt de schuldenaar een vijfde deel in een huis gelegen in de oude Vrijdom van Sint Oedenrode nabij de Scauselenbeemd en nog land gelegen op de Heikant en Nijnsel.

De goerden zijn hem aangekomen van zijn zuster Maria Anna de Rooij, overleden te Best.


70 30-08-1825 Sint Oedenrode verkoop

Johanna van Hintelt, gemachtigd door haar man Christiaan van den Tillaart, heeft verkocht aan Dirk Jan de Jong, landbouwer te Sint Oedenrode weiland gelegen onder Schijndel in het zogenaamde Veghelsche gat genaamd de Nieuwe Eimmenskamp.71 25-09-1825 Veghel Verkoop


Openbare verkoop van bomen, klomp – en schaarhout op verzoek van Lambert van der Heijden.

72 25-09-1825 Veghel Verkoop


Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Jan Laurens van Hoof.
76 15-10-1825 Schijndel Verkoop

Martinus Lambert van der Heijden, landbouwer te Schijndel, heeft verkocht aan Antonij van de Wetering, bouwman te Sint Oedenrode een perceel land in het Eerde gelegen, genaamd het Hendrikkeveld, hem aan gestorven en gepasseerd voor schepenen van Sint Oedenrode op 17-05-1798.


84 14-11-1825 Ravenstein Verkoop

1. Jan Hendrik Nieuhuijs, wonende te Ravenstein, met machtiging van vrouwe Anna Catharina van Keulen, weduwe van de edel gestrenge heer Hendricus Josehus Kleinefeldt ook wonende te Ravenstein. 2. De heer Ferdinant Antonius van den Heuvel, boekhandelaar te Ravenstein, met machtiging van Mej.Johanna Maria Kleinefeldt, ongehuwd wonende te Ravenstein. 3. De heer Theodorus Johannes Aloijsius Kleinefeldt ook wonende te Ravenstein. 4. vrouwe Johanna Cornelia Kleinefeldt, met assistentie van haar man Eligius Antonius Josephus Ruijs, medicineer dokter te Gemert.

Samen hebben ze verkocht aan Aart Dirk van Doorn, koopman te Veghel een boerderij met schuur, bakhuis en aanliggende gronden gelegen te Veghel op het Ham, in het maatboek nrs. 1739, 1743, 1748 en 1670

Nog de helft van een rijdende hooibeemd aldaar in het maatboek nr. 1674 en nog een nr. 1669. De goederen zijn afkomstig van bovengenoemde Hendricus Josehus Kleinefeldt.


92 11-11-1825 Uden ruiling

Arnolda van den Brandt samen met haar man Johannes Wilbert van Doorn, leerlooijer te Veghel heeft geruild met Johannes Antonij van der Heijden, landbouwer te Uden een perceel land op de Hoogstraat onder Uden gelegen tegen een perceel gelegen op de Watersteegd, ter plaatse genaamd den Ossenbeemd.


94 17-11-1825 Netersel verkoop

Leonardus Bouwens, pastoor te Netersel, heeft verkocht aan Jan Wilbert van Doorn, medicine dokter te Veghel een huis etc. in de dorpskom van Veghel gelegen aan de Achterdijk.


96 23-11-1825 Veghel verkoop

Antonius Latour, bakker te Stratum, heeft verkocht aan Francis de Kuijper, lid gedeputeerde staten van Brabant, wonende te Veghel, de onverdeelde helft van een korenwindmolen te Veghel met de bijbehorende behuizing, stallen en schuur, alles onder een dak, met bakhuis en bergplaats. Een aanliggende dries genaamd de Molendries en land achter het huis gelegen in het maatboek nr. 1132 en 1133. Nog een onverdeelde helft van een perceel land aldaar in maatboek nr. 1136 en land tegenover de molen gelegen genaamd de Bolken, in maatboek nr. 1136.

97 03-12-1825 Veghel testament

Hendrikus van den Bogaard, grofsmid te Veghel maakt zijn testament en stelt daarin als voogd over zijn nog twee minderjarige kinderen Gijsberta en Hendrika, verwekt bij wijlen Hendrina van de Wetering de persoon Peter Verstegen, koster en kaarsemaker.

Onder staat dat hij is overleden op 31-12-1825


98        16-12-1825                 Veghel                                               verkoop

Openbare verkoop van een partij schaar- en brandhout op verzoek van Aard Dirk van Doorn, koopman wonende te Veghel.


99 17-12-1825 Veghel testament

Anna Maria van Ham, echtgenote van Johannes Antonij van de Ven maakt voor de notaris haar testament. Dicteert o.a. Ik ben gehuwd met Johannes Antonij van de Ven, al ruim 40 jaar en bij hem twee kinderen verwekt die beiden nog in leven zijn.

Ze overlijd op 29 december 1825.
100 21-12-1825 Veghel verkoop

Openbare verkoop van lammeren op verzoek van Geertruijda van Geffen, weduwe Johannes Hurkmans.


101 25-12-1825 Veghel verkoop

Openbare verkoop van schaarhout op verzoek van Jacobus Ribbius, grondeigenaar te Lieshout.


102 28-12-1825 Veghel schuldbekentenis

Hendrik Lambert van de Ven, landbouwer in het Eerde, bekend schuldig te zijn aan Petrus Franciscus Gerbrandts, gepensioneerde kolonel en kapitein ter Zee, wonende te Veghel, de som van 400 gulden.Als borg stelt de schuldenaar hooiland gelegen in het Dorshout en in het Eerde.
103 29-12-1825 Veghel verkoop

Openbaar verkoop van roerden goed op verzoek van Maria van den Tillaart, weduwe Michiel Versteegde.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina