Onze huisartsen Arnhem, januari 2015 Scholingsprogramma voorjaar 2015Dovnload 53.45 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte53.45 Kb.

Onze huisartsen


Arnhem, januari 2015Scholingsprogramma voorjaar 2015

Geachte huisarts en praktijkondersteuner,


Hierbij ontvangt u het scholingsprogramma van Onze Huisartsen voor het voorjaar van 2015. Voor alle zorgstraten staat er weer voldoende op het programma.

We vragen uw speciale aandacht voor het volgende:

Het e-learning programma Diabetes, dat wij in samenwerking met Lilly Nederland aanboden, is niet meer in het programma opgenomen. De reden hiervoor is dat naar aanleiding van de nieuwe NHG-standaard Diabetes Mellitus type 2 (derde herziening) de aangepaste modules nog steeds niet opnieuw geaccrediteerd zijn.

De Zorggroep vindt het wel belangrijk dat de scholingen die zij aanbiedt aan onze gestelde kwaliteitseisen voldoen en om die reden is in onderling overleg met Lilly is besloten om voorlopig te stoppen met het aanbieden van E-learning diabetes.

Bovenstaande beslissing betekent voor u:


  • Dat u vanaf 1 januari 2015 geen toegang meer heeft tot de e-learning Diabetes met uw inlogcodes.

  • Dat u voor de gevolgde modules (tot 1 maart 2014) de accreditatiepunten door de verschillende verenigingen krijgt bijgeschreven.

  • Dat u voor de gevolgde modules na 1 augustus 2014 geen accreditatiepunten meer krijgt.

  • Dat uw inschrijfgeld voor de e-learning Diabetes (mits van toepassing) zal worden geretourneerd

Op 10 en 12 februari a.s. bieden wij u een informatie-avond over de nieuwe module voetzorg. Hiervoor heeft u inmiddels een aparte uitnodiging ontvangen. Aanmelden is mogelijk tot vrijdag 6 februari.
Voor wat betreft de kosten voor de scholingen dit voorjaar: Onze Huisartsen vraagt van u wederom een eigen bijdrage van 50%. De andere 50% van de kosten worden gedragen door de organisatie zelf.
Aanmelden en betalen

Met het bijgesloten aanmeldformulier (bijlage 1) kunt u zich aanmelden voor alle bijeenkomsten van dit voorjaar. Vergeet u daarbij niet het machtigingsformulier (bijlage 3) in te vullen en mee te sturen; zonder dit formulier kunnen wij uw aanmelding helaas niet verwerken. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, ontvangen wij graag uiterlijk één week voor de scholing een afmelding. Indien u zich niet tijdig afmeldt, zullen wij de kosten voor de scholing gewoon in rekening brengen.


Aanmeld- en machtigingsformulieren kunt u retourneren aan het secretariaat, ter attentie van Wilma Wijers per email: wwijers@huisartsenzorgarnhem.nl of per fax op 026-3552149.
Plaatsing

Na ontvangst van het aanmeldformulier ontvangt u per e-mail een bevestiging. Twee tot drie weken voor de datum van de bijeenkomst zullen wij u nader informeren over de locatie, etc.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Indien er teveel aanmeldingen voor een scholing binnenkomen, wordt u daar tijdig over geïnformeerd.


Verplichte en overige scholingen

We attenderen u op het feit dat een aantal scholingen verplicht zijn binnen Onze Huisartsen. Deze zijn gemarkeerd met een *. Overige scholingen worden sterk aanbevolen om de kwaliteit te waarborgen. U vindt hierover meer informatie in bijlage 2.


Indien u nog vragen heeft over dit scholingsprogramma of suggesties heeft voor scholingen die u graag in het programma opgenomen wilt zien, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende via de email pkoot@huisartsenzorgarnhem.nl of telefonisch op

06-13603342.


Met vriendelijke groet,

Onze Huisartsen


Paula Koot

Scholingscoördinator

Bijlage 1: Aanmeldformulier

Bijlage 2: Verplichte scholingen

Bijlage 3: Machtigingsformulier


Bijlage 1 Aanmeldformulier
Ondergetekende meldt zich aan voor de volgende scholingen in het voorjaar van 2015:

(svp aankruisen).


Naam ……………………………………………..

Functie ……………………………………………..

Adres: ……………………………………………..

Postcode / Woonplaats: ……………………………………………..

Telefoonnummer.: ……………………………………………..

E-mailadres: ……………………………………………..
rectangle 3 Caspir module 6 online

Geldig t/m 31 december 2015, u ontvangt van ons een vouchercode waarmee u kunt aanmelden op de website van de Cahag.

Doelgroep: huisartsen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen betrokken bij spirometrie

Eigen bijdrage: € 30,=


Crectangle 3asuïstiek COPD

Ma 23 februari 2015, Van der Valk hotel Duiven, 18.00 – 20.45 uur

Doelgroep: huisartsen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen

Eigen bijdrage: € 35,=

In deze bijeenkomst zal de zorg voor COPD en astma-patiënten centraal staan. De bedoeling is om aan de hand van eigen casuïstiek de behandeling/begeleiding van de patiënt te bespreken en van elkaar te leren. Je kunt tot een week voor de datum van de bijeenkomst je casus insturen; bv een casus waar je vragen over hebt of een casus die je interessant vindt om voor te leggen aan je collega’s. Stuur deze naar Paula Koot, scholings-coördinator via e-mail: pkoot@huisartsenzorgarnhem.nl.

Crectangle 3aspir module 6 *

Wo 4 maart 2015, Van der Valk hotel Duiven, 18.00 – 20.30 uur

Doelgroep: huisartsen, praktijkondersteuners en –verpleegkundigen betrokken bij spirometrie

Eigen bijdrage: voor huisartsen € 35,=, voor praktijkondersteuners € 25,=


rectangle 3 Voetenscholing voor gevorderden

Di 10 maart 2015, Van der Valk hotel Duiven, 18.00 – 21.00 uur

Doelgroep: praktijkondersteuners

Eigen bijdrage: € 40,=rectangle 3 Communicatief bekwaam voor de toekomst*

Do 12 maart 2015, Van der Valk hotel Duiven, 13.00 – 17.00 uur

Doelgroep: praktijkondersteuners en –verpleegkundigen

Eigen bijdrage € 50,=


Drectangle 3iabetes update 2015

Di 24 maart 2015, Van der Valk hotel Duiven, 18.00 – 21.15 uur

Doelgroep: huisartsen, praktijkondersteuners en -verpleegkundigen

Eigen bijdrage € 50,=


Nrectangle 3HG Vervolgcursus Stoppen met roken ‘Starten met stoppen’*

Dinsdag 31 maart 2015, Van der Valk hotel Duiven, 09.30 – 16.30 uur

Doelgroep: huisartsen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen met ruime ervaring in stoppen met roken-begeleiding

Eigen bijdrage € 95,=


rectangle 3 POH-bijeenkomst

Thema: Samenwerking met ketenpartners

Do 16 april 2015, Van der Valk hotel Duiven, 18.00 – 20.30 uur

Doelgroep: praktijkondersteuners/-verpleegkundigen

Eigen bijdrage: € 45,=


rectangle 3 Excel-training voor gevorderden

Di 21 april 2015, Olympus college te Arnhem, 18.00 – 21.00 uur

Doelgroep: huisartsen, praktijkondersteuners en –verpleegkundigen

Eigen bijdrage: € 35,=rectangle 3 Exacerbatiemanagement bij COPD

Wo 22 april 2015, Van der Valk hotel Duiven, 18.00 – 20.30 uur

Doelgroep: huisartsen, praktijkondersteuners en –verpleegkundigen

Eigen bijdrage: € 35,=


rectangle 3 CVRM-scholing

Wo 3 juni 2015, Van der Valk hotel Duiven, 18.00 – 21.15 uur

Doelgroep: huisartsen, praktijkondersteuners en –verpleegkundigen

Eigen bijdrage: € 50,=

Onderwerpen:


  • Chronische Nierschade door Menno Kooistra (nefroloog Rijnstate) en

  • Praktische uitvoering enkel/arm-index (in samenwerking met vaatlaboranten Rijnstate).


rectangle 3 Voorbereiding DBC Astma

Wo 10 juni 2015, Van der Valk hotel Duiven, 18.00 – 20.30 uur

Doelgroep: huisartsen, praktijkondersteuners en –verpleegkundigen

Geen eigen bijdrage


Crectangle 3aspir basiscursus*

Do 11 juni 2015 module 2, Hotel Bakker in Vorden, 18:00 – 21:30 uur

Do 15 oktober 2015 module 5, Hotel Bakker in Vorden, 18.00 – 21.30 uur

Doelgroep: huisartsen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen betrokken bij spirometrie

Eigen bijdrage: voor huisartsen € 200,=, voor praktijkondersteuners € 150,=

rectangle 3 Voetenscholing (basiscursus)

Di 16 juni 2015, De Droom te Elst, 18.00 – 20.30 uur

Doelgroep: praktijkondersteuners

Eigen bijdrage: € 40,=rectangle 3 Training Topicus KIS (voorheen Protopics EIS)

Do 25 juni 2015, Olympus college te Arnhem, 18.00 – 20.30 uur

Doelgroep: huisartsen, praktijkondersteuners en –verpleegkundigen

Geen eigen bijdrage


Voor akkoord:…………………………………………. (handtekening)

Graag ontvangen wij uw volledig ingevuld aanmeldformulier én machtigingsformulier

vóór 6 februari a.s. bij voorkeur per e-mail t.a.v. Wilma Wijers, secretaresse

Onze Huisartsen aan wwijers@huisartsenzorgarnhem.nl, of per fax op faxnummer 026 – 355 21 49.Bijlage 2 Verplichte scholingen
Een aantal scholingen zijn verplicht binnen Onze Huisartsen.

Hieronder vindt u een overzicht.

Scholing:

Voor wie:

Hoevaak:

Evt. opmerkingen
Niet ziektebeeld specifieke nascholingen COPD, Diabetes Mellitus en CVRM

Stoppen met roken (STIMEDIC basis)

POH
Zie kwaliteitsregister Stoppen met roken LAN

Motiverende gespreksvoering

POH

Basis gevolgd voor 2008, dan verplicht herhalen *
Communicatief bekwaam voor de toekomst

POH

1x per 3 jaar

Vervolg op motiverend gesprek
Nascholingen COPD

CASPIR

HA + POHHerhaling CASPIR

HA + POH

2x per 3 jaar

Zie de voorwaarden voor (her-)registratie in bijlage!

De overige scholingen zijn niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen om de deskundigheid en de kwaliteit op het gebied van de afgesproken DBC’s te waarborgen. Meer informatie hierover vindt u in het scholingsplan op de website.


*) indien aangetoond dat na 2008 de vervolgcursus gevolgd is, dan minimaal 1x per 3 jaar Communicatief bekwaam herhalen.
Bijlage 3 Eenmalige machtiging SEPA Euro-Incasso
Naam incassant: Ketenzorg Arnhem BV

Adres incassant: Lovinklaan 1

Postcode incassant: 6802 CD

Woonplaats incassant: Arnhem

Land incassant*: Nederland

Kenmerk machtiging: Scholingen voorjaar 2015


Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Huisartsenzorg regio Arnhem B.V. om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens ‘scholingen voorjaar 2015’ en uw bank om éénmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Ketenzorg Arnhem BV.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met

uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam deelnemer(ster): …………………………………………………………………


Adres : …………………………………………………………………
Postcode/woonplaats : …………………………………………………………………
Rekeningnummer (IBAN): …………………………………………………………………
T.n.v: …………………………………………………………………
Bank Identificatie (BIC) : …………………………………………………………………
Bedrag: € ………………………………………………………………
Plaats: …………………………………………………………………
Datum: …………………………………………………………………

Handtekening:

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina