Numeri 1 numeri numeri 1Dovnload 381.63 Kb.
Pagina1/10
Datum25.08.2016
Grootte381.63 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Numeri

1 NUMERI


Numeri 1

Da nomroe foe da legre

1. En MASRA ben taki gi Mozes na ini da woestijn foe Sinai, ini da tabernakel foe komakandra, na da fosi dei foe di foe toe moen, na di foe toe jari baka da tem dem ben komopo foe Egyptikondre, taki:

2. Teri da hipi foe ala dem Israëliet soema nanga da nomroe foe dem mansoema foe dem famiri, foe dem oso foe dem tata, nanga da nomroe foe dem nem, man foe man,

3. Disi abi twenti jari efoe moro owroe, ala dem soema disi de fiti foe feti gi Israël: joe nanga Aäron sa teri dem nomroe foe dem legre.

Da opdrakti disi ben komopo foe Gado srefi. Dem ben de na ini da woestijn 13 moen langa kaba, en now Gado sa seti da kampoe leki wan legre foe go na da pramisi kondre.4. En wan soema foe ibri famiri sa jepi joe; ibriwan sa de da hedeman foe da oso foe hem avoo.

Gado ben taigi Mozes dati a abi jepi fanowdoe foe doe da wroko disi. A moesoe verkisi wan leider foe ibri famiri, ma Gado srefi ben kari dem nem gi hem.5. En disi de dem nem foe dem soema disi sa tan nanga joe: foe Ruben, Elisur, da manpikin foe Sedeür;

6. Foe Simeon, Selumiël, da manpikin foe Surisaddai;

7. Foe Juda, Nachson, da manpikin foe Amminadab;

8. Foe Issakar, Netanel, da manpikin foe Suar;

9. Foe Zebulon, Eliab, da manpikin foe Chelon;

10. Foe dem manpikin foe Jozef: foe Efraïm, Elisama, da manpikin foe Ammihud; foe Manasse, Gamliël, da manpikin foe Pedasur;

11. Foe Benjamin, Abidan, da manpikin foe Gidoni;

12. Foe Dan, Achiëzer, da manpikin foe Ammisaddai;

13. Foe Aser, Pagiël, da manpikin foe Okran;

14. Foe Gad, Eljasaf, da manpikin foe Reüel;

15. Foe Naftali, Achira, da manpikin foe Enan;

16. Disi de dem bigi man foe da komakandra, fesiman foe dem famiri foe dem tata, hedeman foe dem doesoen na ini Israël.

Gado ben kari dem fesiman foe dem famiri foe kom moksi na ini da wroko, so dati dem sa abi dem juisti nem na ini da juisti presi. Disi sa de belangrijk gi ibri soema, bikasi moro lati, da erfenis sa komopo foe da famiri lijst.17. En Mozes nanga Aäron ben teki dem man disi dem ben kari na nem:

18. En dem ben kari da heri komakandra kom makandra na da fosi dei foe di foe toe moen, en dem ben arki dem geboorte na dem famiri; na da oso foe dem tata, na da nomroe foe dem nem foe dem mansoema disi ben abi twenti jari efoe moro owroe, man foe man.

19. So leki MASRA ben komanderi Mozes, so a ben teri dem na ini da woestijn foe Sinai.

Ibri man ben de belangrijk. Ibri man moesoe sori dati a de foe da kondre foe Israel, en moro fara, sortoe famiri, bikasi dem sa waka nanga famiri, en dem sa kisi dem erfenis nanga famiri. En wi si dati da folkoe ben gi jesi foe doe san Gado ben taki.20. En dem pikin foe Ruben, da moro owroe manpikin foe Israël, dem bakatem pikin na ini ibri famiri foe dem tata oso, disi agri nanga da nomroe foe dem nem foe ala dem mansoema disi ben abi twenti jari efoe moro owroe, man foe man; ala dem soema disi ben fiti foe soldati wroko;

21. Da nomroe foe da famiri Ruben ben de fo tenti na siksi doesoen nanga feifi hondro.

Dem ben bigin nanga da famiri foe da moro bigi boi foe Jakob, Ruben. Ma da famiri foe hem no ben de so bigi leki foeroe trawan. Lea ben meki hem.22. Foe dem pikin foe Simeon, dem bakatem pikin, foe dem famiri, ibri famiri foe dem tata oso, disi agri nanga da nomroe foe dem nem foe ala dem mansoema disi ben abi twenti jari efoe moro owroe, ala dem soema disi ben fiti foe soldati wroko;

23. Da nomroe foe da famiri Simeon ben de feifi tenti na negi doesoen nanga drie hondro.

Da di foe toe boi foe Lea ben de Simeon, en dem ben poti da famiri foe hem na sei foe da famiri foe hem brada Ruben.24. Foe dem pikin foe Gad, dem bakatem pikin na dem famiri, ibri famiri foe dem tata oso, disi agri nanga da nomroe foe dem nem foe ala dem mansoema disi ben abi twenti jari efoe moro owroe, ala dem soema disi ben fiti foe soldati wroko;

25. Da nomroe foe da famiri foe Gad ben de fo tenti na feifi doesoen nanga siksi hondro nanga feifi tenti.

Da di foe drie boi, Levi, no ben teri, bikasi Gado ben verkisi dem Leviet soema foe wroko nanga da tabernakel baka da tem foe da gowtoe kaw. So da di foe 3 famiri de foe Gad, disi no ben komopo foe Lea, ma a ben komopo foe Zilpa, da oema slafoe foe Lea.26. Foe dem pikin foe Juda, dem bakatem pikin na dem famiri, ini ibri famiri foe hem tata oso, disi agri nanga da nomroe foe dem nem foe ala dem mansoema disi ben abi twenti jari efoe moro owroe, ala dem soema disi ben fiti foe soldati wroko;

27. Da nomroe foe da famiri foe Juda ben de sebi tenti na fo doesoen nanga siksi hondro.

Alwasi Juda ben de da di foe fo boi foe Jakob, Jakob srefi ben taki profeti-taki dati a sa de da moro bigiwan foe dem brada foe hem, en wi sabi dati moro lati, dem kownoe foe da lijn foe David ben komopo foe Juda, te doro Jezus Kristus srefi. Juda ben abi moro foeroe soema leki iniwan foe dem tra groepoe toe, en a ben de da moro tranga famiri foe dem famiri foe Israel.28. Foe dem pikin foe Issakar, dem bakatempikin na dem famiri, ibri famiri foe hem tata oso, disi agri nanga da nomroe foe dem nem foe ala dem mansoema disi ben abi twenti jari efoe moro owroe, ala dem soema disi ben fiti foe soldati wroko;

29. Da nomroe foe da famiri foe Issakar ben de feifi tenti na fo doesoen nanga fo hondro.

Issakar ben de da di foe feifi boi foe Lea.30. Foe dem pikin foe Zebulon, dem bakatem pikin na dem famiri, ibri famiri foe hem tata oso, disi agri nanga da nomroe foe dem nem foe ala dem mansoema disi ben abi twenti jari efoe moro owroe, ala dem soema disi ben fiti foe soldati wroko;

31. Da nomroe foe da famiri foe Zebulon ben de feifi tenti na sebi doesoen nanga fo hondro.

Zebulon ben de da di foe siksi boi foe Lea.32. Foe dem pikin foe Jozef, foe dem pikin foe Efraïm, dem bakatem pikin na dem famiri, ibri famiri foe hem tata oso, disi agri nanga da nomroe foe dem nem foe ala dem mansoema disi ben abi twenti jari efoe moro owroe, ala dem soema disi ben fiti foe soldati wroko;

33. Da nomroe foe da famiri foe Efraïm ben de fo tenti doesoen nanga feifi hondro.

Wi kan membre wisrefi na ini Genesis dati Jakob ben kari Jozef kom na hem nanga dem toe boi foe hem, en Jakob ben teki dem toe boi en gi dem wan erfenis leki dem tra boi foe hem. Disi wi kan taki de leki da fosi geboorte leti disi ben komopo foe Ruben bikasi a ben didon nanga wan foe hem egi tata wefi, hem bijvrouw Bilha, da slafoe oema foe Rachel. So wi sa feni Efraim nanga Manasse moksi makandra dja leki toe famiri. Na so wan fasi, joe abi 12 famiri foe Jakob ete, alwasi wi no teri Levi, bikasi dem teri dem toe boi na presi foe Jozef leki wan soema.34. Foe dem pikin foe Manasse, dem bakatem pikin na dem famiri, ibri famiri foe hem tata oso, disi agri nanga da nomroe foe dem nem foe ala dem mansoema disi ben abi twenti jari efoe moro owroe, ala dem soema disi benfiti foe soldati wroko;

35. Da nomroe foe da famiri foe Manasse ben de drie tenti na toe doesoen nanga toe hondro.

Disi ben de da moro bigi boi foe Jozef, ma Jakob ben kruisi hem anoe, en a ben kari da nem foe Efraim na fesi foe Manasse, en so da folkoe foe Efraim ben de moro bigi leki Manasse.36. Foe dem pikin foe Benjamin, dem bakatem pikin na dem famiri, ibri famiri foe hem tata oso, disi agri nanga da nomroe foe dem nem foe ala dem mansoema disi ben abi twenti jari efoe moro owroe, ala dem soema disi ben fiti foe soldati wroko;

37. Da nomroe foe da famiri foe Benjamin ben de drie tenti na feifi doesoen nanga fo hondro.

Rachel ben meki toe manpikin - Jozef nanga Benjamin. So wi si dja dati Benjamin ben moksi makandra nanga dem toe boi foe Jozef, Efraim nanga Manasse.38. Foe dem pikin foe Dan, dem bakatem pikin na dem famri, ibri famiri foe hem tata oso, disi agri nanga da nomroe foe dem nem foe ala dem mansoema disi ben abi twenti jari efoe moro owroe, ala dem soema disi ben fiti foe soldati wroko;

39. Da nomroe foe da famiri foe Dan ben de siksi tenti na toe doesoen nanga sebi hondro.

Dan ben de wan tranga folkoe. Dan ben de da fosi boi foe Bilha, disi de da oema slafoe foe Rachel.40. Foe dem pikin foe Aser, dem bakatem pikin na dem famiri, ibri famiri foe hem tata oso, disi agri nanga da nomroe foe dem nem foe ala dem mansoema disi ben abi twenti jari efoe moro owroe, ala dem soema disi ben fiti foe soldati wroko;

41. Da nomroe foe da famiri foe Aser ben de fo tenti na wan doesoen nanga feifi hondro.

Aser de da di foe toe boi foe da oema slafoe foe Lea, da pikin brada foe Gad. Dja a moksi nanga dem boi foe da oema slafoe foe Bilha.42. Foe dem pikin foe Naftali, dem bakatempikin na dem famiri, ibri famiri foe hem tata oso, disi agri nanga da nomroe foe dem nem foe ala dem mansoema disi ben abi twenti jari efoe moro owroe, ala dem soema disi ben fiti foe soldati wroko;

43. Da nomroe foe da famiri foe Naftali ben de feifi tenti na drie doesoen nanga fo hondro.

Naftali ben de da di foe toe boi foe Bilha, da oema slafoe foe Rachel.44. Disi ben de dem nomroe disi Mozes nanga Aäron ben teri nanga dem fesiman foe Israël, twalfoe man; ibriwan ben de foe hem tata oso.

45. We dan, da nomroe foe dem pikin foe Israël, dem nomroe foe dem famiri, disi abi twenti jari efoe moro owroe, ala dem soema disi ben fiti foe doe soldati wroko ini Israël;

46. Dem nomroe ben de siksi hondro na drie doesoen nanga feifi hondro nanga feifi tenti soema.

Ibri soema disi ben kan feti ben de belangrijk. Dem moesoe sabi pe dem moesoe de, nanga sortoe groepoe. En wi si dati da totaal foe dem man ben de moro leki 600.000 man, so dati wi kan verwakti dati da totaal folkoe ben de moro leki 2.000.000 soema te joe teri dem oema nanga dem pikinnengre.47. Ma dem no ben teri da nomroe foe da famiri foe Levi moksi nanga dem.

48. Bikasi MASRA ben taki gi Mozes taki:

49. Joe no sa teri da famiri foe Levi, efoe teki da nomroe foe dem foe dem Israëliet soema:

50. Ma joe sa poti dem Leviet soema abra da tabernakel foe getuigi, en abra ala dem wrokosani disi de foe hem; dem sa tjari da tabernakel nanga ala dem wrokosani; en dem sa wroko gi hem; en meki kampoe lontoe da tabernakel.

Da famiri foe Levi no ben tere, bikasi dem ben doe wan wroko gi da heri pipel. Dem ben moesoe tjari da tabernakel nanga ala dem wrokosani foe hem, en dem moesoe broko hem te dem froisi, en dem moesoe opo hem baka te dem doro foe meki wan kampoe. Demsrefimoesoe meki wan kampoe lontoe da tabernakel.51. En te da tabernakel moesoe froisi, dem Leviet soema sa loesoe hem pis'pisi; en te da tabernakel moesoe meki baka, dem Leviet soema moesoe meki hem; en efoe wan vreemde soema kom krosibei, dem moesoe kiri hem.

Moro fara, dem Leviet soema moesoe hori da tabernakel boen, so dati a sa de santa. Efoe wan soema disi no abi pasi sa kom na da tabernakel, foe meki hem tron wan soso presi, efoe foe foefoeroe dem sani na ini da tabernakel, dem moesoe kiri so wan soema. Foe kom na fesi foe Gado nanga respeki na da juisti fasi tjari blesi kom, ma foe kom na wan fasi disi no fiti kan tjari foeroe problemen te leki dede srefi.52. Dem Israëliet soema moesoe meki kampoe, ibri man na hem tenti, en ibri man na sei foe hem flaga foe ala dem legre.

Ibri soema ben sabi hem presi, en a ben sabi hem wroko. So srefi, na ini da kerki, ibri soema moesoe sabi hem presi en sabi hem wroko.53. Ma dem Leviet soema sa meki kampoe lontoe da tabernakel foe getuigi, so dati hatibron no sa de tapoe da komakandra foe dem pikin foe Israël; dan dem Leviet soema sa de basi foe da tabernakel foe getuigi.

Gado no sa prisiri nanga da folkoe efoe iniwan sani pasa foe pori da santa fasi foe da tabernakel.54. En dem Israëliet soema ben doe alasani disi MASRA ben taki gi Mozes; so dem ben doe.

A de wan prisiri sani foe si dati Israel ben gi jesi na Gado na ini da tori disi.


Numeri 2

Fa da kampoe ben seti

1. En MASRA ben taki gi Mozes nanga Aäron taki:

Now Gado srefi sa seti da organizatie foe da kampoe.2. Ibri man foe dem pikin foe Israël sa kampoe na sei foe hem egi marki, da marki foe hem tata oso; dem no sa kampoe krosibei foe da tabernakel foe komakandra.

3. Na da oost sei, pe da zon opo, dem sa seti da marki foe Juda pe hem legre de kampoe. Da kapten foe dem pikin foe Juda sa de Nachson, da manpikin foe Amminadab.

4. En da legre foe hem, disi dem ben teri, ben abi sebi tenti na fo doesoen nanga siksi hondro fetiman.

5. Na hem sei da famiri foe Issakar ben kampoe. Da kapten foe dem pikin foe Issakar sa de Netanel, da manpikin foe Suar;

6. En dem ben teri feifi tenti na fo doesoen nanga fo hondro fetiman foe hem legre.

7. Dan da famiri foe Zebulon ben kampoe; Eliab, da manpikin foe Chelon, sa de kapten foe dem pikin foe Zebulon;

8. En dem ben teri feifi tenti na sebi doesoen nanga fo hondro fetiman foe hem legre.

9. Ala dem soema disi dem ben teri di ben meki kampoe na Juda ben de wan hondro nanga aiti tenti na siksi doesoen nanga fo hondro fetiman foe dem legre. Dem soema disi sa opo waka go fosi.

Bikasi da kondre ben de na da oost, da folkoe disi de na da oost sa go na fesi, en Gado ben seti da moro tranga groepoe, di foe Juda nanga dem toe trawan, Issakar nanga Zebulon, na fesi. Ete wan leisi, wi si dati dem famiri disi ben meki doro Jakob ben hori demsrefi na ini dem srefi groepoe 400 jari moro lati. Juda, Issakar nanga Zebulon ben de da di foe fo, di foe feifi, en di foe siksi pikin foe Jakob nanga Lea.10. Da marki foe da kampoe foe da legre foe Ruben sa de na da zuid sei. Da kapten foe dem pikin foe Ruben sa de Elisur, da manpikin foe Sedeür;

11. En dem ben teri fo tenti na siksi doesoen nanga feifi hondro fetiman foe hem legre.

12. Na hem sei da famiri foe Simeon ben kampoe. Da kapten foe dem pikin foe Simeon ben de Selumiël, da manpikin foe Surisaddai;

13. En dem ben teri feifi tenti na negi doesoen nanga drie hondro fetiman foe hem legre.

14. Dan da famiri foe Gad; da kapten foe dem manpikin foe Gad ben de Eljasaf, da manpikin foe Reüel;

15. En dem ben teri fo tenti na feifi doesoen nanga siksi hondro nanga feifi tenti fetiman foe hem legre.

16. Da nomroe foe ala dem soema disi ben kampoe na Ruben ben de wan hondro nanga feifi tenti na wan doesoen nanga fo hondro nanga feifi tenti fetiman foe dem groepoe. Dem sa de da di foe toe groepoe foe opo waka go.

Da di foe troe groepoe no ben de so tranga, ma tokoe dem ben de tranga, en dem ben de na da zuid, en dem ben waka na baka Juda. Ruben ben de da moro bigi boi foe Jakob, en dja a waka nanga Simeon, da di foe toe moro bigi boi, en Gad, disi ben de da fosi boi foe da oema slafoe foe Lea, Zilpa.17. Dan da tabernakel foe komakandra nanga da kampoe foe dem Leviet soema, sa opo go na mindri foe da kampoe; so leki dem ben kampoe, so srefi dem sa opo go, ibri soema na hem presi foe hem marki.

Da tabernakel ben de na mindri foe da kampoe. Gado ben de krosibei ala dem soema foe da kampoe, foe tiri en kibri dem. Moro fara, da folkoe ben de lontoe da ark, so dati dem feanti sa abi problemen foe kisi hem.18. Da marki foe da kampoe foe Efraïm nanga hem legre sa de na da west sei. Da kapten foe dem manpikin foe Efraïm ben de Elisama, da manpikin foe Ammihud;

19. En dem ben teri fo tenti doesoen nanga feifi hondro fetiman foe hem legre.

20. Na hem sei sa de da famiri foe Manasse; da kapten foe dem pikin foe Manasse ben de Gamliël, da manpikin foe Pedasur;

21. En dem ben teri drie tenti na toe doesoen nanga toe hondro fetiman foe hem legre.

22. Dan da famiri foe Benjamin; da kapten foe dem manpikin foe Benjamin sa de Abidan,da manpikin foe Gidoni;

23. En dem ben teri drie tenti na feifi doesoen nanga fo hondro fetiman foe hem legre.

24. Da nomroe foe dem legre foe Efraïm ben de wan hondro na aiti doesoen nanga wan hondro fetiman foe dem legre. Dem sa de di foe drie groepoe foe opo waka go.

Dem soema foe da west sa de na baka da ark, disi sa waka go na oost. Disi de dem famiri disi ben komopo foe Jozef nanga Benjamin, dem toe brada disi Rachel ben meki.25. Da marki foe da kampoe foe da legre foe Dan sa de na da noord sei. Da kapten foe dem pikin foe Dan ben de Achiëzer, da manpikin foe Ammisaddai;

26. En dem ben teri siksi tenti na toe doesoen nanga sebi hondro fetiman foe hem legre.

27. Na hem sei da famiri foe Aser ben kampoe; da kapten foe dem pikin foe Aser sa de Pagiël, da manpikin foe Okran;

28. En dem ben teri fo tenti na wan doesoen nanga feifi hondro fetiman foe hem legre.

29. Dan da famiri foe Naftali; da kapten foe dem pikin foe Naftali ben de Achira, da manpikin foe Enan;

30. En dem ben teri feifi tenti na drie doesoen nanga fo hondro fetiman foe hem legre.

31. Da nomroe foe ala soema foe da kampoe foe Dan ben de wan hondro nanga feifi tenti na sebi doesoen nanga siksi hondro fetiman. Dem sa de dem laasti soema foe opo waka go nanga dem marki.

Da laasti groepoe ben de foe dem toe boi foe Bilha, da oema slafoe foe Rachel, nanga da di foe toe boi foe Zilpa, da oema slafoe foe Lea. Disi ben de wan tranga groepoe toe.32. Disi ben de da nomroe foe dem Israëliet soema, foe dem famiri; da nomroe foe ala fetiman na da kampoe foe dem legre ben de siksi hondro na drie doesoen nanga feifi hondro nanga feifi tenti fetiman.

Ete wan leisi, dem ben sabi precis omeni fetiman ben de, en dem ben de na ini dem famiri, en dem ben hori dem positie en dem ben sabi pedem moesoe meki kampoe.33. Ma dem no ben teri dem Leviet soema moksi nanga dem Israëliet soema, so leki MASRA ben komanderi Mozes.

34. En dem Israëliet soema ben doe so leki MASRA ben komanderi Mozes, en dem ben kampoe na sei dem marki, en dem ben opo waka go, ibriwan na dem famiri, foe dem famiri foe hem tata oso.

Dem ben gi jesi na alasani disi Gado srefi ben seti. Wi si dati Gado ben de wan Gado foe order. A ben seti sani boen. Dem famiri ben seti nanga dem tra krosibei famiri foe dem. Dem ben seti lontoe da ark na wan boen fasi, nanga dem moro tranga groepoe na fesi. Dem ben seti da tabernakel krosibei na mindri foe da kampoe, pe Gado kan tiri da heri kampoe, en a no ben de toemoesi farawe gi wan soema disi moesoe kom na fesi foe Gado.


Numeri 3

Dem Leviet soema

1. Disi ben de dem pikin nanga bakatem pikin toe foe Aäron nanga Mozes tapoe da dei disi MASRA ben taki nanga Mozes na da bergi Sinai.

2. En disi de dem nem foe dem manpikin foe Aäron; da moro bigiwan ben de Nadab, dan Abihu, Eleazar nanga Itamar.

3. Disi ben de dem nem foe dem manpikin foe Aäron, dem salfoe priester, disi a ben seti aparti foe doe da priester wroko.

4. En Nadab nanga Abihu ben dede na fesi foe MASRA, di dem ben meki wan vreemde faja-ofrandi na fesi foe MASRA na ini da woestijn foe Sinai, en dem no ben meki pikin; so dati Eleazar nanga Itamar ben doe priester wroko na ondro da ai foe dem tata Aäron.

A de wan skreki sani foe prakseri san ben pasa nanga Nadab nanga Abihu. Wi no sabi precis san dem ben doe di dem ben meki vreemde faja-ofrandi. Som soema denki dati dem ben dringi te foe droengoe, bikasi a ben taki direkt baka disi dati Mozes moesoe taigi Aarondati dem priester no moesoe dringi wini di dem wroko. Som denki dati dem ben go baka na ini da moro santa presi. Ma alwasi san dem ben doe, Gado ben kiri dem. En wi si wan belangrijk punt. Joe moesoe de santa foe dini Gado. Gado ben abi 5 priester nomo disi ben salfoe, en dem moesoe dini moro leki 2.000.000 soema. Ma Gado no ben abi trobi dati foeroe priester no ben de. Toe foe dem no ben hori demsrefi boen, en Gado ben bron dem direkt.5. En MASRA ben taki gi Mozes taki:

6. Tjari da famiri foe Levi kom krosibei, en poti dem na fesi foe Aäron, foe dem kan jepi hem.

7. En dem sa doe da wroko foe jepi hem, en foe jepi da heri pipel na fesi foe da tabernakel foe komakandra, foe doe da wroko foe da tabernakel.

Aaron nanga dem toe boi foe hem no ben man doe da priester wroko foe ala dem Israeliet soema dem wawan. Dem ben abi jepi fanowdoe. En now Gado gi dem da heri famiri foe Levi leki jepiman gi dem. Wi si dati Gado ben abi wan oplossing di dem toe boi ben fadon dede, en Gado ben voorzien dati dem ben kisi da jepi disi dem ben abi fanowdoe.8. En dem sa sorgoe foe ala dem wrokosani foe da tabernakel foe komakandra, en dem sa wroko gi dem Israëliet soema te dem dini na ini da tabernakel.

9. En joe sa gi dem Leviet soema na Aäron nanga dem manpikin foe hem; joe moesoe gi dem krin-krin abra na hem foe dem pikin foe Israël.

Gado ben poeroe dem Leviet soema komopo foe dem gewoon wroko so dati dem sa de soso jepiman foe dem priester. Meki wi si toe dati Mozes nanga Aaron ben komopo foe da famiri foe Levi toe. Dem Leviet soema sa jepi doe da wroko foe da tabernakel.10. En joe sa seti Aäron nanga dem manpikin foe hem foe doe dem priester wroko; en dem moesoe kiri da vreemde soema disi kom krosibei.

Tokoe dem Leviet soema de soso jepiman. Dem no man doe da wroko foe dem priester. Soso dem priester kan meki dem ofrandi. En tra soema disi kom krosibei sondro toestemming moesoe dede.11. En MASRA ben taki gi Mozes taki:

12. En loekoe, Misrefi ben teki dem Leviet soema komopo foe dem pikin foe Israël na presi foe ala dem fosi pikin disi dem mama ben meki ini Israël; foe dat'ede dem Leviet soema sa de foe Mi.

13. Bikasi ala dem fosi-gebore de foe Mi; bikasi na tapoe da dei disi Mi ben kiri ala dem fosi-gebore na ini Egyptikondre Mi ben meki ala dem fosi-gebore foe Israël kom santa gi Mi, dem soema nanga dem meti; dem sa de foe Mi; Mi de MASRA.

Da neti foe paska, MASRA ben kiri ibri fosi-gebore pikin foe dem Egypti soema te leki dem meti srefi. En dem Israeliet soema ben slakti wan paska lam foe kibri dem fosi-gebore foe dem sa tan na libi. Ma dja wi si dati Gado taki dati ala dem fosi-gebore pikin ben de foe Hem, bikasi dem ben bai dem baka nanga da broedoe foe dem meti - en dem de santa gi Gado. Now MASRA ben taki dati A sa teki dem Leviet soema na presi foe dem fosi-gebore pikin. A no sa de dati da fosi-gebore pikin abi da frantwoortoe foe tiri da famiri na ini dem jeje-sani moro, ma dati fadon na dem Leviet soema leki jepiman foe dem priester.14. En MASRA ben taki gi Mozes na ini da woestijn Sinai taki:

15. Teri dem pikin foe Levi foe dem oso foe dem tata, na dem famiri; ibri man wan disi de wan moen efoe moro owroe joe moesoe teri.

16. En Mozes ben teri dem leki fa MASRA ben taki, leki fa A ben komanderi hem.

Now baka da tem dati Mozes ben teri dem fetiman, Gado aksi hem foe teri dem pikin foe Levi ook toe - ma a no bigin nanga dem soema disi de soso 20 jari owroe, ma nanga dem pikin foe wan moen srefi.: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Laurien Hansma Rijksuniversiteit Groningen Orangism in the Netherlands ca. 1780-1813
2014 -> Zingen met je kind Aan: de ouders van de kinderen van groep 1 / 2 / 3
2014 -> Verzamelde korte verhalen van Nederlandse en Belgische auteurs
2014 -> Laat het voor mijn part een smeerlap zijn, maar ik wil weten hoe het is
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Arts in opleiding tot arts voor Verstandelijk Gehandicapten (avg)
2014 -> Nieuw bulletin met nieuwtjes en berichtjes. Eindstand Nevobo midweek recreatieve competitie mei 2016
2014 -> Naam: Olivier Rijnsaard


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina