Parochieblad St. Martinus BusslooDovnload 72.16 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte72.16 Kb.

Parochieblad St. Martinus BusslooJaargang 43, nr. 1 7 december 2009.


Uw Licht breekt door in mensen

waar gedeeld wordt

van de overvloed die we hebben.

Waar in het delen minder juist méér blijkt te zijn.


Uw Licht breekt door in mensen

waar samen gegeten wordt

en de ander niet vergeten.

Waar in het samen eten, U aan tafel komt.


Uw Licht breekt door in mensen

waar een cacaoboer kan leven

van zijn kleine stukje land.

Waar niet alleen zijn familie gevoed wordt

maar ook zijn kinderen naar school gaan.

Waar geleefd wordt zoals U het bedoeld heeft.

Zo breekt Uw Licht door in ons mensen.

SolidaridadDe eerste Kerst was heel eenvoudig

De Advent is nog niet begonnen en in mijn agenda beginnen de voorbereidingen voor de Kerst hun vaste plek te krijgen. Lang voor Kerstmis ben ik al met Kerstmis bezig. Er komen weer vele vragen. Kan de voorbereiding op Kerstmis zo verlopen dat de geboorte van Jezus ons middelpunt wordt en niet de vele franjes die onze aandacht daarvan afhouden? Hoe kan, naast alle commercie rondom dit feest, de eenvoud van de geboorte van Jezus het middelpunt worden?

H. Franciscus, naast H. Clara patroon van onze nieuwe parochie, volgens de overlevering grondlegger van het gebruik van Kerststallen bij het vieren van Kerst, was iemand bij wie we in de leer kunnen gaan om Christus geboorte eenvoudig, feestelijk en met ogen van geloof te vieren in onze zo sterk commercialiseerde wereld van vandaag.

H. Franciscus is in het voorjaar van het jaar 1209 met enkele van zijn vrienden tot de overtuiging gekomen dat het de moeite waard is helemaal te leven vanuit de liefde van God. Als je in de dingen een houvast zoekt, raak je de liefde in God die je echt gelukkig kan maken, kwijt. Franciscus vroeg zich af: is de grote roemrijke God, de Schepper van hemel en aarde, niet klein en arm geworden in Jezus? Kan deze armoede van God, Gods liefde die zich in al haar eenvoud geeft, niet de grootste rijkdom zijn die de moeite waard is door ons mensen in alle eenvoud ontvangen worden?

Joyce Denham, schrijfster van een mooi kinderboekje over H Franciscus met de titel ‘Franciscus van Assisi’, beschrijft hoe H. Franciscus Kerst in alle eenvoud vierde. Volgens het verhaal ging Franciscus daarvoor een grot in het bergland van Greccio gebruiken. Hij vroeg een van zijn vrienden een os, een ezel en een paar schapen. En een ruif met hooi voor de dieren. Er werd door zijn vriend voor alles gezorgd. Het was een bijzondere kerstavond. De dorpelingen kwamen met brandende fakkels. Ze beklommen het pad naar de grot en opeens stonden ze voor het stalletje van Bethlehem, opnieuw tot leven gebracht. Vol verbazing keken ze naar Franciscus die stond daar tussen de os en de ezel. ‘Hier werd Jezus geboren. Hier sliep hij, hier in deze stal’, vertelde Franciscus vol van ontroering. ‘Hier daalde de Heer van het heelal neer, als een hulpeloos kind, omring door dieren en stoffig hooi. Zijn troon is de kribbe, de kroon de armoede en zijn scepter de eenvoud. Mensen begonnen te zingen en hun zang ging galmen tussen de rotsen. ‘En aan de hemel verscheen een engelenschaar’, vertelde Franciscus. ‘Ze zongen: “Eer aan God in de hoge en vrede op aarde”, net als jullie!’ Terwijl de mensen naar het kribbetje staarden, tolden ze hun fakkels omhoog en vulden zo de grot met een warm, gouden licht. ‘Zo kwam Jezus op aarde, als een licht voor de wereld, als een drager van Gods vurige liefde.’ Zo beschrijft Joyce Denham het verhaal van Kerstmis vieren van H. Franciscus en mensen van toen.

Franciscus is het gelukt, zo te zien, Kerstmis eenvoudig maar bijzonder feestelijk te vieren. Het is hem gelukt zijn geloof in de werkelijke aanwezigheid van Jezus in hun midden aanschouwelijk en hiermee dicht bij de harten van mensen te brengen. Schilder Giotto en zijn atelier hebben dit verhaal rond 1300 weergegeven op de frescoschildering in de bovenkerk te Assisi. Franciscus knielt en legt het Kind voorzichtig neer in de kribbe. Iemand daar aanwezig in Greccio ziet als visioen, volgens de overlevering, hoe het Kind in de kribbe door Franciscus' omgaan levend wordt, als ontwaakt uit een diepe slaap.

Zou Franciscus omgaan met het Kerstkind, zijn vieren van Kerstmis en dit visioen ook niet voor ons een betekenis kunnen hebben? Zouden we met Kerstmis van dit jaar, ondanks alle commercie en franje niet zo met het Kerstkind kunnen omgaan zodat Jezus ook in ons midden als het ware uit zijn diepe slaap ontwaakt?
Ik wens u een zalig Kerstmis!

Pastor Ivan Kantoci.Rooster diensten en gebedsintenties
Zaterdag 12 december om 17.30 uur: Eucharistieviering

Voorganger: Pastor J. Peeters. Lector: mw. C. Maatman.

Collectant: dhr. T. de Haan. Koster: dhr. F. Doeleman.

Organist: mw. H. Nieuwenhuis.

Misintenties: Ouders Oosterwegel -Wichers Schreur

Overleden Gerard HaarmanNa de viering is er een deurcollecte voor de kerstversiering in de kerk.

Zondag 20 december om 10.00 uur: Eucharistieviering met het Martinuskoor. Voorganger: Pastor H. Hofstede.

Lector en koster: dhr. J. Hegeman. Collectant: dhr. W. de Haan.

Organist: mw. H. Nieuwenhuis.

Misintenties: Vader en moeder Pelgrim-de ValkNa de viering wordt er door de Caritas werkgroep van Bussloo een deurcollecte gehouden voor een kerstattentie voor de zieken, thuiszittenden en ouderen uit onze parochie.
Donderdag 24 december. Kerstavond om 17.00 uur:

Gezinsviering met het kinderkoor.

Lector: Werkgroep. Collectant: dhr. M. de Haan.

Koster: mw. R. Wissink.

Tijdens de gezinsviering zal er worden gecollecteerd voor Oxfam/Novib.
Donderdag 24 december. Kerstavond om 19.00 uur:

Eucharistieviering met het Martinuskoor.

Voorganger: Pastor W. Rekveld. Lector: mw. R. ter Riele.

Collectant: dhr. A. Berends. Koster: dhr. H. Huis in ’t Veld.

Misdienaars: Marlayne en Hilary. Organist: mw. H. Nieuwenhuis.

Misintenties: Wim en Siny Dijkhof Fam. Elshof Frans v.d. Linde

Ouders Bloem-Elferink Ouders Buitink-Pieters

Johan Broekhof Gerda Diks Toon Lieferink

Ouders Oosterwegel – Wichers Schreur

Zuster Martina Oosterwegel Ouders de Haan-Pol

Gerardus de Haan Gerarda de Haan

Marie de Haan Overleden Vader Borgonjen
Vrijdag 25 december. 1e Kerstdag om 10.00 uur:

W oord- en Communieviering met het koor Step bij Step.

Voorganger: Pastor I. Kantoci. Lector: lid koor.

Collectant en koster: dhr. H. Pelgrim. Organist: dhr. G. Driessen.

Misintenties: Ouders Leerkes-Klumper Ouders de Haan-Jutten

Antoon de Haan Overleden Bennie van den Belt

Overleden pastoor Anton van den Belt


Donderdag 31 december. Oudejaarsavond om 19.00 uur:

Woord- en Communieviering met het Martinuskoor.

Voorganger: Pastor I. Kantoci. Lector en Koster: mw. D. Franken.

Collectant: dhr. H. Harmelink. Misdienaars: Gijs en Hilary

Organist: mw. J. van Strien.

Misintenties: Overleden Ouders Van Schaik-Bloo Antoon Bloo
Zaterdag 2 januari om 17.30 uur: Eucharistieviering

Voorganger: Pastor W. Rekveld.

Misintenties: Overleden Ouders van den Belt

Overleden Ouders Haarman

Tot intentie uit dankbaarheid.
Zondag 10 januari om 10.00 uur: Eucharistieviering

Voorganger: Pastor W. RekveldNa de viering is er nieuwjaarsreceptie in het parochiehuis.


Agenda en MededelingenCollecte-opbrengsten: 26-10-2009

Eén eurocollectes € 385,26

Misboekjes € 35,65

Misintenties € 139,50

Kaarsengeld € 68,09

Pax Christi 26-9-2009 € 27,80M.O.V.: Wereldmissieweek € 80,30

Missiekalenders € 71,50

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 10 januari 2010 bent u uitgenodigd om na de eucharistieviering van 10.00 uur elkaar het allerbeste te wensen voor het komende jaar op de nieuwjaarsreceptie. Deze wordt gehouden in het parochiehuis. U bent allemaal van harte welkom.


Boeteviering ter voorbereiding op Kerstmis – Geboorte van de Heer

In onze regio Parochieverband IJsselvallei zal ter voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis in 3 kerken gelegenheid zijn voor onze geloofsgemeenschappen om deel te nemen aan een viering van Boete en Verzoening.

Voor Twello – De Vecht en Bussloo is de viering op:

dinsdag 15 december om 19.00 uur in de St. Martinuskerk te Twello.

Kerstmiddag

Beste parochianen en oud- parochianen,

Bussloo, december 2009Namens het Liturgisch Beraad nodigen wij U uit voor een Kerstmiddag met Uw leeftijdgenoten op Maandag 14 dec. om 14.00 uur in het Parochiecentrum te Bussloo.

De Pastor zal deze middag openen met het lezen van het Kerst-evangelie. Daarna zal hij het verhaal ‘de eerste kerststal’ van

Joyce Denham gaan voorlezen.

Dit mooie verhaal verteld hoe H. Franciscus, de patroon samen met

H. Clara van de nieuwe parochie, op idee kwam voor de eerste kerststal en wat er toen gebeurde.

Wij zullen samen kerstliederen zingen en daarbij zal Mevr. van Strien orgel spelen.

Onder het genot van een hapje en een drankje zullen we verder deze middag samen gezellig doorbrengen. Om 17.00 uur is deze middag afgelopen.

Hopelijk tot ziens op Maandag 14 dec. om 14.00 uur in het Parochiecentrum.

P.s. Zoals gebruikelijk heeft U na afloop de gelegenheid een gift

geven voor de onkosten van deze middag. Het Liturgisch Beraad
Wilt U deze middag bijwonen, graag even een berichtje:

Ria Wissink Tel. 501122
Kerstzang en inloopmiddag Martinuskerk TWELLO

Op zondag 20 december zal van 13.30 tot 16.30 een bijzondere kerstzang worden gehouden door verschillende koren uit het parochieverbandijsselvallei. (straks de parochie H.H. Franciscus en Clara). Vanuit Bussloo zal het koor Step by Step voor een muzikaal kerstgedeelte zorgen. Andere koren die ook zingen zijn: Martinus- Stemm in en Woco koor uit Twello, Con Spirito uit Loenen/Eerbeek en  het kerkkoor uit Klarenbeek. Het beloofd een gezellige en hele muzikale middag te worden. Iedereen is van harte welkom de kerk in te lopen. Er wordt geen entree gevraagd, maar een vrije en blijmoedige gift ter bestrijding van de kosten is altijd welkom.
Kerstavond gezinsviering om 17.00 uur!!!

Op donderdag 24 december is er om 17.00 uur een kerst gezinsviering in de kerk. Het thema van de viering is: Mijn wens voor jou. Het kinderkoor zingt samen met de kerk liedjes en na de viering zal er buiten wat lekkers zijn voor iedereen. Iedereen van jong tot oud is van harte welkom om mee te vieren.

Tijdens de gezinsviering zal er worden gecollecteerd voor Oxfam/Novib. Zij steunen kleine projecten in derde wereldlanden. Voor €61,- kunnen een geit, kippen en eenden worden aangeschaft in Bangladesh. Zo kunnen de mensen met boter, kaas en eieren zichzelf beter onderhouden en ook verkopen om andere producten aan te kunnen schaffen zoals boeken voor school. Voor € 35,- geef je mensen zaden, gereedschap en training waarmee ze groenten en kruiden kunnen verbouwen. Zo zal voor veel mensen volgend jaar een betere kerst kunnen worden. Voor meer info: www.oxfamnovib.nl/paktuit

Gered Gereedschap

Men kan nog bruikbaar handgereedschap brengen bij Koop Hekman Enkweg 21 in de Posterenk. Bij Klunder ‘Doe het zelf” aan de Oude Rijksstraatweg 43 in Twello en Vorderman “Tuinmeubelen” aan de Wijkseweg 7 in Terwolde.


Werkgroep Kerkversiering

De Werkgroep kerkversiering vraagt aan parochianen of zij misschien nog “groen” beschikbaar hebben voor de kerkversiering van aanstaande kerst. Diegene die wat groen hebben kunnen kontakt opnemen met mevr. Annie de Haan – Leerkes tel. 0571-261296

of mevr. Ans Arendsen tel.0575-502111.
Volgend Parochieblad

Het volgende parochieblad verschijnt op 11 januari 2010.

Copy voor deze editie moet voor donderdag 7 januari 2010 binnen zijn.

Bij voorkeur maakt u voor het aanleveren van kopij gebruik van ons


e-mailadres: parochie-martinus-bussloo@hetnet.nl o.v.v. ‘Kopij’. Beschikt u niet over e-mail, levert u dan uw kopij aan via reguliere post:
Parochie St. Martinus Bussloo, Redactie Parochieblad, Bussloselaan 17 B, 7383 AG Bussloo


Ingezonden 1Kerstwens.
Wij wensen u en allen die u dierbaar zijn mooie en fijne dagen toe met het vieren van het Kerstfeest en Oud en nieuw. Dat het voor u allen vreugdevolle dagen mogen zijn.

Een zalig en gezegend Kerstfeest en voor 2010 al het goede toegewenst.

Dat het voor u allen een zalig nieuw jaar mag worden.
Het pastoraal team.


Ingezonden 2Solidaridad Adventsactie 2009
Cacao, c’est mon espoir” – Cacao is mijn hoop

Cacao is een stof dat in verschillende producten verwerkt is. Voor ons westerlingen is dat een traktatie, een lekkernij. Voor de cacaoboeren uit Ivoorkust - Afrika is cacao aanbouwen, oogsten en verkopen de enige kans om te overleven. Zij leven onder moeilijke leef- en werkomstandigheden. Madame Simone Gohou, een cacaoboerin uit Ivoorkust zegt: “Cacao verkopen is onze enige hoop”.


De problematiek in Ivoorkust

Ivoorkust produceert 40% van alle cacao ter wereld. De ontwikkeling van het land wordt al jarenlang bedreigd door armoede, geweld, corruptie, slechte infrastructuur, analfabetisme en gebrekkige gezondheidszorg.

In Ivoorkust leven zo’n 700.000 kleine cacaoboeren met gemiddeld 5 hectare land. Zij produceren jaarlijks 1,3 ton cacao, maar ze krijgen niet eens de helft van de handelsprijs. Het grootste deel strijken de tussenhandelaren en de overheid op. De helft van de wereldwijde cacaoproductie bereikt via de Amsterdamse haven de consument.

De kwantiteit (hoeveelheid) en de kwaliteit van de cacao is de laatste jaren achteruit gegaan. De cacaoprijs op de wereldmarkt is drastisch gedaald, oude bomen moeten worden vervangen. Het investeren in nieuwe bomen en het onderhoud van de plantages is financieel niet mogelijk en wordt over het algemeen achterwege gelaten.


Gevaar voor mens en milieu

De cacaoproductie is kwetsbaar. Zo wordt gekenmerkt door plantenziektes, schimmel en plagen. Er wordt weinig tot geen aandacht besteed aan de bodem en de gewassen. Bovendien maken cacaoboeren gebruik van verschillende pesticiden. De meeste daarvan staan bekend als riskant tot zeer riskant voor de gezondheid.

Gevolg zijn huidirritaties en maag- en longklachten bij de boeren. Het probleem wordt verergerd door het feit dat veel boeren niet over de kennis en de vaardigheden beschikken om zorgvuldig met de pesticiden om te gaan. Naast het veroorzaken van gezondheidsklachten, komen deze middelen door verwaaiing en uitspoeling in het ecosysteem terecht en in het grondwater.
Kinderarbeid

De inzet van kinderen in het familiebedrijf is een reguliere praktijk in Ivoorkust. Naar schatting gaat het om vele duidende kinderen tussen de 6 en 14 jaar, die gevaarlijk werk doen. Zij zijn in de regel degenen die de pesticide moeten toedienen en nieuwe landbouwgrond moeten openleggen met behulp van zware en gevaarlijke machetes.


Nieuwe kansen

‘Het is een zware tijd’, vertelt madame Simone, ‘maar gelukkig is er een sterke onderlinge verbondenheid tussen de mensen in ons dorp. Het leven in Blaou is echt niet eenvoudig. Er is bijvoorbeeld geen elektriciteit en er is geen zuiver water of waterpomp. Ik werd via mijn cacaocoöperatie enthousiast gemaakt voor het programma van Solidaridad. Lessen en trainingen kregen we, terwijl we tussen de cacaobomen in stonden. Die gezamenlijke trainingen versterken ons gemeenschapsgevoel. Het sterkt ook onze coöperatie.

Voor mij en mijn familie biedt Solidaridad een grote mogelijkheid ons leven te verbeteren:

het helpt onze manier van werken te veranderen, waardoor de productiviteit van onze plantage vergroot wordt en de kwaliteit van de bonen verbetert, waardoor ons inkomen toeneemt. En daarmee hopen we als gemeenschap drie wensen te realiseren: een

waterpomp, een medische post en alfabetisering.’
Samenwerking

Sinds 2007 groeit het aantal instanties, instellingen en bedrijven die samenwerken en een netwerk opbouwen om de productie en verkoop van cacao nieuw leven in te blazen en de leef- en werkomstandigheden van de cacaoboeren te verbeteren door een rechtvaardige verwerking en verkoop van de cacao en zo hun bijdrage te leveren voor een duurzame economie. Dit zowel in het land zelf als ook hier in Europa.


Onze bijdrage

Ons aller steun en bijdrage is nodig voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de cacaoboeren. Laten we met z’n allen Solidaridad steunen en zo meewerken aan betere leef- en werkomstandigheden voor de cacaoboeren, aan een rechtvaardige samenleving en aan duurzaamheid. Kortom, een wereld waarin de goederen van deze aarde ten goede komen aan alle mensen, een samenleving waar een waardige plaats is voor iedereen, een markt waarin niemand wordt weggedrukt of over het hoofd wordt gezien.

In de vieringen van 5 en 6 december 2009 wordt in alle kerken van het parochieverband IJsselvallei de Solidaridadcollecte gehouden.

U kunt uw gift ook overmaken op Giro 180 44 44 t.n.v. Solidaridad te Utrecht.

Wilt u meer weten? Surf dan naar www.solidaridad.nl en klik op “Advent 2009: Cacao is mijn hoop”.
De MOV groepen

Ingezonden 3We krijgen de laatste tijd nogal een wat vragen over de nieuwe naam van het parochieverband (straks na 1-1-2010 wordt het parochie H.H. Franciscus en Clara). Wie was Clara en waarom wordt ze in één naam genoemd met Franciscus? Dat kunt u hieronder verkort lezen.

Clara van Assisi,

Volgens de jongste onderzoekingen werd zij geboren in 1195 en was afkomstig uit een adellijke familie te Assisi. Ze was een jaar of achttien op het moment dat Franciscus daar met zijn aanstekelijke beweging begon. Naar diens voorbeeld brak ze met thuis, wist aan de greep van haar familie te ontsnappen, huwde net als Franciscus met Vrouwe Armoede en liet zich door hem het kloosterhabijt aantrekken.

Spoedig voegden zich andere vrouwen bij haar, onder wie haar zus Agnes die zij op spectakulaire wijze had helpen ontsnappen uit het ouderlijk huis. Veertig jaar lang stond zij aan het hoofd van het kloostertje van San Damiano, even buiten Assisi. Intussen groeide er tussen Franciscus en haar een hechte en diepe geestelijke vriendschap. Als hij niet zeker was van een bepaalde beslissing of niet wist hoe te handelen, liet hij zuster Clara om raad vragen, ook in zaken van gebed, boete, geestelijke leiding en apostolaat.

Franciscus stierf al in 1226 op 42-jarige leeftijd, luid beweend door zuster Clara en haar medezusters. Zij ging voort in de geest van Broeder Franciscus. Zo wist zij rond 1240 door het innige gebed dat ze deed geknield voor een monstrans met de Heilige Hostie erin, een dreigende inval van de Saracenen in Assisi te verhinderen. Vanaf dat moment wordt zij beschouwd als de redster van Assisi en van San Damiano.

Latere legendes weten zelfs te vertellen, dat zij bij die gelegenheid met de monstrans in de hand, onverschrokken de Saracenen tegemoet gegaan zou zijn, waarop dezen onverwijld de vlucht zouden hebben genomen.

Zij stierf op 59-jarige leeftijd.


Ingezonden 4 

 Hoera…….. ’n nieuwe parochie met een nieuwe naam.

 

In de loop van 2010 zullen onze 7 parochies van het ‘Parochieverband IJsselvallei’ officieel op gaan in één nieuwe parochie die de naam ‘HH Franciscus en Clara parochie’ zal dragen. En daar mogen we allen blij en trots mee zijn. (Ook al zullen sommigen het misschien anders gehad willen hebben!) Gegeven de feiten dienen we er samen iets moois van te maken; een levende en actieve parochie met inspirerende geloofsgemeenschappen verenigt rond acht kerkgebouwen met een eigen patroonheilige. Naast de nieuwe naam en het nieuwe logo is het goed dat we ons verdiepen in de ‘boodschap’ van de beide patroonheiligen. Daarnaast is het goed dat we ons geluk uitstralen binnen en buiten de geloofsgemeenschappen en de parochie. Met andere woorden er is reden genoeg om de stichting van de ‘HH Franciscus en Clara parochie’ te vieren en te verkondigen.Bij dezen roept de werkgroep ‘HH. Franciscus en Clara’ iedereen op om mee te denken over de verschillende mogelijkheden om plaatselijk en gezamenlijk onze nieuwe patroonheiligen te presenteren. Elk idee is van harte welkom bij de werkgroep om te komen tot verschillende activiteiten, vieringen, evenementen, etc., etc. Naar gelang de inkomende ideeën en de toereikende mogelijkheden willen we het jaar door aandacht schenken aan de beide heiligen Franciscus en Clara binnen en buiten de geloofsgemeenschappen en de parochie.

Schrijf, bel of e-mail ’n idee door naar de secretaris van de werkgroep Tom Leurs, Sint Catharinaweg 30, 8161 VS Epe, 0578-615584  of tomia.leurs@planet.nl .  Of spreek er over met elkaar en geef het idee door aan het plaatselijke secretariaat. Zij spelen daarna het idee zeker door naar de werkgroep. Immers we hebben samen iets te vieren en dat mag – moet – iedereen weten!!Ingezonden 5ROME en ASSISI 2010
OPROEP VOOR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE BEDEVAART

In het jaar dat onze nieuwe parochie HH Franciscus en Clara gestalte krijgt, willen we gezamenlijk op reis, als één grote familie, naar de plaatsen van de beide patroons Heiligen

in Italië. Maar natuurlijk worden op deze reis de stad Rome en Vaticaanstad niet vergeten.

Het wordt een heel boeiende reis, die behalve pelgrimstocht ook een reis is met veel toeristische attracties.


Organisatie

De reis wordt voor ons georganiseerd door VNB-Nationale BedevaartenVervoer: 12-daagse busreis.

Vanwege de vele plaatsen, die bezocht worden, is deze reis bij uitstek geschikt voor vervoer per luxe touringcar.


Reisdata

Vertrek: 11 oktober 2010

Retour : 22 oktober 2010

Reisprogramma

Enkele hoogtepunten: bezoeken aan de Dom van Keulen, Assisi, San Francesco,

Rome met Colosseum, Forum Romanum, Pantheon, Piazze Navona en Trevi fontein.

Basilieken van Rome, Kerk der Friezen, Catecomben, Vaciticaanstad, St. Pietersplein,

St. Pieter, Crypte, Sixtijnse kapel, Vaticaan musea. Audiëntie bij Paus Benedictus XVI

op het St. Pietersplein - - - - - en alles met Nederlandse gidsen.


SLUIT U AAN - - - - SAMEN OP WEG - - - - DAT ZOU GEWELDIG ZIJN
BELANGRIJKE INFORMATIE BIJEENKOMSTEN

Graag nodigen wij u uit voor één van onze informatiebijeenkomsten met lichtbeelden.Loenen: Donderdag 14 januari 2010, om 14.00 uur in het Parochiehuis, Hoofdweg 49.

De Vecht : Donderdag 14 januari 2010, om 19.30 uur in de multifunctionele ruimte van de school,naast de kerk
Bedevaart naar Lourdes – 2010

Onze Lourdes bedevaart wordt dit jaar gehouden in mei 2010. Deze bedevaart, per vliegtuig, wordt eveneens georganiseerd door de VNB – Nationale Bedevaarten.

Deze Lourdes bedevaart wordt gehouden van 8 t/m 15 mei 2010.

Nadere informatie hierover volgt.


Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan de contactpersonen;

Bussloo, Martien van Strien, tel. 0571-261227 (parochiesecretariaat)

maandag 13.30-14.30 u. /dinsdag 19.00 – 20.00 u.)

De Vecht Annie Vos, tel. 0571-291802

Eerbeek Harrie Gabriël, tel. 0313 -656386

Frans Hoffmann, tel. 0313 – 655141

Loenen Gerda Schiphorst, tel. 055 – 5051809

Epe Peter Weehuizen tel. 0578 – 612416 (Parochiesecretariaat, (vrijdag 9.00 – 11.00 u.)

Klarenbeek Wils van Sterkenburg, tel. 055 – 3011212

Twello Toos Goossen, tel. 0571- 271259

Vaassen Hanny Melenhorst tel. 0578 - 572352


Ingezonden 6Onderhoudsploeg(je)

Beste parochianen,

We willen graag een onderhoudsploegje vormen om kleine werkzaamheden in en om het parochiecentrum, kerk en kerkhof in eigen beheer uit te voeren.

We zoeken parochianen die zich hiervoor interesseren.

Robin Willemsen, lid van het parochiebestuur, zal de karweitjes coördineren.

We rekenen op vele aanmeldingen; want ook in dit geval geldt “vele handen maken licht werk”U kunt zich opgeven bij:

Robin Willemsen tel.werk: 0571- 262007 tel. privé: 0571- 298488 of

John Hegeman tel. privé: 0571-263432

Ingezonden 7

Beste parochianen,


In het ziekenhuis is er eens per 14 dagen een Communieviering waarin ondergetekende de voorganger is. Dat zijn vieringen in een kleine kring van doorgaans zo’n 25 tot 30 mensen. Voor de zang is er een klein zanggroepje en een organist. Daarnaast hebben we personen die zaterdags op de afdelingen gaan vragen wie de kerkdienst wil bijwonen. Verder zijn er op zondag lectoren, kosters en beddenrijders. Al met al dus een flinke en ook heel gezellige bedrijvigheid.
Voor deze groepjes medewerkers kunnen we eigenlijk altijd wel aanvulling gebruiken. Momenteel zijn we op zoek naar enkele zangers en zangeressen, lectoren en beddenrijders.

Vandaar dat ik nu aan u deze vraag stel. Wie zou in het ziekenhuis op zondagmorgen af en toe een bijdrage willen leveren aan een van deze taken. Afhankelijk van het aantal personen zal dit niet vaker zijn dan 1x per maand of per 6 weken.

Na de viering is er altijd een koffiemoment met de patiënten en daarna schenken we koffie in de kring van de vrijwilligers.
Hopelijk dat er in uw parochies enkele mensen zijn die het leuk vinden om af en toe mee te werken aan dit pastoraat in het ziekenhuis. U kunt contact opnemen met ondergetekende via de telefoon (0570-535210 of via email: h.wiggers@dz.nl )
Met hartelijke groeten,
Harry Wiggers, Geestelijk Verzorger in het Deventer Ziekenhuis.

Ingezonden 8Een luisterend oor tijdens de donkere dagen
Voor velen is december een maand van gezelligheid, warmte en sfeer. Een maand met feestdagen, waarin ontmoeting met familie en vrienden vaak centraal staat. Maar het is ook een tijd waarin mensen extra worden gemist en waarin mensen meer worden geconfronteerd met eenzaamheid. Daarom is Sensoor er 24 uur per dag en 7 dagen per week voor een gesprek.

Anoniem en vertrouwelijk. Voor iedereen.
Juist rond de feestdagen is er behoefte aan contact. Niet iedereen vindt dat contact in de naaste omgeving met familie en vrienden. Mensen die kampen met verlies, gezondheidsproblemen of gevoel van eenzaamheid, hebben niet altijd iemand in de buurt om hun verhaal aan kwijt te kunnen. Ook in de maand december kan iedereen bij Sensoor terecht voor een gesprek, om je hart te luchten of om gewoon een praatje te maken.
De ‘donkere dagen’ zorgen er soms ook voor dat mensen zich ‘donker’ gaan voelen. De angst, eenzaamheid of problemen stapelen zich hierdoor op. De huidige financiële crisis leidt er bovendien toe dat er meer mensen zich zorgen maken. Werkeloosheid, onzekerheid of financiële problemen maken dat niet iedereen zorgeloos van de feestdagen en winter kan genieten. Het is dan prettig om te weten dat er altijd iemand is bij wie je je verhaal kwijt kunt, die met je wil praten. De professioneel opgeleide vrijwilligers van Sensoor bieden een luisterend oor aan iedereen die daar behoefte aan heeft. 24 uur per dag en 7 dagen per week, vertrouwelijk en anoniem. Via de telefoon,

0900 – 0767 (5 ct. per minuut) maar ook via chat of e-mail, kijk daarvoor op www.sensoor.nl.


Sensoor is de nieuwe naam van SOS Telefonische Hulpdienst.

Sensoor kijkt altijd uit naar mensen die interesse hebben in het zinvolle vrijwilligerswerk bij Sensoor.Ingezonden 9Aan de gemeenteleden van de protestantse gemeentes Voorst, Wilp en Seehausen en de parochianen van de St. Martinusparochie Bussloo.
Door omstandigheden heeft me het bericht over de collecteopbrengst van de oecumenische openluchtdienst in Bussloo in juni van dit jaar pas kort geleden bereikt. Het bedrag van

268,65 kon ik inmiddels overmaken naar de missieprocuur van de Zusters van de heilige Maria Magdalena Postel in het Duitse Bestwig. Dit jaar nog of begin volgend jaar zal zuster Leila de Souza e Silva naar Mozambique vliegen en het geld meenemen.


Ik kan en mag u de dank overbrengen van zr. Klara Maria Breuer die schrijft:

Water is leven”, dat zeggen de mensen in Metarika, Noord-Mozambique. Het Mozambiquaanse spreekwoord is werkelijkheid in het leven van alledag. Als er geen regen is of onregelmatig valt, is de oogst verloren. De akkers zijn vaak de enige garantie voor hun levensonderhoud.


Water is leven”: Om te voorzien in de dagelijkse behoeften aan water, moeten veel gezinnen dagelijks ver lopen. Zij halen water uit een rivier of een plas. Het vervuilde water echter is niet dienstbaar aan het leven, maar bevordert ziektes.
Water is leven”: Dat ervaren onze twee Braziliaanse medezusters, die in Metarika leven en werken. Zij zijn begonnen met de bouw van waterputten om in te spelen op de nood van het ontbreken van water. Vijf waterputten zijn in 2007 en 2008 in de wijken van Metarika gebouwd. De planning is, nog meer waterputten te bouwen in andere wijken. Daarvoor zijn giften noodzakelijk.
Namens zr. Fátima Sehnem en zr. Conceicão de Maria Gomes de Souza in Metarika danken wij daarom allen hartelijk, die een bijdrage hebben gegeven in de collecte van € 268,65 bij gelegenheid van de Oecumenische dienst in Bussloo in de zomer van dit jaar. Uw gift helpt mee, dat meer waterputten kunnen worden gebouwd en gezinnen voorzien worden van water.
Met hartelijke groeten
zr. Klara Maria Breuer smmp
Wilt u meer weten? Surf dan naar www.smmp.de of www.helpen.smmp.de .
Ook ik wil mee aansluiten bij de dank en dit doen mede namens de oecumenische stuurgroep Bussloo-Wilp-Voorst
pastor Dorothea Brylak smmp

Vrouwen bij de waterput zr. Fátima Sehnem bij een waterput in aanbouw
Ingezonden 10Seehausen

Ieder jaar in het eerste adventsweekend brengen wij een bezoek aan onze partnergemeente in Seehausen. Er worden actualiteiten uitgewisseld, groeten overgebracht en afspraken gemaakt.

Zo wordt ook weer een afspraak gemaakt voor het uitwisselingsweekend in 2010.

Waarschijnlijk gaan we in juni met de bus naar Seehausen; maar dat hoort u binnenkort.

Het belangrijkste van onze bezoeken over en weer is het onderhouden en verstevigen van bestaande contacten en het leggen van nieuwe contacten. Dat laatste hebben we vorig jaar tijdens onze activiteiten mogen ervaren.

Zo merken we telkens weer dat contact met christenen uit een andere windstreek heel verfrissend kan werken. Het geloof schept ook grensoverschrijdend een band.

Als parochie van Bussloo en de gemeenten van Wilp en Voorst en de Petri Gemeinde uit Seehausen kunnen wij op deze manier beslist iets voor elkaar betekenen.

Dat wij in onze gebeden elkaar ook mogen blijven gedenken.
Ingezonden 11

Van 7 t/m 18 december vindt in de Deense hoofdstad Kopenhagen de klimaattop plaats.

Wereldleiders komen bijeen om gezamenlijk een nieuw klimaatverdrag te tekenen. De roep om een rechtvaardig en effectief klimaatverdrag klinkt steeds luider. ICCO & Kerk in Actie zetten zich al meerdere jaren in voor een beter klimaat, want de klimaatveranderingen treffen niet alleen ons, maar juist ook onze naasten ver weg.
De afgelopen maanden hebben ICCO & Kerk in Actie zich met de Countdown to Copenhagen campagne gericht op het verzamelen van klimaatbeloftes (www.klimaatbelofte.nl). Deze klimaatbeloftes hopen

we begin december aan minister-president Balkenende aan te bieden. De klimaatbeloftes zijn steunbetuigingen van mensen in Nederland die de gedachte ondersteunen dat met een wereldwijde inzet klimaatverandering en armoede aangepakt kan worden. Tegelijkertijd beloven de ondertekenaars om ook zelf te verminderen, te veranderen en te vergoeden en zo klimaatverandering tegen te gaan.


Om onze boodschap richting minister-president Balkenende nog meer kracht bij te zetten willen we u, als kerkenraad, vragen uw steun namens uw plaatselijke gemeente te betuigen.
Ga naar www.klimaatbelofte.nl/kerkenraad om uw steun als plaatselijke gemeente te geven.
Door op zondag 13 december om 15.00 uur de klokken te luiden kunt u uw steun ook laten klinken in uw dorp of stad. Op dat moment eindigt namelijk de oecumenische dienst in de grote kathedraal van Kopenhagen en zullen wereldwijd de kerkklokken worden geluid. In sommige landen zullen de klokken zelfs 350 keer slaan. Uiteraard kunt u dit naar eigen inzicht invullen, al is het natuurlijk bijzonder als de klokken meer dan 3 keer slaan. Vanaf 13 november kunt u zich op de website www.klimaatklokkenluiden.nl aanmelden en kunt u daar meer informatie over deze actie vinden.
Wij hopen dat u namens uw plaatselijke gemeente de internationale campagne Countdown to Copenhagen voor een rechtvaardig en effectief klimaatakkoord wilt ondersteunen.
Hartelijk Dank
Ds. A.W. van der Plas Jack van Ham

Programmamanager Kerk in Actie Voorzitter Raad van Bestuur ICCOIngezonden 12Breng uw stem uit voor de mooiste foto – De Kerk belicht!
Zoals u weet waren op 27 september voor belangstellenden alle kerken van het parochieverband open in het kader van het project De Kerk belicht. Rond 200 mensen hebben daar gebruik van gemaakt. Velen gingen met het fototoestel op zoek naar de ziel van de kerk als religieus gebouw. Ze hebben hun foto’s ingestuurd en een jury heeft de drie beste foto’s uitgekozen per kerk. 24 in totaal voor het hele parochieverband.

De foto’s zijn tot eind december ter bezichtiging in de parochiekerken.

Alle 24 gekozen foto’s zijn ook te zien op de website van ons parochieverband.

Daar kan ook op de foto’s gestemd worden. De foto die het best gewaardeerd wordt, ontvangt de publieksprijs.

Ook de jury zal een eigen prijswinnaar uitkiezen. De prijzen zullen uitgereikt worden bij de viering van de fusie van de parochies tot de HH Franciscus en Clara parochie.

Vanaf januari zullen alle uitgekozen foto’s als een kleine fototentoonstelling een ronde maken langs alle kerken van de nieuwe parochie.


Bekijkt u de foto’s op de website onder ‘Kerk belicht’ of ‘De fotopoll’ en breng uw stem uit voor de publieksprijs.
Namens de werkgroep Kerk belicht

Pastor Ivan KantociLaat het ons weten


  • Is er een kindje geboren

  • Bent u thuis langdurig ziek

  • Wenst u thuis de communie te ontvangen

  • Wordt u opgenomen in het ziekenhuis

  • Gaat een van uw kinderen het huis uit

  • Gaat u zelf verhuizen

  • Of andere bijzonderheden of wensenPost en Secretariaat
Sint Martinus Parochie Bussloo

Bussloselaan 17 B

7383 AG Bussloo

Telefoon: 0571 – 26 12 27

e-mail: parochie-martinus-bussloo@hetnet.nl

www.parochieverbandijsselvallei.nl


Openingstijden Secretariaat:

Maandag van 13.30 tot 14.30 uur

Dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur
Banknummer.: 3662.68.260

Gironummer.: 907180

Banknummer. Kerkbijdrage: 3662.03.703

Banknummer. M.O.V.: 3662.19.065Voor het doorgeven van bijzonderheden bestemd voor het Pastorale Team zie telefoonnummers achterkant parochieblad


PASTORAAL TEAM

Zr. drs. D. (Dorothea) Brylak smmp p.w.

Pastoraal werkster , profiel diaconie

Kerklaan 18, 7391 AN Twello

tel. 0571-271074

E-mail: brylak@parochieverbandijsselvallei.nl

Drs. I. (Ivan) Kantoci

Pastoraal werker en teamleider, profiel gemeenschapsopbouw

Bussloselaan 17a, 7383 AG Bussloo

tel. 0571 -261914

E-mail: kantoci@parochieverbandijsselvallei.nl

H.W.J.M. (Willy) Rekveld

Pastoor


Kerklaan 18, 7391 AN Twello

tel. 0571 -273160

E-mail: rekveld@parochieverbandijsselvallei.nl

Drs. W.C.J. (Wim) Vroom p.w.

Pastoraal werker, profiel catechese.

Deventerstraat 89, 8171 AC Vaassen

Tijdelijk tel. 0578-617806

E-mail: vroom@parochieverbandijsselvallei.nl
Voor dringende pastorale zaken is elke dag van 9.00 uur – 20.00 uur een pastor telefonisch bereikbaar op tel. nr. 06-53154358
Adres: Kerklaan 18, 7391 AN Twello

Email:pastoraal-team@parochieverbandijsselvallei.nl
Secretaresse pastores: mevr. Ineke Bouwmeester –Bloem,

tel. 0571- 274445


dinsdag: 13.00 tot 17.00 uur
donderdag: 09.00 tot 15.00 uur. Email: secretariaat@parochieverbandijsselvallei.nl
CENTRAAL MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN Tel. 0571-272220


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina