Over deze deelcatalogus


*Breedveld, Walter / De witte zwaluwDovnload 1.22 Mb.
Pagina3/24
Datum22.07.2016
Grootte1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

*Breedveld, Walter / De witte zwaluw

De hoofdpersoon is een man van middelbare leeftijd, die een liederlijk leven achter de rug heeft, maar tot inkeer en berusting is gekomen; hij is katholiek en bracht zijn jeugd door op het Brabantse platteland, waarvan hij gedurig met liefde getuigt.
's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1960
a100775 kath strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________Bremen-Jonker, Lijda van den / Want alles heeft zijn oud verhaal...

Verhalen en gedichten, waarin de grote liefde van de schrijfster voor de streek waar ze woont (de omgeving van het Gelderse Epe) duidelijk naar voren komt.
Epe, Drukkerij Blom, 1989
a143420 strk verh - V - 1dc 2:10 v
____________________________Bremen-van Vemde, Aaltje van den / Um en umme

Bundel verhalen en gedichten.
Doetinchem, Coöperatie van den Bremen, 1985
a141357 dial verh - V - 1dc 2:10 v
____________________________*Brems, Hugo / Nieuwe Vlaamse verhalen

Bundel verhalen van schrijvers die na 1985 debuteerden of doorbraken.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1993
a141725 vlam verh - V - 9cc 12:10 m
____________________________*Brennenraedts, Mya / Breve aon Méne

Vertellingen van de (jeugd)jaren die de schrijfster in het cultuur-historische Limburgse plaatsje Eijsden doorbracht.
Heerlen, Van Hooren, 1984
a139969 dial verh - V - 2cc 2:10 v
____________________________*Brens, Joop / Deugden en ondeugden oet den Achterhook

In dialect geschreven verhalen uit de Achterhoek, waarin een indruk gegeven wordt van het leven op het platteland in de jaren '30-'40.
Hengelo Ov., Twents-Gelderse Uitgeverij Witkam, 1983
a126246 dial - V - 2cc 2:10 v
____________________________Breuker, H.G. / Mans Martelhoeve

Een journalist gaat op het Twentse platteland een boerderijtje opknappen maar vindt moeilijk aansluiting bij de plaatselijke bevolking.
Enschede, Van de Berg, 1996
a145658 strk kath - V - 1dc 9:36 m
____________________________Brieffies, Frans / De Hoekema's

Als Breg, een sterke aantrekkelijke meid uit een West-Fries dorp, na de kermisnacht zwanger raakt van Dorus Hoekema trouwt ze met hem, hoewel ze niet van hem houdt. Nadat ze tien kinderen heeft gekregen laat Dorus haar in de steek en weet ze zich met haar kinderen staande te houden. Bevat dialect. Bevat af en toe grof taalgebruik.
Hoorn, 'Westfriesland', 2002
a359560 strk kath - V - 1dc 6:30 m
____________________________Brieffies, Frans / De vechtersbaas

In een Westfries dorp in de jaren dertig worden een arme tuinder en een rijkeluiszoon verliefd op hetzelfde meisje.
Hoorn, Westfriesland, 1986
a134454 strk - V - 1dc 5:00 m
____________________________Broeck, Walter van den / Een lichtgevoelige jongen

In het leven van een twaalfjarige jongen in de Vlaamse Kempen in de jaren vijftig spelen de fotografie, een ouder meisje en legeroefeningen in de buurt een grote rol.
Amsterdam, De Bezige Bij, 2001
a357595 kind vlam - V - 1dc 6:30 m
____________________________*Broeckx, M. / Fortuna op krukken

Beschrijving van de vooroorlogse jeugd van één van de vele kinderen van een Belgische mijnwerker.
Antwerpen, De Dageraad, 1975
a115913 jepr fami vlam - V - 3cc 3:40 v
____________________________Broere, Piet / Dorp aan de zee

Verhaal over een jongen uit een arm christelijk vissersgezin.
Groningen, Stabo/All-Round, 1978-1980
a201237 strk prot chri - V - 1dc 3:40 m
____________________________Broere, P. / Stad aan de zee; deel 1

Roman over het leven van een eenvoudige vissersjongen die predikant wil worden.
Groningen, Stabo, 1981
a123502 strk prot chri - V - 1dc 6:30 m
____________________________Broere, P. / Stad aan de zee; deel 2

Verhaal over een jongen uit een arm, christelijk vissersgezin, die verliefd wordt.
Groningen, Stabo, 1981
a123397 strk prot chri - V - 1dc 6:30 m
____________________________Broersen, Jac. / Boerenvolk

Beschrijving van het leven van drie generaties van een boerenfamilie uit de eerste helft van de twintigste eeuw in Westfriesland.
Hoorn, Westfriesland, 1971
a107375 strk fami - V - 1dc 7:22 v
____________________________Broersen, Jac. / Het dorp en de zee

Een jonge vrouw uit een boerengezin verliest bij een stormramp haar vader, moeder en verloofde.
Hoorn, Westfriesland, ca. 1974
a110522 strk - V - 1dc 8:12 v
____________________________*Broersen, Jac. / Dorp in de mist

De benoeming van een nieuwe burgemeester van Zuidwolde wordt met gemengde gevoelens tegemoet gezien, vooral door één man die zelf graag die functie had willen bekleden.
Hoorn, Westfriesland, 1973
a109511 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________Broersen, Jac. / De drie Dekkers

Verhaal, spelend tegen het einde van de vorige eeuw, dat het leven beschrijft van een boerenfamilie in een geïsoleerd dorp in West-Friesland.
Hoorn, Westfriesland, 1979
a107279 strk - V - 1dc 8:30 v
____________________________Broersen, Jac. / De gouden kruik

Een lichamelijk licht gebrekkige daglonerszoon weet in de Tweede Wereldoorlog als zwarthandelaar een fortuintje te vergaren; dat gaat weer totaal verloren door onverstandige investering in een luxueus hotel.
Hoorn, Westfriesland, 1974
a111045 strk prot - V - 1dc 8:04 v
____________________________*Broersen, Jac. / De jonge Jan Bart

Streekroman over een jonge arbeiderszoon bij wie reeds vroeg het verlangen ontwaakt om zich uit de armoede op te werken en de wijde wereld in te trekken.
Hoorn, Westfriesland, 1972
a109136 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________Broersen, Jac. / De poort stond open

Het levensverhaal van een Noordhollandse jongen die de drang in zich heeft naar het onbekende en het boerenwerk verlaat om over de wereld te gaan zwerven omdat hij zijn affectie voor de dochter van zijn baas niet durft uit te spreken.
Hoorn, Westfriesland, 1979
a119800 strk - V - 1dc 6:15 m
____________________________Broersen, Jac. / Rijtuig voor...

De geschiedenis van een plattelandsdokter in West-Friesland aan het begin van de twintigste eeuw.
Hoorn, Westfriesland, ca. 1972
a100747 dokt strk - V - 1dc 7:34 m
____________________________Broersen, Jac. / Scherven

Wel en vooral wee van het roerige huwelijksleven van een rijke boer en een arm meisje, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
Hoorn, Westfriesland, 1973
a109863 strk - V - 1dc 6:30 m
____________________________*Broersen, Jac. / Het stomme geld

Roman over een boerenfamilie in West-Friesland.
Hoorn, Westfriesland, 1972
a108896 strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________*Broersen, Jac. / Verloren land

Drie generaties hebben een boerderij bewoond en tot grote bloei gebracht maar het bedrijf staat de stadsuitbreiding in de weg en moet het veld ruimen.
Hoorn, West-Friesland, 1974
a191568 strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________Broersen, Jac. / Vrouw van verre

Wanneer een man zijn vrouw, met wie hij niet gelukkig was, bij een auto-ongeluk verliest, breekt in het dorp het geroddel los.
Hoorn, Westfriesland, 1970
a107212 strk - V - 1dc 6:54 v
____________________________Brounts, Pol / Kerstvertellingen in het Maastrichts

Kerstverhalen en kerstversjes in het Maastrichtse dialekt.
Maastricht, Brounts, 1992
a139511 kers dial - V - 1dc 2:10 m
____________________________Brounts, Pol / 'Lache is oonnötteg'

Korte, veelal humoristische, verhalen (en enkele liedjes) over verschillende personen en gebeurtenissen.
Mestreech Maastricht, Veldeke-Krink Mestreech, 1994
a144520 verh dial - V - 1dc 5:00 m
____________________________Brounts, Pol / Mestreechter legendes

Historische verhalen over bekende plaatsen en gebouwen in Maastricht.
Mestreech Maastricht, Veldeke-Krink, 1984
a141199 verh dial - V - 1dc 2:10 m
____________________________Brounts, Pol / Mien leef lui ...

Bundel verschillende verhalen over allerlei onderwerpen, door de schrijver zélf in het Maastrichts dialekt voorgelezen.
Mestreech Maastricht, Veldeke-Krink, 1984
a135434 dial verh - V - 1dc 0:40 m
____________________________Brounts, Pol / Zal iech uuch ins get vertèlle ...

Bundel korte verhalen met een fijnzinnige clou, uit het hedendaagse leven gegrepen.
Maastricht, Vereniging Veldeke, 1986
a140311 dial strk verh - V - 1dc 5:00 m
____________________________*Brouwer, Abe / De gouden zweep

Een man uit een oud Fries geslacht zet alles op het spel om "De gouden zweep", het hoogste onderscheidingsteken dat men in Friesland in de paardensport kan winnen, te veroveren.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1954
a161218 strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________*Brouwer, Abe / Koperen boeien

Omstreeks 1910 spelend verhaal over een schoolhoofd dat zich geroepen voelt op te treden als geestelijk leider van de sociaal achtergebleven gemeenschap van het Friese dorpje Wierum maar daardoor geestesziek wordt. Vervolg op: ‘Springtij’ no. a114169.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1968
a110312 soci strk prot - V - 7cc 9:20 v
____________________________*Brouwer, Abe / Lyklamastate's nieuwe boer

Roman over de idylle tussen een boerenknecht en de dochter des huizes op een rijke state in Friesland.
Leeuwarden, Van Seijen, 1974
Vert. van: De nijboer van Lyklama State
a125343 strk - V - 8cc 10:50 v
____________________________Brouwer, Abe / Marijke

Roman over de Friese heidebewoners van honderd jaar geleden, waarin een weduwe zich met haar zonen tracht omhoog te werken uit haar armelijke omstandigheden.
Groningen, Wolters-Noordhoff, 1969
Vert. van: Marijke. - 1941
a114243 strk - V - 1dc 4:31 v
____________________________*Brouwer, Abe / Springtij

De tegenstelling tussen het oude door traditie en bijgeloof beheerste levenspatroon en de opkomst van het socialisme brengt grote spanningen in een oud Fries vissersplaatsje waar de bevolking iedere invloed van buiten als een schendin van hun gemeenschap beschouwt. Wordt gevolgd door: ‘Koperen boeien’ no. a110312.
Leeuwarden, Van Seijen, 1976
Vert. van: Springtij. I. De ramp
a114169 soci strk prot - V - 7cc 9:20 m
____________________________*Brouwer, Abe / De zandduivel

Het mislukken van het huwelijk tussen een Brabander en een Friezin is voor hun zoon aanleiding de arbeiders werkzaam aan een wegenbouwproject in Friesland, uit te buiten.
Leeuwarden, Van Seijen, 1976
Vert. van: De sanduvel. - 1954
a102109 strk - V - 8cc 10:50 v
____________________________*Brouwer, Jouke / De nieuwe aarde

Protestants-christelijke streekroman, spelend in Friesland onder de veenarbeiders.
Kampen, Kok, 1949
a116756 strk prot - V - 6cc 8:20 v
____________________________*Brouwer, Rein / Dauw over dorstig land

Groninger streekroman.
's-Gravenhage, Leopolds, 1944
a161663 strk - V - 8cc 10:50 m
____________________________*Brouwer, Rein / En groot werd het leven

Een zetboer op een Groningse boerderij weet de moeilijkheden die zich op zijn bedrijf voordoen te boven komen en tevens een overwinning op zichzelf te halen.
Den Haag, 1949
a182945 strk dial - V - cc
____________________________*Brouwer, Rein / Sterker door strijd

Het leven van een zetboer op een Groningse boerderij in de jaren dertig.
Den Haag, Kruseman, 1977
a182944 strk - V - cc
____________________________Bruijn, Cor / Arjen

Het verhaal van een strandjutter op Terschelling die een keuze moet doen tussen zijn avontuurlijke leven en zijn liefde voor een meisje.
Den Haag, Nederlandse Boekenclub, 1975
a103561 strk chri - V - 1dc 14:33 m
____________________________*Bruijn, Cor / Een gave van God

Kerstverhaal spelend op het oude Terschelling.
Amsterdam, Ploegsma, 1949
a207718 kers strk chri - V - 1cc 0:40 v
____________________________Bruijn, Cor / Rinke Luit, de vrolijke veerman

Streekroman, spelend aan de Zaan in het begin van deze eeuw.
Den Haag, Van Goor, 1961
a201459 strk chri - V - 1dc 6:03 v
____________________________Bruijn, Cor / Sil de strandjutter

Een stoere strandjutter van Terschelling redt een Zweeds meisje van een schipbreuk. Zij wordt samen met zijn twee zoons opgevoed. Wordt gevolgd door: ‘Vlucht naar het eiland’ no. a105908.
Nijkerk, Callenbach, 1995
a100417 fami strk chri - V - 1dc 11:09 v
____________________________*Bruijn, Cor / Simon en Johannes

Zaanse roman, waarin een 16-jarige jongen langzamerhand de levensgeschiedenis van een 40-jarige man verneemt.
Nijkerk, Callenbach, 1952
a162501 strk chri - V - 6cc 7:50 m
____________________________*Bruijn, Cor / Strijd om den Eenhoorn

Een harde strijd voert een olieslager uit de Zaanstreek om de mensen te winnen voor de molen, waaraan hij gedurende vele jaren zijn liefde en toewijding heeft geschonken maar allen, zelfs vrouw en kinderen, worden hem afvallig en gaan naar de door hem gehate fabriek waar kortere werktijden en hogere lonen lokken.
Nijkerk, Callenbach, 1943
a112763 strk chri - V - 10cc 13:40 v
____________________________Bruijn, Cor / Teun Dammers

Verhaal over het boerenleven.
's-Gravenhage, G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij, 1932
a160643 strk chri - V J C - 1dc 4:17 v
____________________________*Bruijn, Cor / De triomf van Roel de Knoet

Een stoere 65-jarige Zaankanter neemt uit angst voor een operatie vrijwillig afscheid van het leven.
Utrecht, Bruna, 1973
a109037 strk chri - V J C - 4cc 5:00 v
____________________________Bruijn, Cor / Vlucht naar het eiland

Op Terschelling spelend verhaal over de groeiende genegenheid van de achterkleindochter van Sil, de strandjutter, voor een jonge onderwijzer die een ongelukkige jeugd heeft gehad. Vervolg op: ‘Sil de strandjutter’ no. a100417.
Kampen, La Rivière en Voorhoeve, 1988
a105908 strk chri - V - 1dc 11:17 v
____________________________*Bruijn, Cor / De vuistslag

De ontmoeting tussen een H.B.S. -leerling en een zwerver betekent een keerpunt in beider leven.
Nijkerk, G.F. Callenbach, 1961
a101581 strk chri - V J C - 5cc 6:30 v
____________________________Bruijn, Cor / Het witte rendier

In het leven van een Lappenechtpaar, beiden karaktervaste mensen, brengt een wit rendier een verwijdering teweeg. Suggestieve beschrijving van de primitieve levenswijze van deze nomaden en van hun trektochten met kudden van duizenden dieren.
Nijkerk, Callenbach, 1958
a104902 buit strk - V - 1dc 11:46 v
____________________________*Bruijn, Cor / De zaadsjouwers

Een stuk Zaanse sociale geschiedenis uit het einde van de 19e eeuw. Grof taalgebruik.
Den Haag, Nederlandse Boekenclub, 1973
a187870 strk - V - 7cc 9:20 m
____________________________Bruijn, Cor / De zwarte madonna

Het levensbeeld van een oude Zaanse arbeider, die werkeloos is geworden rond de eeuwwisseling, verandert door de reacties van zijn omgeving op zijn vondst: een oud madonnabeeldje dat hij bij het baggeren heeft opgevist.
Nijkerk, Callenbach, 1971
a104578 strk - V - 1dc 7:30 v
____________________________*Bruinhof, Bernard / Margarithe

De doem die over een oud Drents geslacht hangt, is van sterke invloed op het leven van deze familie.
Hoorn, Westfriesland, 1980
a121108 hist strk - V - 9cc 12:10 m
____________________________Bruins-Magnee, Ebelina / De boerhoorn

Bundel dorpsverhalen uit het Drenthe van zo'n zestig jaar geleden. De auteur probeert op humoristische, soms ontroerende wijze, de Drentse volkscultuur weer tot leven te brengen. Bevat Drents dialect.
Assen, Hummelen, 1996
a355593 verh strk - V - 1dc 3:20 v
____________________________*Brulez, Raymond / De haven

De Vlaamse schrijver (geb. 1895) vestigt zich in de middeleeuwse stad Claven, waar hij in aanraking komt met nieuwe eigenaardige personages, van wie hij de amusante, vaak ook hachelijke lotgevallen vertelt. Geschreven in een mild humoristische licht ironische stijl. ‘Mijn woningen’ deel 3.
Amsterdam, Meulenhoff, 1952
a108252 vlam - V - 7cc 9:20 m
____________________________*Brulez, Raymond / Het mirakel der rozen

De Vlaamse auteur (geb. 1895) vertelt de verdere lotgevallen van hem en zijn vrienden gedurende het decennium 1935-1945 en van hun uiteindelijke morele en sociale evolutie. ‘Mijn woningen’ deel 4.
Amsterdam, Meulenhoff, 1955
a108826 vlam - V - 8cc 10:50 m
____________________________*Brulez, Raymond / Het pakt der triumviren

De geromantiseerde memoires waarin de Vlaamse schrijver zijn herinneringen geeft aan de jaren 1913-1919, en aan zijn bondgenootschap met twee vrienden dat bleef, hoewel door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog ieder der vrienden tijdelijk zijn eigen weg moest gaan. ‘Mijn woningen’ deel 2.
Amsterdam, Meulenhoff, 1967
a107582 vlam - V - 7cc 9:20 m
____________________________Brusselmans, Herman / Het einde van mensen in 1967

Het leven van een aantal karakteristieke inwoners van een Vlaams dorpje eind jaren zestig.
Amsterdam, Prometheus, 1999
a230616 verh vlam - V - 1dc 6:18 m
____________________________Bruyn-Ouwehand, Mia / Dreigende branding

Het leven van Maartje van der Duyn, spelend in de tijd van de Eerste tot na de Tweede Wereldoorlog. Vervolg op: ‘Springvloed’ no. a135126.
Nijkerk, Callenbach, ca.1970
a125960 strk - V - 1dc 7:46 v
____________________________Bruyn-Ouwehand, Mia / De Rijnmonders

Verhaal, spelend in Katwijk aan Zee, waarin het leven en werk van de bewoners vanaf 1850 tot 1890 beschreven wordt, en waarin een rijke redersdochter de hoofdrol speelt. Wordt gevolgd door: ‘Springvloed’ no. a135126.
Nijkerk, Callenbach, 1981
a136670 prot strk - V - 1dc 9:33 v
____________________________Bruyn-Ouwehand, Mia / Springvloed

De kinderen van de hoofdspersoon uit "De Rijnmonders" worden volwassen en komen achter het geheim van hun moeder. Vervolg op: ‘ De Rijnmonders’ no. a136670. Wordt gevolgd door: ‘Dreigende branding’ no. a125960.
Nijkerk, G.F. Callenbach, 1948
a135126 strk - V - 1dc 8:08 v
____________________________*Bruyn-Ouwehand, Mia / Het stenen hart

Boerenroman.
Nijkerk, Callenbach, ca. 1950
a189496 strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________Budd, Lillian / Sneeuw in april

Een Zweedse boerenvrouw vindt na de dood van haar man, met wie zij geen gelukkig huwelijksleven leidde, een nieuw geluk met een trouwe jeugdvriend.
Nijkerk, Callenbach, ca. 1975
Vert. van: Snow in april.
a100895 strk - V - 1dc 10:28 v
____________________________Bulthuis, H.J. / De taveerne van Piet Rabbel

Groningse streekroman over een blijmoedige kastelein, die, door een argeloze opmerking voor een aaneenschakeling van onverwachte gebeurtenissen in zijn dorpje zorgt.
Den Haag, J.N. Voorhoeve, 1977
Vert. van: La Vila Mano. - 1928
a125283 strk - V - 1dc 5:51 v
____________________________*Burgers-Drost, Julia / Als het geluk aanklopt

Als bij een verlegen boerenzoon het geluk aanklopt in de vorm van een vrolijke stadse juffrouw, duurt het nog lang voor beiden de weg tot elkaar hebben gevonden. Vervolg op: ‘Waarom die onrust in mij?’, no. a128895.
Kampen, Kok, 1985
a130077 fami prot lief - V - 6cc

7:50 v
____________________________

Burgers-Drost, Julia / De Heymering State

De identiteit van de vakantiehulp op de 'Heymering State' in Friesland en de verwikkelingen na de geboorte van het kind van Ingeborg, de nicht van Aafke, zorgen voor een verrassend verhaal.
Ede, Zomer & Keuning, 1991
a140195 strk - V - 1dc 9:20 v
____________________________*Burgers-Drost, Julia / Waarom die onrust in mij?

Het jonge weesmeisje Dieuwertje voelt zich thuis in een gezin dat op een afgelegen hoeve woont. Vervolg op: ‘Wachten op de oogst’, no. a128683. Wordt gevolgd door: ‘Als het geluk aanklopt’, no. a130077.
Kampen, Kok, 1984
a128895 strk prot lief - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Burgers-Drost, Julia / Wachten op de oogst

Het leven van een in zichzelf gekeerde vrouw op een door haar beheerde boerderij.

Wordt gevolgd door: ‘Waarom die onrust in mij?’, no. a128895


Kampen, Kok, 1983
a128683 fami prot lief - V - 6cc

7:50 v
____________________________*Burgy, G. / Smeulend vuur

Een streekverhaal dat naast natuurbeschrijvingen een duidelijk beeld geeft van het Friesland in de tijd tussen de twee wereldoorlogen.
Leeuwarden, Van Seijen, 1976
Vert. van: Biritsen fjûr. - 1942.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina