Oorzaken van overlijden



Dovnload 7.93 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte7.93 Kb.
DOCUMENT 1 - Buiten de zone 'Eeuwig Leven' - BRTN-TV1-18 maart 1994.

Naar aanleiding van het overlijden van de grootmoeder van Raf komen diverse thema's aan bod bij de medewerkers van de Jongerenfoon:


1. Oorzaken van overlijden: oorlog, verkeer, ziekte,... of... is de dood een loterij van de man met de zeis ... of beslissen de doden onderling wie volgt ?
2. Bij overlijden worden van nabestaanden en andere betrokkenen bepaalde emoties verwacht: er kapot van zijn, wenen, gevoeligheid,... Soms wordt de realiteit van dood en miserie 'verbloemd' (Brabo-nieuws)
3. Troosten is een hachelijke zaak. Enkele uitspraken waarmee men denkt Raf al dan niet te kunnen troosten:

 • Komaan, kop op, het leven gaat verder, je komt er wel bovenop.

 • Ge zijt elke dag met uw eigen dingen bezig, maar wanneer iemand wegvalt heeft niets nog betekenis.

 • Ge zijt niet de enige, er sterven dagelijks mensen.

 • Rouwen kan deugd doen, rouwen moet ge doen.

 • Niets zeggen, de rouwende gerust laten, want goede bedoelingen en medelijden maken de zaak alleen nog erger.

4. Allerlei uitspraken over dood:



 • En daar de mensen geen geneesmiddel vonden tegen de dood, maar toch gelukkig wilden zijn, hebben ze maar besloten er niet aan te denken (Blaise Pascal)

 • De dood is als een zwarte kameel die knielt voor ieders deur (Turks spreekwoord)

 • We worden geboren om te sterven.

 • Het leven is niet meer dan een wachtkamer.

 • Iemand is pas dood als hij voorgoed is vergeten.

 • In de herinnering van dierbaren blijft de dode voorgoed verder leven.

 • Dood is iets waarmee we moeten leren leven en daarom profiteren van het leven.

 • Wanneer iemand sterft zeggen de mensen: dat is het leven.

 • Ieder wil naar de hemel, maar niemand wil ervoor dood gaan.

 • De zin van het leven, het mysterie van leven en dood moet voor iedereen een geheim blijven. Als 't ooit zo ver is, krijg je een antwoord op al je vragen (Sint Pieter)




 1. Wat nà de dood ? Is er iets of niets? Of hopen we enkel maar dat er iets is? Is er een verband tussen ons leven voor en na de dood? Wat de jongerenfoon erover denkt:

 • Hiernamaals, Hemel, Paradijs, Hel: verzinsels van de kerk of een symbolische manier om uit te drukken dat je goed moet proberen leven? Als de hemel enkel voor iemand is die zonder zonden leefde dan is het bijna niet te doen. Heeft men dan nog honger (rijstpap met gouden lepeltjes?)

 • Reïncarnatie (Hindoes): wedergeboorte in een andere (hogere) levensvorm.

 • Nirwana (Boeddhisten): staat van opperste gelukzaligheid waarin je alle leed van de wereld vergeet, een soort eeuwige rust.

 • Walhalla: Noors lusthof waar alle gesneuvelde soldaten naar toe gaan.

 • Eeuwige jachtvelden: Beeld uit de Indiaanse tradities.

 • Sky is the limit: VTM

 • Level 4…





De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina