OpeningsritusDovnload 29.12 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte29.12 Kb.
Woord en Communieviering

huwelijksviering

van

naam bruid & naam bruidegomevt. foto / plaatje


H. Lebuinus parochie
Plaats, …………….. d.d.

Locatie: ……….

OPENINGSRITUS
INTREDELIED: in overleg met het koor
BEGROETING

V: In de naam van de Vader

en de Zoon en de Heilige Geest.

Allen: Amen.

V: De genade van de Heer Jezus Christus,

de liefde van God en de gemeenschap

van de Heilige Geest zij met u allen.

Allen: En met uw geest.


WELKOM
Evt. OPENINGSGEDACHTE:

door bruidspaar of familie/vrienden

zie: keuzemogelijkheden huwelijksliturgie vanaf blz. 3

of met eigen woorden
GEBED OM VERGEVING

zie: keuzemogelijkheden huwelijksliturgie vanaf blz. 6


HEER ONTFERM U

Koor: Heer, ontferm U.


Allen: Heer, ontferm U.
Koor: Christus, ontferm U.
Allen: Christus, ontferm U.         
Koor: Heer, ontferm U.
Allen: Heer, ontferm U.
LOFZANG: in overleg met het koor

OPENINGSGEBED

V: Laat ons bidden:

……………………….

zie: keuzemogelijkheden huwelijksliturgie vanaf blz. 9

Allen: Amen.
LITURGIE van het WOORD
EERSTE LEZING: door………

(bruidspaar, familie/vrienden)

zie: keuzemogelijkheden huwelijksliturgie vanaf blz. 12


De lezing eindigt met:

……..: Zo spreekt de Heer.

Allen: Wij danken God.
TUSSENZANG:

PSALM:

zie keuzemogelijkheden huwelijksliturgie vanaf blz. 24of ander lied : in overleg met het koor
EVANGELIE: (we gaan staan)

V: De Heer zij met u.

Allen: En met uw geest.

V: Uit het heilig Evangelie van onze Heer

Jezus Christus volgens …………

Allen: Lof zij U Christus.

zie keuzemogelijkheden huwelijksliturgie vanaf blz. 27

De lezing eindigt met:

V: Zo spreekt de Heer.

Allen: Wij danken God.


VERKONDIGING

LITURGIE van het HUWELIJK

zie keuzemogelijkheden huwelijksliturgie vanaf blz. 37


INLEIDING
HUWELIJKSBELOFTEN
HUWELIJKSSLUITING
KERKELIJKE BEVESTIGING

ZEGENING en OVERREIKING van de RINGEN
ONTSTEKEN HUWELIJKSKAARS

ondertussen wordt gezongen

HUWELIJKSLIED: in overleg met het koor
VOORBEDE

V: inleidend gebedVoorbede-intenties naar keuze

zie: keuze mogelijkheden voorbede-intenties huwelijksliturgie

na iedere bede:

Acclamatie voorbede

stilte of

zie: keuzemogelijkheden voorbede-intenties huwelijksliturgie
HUWELIJKSZEGEN

zie keuzemogelijkheden huwelijksliturgie vanaf blz. 47


COLLECTE

ondertussen wordt gezongenCOLLECTELIED: in overleg met het koor

LITURGIE van de COMMUNIE
OPHALEN EUCHARISTISCH BROOD

(we gaan staan)
ondertussen wordt gezongen: in overleg met het koor
ONZE VADER

V: ……………………………………………………..


Allen: Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd;

Uw Rijk kome;

Uw wil geschiede op aarde

zoals in de Hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schuld,

zoals ook wij aan anderen

hun schuld vergeven

en leid ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade. Amen.
GEBED om VREDE en VREDESWENS
V: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan Uw apos­telen ge­zegd: "Vrede laat ik U; mijn vrede geef ik U". Let niet op onze zonden maar op het geloof van Uw kerk; ver­vul Uw belofte: geef vrede in Uw naam

en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid.

Allen: Amen.

V: De vrede des Heren zij altijd met u zijn.

A: En met uw geest.

V: Wenst elkaar de vrede.


UITNODIGING tot de COMMUNIE
V: Zie het Lam Gods,

dat de zonden van de wereld wegneemt.


A: Heer, ik ben niet waardig

dat Gij tot mij komt,

maar spréék en ik zal gezond worden.
COMMUNIELIED: in overleg met het koor
Persoonlijk gebed
Terugbrengen Eucharistisch Brood
GEBED na de COMMUNIE

zie: keuzemogelijkheden huwelijksliturgie vanaf blz. 65SLOTRITUS
Evt. MARIA-OPDRACHT

met Marialied: in overleg met het koor


Evt. OVERDENKING

(door bruidspaar/familie/vrienden)

zie: keuzemogelijkheden huwelijksliturgie vanaf blz. 67


SLOTWOORD
ZEGEN en WEGZENDING

zie: keuzemogelijkheden huwelijksliturgie vanaf blz. 78


V: ………………………..

V: Gaat nu allen heen in vrede.Allen: Wij danken God.
SLOTLIED: in overleg met het koor
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina