Over deze deelcatalogus


Coolen, Anton / Jantje de schoenlapper en zijn Weens kiendje & De man met het Jan KlaassenspelDovnload 1.22 Mb.
Pagina5/24
Datum22.07.2016
Grootte1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Coolen, Anton / Jantje de schoenlapper en zijn Weens kiendje & De man met het Jan Klaassenspel

Twee dorpsverhalen.
Amsterdam, Querido, 1975
a101165 strk verh - V - 1dc 3:40 v
____________________________Coolen, Antoon / Het donkere licht

Roman over de problemen van de Brabantse plattelandsjeugd die naar de fabrieken in de grote stad trekt.
Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1929
a100048 soci strk lite - V - 1dc 6:50 m
____________________________Coolen, Antoon / Dorp aan de rivier

Het leven in een klein Maasdorp, met als centrale figuur de eigenaardige dorpsdokter Tjerk van Taeke
Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1988
a100073 strk - V - 1dc 8:28 v
____________________________Coolen, Antoon / De drie gebroeders

De geschiedenis van drie zoons uit een geslacht van eigenzinnige, maar bekwame plattelandsdokters uit de streek van de Friese meren.
Rotterdam, Nijgh en Van Ditmar, 1951
a100950 strk - V - 1dc 10:26 v
____________________________Coolen, Antoon / De goede moordenaar

Even somber, woest en primitief als hun armoedig land zijn de Peelbewoners zelf. In hun stroeve levens kunnen echter de hartstochten fel oplaaien en een goedig onbeholpen man tot een moordenaar maken.
Eindhoven, Grootdruk-Uitgeverij, 1981
a100223 strk - V - 1dc 7:07 v
____________________________Coolen, Antoon / De grote voltige

Aan de hand van het levensverhaal van de zoon van een dorpssmid wordt de geschiedenis van een Brabants dorpje verteld.
Helmond, Westfriesland, 1990
a100211 strk - V - 1dc 13:02 v
____________________________*Coolen, Antoon / Helvoirt aan de Lei

Een reeks dorpsverhalen.
Baarn, Hollandia, 1976
a115031 strk verh - V - 5cc 6:30 v
____________________________Coolen, Antoon / Herberg In 't Misverstand

Door de saaiheid van het dorpsleven of door de moeilijkheden thuis, zoeken de boeren en notabelen van een dorp elkaar steeds weer in de dorpsherberg op.
's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1959
a100570 strk - V - 1dc 11:28 v
____________________________*Coolen, Antoon / Kerstmis in de Kempen

Schrijver tekent in legende-achtige vertellingen het leven van boeren en dagloners in het Kempense land rond Kerstmis.
's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1946
a103076 strk - V - 3cc 3:40 v
____________________________Coolen, Antoon / Kinderen van ons volk

Roman over een Brabantse dorpsgemeenschap aan de rand van de Peel. Wordt gevolgd door: ‘De schone voleinding’, no. a100383.
Eindhoven, Grootdruk-Uitgeverij, 1982
a100372 strk - V - 1dc 7:30 m
____________________________Coolen, Antoon / Onder de canadassen

Schetsen over het boerenleven in de streek rond Eindhoven, waar langs de velden en wegen De Canadese populieren groeien.
Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1949
a100527 strk - V - 1dc 9:36 v
____________________________Coolen, Antoon / Peelwerkers

Streekroman over het harde, ellendige maar ook vreugdevolle bestaan van de turfstekers in de Peel.
's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1978
a100790 strk - V - 1dc 5:53 v
____________________________Coolen, Antoon / De schone voleinding

Roman, waarin het leven van een jonge boerin wordt getekend in een Brabants dorpje, waar de slechte invloeden van de stad reeds doorgedrongen zijn. Vervolg op: ‘Kinderen van ons volk’, no. a100372.
's-Gravenhage, Nijgh en Van Ditmar, 1968
a100383 strk - V - 1dc 6:40 v
____________________________Coolen, Antoon / Stad aan de Maas

Roman over een oud stadje aan de Maas en zijn burgerij in de jaren gedurende welke in de nabijheid een grote verkeersbrug wordt gebouwd, die het isolement zal verbreken en een onherroepelijk eind zal maken aan de "oude tijd".
's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1960
a100720 strk - V - 1dc 9:39 v
____________________________*Coolen, Antoon / De vrouw met de zes slapers

Tegen de achtergrond van de kleine gemeenschap van het dorp en zijn bewoners wordt de geschiedenis verteld van het bij het dorp behorende middeleeuwse kasteel en zijn bewoonster.
Amsterdam, Querido, 1968
a100421 strk - V - 7cc 9:20 m
____________________________Coopmans, Lei / Een mens moet wat doen om niet te verkommeren

Ontmoetingen met mensen uit Noord-Limburg die vertellen over de voor hen belangrijke zaken in het leven; hun persoonlijke leidraad, hun idealen, enz.
Baarn, Bosch & Keuning, 1986
a134455 verh strk - V - 1dc 5:00 m
____________________________*Coster, Charles de / De legende en de heldhaftige vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders

Bewerking van een oorspronkelijk Nederduits volksboek (ca. 1483), waarin een boerenjongen de stedelingen en de overheid fopt met als achtergrond de 80-jarige oorlog, toen Vlaanderen en Holland zuchtten onder de Spaanse inquisitie.
Amsterdam, Becht, 1927
Vert. van: La légende et les aventures ... d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak .... - 1867
a102116 vlam - V - 15cc 20:50 m
____________________________*Cotvooghel, L.H. / Beelden uit mijn vlegeljaren

De auteur vertelt over zijn jeugd in Antwerpen, met name over zijn jaren op de lagere- en middelbare school.
Antwerpen, De Vlijt, 1981
a122697 biog vlam - V - 7cc 9:20 v
____________________________*Cotvooghel, L.H. / Verhalen van mijn vader

Verhalen die zich afspelen in een landelijke Vlaamse gemeenschap in de eerste helft van deze eeuw.
Antwerpen, De Vlijt, 1979
a203722 vlam verh - V - 3cc 3:40 v
____________________________*Cremer, J.J. / Overbetuwsche novellen

Verhalen geschreven en voorgelezen in Over-Betuws dialect.
Leiden, Sijthoff, 1877
a102119 dial verh - V - 11cc 15:00 m
____________________________Criens, Frits / Vergaete aorlog

Het verhaal van een vrouw die tijdens de oorlogsjaren van het Limburgse Neel naar Friesland evacueerde, en tijdens de rest van haar leven de verschrikkingen van die oorlogsjaren nooit is kwijtgeraakt.
[S.l.], [s.n.], 1993
a141871 dial oorl - V - 1dc 3:40 m
____________________________

*Daalder, D.L. / SchimmenspelEen, voor het merendeel autobiografische, streekroman spelend in het Texelse dorpje Oosterend rond 1900.
Den Burg Texel, De Texelse boekhandel, 1974
a190114 strk - V - 4cc 5:00 v
____________________________*Daisne, Johan / De trap van steen en wolken

Literaire roman, waarin door het levensverslag van de hoofdpersoon het droomverhaal van een man en een vrouw loopt, die ontdekken dat droom en realiteit niet te scheiden zijn.
Antwerpen, Manteau, 1987
a108936 vlam lite mare - V - 10cc 13:40 m
____________________________*Dam, Jelle Durks / Jeugdherinneringen van Jelle Dam

Geschiedenis van de arme Friese heide.
Buitenpost, Lykele Jansma, 1979
a164965 strk - V - 2cc 2:10 m
____________________________Dams, Marcel / De afwezige

Het wel en wee van drie generaties van een Vlaams boerengeslacht van 1900 tot heden.
Turnhout, Heibrand, 1988
a218636 strk fami - V - 1dc 9:20 v
____________________________*Daniëls, Wim / 'n Schon boks

Uiteenzetting van een aantal bijzonderheden van het Oostbrabants dialect: het Peellands, het Kempenlands en het Meiereijs.
Hapert, De Kempen Pers, 1991
a137323 dial - V - 3cc 3:40 m
____________________________*Deelman, A.M.J. / Knoalster vertelsters

Vertellingen in Gronings dialect.
Assen, De Torenlaan, 1949
a191515 dial - V - 2cc 2:10 v
____________________________*Dekker, Joh. / Onvolwaardig

Streekroman uit de bollenstreek waarin schrijver de strijd voor het leven en de strijd van de hoofdpersoon tegen onrecht en liefdeloosheid tekent.
Wageningen, Zomer en Keuning, 1952
a160124 strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________*Dekker, Karel / Bomen met buurman

Jeugdherinneringen, zich afspelend op het vooroorlogse platte land in Noord-Holland.
Hoorn, Edecea, 1981
a124029 dial - V - 3cc 3:40 v
____________________________Dekker, Karel / Mensen tussen hoge dijken

Een Westfries kruideniersgezin deelt lief en leed met hun kleine buurtschap.
Hoorn, Edecea, 1984
a212996 fami strk - V - 1dc 11:24 m
____________________________*Demedts, André / Alleen door vuur

Door de positieve, opofferende levenshouding van een vroegere leraar, komt een priester, die voor een moeilijke beslissing staat, ertoe de consequenties van zijn daden te aanvaarden.
Brugge, Desclée de Brouwer, 1965
a102713 kath vlam - V - 6cc 7:50 v
____________________________*Demedts, André / De Belgische republiek

Historische roman waarin het leven van een aantal mensen in een Westvlaamse boerenstreek in de periode 1789-1790 onder de loupe wordt genomen. Wordt gevolgd door: ‘Hooitijd’, no. a111793.
Brugge, Orion-N.V. Desclée de Brouwer, 1973
a116632 hist vlam - V - 10cc 13:40 m
____________________________*Demedts, André / Geluk voor iedereen

De lotgevallen van een van de vele slachtoffers van de economische en sociale ontreddering op het Vlaamse platteland tijdens de jaren '40 van de 19e eeuw.
Nijmegen, B. Gottmer, 1981
a207087 soci vlam - V - 7cc 9:20 v
____________________________*Demedts, André / Goede avond

In het najaar van 1798, als de Zuidelijke Nederlanden door de revolutionaire Franse legers bezet worden, breekt onder de Vlaamse boeren, die zich in tegenstelling tot de stedelingen niet willen laten verfransen, een opstand uit. Vervolg op: ‘Hooitijd’, no. a111793, wordt gevolgd door: ‘Een houten kroon’, no. a121677.
Nijmegen, Gottmer,, 1976
a123789 hist vlam - V - 7cc 9:20 v
____________________________*Demedts, André / Hooitijd

Historische roman over de ervaringen van een familie die actief betrokken is bij alle verwikkelingen van de politieke en militaire strijd in het België van 1792 tot 1794. Vervolg op: ‘De Belgische republiek’, no. a116632, wordt gevolgd door: ‘Goede avond’, no. a123789.
Nijmegen, Gottmer, 1977
a111793 hist vlam - V - 10cc 13:40 v
____________________________*Demedts, André / Een houten kroon

Vierde en laatste deel van een romancyclus over de geschiedenis van een Vlaamse familie in de periode 1789 tot 1815. Dit laatste deel loopt van 1808 tot 1815, de kroning van Willem I in Brussel met een "kroon van verguld hout", zoals het volk toen spotte. Vervolg van: ‘Goede avond’, no. a123789.
Nijmegen, Gottmer; enz., 1978
a121677 hist vlam - V - 14cc 19:20 m
____________________________*Demedts, André / In het morgenlicht

Rond de eeuwwisseling vecht een Vlaamse boerenzoon voor het behoud van de boerderij van zijn vader.
Zele, Reinaert, 1983
a126578 fami strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________*Demedts, André / Nog lange tijd

Wanneer de moeder van een eenvoudig Vlaams gezin overlijdt, is voor haar haar zoon de kans verkeken om door te leren, omdat zijn vader, in het verlangen om "vooruit" te komen, hem al seizoenarbeider meeneemt naar Frankrijk.
Nijmegen, Gottmer, 1978
a101010 strk - V - 4cc 5:00 m
____________________________*Demedts, André / Verhalen

Vijf korte verhalen betreffende het rooms-katholieke arbeidersleven in Vlaanderen in de jaren tussen de beide wereldoorlogen. De roman verhaalt de strijd met zichzelf van een ouderwordende Vlaamse pastoor rond 1950.
Leuven, Davidsfonds, 1980
a121916 kath vlam psyc - V - 11cc 15:00 m
____________________________*Demedts, André / Voor de avond valt

Eerste deel van een trilogie over de Vlaamse boerenfamilie van Leyda rond de eeuwwisseling waarin een Vlaamse boer vecht voor het behoud van zijn boerderij.
Zele, Reinaert, 1983
a126821 strk fami - V - 8cc 10:50 v
____________________________*Dendooven, L. / Steen voor steen

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen spelende roman, waarin een man de grote stad ontvlucht om zich te wijden aan de wederopbouw van het vervallen familiegoed.
Blankenberge, [s.n.], 1971
a108093 vlam strk - V - 2cc 2:10 v
____________________________*Denijs, R. / Peegie in z'n apejaren

Vlaamse roman over enkele marskramers die met hun spullen door het land trekken.
Zele, Reinaert, 1981
a207334 vlam - V - 6cc 7:50 v
____________________________*Denijs, R. / Peegie, zijn triem door 't leven

Vlaamse roman over enkele marskramers die met hun spullen door het land trekken.
Zele, Reinaert, 1981
a207659 vlam - V - 5cc 6:30 v
____________________________*Depauw, Valere / Het geheim van de dubbele muur

Een jong Vlaams echtpaar tracht tientallen jaren na de verdwijning van een belangrijk schilderstuk de ontvreemding op te lossen.
Brussel, Reinaert, 1969
a184625 vlam fami dete - V - cc
____________________________*Depauw, Valere / Hebben alle vogels hun nest

Vlaamse roman, waarin de man Thomas en zijn vrouw na veel omzwervingen in Vlaanderen een vaste woonplaats vinden.
Brussel, Reinaert, 1972
a103115 vlam strk - V - 4cc 5:00 v
____________________________*Depauw, Valere / Tavi

Ronse, een klein stadje zoals er in Vlaanderen nog tientallen zijn, dient de schrijver tot schilderachtig decor, waartegen hij met nauwelijks ingehouden pret de schelmenstreken van Tavi, de meest populaire figuur van het stadje, laat afspelen.
Hasselt, Heideland, 1967
a183539 strk - V - cc
____________________________*Derde gulle lach omnibus

Bundel vlotte en vrolijke Vlaamse verhalen over uiteenlopende personen en onderwerpen.
Zele, Reinaert, 19XX
a132112 vlam humo - V - 12cc 16:30 v
____________________________Smet, Prosper de / De ontploffing

Een dag uit het leven in een rommelig buurtje van een kleine Vlaamse stad, waar een onbetekenende ontploffing de gemoederen in beroering brengt en alle verborgen gevoelens van oude teleurstellingen, haat en wrok, maar ook van liefde doet losbarsten.
Hasselt, Heideland, 1966
a107258 vlam - V - 5cc 6:30 m
____________________________*Dessel-Poot, Marie van / Kogels voor eenzamen

Niet alleen de moord op een Parijse bankier en het speuren naar de dader neemt in deze roman een belangrijke plaats in, maar ook de bossen, de bergen en het wild van de Ardennen.
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1959
a191108 strk - V - 7cc 9:20 v
____________________________*Diek, Haarm / Mensen hebben heur vertelsters

Verhalen in het Gronings dialect.
Assen, Servo, 1996
a227282 verh dial - V - 2cc 2:10 v
____________________________Diek, Haarm / Oet t opmaarkelke leven

Verhalen in het Gronings dialect.


Bedum, Haan, 1998
a230627 verh dial - V - 1dc 2:48 m
____________________________*Diemer, Geert / Tusken tiene en elven

Verhalen in de de streektaal van de Groningse Veenkolonieën.
Stadskanaal, Roorda, 1985
a212426 dial strk verh - V - 2cc 2:10 v
____________________________*Diemer, W. / De badde is oaf...

Een nog vitale boer hertrouwt na de dood van zijn vrouw, die twaalf jaar ziek was, met zijn jonge overbuurvrouw.
Groningen, Stabo, 1979
a198902 dial - V - 2cc 2:10 m
____________________________*Diers, Marie / De brieven van den ouden Josias

Correspondentie tussen een stug-principiële heerboer en zijn door hem verstoten dochter.
Laren, Schoonderbeek, 1915
a101551 strk - V - 3cc 4:30 v
____________________________*Diesveld, Jan / Narus van Veen

Omstreeks 1900 spelende familie- en streekroman. De dialogen zijn in Gelders-Achterhoeks dialect.
Enschede, Witkam, 1974
a113577 fami strk - V - 5cc 6:30 v
____________________________Diesveldt, Edith van / Als de storm is geluwd

Na het overlijden van haar vader erft een jonge vrouw de ouderlijke hoeve in Friesland.
Hoorn, Westfriesland, 1997
a146297 strk fami - V - 1dc 6:52 v
____________________________


*Dijkstra, J. / Doe de swaalfkes weerkwammen

Novelle in het grensdialect van Westelijk Groningen.

[S.l.], [s.n.], […]


a193250 dial - V - 1cc 0:40 m
____________________________Dijkstra, P.H. / "Zo ik niet had geloofd"

Protestants-christelijk familie-verhaal, spelend vanaf ongeveer 1925.
Assen, Dijkstra, 1996
a131578 prot fami strk - V - 1dc 3:23 v
____________________________Dijk, Jacques van / Het beloofde land

Streekroman zich afspelend in de Peel.
Zwolle, La Rivière en Voorhoeve, 1981
a123741 strk - V - 1dc 5:31 v
____________________________Dijk, Jacques van / Echt porselein

Als een tekenleraar in het huis van zijn overleden pleegvader gaat wonen in een klein Brabants dorp, verandert zijn leven.
Oirschot, Iris Oirschot, 2000
a355081 strk - V - 1dc 9:20 m
____________________________Dijk, Jacques van / Willy en de zeven boeren

Het wel en wee van enkele broers en hun oogappel, de pleegdochter van de oudste, in de Peel.
Oirschot, Iris Oirschot, 1999
a230133 strk - V - 1dc 9:10 v
____________________________*Doedens, Herman / De zoon van Lammert Kuiper

Streekroman, spelend in Drente rond 1850.
Meppel, Boom, 1972
a111640 dial hist strk - V - 6cc 7:50 v
____________________________Doerr, Harriet / Koper voor Ibarra

Een Amerikaans echtpaar waarvan de man nog maar enkele jaren te leven heeft vestigt zich in een afgelegen dorp in de bergen van Mexico om met hulp van de plaatselijke bevolking een oude kopermijn weer tot bloei te brengen.
Amsterdam, Arena, 1997
Vert. van: Stones for Ibarra. - 1984
a146167 strk - V - 1dc 7:50 v
____________________________

*Doolaard, A. den / De herberg met het hoefijzer

Een Engelse geoloog wordt geconfronteerd met de harde volkszeden der Malissoren in Albanie; onder andere met bloedwraak.
Amsterdam, Querido, 1933
a100119 strk lite buit - V - 2cc 2:10 v
____________________________Doolaard, A. den / Het verjaagde water

Beschrijving van de strijd tegen het water in Zeeland, nadat in de Tweede Wereldoorlog het eiland Walcheren is ondergelopen.
Amsterdam, Querido, 1948
a101148 strk - V - 1dc 16:25 m
____________________________Dorp-Ypma, Jo van / Miet van Dijk

Het levensverhaal van een vrouw die, volgens het oude volksgeloof, "met de helm"geboren is.
Baarn, Bosch en Keuning, 1951
a135123 strk chri - V - 1dc 6:30 v
____________________________*Dorp-Ypma, Jo van / Twee rozen zijn rood ...

"Twee rozen zijn rood" is de code die niet alleen aangeeft dat een vliegtuigdropping zal doorgaan, maar ook het moment waarop het leven van K.P.-er Huig totaal gaat veranderen.
Kampen, Kok, 1954
a117262 strk chri - V - 4cc 5:00 v
____________________________Dorp-Ypma, Jo van / De vrijgezelle ouderling

Paardenkoopman en ouderling Arie van Vliet komt in moeilijkheden als hij wordt verdacht van een moordaanslag op een van zijn vrouwelijke personeelsleden.
Nijkerk, Callenbach, 1986
a132513 strk prot - V - 1dc 5:00 v
____________________________*Dorsten, Henri van / De mulder en 't menneken

Negen verhalen rond de molens in dialect, die zich afspelen in de Achterhoek in de periode vanaf de eeuwwisseling tot de mobilisatie in 1914.
Hengelo (Ov.), Twents-Gelderse Uitgeverij Witkam, 1983
a129451 dial verh - V - 4cc 5:00 v
____________________________Dorsten, Johan van / Die andere wereld

Een jongeman uit een gereformeerd milieu zoekt begin jaren vijftig zijn weg in het leven.

Vervolg op: ‘De rulle aarde’, no. a139835


Kampen, Van den Berg, 1994
a142165 fami prot - V - 1dc 6:14 v

____________________________

Dorsten, Johan van / Dorp aan de IJssel

Boer Hendrik van Oosten maakt moeilijke tijden door. Vervolg op: ‘Van kleine koopman tot kleine ‘knecht’’, no. a141297.
Kampen, Van den Berg, 1990
a136919 strk prot chri - V - 1dc 6:30 v
____________________________Dorsten, Johan van / Duizend geslachten

Het kost een boerenechtpaar veel moeite hun bedrijf aan de eisen van de tijd aan te passen. Vervolg op: ‘Geef maar geluk’, no. a148638.
Kampen, Voorhoeve, 1999
a355166 strk prot - V - 1dc 7:50 m
____________________________Dorsten, Johan van / En daar was Jeruzalem

Een man en een vrouw zijn moderne mensen als het er om gaat hun boerderij te runnen, maar verder zijn ze conservatief in hun denken. Later groeit er een heimwee naar het hemelse Jeruzalem. Maar waar ligt Jeruzalem...?
Kampen, Van den Berg, 1994
a224380 prot strk - V - 1dc 6:30 v
____________________________
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina