Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan AchmeaDovnload 15.74 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte15.74 Kb.

Amsterdam, 4 mei 2011
DienstenOnderhandelingsresultaat Sociaal Plan Achmea


Wat vind je er van?


Op 3 mei 2011 heeft FNV Bondgenoten en de andere vakorganisaties met Achmea een onderhandelingsresultaat voor een sociaal plan 2011 – 2012 bereikt. Wij vragen de leden of zij wel of niet kunnen instemmen met het behaalde resultaat. Uitgangspunt bij de besprekingen was het bestaande sociaal plan. Het resultaat betreft aldus wijzigingen daarop.
Beide partijen hadden een aantal wensen ten aanzien van een nieuw sociaal plan. Deze bleken tijdens de onderhandelingen moeilijk te verenigen. Toch denken wij met dit resultaat een aantal verbeteringen in het sociaal plan te realiseren en zeker geen verslechteringen. Oordeel zelf!
De werknemers werkzaam bij Agis hebben tot nu toe geen sociaal plan, dat heeft alles te maken met de fusieafspraken die destijds gemaakt zijn. Wij hebben daarom ook gesproken over de samenloop van de fusieafspraken en het sociaal plan. Helaas zijn we hier minder goed uitgekomen met Achmea. Daarom zal voor de Agis- leden een aparte ledenraadpleging over het sociaal plan plaatsvinden.
Heel graag horen we wat je van onderstaand onderhandelingsresultaat vindt!Zoals gezegd is het uitgangspunt het huidige sociaal plan. Bij de beoordeling kan je er vanuit gaan dat als er niets over in het resultaat staat er op dat punt niets wijzigt ten opzichte van het sociaal plan 2009 – 2010 (dat doorloopt tot mei 2011). Dat geldt bijvoorbeeld voor de herplaatsingtermijn, de vertrekvergoeding en de oude kantonrechterformule en voor nog veel meer.
Het gehele onderhandelingsresultaat staat op onze website: www.fnvbondgenoten.nl/achmea
Hieronder de hoofdlijnen:

Employability

In de cao hebben we afspraken gemaakt over extra employability inzet bij reorganisaties. Die krijgen ook hun weerslag in het sociaal plan. In de inleiding van het sociaal plan wordt een tekst opgenomen die de verantwoordelijkheid van Achmea en de werknemers weergeeft om employability activiteiten (vroegtijdig) in te zetten ten behoeve van werkzekerheid.Zilverpool

De Zilverpoolregeling stopt op 63 jaar. Dat is het gevolg van de afspraken die in 2005 tussen Achmea en de vakorganisaties zijn gemaakt over VPL-voorzieningen. VUT en prepensioenregelingen waren toen niet langer, vanwege fiscale wetgeving, mogelijk. Er zijn overgangsmaatregelen getroffen waardoor het nog steeds mogelijk bleef om vervroegd uit te treden, die kosten Achmea geld. Het resultaat van die VPL-voorzieningen is, als je aan alle voorwaarden voldoet en geen wijzigingen in je dienstbetrekking hebt gehad, dat je tussen 63 jaar en 65 jaar vervroegd kunt uittreden. Maar niet iedereen voldoet aan de voorwaarden en/of heeft geen wijziging in het dienstverband gehad. Daarom is in het onderhandelingsresultaat afgesproken dat de Zilverpoolregeling weliswaar op 63 jarige leeftijd stopt, maar als je geen of onvoldoende VPL-voorzieningen hebt, om tot je 65ste een inkomen van 75% te hebben, je dan kan verzoeken om de regeling later te laten stoppen.

In het onderhandelingsresultaat is opgenomen wat de VPL-voorzieningen zijn.

De passende reistijd in de Zilverpool blijft 60 minuten, maar kan maximaal 90 minuten zijn als het meerdere binnen de oorspronkelijke contracturen gereisd kan worden.

Werkingssfeer sociaal plan

Tijdens de looptijd zullen we gezamenlijk criteria ontwikkelen die bepalen welke adviesaanvragen worden aangemerkt als zogenaamde kopadviesaanvragen.Afvloeiingsvergoeding art. 8.3.4.

Bij de berekening van inkomensschade wordt rekening gehouden met het wegvallen van de FVP-regeling (fonds voorheffing pensioen) tijdens de WW-uitkering.Hardheidsclausule

  • Art. 2.5 wordt gewijzigd van een “kan bepaling” in een “zal bepaling”.

  • De cao-afspraak dat werknemers die als gevolg van zwaardere functie-eisen niet voldoende functioneren aanspraak kunnen maken op het sociaal plan, wordt opgenomen in de tekst.

Afbouwregeling variabel salaris

Degene die 2 jaar of langer aanspraak had op een regeling variabel salaris en herplaatser wordt, ontvangt 18 maanden 100% van het gemiddelde variabele salaris berekend over 3 jaar (of korter), daarna 12 maanden 50% van dat gemiddelde.Bedrijfsmiddelen

Herplaatsingkandidaten behouden tijdens de ATC periode hun toegangspas, laptop en mobiele telefoon voor werkgerelateerd gebruik (ook zijnde herplaatsingactiviteiten).ATC leidinggevende

De casemanager ATC gaat de rol van leidinggevende voor de herplaatsingkandidaat vervullen.Looptijd

Het sociaal plan loopt van 3 mei 2011 (datum onderhandelingsresultaat) tot en met 31 december 2012. (Tot 3 mei geldt het SP 2009 – 2010)


Graag ontvangen wij voor 20 mei a.s. via k.heynsdijk@bg.fnv.nl je mening: Ik stem wel / Ik stem niet in met het onderhandelingsresultaat sociaal plan Achmea.
Heb je nog vragen of opmerkingen over het onderhandelingsresultaat dan kan je die natuurlijk ook via k.heynsdijk@bg.fnv.nl stellen of maken.
Alvast hartelijke dank voor je reactie!

Vriendelijke groet, mede namens de kaderledenKarin HeynsdijkDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina