Onderwerp: Evenementenkalender 2005Dovnload 146.09 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte146.09 Kb.
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Evenementenkalender 2005
Notanr: 2005-00965

Datum: 20-01-2005

Sector: BB/JZ

Portefeuillehouder: van Lidth de Jeude


Agenda B&W

08-02-2005


Besluit:

1. met betrekking tot de evenementenkalender 2005:

a. de evenementenkalender 2005 (bijlage 1) vast te stellen en daarmee het voornemen vergunning te

verlenen voor de evenementen die op die kalender staan;

b. de openbare voorbereidingsprocedure o.g.v. afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) toe te

passen op de onder punt 1. genoemde evenementen inclusief de verdeling van de muziek categorie A en

B en deze gedurende twee weken ter inzage te leggen;

c. voor de procedure genoemd onder b. een publicatie in de Deventer Post te plaatsen;

2. met betrekking tot het gebruik van het Grote Kerkhof als evenemententerrein akkoord te gaan met het

gebruik van het Grote Kerkhof als evenemententerrein op 1, 2 en 3 juli 2005 (Deventer op Stelten voor VVV), op 29 en 30 augustus 2005 (HBO-dagen) en op 5 december 2005 (Intocht Sinterklaas door ASC);

3. met betrekking tot de principeontheffingen muziek categorie A en B op grond van de beleidsregels ‘Muziek in de open lucht (1994)’ en artikel 4.1.5 van de APV principeontheffingen voor muziek categorie A en B te verlenen voor de evenementen, die als zodanig zijn aangegeven op het overzicht van de nota (bijlage 2);

4. dit besluit openbaar te maken.


OPENBAARMAKING:

Dit besluit openbaar te maken.


COMMUNICATIE:

Extern, Internet, Deventer Nu


FINANCIELE ASPECTEN:

Financiële gevolgen voor de gemeente:

Neetoelichting/overwegingen:
Inleiding

Bijgevoegd is een overzicht van de aanmeldingen voor grote(re) evenementen in de openbare ruimte in 2005 inclusief de verdeling voor muziek in de open lucht, verdeelt in categorie A (meer dan 85dB(A)) en B (minder dan 85 dB(A)). In 2005 zal in de gemeente Deventer weer een veelvoud aan evenementen worden georganiseerd. Aan het einde van 2004 zijn de organisatoren aangeschreven in het kader van de inventarisatie. Hierop geven de diverse organisatoren aan welk evenementen gepland staan voor het nieuwe jaar. Tevens wordt geïnventariseerd of daarbij muziek gespeeld gaat worden en in welke categorie deze dan valt.


Beoogd resultaat

Door te werken met een jaarlijkse evenementenkalender worden de jaarlijkse aanvragen vroegtijdig geïnventariseerd; een overzichtelijke bundeling van de aanvragen maakt een efficiënte openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) mogelijk. Tevens biedt de evenementenkalender een stuk informatie aan de inwoners van Deventer. Door het opstellen en vaststellen van de evenementenkalender 2005 kan aan de organisator een principe- toestemming worden afgegeven. Dit houdt in dat de organisator “groen licht” krijgt voor het verder voorbereiden en uitwerken van de aangegeven evenementen voor 2005. De organisator ontvangt bij zijn principe toestemming ook het definitieve aanvraagformulier evenementen, waarmee de definitieve evenementenvergunning kan worden aangevraagd.


Kader

Op grond van artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening dient vergunning te worden verkregen voor het houden van een evenement. In de evenementencommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van Politie, Brandweer, Markt- en Havens (stadstoezicht), Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) e.a., waarbij de afdeling Juridische Zaken een coördinerende rol heeft, worden de aanvragen besproken. Er wordt vanuit de diverse disciplines geadviseerd. Na bundeling van de adviezen volgt de definitieve vergunning verlening. In de vergunning worden de algemene en meer specifieke voorwaarden opgenomen met het oog op openbare orde en (brand)veiligheid, beheer van de openbare ruimte, geluid e.a.


Argumenten

Het vaststellen van de evenementenkalender 2005 leidt tot een principe toestemming voor de organisator voor het organiseren van het evenement. Hiermee kan de organisator verder met de voorbereiding van het evenement en kan vervolgens vroegtijdig de definitieve aanvraag indienen. Tevens worden de inwoners van Deventer geïnformeerd en krijgen de mogelijkheid een reactie te geven. De afdeling Juridische Zaken kan evenals de andere afdelingen en organisaties een goede werkplanning maken.


Draagvlak

Uit de afgelopen jaren is gebleken dat de diverse evenementen een breed draagvlak hebben, zowel bij de inwoners van Deventer en daarbuiten als bij de ondernemers, de horeca de organisatoren en de gemeente Deventer zelf.


Financiële consequenties

Er zijn geen financiële consequenties afgezien van eventuele misgelopen parkeergeldderving (zie onderstaande alinea).


Aanpak/uitvoering

Gelet op de aard van het onderwerp wordt voorgesteld om de evenementenkalender 2005 inclusief de verdeling van de muziekontheffingen A en B gedurende twee weken ter inzage te leggen.


Grote kerkhof als evenemententerrein. Bij het gebruik van het Grote Kerkhof als evenemententerrein speelt de parkeergeldderving een rol. Dit plein is een betaald parkeerterrein m.u.v. zaterdagavond en zondag. Indien het plein zaterdag overdag als parkeerterrein wordt ontrokken ten behoeve van een evenement wordt bekeken hoeveel druk dat legt op de resterende parkeercapaciteit in de binnenstad.
De aanvragen voor het gebruik van het Grote Kerkhof voor een evenement worden aan u voorgelegd. Voor 2005 betreft het de volgende evenementen:

- 1, 2 en 3 Juli 2005: Deventer op Stelten (VVV)

- 29 en 30 augustus 2005: HBO-introdagen

- 5 december 2005: Intocht Sinterklaas (Alg. Deventer Sinterklaas Commissie)


De evenementencommissie (Politie, Brandweer, Stads- en Dorpsbeheer en Juridische Zaken e.a.) heeft geen bezwaar tegen het gevraagde gebruik. Ik stel u dan ook voor akkoord te gaan met het gebruik van het Grote Kerkhof voor deze evenementen. In 2004 is besloten om de parkeerderving niet in rekening te brengen, aangezien dat belemmerend kan zijn voor het organiseren van evenementen of de kwaliteit ervan.
De evenementenkalender 2005 is en blijft een momentopname. Er kunnen dus nog evenementen afvallen of bijkomen. Door de huidige werkwijze met betrekking tot de inventarisatie van de evenementen is het overzicht nagenoeg compleet voor zover het de grote(re) en veelal terugkerende evenementen betreft.

Evenementenkalender 2005

De evenementenkalender is een momentopname. Er kunnen dus nog evenementen afvallen of bijkomen.Maand/Datum

Evenement

Organisator

Januari16 januari

Concert in de NH-kerk, Kerkplein 3 te Bathmen

Stichting Muziekkring Bathmen

Februari6

Carnavalsoptocht

Federatie Deventer Carnaval

11 en 12 februari

Toneelvoorstellingen in zaal Braakhekke

Plattelands Jongeren Bathmen

20 februari

Concert in de NH-kerk, Kerkplein 3 te Bathmen

Stichting Muziekkring te Bathmen


Maart4 en 5 maart

Toneeluitvoering in zaal Braakhekke, Schoolstraat 6a te Bathmen

Buurtvereniging Loo en Omstreken

6 maart

Runningcircuit Cross

AV Daventria 1906

9 t/m 19 maart

Deventer Boekenweek 2005 inpandig. Op 1 dag activiteiten in en rond de Waag met onversterkte muziek

Stichting Deventer Boekenweek

13 maart

Run Skate Run rondom De Scheg

NV DOS De Scheg

16 en 18 maart

Toneeluitvoering in zaal Braakhekke, Schoolstraat 6a te Bathmen

Toneelclub O.C.H.

20 maart

Runningcircuit weg

AV Daventria 1906

20 maart

Concert in de NH-Kerk, Kerkplein 3 te Bathmen

Stichting Muziekkring Bathmen

25 maart

Goede Vrijdagmarkt op de Brink
26 maart

Paasactiviteiten op winkelcentrum Colmschate (Flora) met muziek

Winkeliersvereniging van Winkelcentrum Colmschate

26 maart, 29 t/m 31 maart en 1 en 2 april

Bathmen te Paard in manege ’t Ruiterkamp aan de Koekendijk 20 te Bathmen

Stichting Manege ’t Ruiterkamp

27 maart

Paasvuur Lettele hoek Oerdijk/Diepeweg met versterkte muziek

St. Evenementen Commissie Lettele

28 maart

Themamarkt Stoffen op de Brink

Stoffen Spektakel

28 maart

Hof van Colmschate Wandeltocht, start: Café Hof van Colmschate aan de Holterweg 104

Stichting Avondvierdaagse Deventer


April2 en 3 april

Jovink in Loo – Muziekoptredens Jovink and the Voederbietels in tent aan Baarhorsterdijk te Bathmen

Stichting Evenementen Loo

3 april

Runningcircuit baan

AV Daventria 1906

17 april

Schipbeeksurvivalrun hardloopwedstrijd in Bathmen e.o. Schipbeek

P.S.V. Hermandad Deventer

17 april

Beachrugby The Brinkmasters op de Brink met ondersteunende muziek

DRC The Pickwick Players

23 april

Voorjaarsbrocante in de Lebuïnuskerk

Milord

23 april

Rode Kruis Wandeltocht, start: Wijk- en Speeltuinvereniging De Driehoek aan de Gooierstraat 9

Stichting Avondvierdaagse Deventer

24 april

Concert in de NH-kerk, Kerkplein 3 te Bathmen

Stichting Muziekkring Bathmen

29 en 30 april

Koninginnedag activiteiten op sportcomplex De Wijtenhorst te Schalkhaar

SV Schalkhaar

29 en 30 april

Koninginnedagactiviteiten op Brink, Grote Kerkhof en Welle (optie) met muziek categorie A en B

Deventer Oranje Vereniging

30 april

Oranjejaarmarkt Diepenveen met licht versterkte muziek

Diepenveense Winkeliersvereniging

30 april

Koninginnedagactiviteiten op het sportveld aan de Sportweg te Lettele

Stichting Evenementen Commissie Lettele

30 april

Des Koninck’s Trio in tuin Burgerweeshuis, versterkte muziek

Poppodium Het Burgerweeshuis

30 april

Koninklijke middag van de trekharmonica op het Grote Kerkhof met onversterkte muziek

Vereniging Cultuur Grote Kerkhof

30 april

Des Konincks Trio voor perceel Brink 62-63 met muziek categorie B

Heks B.V.


Mei1 mei, 4 mei, 8 mei, 11 mei, 15 mei, 18 mei, 22 mei, 25 mei, 29 mei

Spelen op de Brink

Stichting Spelen op de Brink

6, 7 en 8 mei

Paardenconcours in Diepenveen op terrein aan Boxbergerweg 62

LR en PC Diepenveen

7 mei, 8 mei, 9 mei, 10 mei, 11 mei, 12 mei, 15 mei, 16 mei, 19 mei en 20 mei

Openluchtspel “De eeuw van mijn dorp” op het Kerkplein te Bathmen

Stichting Openluchtspel Bathmen

5 mei

Taptoe 2005 op de Brink vanaf 20 uur met onversterkte muziek

Deventer Evenementen Stichting

5 mei

Op den Berghe op de Brink en het Bergkwartier met onversterkte muziek

Evenementenbureau VVV Deventer

7 mei

Bob blijft fris! op de Brink met opstijging van heteluchtballon

3VO

14 en 15 mei

Concours Hippique op perceel aan Cröddendijk

LR en PC de Schalkruiters

14 t/m 16 mei

Jeugdvoetbaltoernooi op sportcomplex “De Looënk”, Prinses Margrietlaan 18 te Bathmen

A.B.S., afdeling Voetbal

22 mei

Deventer Triatlon op sportcomplex Keizerslanden

NV DOS De Scheg

27 t/m 29 mei

Schalkhaar Life! aan de Lindeboomsweg en Timmermansweg te Schalkhaar met licht versterkte muziek

Organisatie Schalkhaar Life!

28 mei

Supportersfeest Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst aan de Vetkampstraat

Supportersvereniging Go Ahead Eagles

29 mei

Braderie in het centrum van Schalkhaar met onversterkte muziek

Ondernemers Vereniging Schalkhaar

30 mei t/m 2 juni

Avondwandelvierdaagse Deventer, diverse startplaatsen

Stichting Avondvierdaagse Deventer


Juni4 t/m 12 juni

Deventer Zomerkermis op de Brink, Grote Kerkhof en Nieuwe Markt
4 en 5 juni

Concours hippique aan de Midlijkerdijk 2 te Schalkhaar

De Hunneruiters

5 juni

Nationale Verteldag met onversterkte/ondersteunde muziek in de Kloostertuin achter het Gemeentearchief

Stichting Theater Bouwkunde

5 juni

Activiteiten in het kader van de zomerkermis, locatie nog niet bekend

Gemeente Deventer

10 t/m 12 juni

Deventer Koek Hockey toernooi op de hockeyvelden aan de Leo Halleweg 3

Deventer Hockey Vereniging

10 juni

Vuurwerk aan de Wellekade om 23.00 uur

Gemeente Deventer

18 juni

Brocante aan de IJssel op het Grote Kerkhof, Stromarkt en de Grote Poot met onversterkte muziek

Milord

18 juni

2e Nationale Scootmobieldag start en einde op Vogeleiland

Gehandicaptenraad Deventer

18 en 19 juni

Kunst van hier tot ginder, in het centrum van Okkenbroek met ondersteunende muziek

Evenementen Vereniging Okkenbroek

19 juni, 22 juni, 26 juni, 29 juni

Spelen op de Brink

Stichting Spelen op de Brink

19 juni, 26 juni

Zomerse Zondagmiddag concerten op en rondom terrassen Grote Kerkhof met muziek (onversterkt of cat. B)

Vereniging Cultuur Grote Kerkhof

25 juni

Medaille wedstrijd op de atletiekbaan

AV Daventria 1906

25 en 26 juni

Salland Wandeltocht, start: Wijk- en Speeltuinvereniging De Driehoek aan de Gooierstraat 9

Stichting Avondvierdaagse Deventer

26 juni

Big Band Battle op het Grote Kerkhof met ondersteunde muziek

Koninklijke Horeca Nederland


Juli1 t/m 3 juli

Deventer Op Stelten in de Deventer binnenstad met muziek categorie A en B

Evenementenbureau VVV Deventer

2 juli

Brocante aan de IJssel op het Grote Kerkhof, Stromarkt en de Grote Poot en de Walstraat met onversterkte muziek

Milord

3 juli, 6 juli, 10 juli, 13 juli, 17 juli, 20 juli, 24 juli, 27 juli, 31 juli

Spelen op de Brink

Stichting Spelen op de Brink

3 juli

PlugPlantsoenPop in het Singelplantsoen met versterkte muziek


Stichting PlugPlantsoenPop

9, 16 en 23 juli

Zomerse zaterdagavonden op het Klooster met licht versterkte muziek

Stichting Theater Bouwkunde

10 juli, 17 juli, 24 juli, 31 juli

Zomerse Zondagmiddag concerten op en rondom terrassen Grote Kerkhof met muziek (onversterkt of cat. B)

Vereniging Cultuur Grote Kerkhof

16 juli

Brocante aan de IJssel op het Grote Kerkhof, Stromarkt en de Grote Poot en de Walstraat met onversterkte muziek

Milord

17 juli, 24 juli, 31 juli

Muziek op het Verlaagde Wellepad categorie B of ondersteunend

De Tobbe, G.H.M.A. Andrée

18 t/m 21 juli

Megaspektakel met muziek categorie B op 21 juli en ondersteunende muziek

Jongerencentrum The Base

22 juli

Brink Zomerfeest met muziek categorie A

Stichting Deventer Horeca Evenementen i.o.

26 juli

Kinderrommelmarkt op winkelcentrum Colmschate (Flora)

Winkeliersvereniging van winkelcentrum Colmschate

30 juli

Brocante aan de IJssel op het Grote Kerkhof, Stromarkt en de Grote Poot en de Walstraat met onversterkte muziek

Milord


AugustusEen dag in augustus

Horse race op en rond terras van Brink 14a

Blues Rock Café Midtown

2 augustus

Zomeravondwandeltocht, start: Wijk- en Speeltuinvereniging De Driehoek, Gooierstraat 9

Stichting Avondvierdaagse Deventer

3 augustus, 10 augustus, 14 augustus, 17 augustus, 21 augustus, 24 augustus, 28 augustus, 31 augustus

Spelen op de Brink

Stichting Spelen op de Brink

5 t/m 7 augustus

Volksfeesten/kermis Lettele aan de Bathmenseweg met muziek

Stichting Evenementen Commissie Lettele

6 augustus

Het Tuinfeest op het Klooster, Tibbesteeg en aangrenzende binnentuinen

Stichting Theater Bouwkunde

6 augustus

Kelder Kunst voor perceel Brink 62-63 met ondersteunende muziek

Heks BV

6 augustus

Open Dag Go Ahead Eagles in stadion De Adelaarshorst met muziek

Go Ahead Eagles Holding BV

7 augustus

Deventer Boekenmarkt, de grootste van Europa met muziek, categorie A (op Welle) en B

Evenementenbureau VVV

9 augustus

Stoepkrijt tekenwedstrijd op winkelcentrum Colmschate (Flora)

Winkeliersvereniging van winkelcentrum Colmschate

12 t/m 14 augustus

East Side Run met muziek op het Platvoetterrein

East Side Rollerz

13 augustus

Brocante aan de IJssel op het Grote Kerkhof, Stromarkt en de Grote Poot en de Walstraat met onversterkte muziek

Milord

14 augustus

Badkuipenrace op Wellepad met muziek categorie B

R. Huurman/R. de Weerd/G. Andrée

14 augustus, 21 augustus, 28 augustus

Zomerse Zondagmiddag concert op en rondom terrassen Grote Kerkhof met muziek (onversterkt of cat. B)

Vereniging Cultuur Grote Kerkhof

14 augustus, 21 augustus, 28 augustus

Muziek op het Verlaagde Wellepad categorie B of ondersteunend

De Tobbe, G.H.M.A Andrée

20 augustus

Pupillen Voetbaltoernooi op sportcomplex De Wijtenhorst te Schalkhaar


SV Schalkhaar

21 augustus

Andree’s Bacchus jeu de boules Toernooi op de Brink

DBC Karro Deux

27 augustus

C-juniorenvoetbaltoernooi op sportcomplex De Wijtenhorst te Schalkhaar

SV Schalkhaar

27 augustus

Brocante aan de IJssel op het Grote Kerkhof, Stromarkt en de Grote Poot en de Walstraat met onversterkte muziek

Milord

27 augustus

Tour de Terras op de Brink met ondersteunende muziek

Koninklijke Horeca Nederland,

Afdeling Deventer28 augustus

Profile midzomerloop

AV Daventria 1906 (i.s.m. SV Schalkhaar)

28 t/m 30 augustus

HBO-introductiedagen op Brink, Grote Kerkhof en Saxion Hogeschool met muziek categorie A

Stichting Studentensamenwerking Concursus

30 augustus

Kinderrommelmarkt op winkelcentrum Colmschate (Flora)

Winkeliersvereniging van winkelcentrum Colmschate


September1, 2 en 3

Openlucht Filmdagen Brink

Stg. Filmhuis de Keizer

3 september

Kunstmarkt op het Kerkplein en de Brink in Bathmen

Bathmens Beeldende Kunstkring

4 september, 7 september, 11 september, 14 september, 18 september, 21 september, 25 september, 28 september

Spelen op de Brink

Stichting Spelen op de Brink

2, 3 en 4 september

Open lucht filmdagen met muziek categorie B op de Brink

Stichting Filmhuis De Keizer

4 september, 11 september

Zomerse Zondagmiddag Concert op en rondom terrassen Grote Kerkhof met muziek (onversterkt of cat. B)

Vereniging Cultuur Grote Kerkhof

4 september

Muziek op het Verlaagde Wellepad categorie B of ondersteunend

De Tobbe, G.H.M.A. Andrée

9 t/m 11 september

Dorpsfeest Okkenbroek op het feestterrein met muziek

Feest Commissie Okkenbroek

10 september

Brocante aan de IJssel op het Grote Kerkhof, Stromarkt en de Grote Poot en de Walstraat met onversterkte muziek

Milord

10 september

Open Monumentendag op diverse locaties

Open Monumentendag

11 september

IJsselregattaloop

AV Daventria 1906 (i.s.m. Roeivereniging Daventria)

16 t/m 18 september

Kermis Averlo op het terrein aan de Avergoorsedijk 12 met licht versterkte muziek

Kermis Averlo

17 september

Pupillen/CD wedstrijden op de atletiekbaan

AV Daventria 1906

18 september

Concert in de NH-kerk, Kerkplein 3 te Bathmen

Stichting Muziekkring Bathmen

25 september

Mode en Themamarkt Stoffen en V&D-prijzencircus op de Brink

MKB Deventer

Oktober2 oktober

Clubkampioenschappen op de atletiekbaan

AV Daventria 1906

2 oktober

Spelen op de Brink

Stichting Spelen op de Brink

15 en 16 oktober

Samengestelde menwedstrijden in het paardensportcentrum Winnetou aan de Oerdijk 113c te Schalkhaar

Landelijke Rijvereniging, Ponyclub en Menvereniging Deventer ‘85

16 oktober

Concert in NH-kerk, Kerkplein 3 te Bathmen

Stichting Muziekkring Bathmen

22 en 23 oktober

Samengestelde wedstrijd in manege ’t Ruiterkamp en Traasterbos te Bathmen met ondersteunende muziek


SGW Bathmen
November20 november

Concert in de NH-kerk, Kerkplein 3 te Bathmen

Stichting Muziekkring Bathmen


December3 december

Zwarte Pietenfestival op winkelcentrum Colmschate (Flora)

Winkeliersvereniging van winkelcentrum Colmschate

5 december

Aankomst Sinterklaas aan de Kapjeswelle en activiteiten op het Grote Kerkhof

Algemene Deventer Sinterklaas Commissie

17 december

Kerst in Colmschate op Flora

Winkeliersvereniging van Winkelcentrum Colmschate

17 en 18 december

Kerstbrocante aan de IJssel, diverse binnenlocaties

Milord

17 en 18 december

Dickens Festijn en Deventer Kerststad in het Bergkwartier, Brink en binnenstad

Evenementenbureau VVV

18 december

Concert in de NH-kerk, Kerkplein 3 te Bathmen

Stichting Muziekkring Bathmen

22 december

Fakkeltocht begin en eind: Brink met ondersteunende of categorie B muziek

Jongerencentrum The Base

26 t/m 30 december

Humorfestival in diverse binnenlocaties

Evenementenbureau VVV
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina