Overzicht goedgekeurde projecten in kader van Impulsprogramma 100 jaar Groote Oorlog (dec 2010)


Nieuw In Flanders Fields Museum Ieper - SUB 2B (architectuur en nieuwe technieken museum)Dovnload 226.68 Kb.
Pagina2/8
Datum22.07.2016
Grootte226.68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   81. Nieuw In Flanders Fields Museum Ieper - SUB 2B (architectuur en nieuwe technieken museum)Projectindiener: Stad Ieper

Projectsubsidie: 595.000 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
Het nieuwe In Flanders Fields Museum (IFFM) werd in de studie “100 jaar Groote Oorlog “ van Westtoer/TVL aangeduid als 1 van de 5 strategische projecten.
Het IFFM opende zijn deuren op de eerste verdieping van de Lakenhallen in april 1998, als het belangrijkste museum over de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen.

Het museum was toen een moderne bezoekersattractie met een interactieve, ervaringsgerichte en multimediale aanpak. De spraakmakende presentatie en sterke publiekswerking zorgden voor een internationale reputatie en succes. Ruim tien jaar later kampt het museum met ruimtegebrek en is het aan een heroriëntering toe. Het huidige museum werd immers voor 120.000 tot 140.000 bezoekers per jaar ingericht, terwijl het museum een jaarlijks gemiddeld bezoekersaantal van niet minder dan 210.000 haalt. Hoewel het museum trouw wil blijven aan haar benadering van de mens die centraal staat, is de tijd nu rijp om ook het WO I-landschap als laatste getuige in het museum te introduceren. Het IFFM wil in 2012 opnieuw zijn deuren openen met een volledig nieuwe spraakmakende aanpak. Het museum wil de toonaangevende inleiding blijven op de ontdekking van het verhaal van de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek.


In 2012 staat het IFFM klaar om de verwachte toestroom bezoekers ter gelegenheid van de herdenking “100 jaar Groote oorlog” te ontvangen. Het IFFM blijft een eerste aanspreekpunt voor bezoekers in Ieper en een uitvalsbasis voor een verder bezoek aan de Westhoek.

2. Nieuw In Flanders Fields Museum - SUB 3 (inrichting belforttoren)


Projectindiener: Stad Ieper

Projectsubsidie: 174.000 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
De inrichting van de belforttoren maakt integraal onderdeel uit van de nieuwe permanente tentoonstelling van het In Flanders Fields Museum.
De bezoeker zal de historische gebeurtenissen verteld op de eerste verdieping van het museum kunnen inschatten want van op de belforttoren krijgt de bezoeker het verhaal van de Ieperboog en van de toren zelf mee.

Van op de hoogste rondgang is er uniek panoramisch zicht op de hele frontboog rond Ieper. Het uitzicht op de Belforttoren biedt de ideale manier om het WO I-landschap als laatste getuige van WO I te introduceren. Op de andere verdiepingen van de belforttoren wordt het specifieke verhaal van de toren verteld.


De toren zorgt voor een koppeling tussen het binnen- en het buitenverhaal en de visuele band met het landschap van hieruit vormt een uitgesproken meerwaarde voor de museumbezoeker.

3. The Legacy of PasschendaeleProjectindiener: Gemeente Zonnebeke

Projectsubsidie: 1.966.000 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
The Legacy of Passchendaele werd in de studie “100 jaar Groote Oorlog “ van Westtoer/TVL aangeduid als 1 van de 5 strategische projecten.

Met het masterplan ‘The Legacy of Passchendaele’ beoogt de gemeente Zonnebeke een internationaal toeristische ontsluiting van het monumentale en landschappelijke erfgoed van de Slag van Passendale. Het plan concentreert zich rond drie grote actiepunten: (1)toeristisch-recreatieve routevorming (met o.m. drie wandellussen), (2) ontsluiting van oorlogssites (met o.m. diverse bunkers en een ‘Passchendaele Memorial Park’) en (3) een uitbreiding van het bezoekersonthaal. Het project ontsluit eerdere realisaties zoals het Bezoekerscentrum Tyne Cot Cemetery en het Memorial Museum Passchendaele 1917. Het museum met omliggend parkdomein wordt verder ontwikkeld en uitgebreid als centraal instappunt voor de Slag van Passendale. Bedoeling is de ‘legacy’ (‘erfenis’) van de slag van Passendale zoveel mogelijk te bewaren en verbinden tot één geheel, dat terdege ontsloten is voor zowel wandel-, fiets- als autotoeristen. Duurzame ontwikkeling betekent hierbij dat de verschillende onderdelen van het project zo goed mogelijk in het landschap worden ingepast en meer nog, dat het totaalconcept ook bijdraagt tot een betere zorg voor het landschap.


‘Passchendaele 1917’ is samen met Verdun en de Somme één van de drie sleutelbegrippen in de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, elk met meer dan een half miljoen doden, gewonden en vermisten. Voor Vlaanderen is dat bijna de helft van alle slachtoffers die er in de Eerste Wereldoorlog gevallen zijn.

Bijna de helft van de huidige bezoekers aan het MMP1917 en Tyne Cot Cemetery is Engelstalig. In dit project wordt dan ook speciaal ingezet op de bezoekers uit de verschillende Commonwealth-landen. Internationaal gerichte projectonderdelen zoals de ‘Passchendaele Gardens’ zijn ook cruciaal voor het welslagen van het masterplan.


Bezoekers met een brede cultuurhistorische belangstelling of met een specifieke interesse in Wereldoorlog I zullen door de ontwikkeling van nieuwe routestructuren het historisch slagveld in al zijn facetten kunnen verkennen. Waar nodig worden ook ‘missing links’ gerealiseerd en nieuwe initiatieven gecreëerd.

De uitbreiding van het recreatieve aanbod zal ook meer recreanten – en bijvoorbeeld natuurliefhebbers – naar Zonnebeke brengen, waar ze dan op een voor hen minder voorziene manier met het oorlogsgegeven in contact gebracht worden.


Beleving is belangrijk. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een digitaal routesysteem, naast de meer traditionele wandelfolders en duiding met infoborden. Er wordt in samenwerking met de Hogeschool Gent (Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur) een vernieuwend multimediaal mobiel informatiesysteem ontwikkeld met smartphone.

4. 100 jaar Poperinge achter het front – deel Poperinge


Projectindiener: Stad Poperinge

Projectsubsidie: 1.045.000 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
De projecten “100 jaar Poperinge achter het front en het project Talbot House” werden in de studie “100 jaar Groote Oorlog “ van Westtoer/TVL samen aangeduid als 1 van de 5 strategische projecten.
Deze projectsubsidie is voor meerdere sites in Poperinge en richt zich voornamelijk op het medische thema van het leven achter het front.
Deelproject Lijssenthoek Military Cemetery (LMC): bouw van een interpretatiecentrum (onthaalinfrastructuur)
LMC is een indrukwekkende getuige van meer dan vier jaar oorlogsgeweld (1914-1920). De bouw van een onbemand onthaal- en interpretatiecentrum naast Lijssenthoek Military Cemetery is fundamenteel voor de ontsluiting van deze WO I-site. Het interpretatiecentrum wil het bezoek aan LMC duiden, aanvullen en versterken. LMC is bovendien organisch gegroeid uit een veldhospitaal. Dit medische verhaal draagt bij tot de uniciteit van de site en vormt het tweede luik van de inhoudelijke invulling van het bezoekerscentrum. Naast een inhoudelijke ontsluiting wil het interpretatiecentrum ook de directe toegankelijkheid tot de begraafplaats verhogen. De aanleg van een parking en sanitaire faciliteiten is noodzakelijk.
Het deelproject : herinrichting van de WO I-stadhuissite
De WO I-stadhuissite bestaat in haar huidige vorm sinds 1997: het gaat om twee authentieke dodencellen, waarin tijdens WO I ten minste acht Britse soldaten opgesloten werden in afwachting van hun executie de dag(en) nadien ('Shot at dawn'). Op de binnenkoer staat ook de bewuste executiepaal met een gedicht van Rudyard Kipling. Een nieuwe opstelling met een directe link tussen de dodencellen en de executiepaal, een weldoordacht aanbod van info (via multimedia), een duidelijke geleiding van de bezoekersstromen en de creatie van een ingetogen rustpunt zorgen in de toekomst voor de noodzakelijke verhoging van de belevingswaarde van deze unieke en nu al druk bezochte site.
Alle belangrijke WO I-sites in Poperinge worden gelinkt. Dit betekent dat in elk van de sites beknopte uitleg moet gegeven wordt over de andere sites. Er wordt een globaal verhaal (en programma) gemaakt, waarbij (vooral) groepsbezoekers het specifieke relaas krijgen van Poperinge gedurende WO I achter de frontlijn. Ze kaderen in een ruimer netwerk van WO I-erfgoed in de regio (ook Noord-Frankrijk) en leveren bijdragen aan de diversiteit van het aanbod m.b.t. WO I en aan de spreiding van de WO I-bezoekers in de regio.

5. 100 jaar Poperinge achter het front - deel Talbot House


Projectindiener: vzw Talbot House

Projectsubsidie: 109.000 euro
BEKNOPTE BESCHRIJVING:
Dit project kadert in een geheel van verschillende deelprojecten in Poperinge die zich voornamelijk richten op de sterke thematiek van het leven achter het front.

De authenticiteit van het Talbot House, dat een beschermd gebouw is, is hierbij één van de sterkste troeven.

Het gebouw mag dan al voor zich spreken, een optimaal onthaal en organisatie van het bezoek kunnen de belevingswaarde opmerkelijk verhogen.
Door de ontsluiting van het Talbot House en de tuin, tegen de honderdste verjaardag van Talbot House op 11/12/2015, wordt het onthaal in Talbot House wezenlijk geoptimaliseerd:


  • In het voormalige badhuis worden de verhalen van Talbot House op een hedendaagse manier voorgesteld. De aanpak wordt herwerkt om een bezoek betekenisvoller en gemakkelijker te maken voor zowel de individuele bezoekers als voor groepen.

  • Het achterste deel van de tuin wordt - naar analogie met het voorste deel van de tuin (anno 2004) – in ere hersteld en aangepast aan de hedendaagse noden van bezoekersstroom.

  • In het kader van de dagelijkse openstelling van de Talbot Housesite, wordt het hart van de ontmoetingsplaats, nl. de keuken, functioneel heringericht, om alle bezoekers, inclusief de hotelgasten, optimaal te onthalen en te voorzien van het traditionele en onmisbare kopje thee – real English tea.

  • het kaderen in een ruimer netwerk van WO I-erfgoed in de regio (ook Noord-Frankrijk) en daarbinnen een verwijsfunctie uitspelen;

  • het bijdragen aan de diversiteit in het aanbod m.b.t. WOI en aan de spreiding van de WOI-bezoekers in de regio.

Dit project vormt één geheel met het strategisch project van Poperinge: 100 jaar Poperinge achter het front.


6. Bezoekerscentrum De Ganzepoot - Nieuwpoort


Projectindiener: Stad Nieuwpoort

Projectsubsidie: 1.426.000 euro

BEKNOPTE BESCHRIJVING:


Het project “bezoekerscentrum de Ganzepoot –Nieuwpoort” werd in de studie “100 jaar Groote Oorlog “ van Westtoer/TVL samen aangeduid als 1 van de 5 strategische projecten.
Ontwikkelen van een uniek, attractief en dynamisch bezoekerscentrum tegen medio 2013. De Ganzepoot moet een levendige site worden, een all weather attractie, die de bezoeker het verhaal van de onderwaterzetting en de rol van het sluizencomplex laat herbeleven. De bezoeker wordt uitgenodigd om ander WO I-erfgoed in de regio te gaan verkennen en als een uitvalsbasis dient om andere toeristische attracties in Nieuwpoort en omgeving te bezoeken. Het nieuwe bezoekerscentrum en het momument worden in de toekomst als één attractie aangeboden.
Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog speelt het sluizencomplex een cruciale rol in het stuiten van de Duitse opmars naar Duinkerke en verderop naar Calais en Boulogne. Het monument en het geplande bezoekerscentrum liggen vlakbij en geven zicht op dit sluizencomplex.
In het strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in de Westhoek 2008-2013 staat dat ook de Belgische aanwezigheid tijdens de eerste Wereldoorlog in Nieuwpoort (met de onderwaterzetting) en Poperinge (als stad achter het front) meer aandacht verdienen. Cruciaal daarbij is dat elke bezoekersattractie een instappunt is voor de hele regio, met voldoende doorverwijzingen naar de andere sites en bezoekersattracties met betrekking tot WO I. De Ganzepoot zal een uithangbord worden voor Nieuwpoort voor alles wat met de oorlog te maken heeft en zal voor de Vlaamse Kust een belangrijke attractie worden. Uiteraard zal het project goed afgestemd worden op het Wereldoorlog I-bezinnings- en infopunt in Ramskapelle (Oude Pastorie) en de Wereldoorlog I-relicten langs de Frontzate tot in Diksmuide.1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina