Over deze deelcatalogusDovnload 1.22 Mb.
Pagina24/24
Datum22.07.2016
Grootte1.22 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

*Wind, J. / Jenneken

Roman over het huwelijk van een schippersknecht en een boerenmeisje, eenvoudige hardwerkende mensen, die zich gelukkig voelen in hun rustig bestaan.
Rotterdam, Lecturama, 1981
a204319 strk - V - 4cc 5:00 v
____________________________Winsemius, Dieuwke / Wie timmert aan de weg...

Het leven van een lid van de christelijke timmerliedenbond, later Hout- en Bouwbond CNV, en zijn vrouw en hun kinderen, waarin zich de geschiedenis van het leven in Nederland in de eerste helft van deze eeuw weerspiegelt.
Kampen, Kok, 1985
a130583 hist prot strk - V - 1dc 22:10 v
____________________________*Wispelaere, Paul De / Een eiland worden

In beeldend proza wordt de vraag naar de mens in zijn verhouding tot de ander concreet aan de orde gesteld in een falende liefdesverhouding in een Vlaams milieu van jonge intellectuelen.
Amsterdam, De Bezige bij, 1963
a103752 vlam - V - 4cc 5:00 m
____________________________Wisse, Clemens / Boerentrots

Een rijke, koppige boer heeft voor zijn dochter een man uitgezocht, een lelijke, rijke boerenzoon, maar zij is verliefd op een knappe, arme boerenknecht.
Hoorn, Westfriesland, 1996
a145449 strk - V - 1dc 9:20 v
____________________________Wisse, Clemens / Boerin op de Beukenhorst

Als een rijke boerenzoon verliefd wordt op de dochter van een eenvoudige knecht, ontstaan er problemen.
Hoorn, 'Westfriesland', 2002
a359999 strk hist kath - V - 1dc 9:20 v
____________________________Wisse, Clemens / Boer op Velders' hoeve

Een boerenknecht raakt in de problemen als hij na de dood van zijn vrouw achterblijft met twee opgroeiende kinderen.
Hoorn, Westfriesland, 1997
a146651 strk - V - 1dc 9:08 v
____________________________Wisse, Clemens / Het erfrecht van de scheve

Een boer weigert zijn gehandicapte zoon als opvolger te accepteren en wijst zijn dochter aan als erfgenaam.
Helmond, Westfriesland, 1993
a141961 strk kath - V - 1dc 7:12 v
____________________________Wisse, Clemens / Hoeve Morgenstond

Wanneer de dochter van een arme weduwe gaat werken op een boerenhoeve, zoekt ze haar vertier in de stad. Daar wordt ze verliefd op de zoon van een Italiaanse ambtenaar en raakt zwanger. Haar ouders sturen de jongen terug naar Italië en tijdens de bevalling, sterft zij in het kraambed. Na achttien jaar herhaalt zich de geschiedenis.
Hoorn, Westfriesland, 1999
a179385 strk fami lief - V - 1dc 11:55 m
____________________________Wisse, Clemens / De Lommerhof

De eigenaar van de kapitale hoeve "De Lommerhof" stelt alleen belang in zijn oudste zoon.
Hoorn, 'Westfriesland', 2003
a361705 strk - V - 1dc 8:10 m
____________________________Wisse, Clemens / Nieuwe tijden op Oud Woudenborgh

Aan het begin van de twintigste eeuw speelt een landgoed een grote rol in het wel en wee van twee families. Hierop volgt: Onrust op Oud Woudenborgh, no. a359527
Hoorn, 'Westfriesland', 2001
a357895 strk hist kath - V - 1dc 9:20 v
____________________________Wisse, Clemens / Onheil in de veenstreek

Een jonge boerendochter houdt door haar vreemd gedrag de gemoederen in een Zuidhollands dorp in de jaren dertig flink bezig.
Helmond, Westfriesland, 1992
a141013 strk kath - V - 1dc 6:30 v
____________________________Wisse, Clemens / Onrecht op de Vennehoeve

Na de dood van haar moeder gaat een jonge vrouw bij een rijke boer werken, ze wordt verkracht door zijn zoon, maar vindt uiteindelijk toch het geluk.
Hoorn, 'Westfriesland', 2004
a403002 strk - V - 1dc 8:01 m
____________________________Wisse, Clemens / Onrust op Oud Woudenborgh

Als in de Tweede Wereldoorlog Duitse officieren komen dineren op het tot hotel-restaurant verbouwde familielandgoed, staat de familie voor grote problemen. Vervolg op: Nieuwe tijden op Oud Woudenborgh, no. a357895
Hoorn, 'Westfriesland', 2002
a359527 strk hist kath - V - 1dc 9:20 v
____________________________Wisse, Clemens / Het oog van de oude boer

De portretten van opa en opoe Kwakel, zijn niet meer weg te denken uit de pronkkamer van hoeve 'Molenzicht'. Het heeft er alle schijn van dat zowel Mart, zijn zoon Chris en veel later zijn kleinzoon Martien, bij tijd en wijle 'in gesprek' zijn met de oude boer. Wanneer ieder met zijn eigen problemen te kampen krijgt, lijkt het of opa helpt de juiste weg te vinden.
Hoorn, Westfriesland, 2000
a356325 strk fami kath - V - 1dc 9:34 v
____________________________Wisse, Clemens / Pachtboeren van Oud Woudenborgh

Rond een landgoed met veel pachtboeren in Zuid-Holland aan het begin van de twintigste eeuw speelt de tegenstelling arm-rijk een grote rol. Hierop volgt: Nieuwe tijden op Oud Woudenborgh, no. a357895
Hoorn, 'Westfriesland', 2001
a357118 strk hist kath - V - 1dc 8:44 v
____________________________Wisse, Clemens / Pasja

De komst van een zigeunermeisje in een klein boerendorp brengt grote spanningen met zich mee.
Hoorn, Westfriesland, 1998
a230164 strk lief - V - 1dc 8:50 m
____________________________Wisse, Clemens / Terug naar Lindenhove

Wanneer de zoon van een hereboer liefde opvat voor een inwonende dienstmeid heeft dit zowel voor hen als hun omgeving ingrijpende gevolgen.
Helmond, Westfriesland, 1994
a142978 strk kath - V - 1dc 6:58 v
____________________________Wisse, Clemens / Het testament van de boer

Het leven van een achttien-jarig meisje verandert ingrijpend wanneer ze als dienstmeid op de boerderij van Klaas Dogger wordt aangenomen en daar niet alleen het hart van de knecht verovert.
Hoorn, 'Westfriesland', 2004
a400782 fami strk - V - 1dc 8:17 v
____________________________Wisse, Clemens / De Vlierhoeve

Als een rijke boerenzoon verliefd wordt op de dochter van een daggelder stuit dat op veel weerstand bij zijn vader.
Helmond, Westfriesland, 1991
a139237 strk fami - V - 1dc 9:20 m
____________________________Wisse, Clemens / Zoon van de boer

De oudste dochter uit een daggeldersgezin komt in de jaren dertig in problemen als ze zwanger raakt van een rijke boerenzoon.
Hoorn, Westfriesland, 1997
a229139 strk - V - 1dc 9:20 v
____________________________*Woensel, Lodewijk van / Meziek uit èige land

Bundel met een aantal korte 'brabantse' gedichtjes en (kinder)liedjes.
Eindhoven, De Pelgrim, 1944
a138232 dial - V - 1cc 0:40 m
____________________________Wolf-Catz, Helma / Zeeuwse herinneringen

Een tijdsbeeld van Walcheren aan het begin van deze eeuw.
Amsterdam, De Beuk, 1975
a197216 hist strk - V - 1dc 2:10 v
____________________________*Wolffenbuttel Van Rooyen, H. / Geluk is geen nieuws

Na het tragische verlies van zijn vrouw en twee kinderen gaat een Amerikaanse schrijver naar Culemborg om verhalen te schrijven over het stadje waar zijn vrouw opgroeide.
Amsterdam, Strengholt, 1968
a106920 strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________Würsten, Klaas / Dorpsgenoten

Verhalen die met gevoel voor humor de belevenissen van mensen in een Overijssels dorp beschrijven, zoals: de jager, de kleine boer, de wethouder, de veearts, de dominee etc.
Kampen, IJsselakademie, 1990
a139133 dial verh strk - V - 1dc 3:40 m
____________________________Wulp-Heutink, Riek van der / 'Slinger van pepiern puppies'

Bundel korte verhalen over gewone mensen, met hun eigen blijdschap en narigheid, die als het ware, net als een slinger papieren poppetjes, aan elkaar verbonden zijn.
S.l, s.n., ...
a141657 dial verh - V - 1dc 2:10 v
____________________________*Wynd, Anno / Willewaark

Het levensverhaal van een echte Groninger die het grootste deel van zijn leven in het buitenland verbleef maar uiteindelijk weer terugkeerde naar het oude "Grunneger laand".
Groningen, Stichting 't Grunneger Bouk, 1993
a223473 dial biog - V - 4cc 5:00 m
____________________________

Ylmaz-Carton, Martine / De andere NurayDe levens van twee zusjes in een traditionele dorpsgemeenschap in Cappadocië in Turkije nemen heel verschillende wendingen.
Baarn, Bigot & Van Rossum, 1997
a229151 strk buit psyc - V - 1dc 10:47 v
____________________________*Ypma, Jo / Boven de polder de hemel

Een meisje dat na de dood van haar grootmoeder bij haar grootvader gaat wonen, trouwt later met een Fries die op de boerderij komt werken. Zij zijn pas echt gelukkig als ze ontdekken dat ze overal uitzicht hebben op de hemel.
Baarn, Bosch & Keuning, 1938
a196091 strk prot - V - 3cc 3:40 v
____________________________*Ypma, Jo / Sjouke Ales Hannema

Zuid-Hollandse streekroman over het wel en wee van een boerenfamilie.
Baarn, Bosch & Keuning, 1940
a117142 strk chri - V - 5cc 6:30 v
____________________________

Zandstra, Evert / De dans op de oeverIn een eenzame streek van het Friese waterland speelt het verhaal van een jonge zwervende scheepsbouwer, teruggetrokken wonend op een verlaten eilandje, die zich onverschrokken opwerpt als verdediger van sociaal misdeelden.
Amsterdam, Contact, 1973
a110687 soci strk - V - 1dc 13:27 v
____________________________*Zandstra, Evert / Het goddeloze veer

Roman, spelend in Friesland, waarin de geheimzinnige sfeer die om een overzetveer hangt, de levens van de hoofdpersonen op een merkwaardige wijze beïnvloedt.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1955
a180705 strk - V - 8cc 10:50 v
____________________________*Zandstra, Evert / Het grote appèl

Historische streekroman, spelend in Friesland in de 19e eeuw.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1951
a112682 hist strk - V - 12cc 16:30 m
____________________________Zandstra, Evert / Het klotsende meer

Streekroman spelend in Friesland, waarin het leven wordt verteld van een ruige jager en visser, die met zijn gezin een onafhankelijk en vrij leven leidt op een klein eilandje. Hierop volgt: De vlammende heide, no. a112675
's-Gravenhage, Leopold, 1957
a110037 strk - V - 1dc 10:43 v
____________________________*Zandstra, Evert / Twaalf mannen van de Vrouwe Jacoba

De lotgevallen van de bemanning van de Vrouwe Jacoba.
's-Gravenhage, Leopold, 1943
a163040 strk zeel - V - 7cc 9:20 m
____________________________Zandstra, Evert / De vlammende heide

Het leven van een fijngevoelige schippersweesjongen, liefderijk opgenomen door drie ooms, eenzelvige Friese boeren, wien het ondanks hun ijver, deels door onenigheid met een rijkere buurman, deels door de toenemende schraalheid van de ontgonnen heidegronden, tenslotte zo slecht gaat, dat de jongen naar Amsterdam trekt om tot zeeman te worden opgeleid. Hierop volgt: De wijde stilte, no. a110274
Amsterdam, Contact, 1975
a112675 zeel strk - V - 1dc 7:50 m
____________________________

Zandstra, Evert / De wijde stilte

Hoewel een energieke Friezin met haar man in Holland een bloeiend boerenbedrijf opbouwt, blijft haar hart naar Friesland trekken. Vervolg op: De vlammende heide, no. a112675
S.l., s.n., 1973
a110274 strk - V - 1dc 9:19 v
____________________________Zee, Nel van der / De boeren van de Baakhoeve

Het wel en wee van de bewoners van een grote maar verwaarloosde boerenhoeve.
Hoorn, Westfriesland, 1980
a120171 strk prot - V - 1dc 7:37 v
____________________________Zee, Nel van der / De Hofstee op het Overste

Een boerenzoon denkt zijn toekomst verzekerd te hebben door een verstandshuwelijk te sluiten, maar een auto_ongeluk brengt een ommekeer in zijn leven.
Hoorn, Westfriesland, 1982
a125158 strk - V - 1dc 6:23 v
____________________________Zee, R. van der / Alles draait nu om jou, Els

De dochter van eenvoudige boerenarbeiders weet ondanks grote problemen toch haar eer en trots te bewaren.
Steenwijk, Hovens Gréve, 1983
a127519 strk prot - V - 1dc 5:55 v
____________________________*Zernike, Elisabeth / Het harde paradijs

Een vrouw groeit op in het "harde paradijs" van haar geboortedorp in Frankrijk, waar zij eenzaam en arbeidzaam het ouderlijk huis in stand houdt, geestelijk gesteund door de dorpspastoor en haar broer, een begaafd tekenaar.
Amsterdam, Querido, 1959
a100910 strk buit - V - 6cc 7:50 v
____________________________Zoadbarg, Den

Bundel verhalen van streekauteurs.
Aalten, De Boer, 20e eeuw
a130153 verh dial - V - 1dc 5:30 v
____________________________*Zola, Emile / De misstap van pastoor Mouret

Een in de 19e eeuw in een klein geïsoleerd dal in Zuid-Frankrijk spelend verhaal over de zielestrijd van een priester die een meisje gaat liefhebben.
Blaricum, Bigot en Van Rossum, 1971
Vert. van: La faute de l'abbé Mouret. 1875.
a108876 kath lite strk - V - 11cc 15:00 v
____________________________Zoomers-Vermeer, J.P. / De grijze hoeve

Het levensverhaal van de dochter van een keuterboertje die na vele teleurstellingen leert genoegen te nemen met hetgeen het leven voor haar in petto heeft.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1977
a107725 strk - V - 1dc 14:28 v
____________________________*Zoomers-Vermeer, J.P. / In het stof der aarde

Het wel en wee van Kleine Drieske en Lange Wullem en hun 4 kinderen.
Amsterdam, Arbeiderspers, 1979
a200659 strk kath - V - 10cc 13:40 v
____________________________*Zoomers-Vermeer, J.P. / Het oude brood

Een tuindersknecht op leeftijd vindt na de dood van zijn vrouw troost bij een rondzwervende waarzegster.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1979
a203592 prot strk - V - 8cc 10:50 v
____________________________Zoomers-Vermeer, J.P. / Het stille gehucht

Verhaal over het wel en wee van twee halfzusters, die samen opgroeiden op een boerenhoeve, maar totaal verschillend van karakter zijn.
Amsterdam, De Arbeiders Pers, 1978
a117670 strk - V - 1dc 12:41 v
____________________________Zuks moet je opskroive

Bundel verhalen en gedichtjes in het west-friesdialect.
Hoorn, Historisch Genootschap "Oud West Friesland", 1984
a126844 dial verh - V - 1dc 6:52 v
____________________________*Zwama, Sape / Op slag van twaalf

Verzameling verhalen geschreven in het dialect van het Westerkwartier.
Scheemda, Stichting 't Grunneger Bouk, 1996
a227341 verh dial - V - 2cc 2:10 v
____________________________*Zwama, Sape / Toen t Polderdiepke dicht lag

De gebeurtenissen in en rond een West-Groningse boerderij aan het begin van de twintigste eeuw.
Amsterdam, CHEV, 1988
a216822 dial strk - V - 3cc 3:40 v
____________________________*Zwarte bezen op braandewien

Verhalen en gedichten, die u laten kennismaken met de streektaalliteratuur-van-nu in Salland, de kop van Overijssel en het oostelijke deel van de Veluwe.
Kampen, IJsselakademie, 1983
a141820 dial verh - V - 2cc 2:10 v
____________________________Zwiers, L. / Het veen

In de crisistijd tussen de wereldoorlogen komen veenarbeiders in Zuid-Oost Drente in opstand tegen hun bazen.
Zuidwolde, Het Drentse Boek, 1998
a230461 soci strk hist - V - 1dc 6:49 m
____________________________*Zwol, Willem van / Als de nevels wijken

Twee aktieve jongemannen in het verzet worden verliefd op hetzelfde meisje. Wanneer een van de twee wordt dood verklaard en in een werkkamp terecht komt, maar na de oorlog terugkeert, hoort deze dat de ander met het meisje zal trouwen.
Hoorn, Westfriesland, 1977
a119850 strk oorl - V - 6cc 7:50 v
____________________________Zwol, Willem van / Ruimende wind

Een jonge zelfstandige vrouw begint een eigen boerenbedrijf, maar stuit op allerlei problemen.
Hoorn, Westfriesland, 1984
a127339 strk - V - 1dc 7:50 v
____________________________Zwol, Willem van / Storm over de polder

Geldzorgen en problemen rond ruilverkaveling staan de liefde tussen een boerenzoon en zijn buurmeisje in de weg.
Hoorn, "Westfriesland", 1980
a202216 strk - V - 1dc 8:15 v
____________________________

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina