Parochieblad St. Martinus BusslooDovnload 56.69 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte56.69 Kb.

Parochieblad St. Martinus BusslooJaargang 42, nr. 11 2 november 2009.


God van mensen,

God Schepper van ons en van de aarde,

God die alles draagt en vasthoudt.

We staan voor U met alles wat we zijn,

onze beperkingen en onze sterke kanten,

met onze twijfel en ons vertrouwen.

Gij hebt ons toch geroepen in het leven,

Gij hebt ons toch gemaakt naar U toe?

Maak van ons Uw mensen onderweg.

Help ons te dragen waar dat nodig is.

Help ons te zien waar Gij verschijnt.

Help ons te horen waar Gij roept en aanspreekt.

We vragen om oren en een hart dat verstaat,

ogen die herkennen en handen die kunnen dragen.

Dat wij verantwoordelijkheid nemen

en uw mensen worden.

Gij bent toch onze weg?

Roep ons dan op Uw wegen.


Bronvermelding: Twaalf gebeden om roepingen

In geuren en kleuren.
In deze periode van het jaar waarin de natuur zijn herfstkleuren aanneemt, is het fijn om een wandeling te maken en de kleuren en geuren in je op te nemen. De veranderingen in de natuur, waarin het ook een beetje afsterven - loslaten - is, om in het voorjaar weer tot leven te komen. Daar hebben we vertrouwen in, vertrouwen dat het kleinste zaadje weer tot leven komt.

Dit lijkt ook een beetje op de weg die wij nu gaan in ons parochieverband de IJsselvallei, die op 1 januari 2010 de parochie van de HH. Franciscus en Clara wordt. Zeven geloofsgemeenschappen die samen op weg willen gaan, maar dit ook ervaren als loslaten van wat zo vertrouwd was in de eigen parochie.

Heel begrijpelijk is dat, maar het mag ook een gegeven zijn dat dit nieuwe kansen en mogelijkheden kan bieden tot nieuw leven in onze geloofsgemeenschappen.

Een uitdaging, dat wel, maar ook hoopvol. Samen op weg gaan, al wandelend door het leven om in geloof, hoop en liefde gestalte te geven aan onze missionaire opdracht waarin Christus centraal staat als de gezalfde Gods. Zijn boodschap mag ons hoop geven. Zijn liefde voor ons mag ons op weg doen gaan om in geloof er te zijn voor elkaar. Zijn woorden: “Ik zal met u zijn” mag ons dat vertouwen geven.

Op het moment dat ik deze gedachte neer schrijf, heb ik in de zondagse eucharistieviering het evangelie mogen voorlezen van de blinde Bartimeüs. Hij roept het uit: “Zoon van David heb medelijden met mij. De omstanders proberen hem het zwijgen op te leggen, maar hij gaat daardoor harder roepen. Jezus blijft dan staan en zegt: “roep hem eens hier” Ze roepen dan de blinde toe: “Heb goede moed! Sta op Hij roept u.” Op de vraag van Jezus: “Wat wilt ge dan ik voor u doe?, antwoordt de blinde: “Rabboeni, maak dat ik zien kan!” En Jezus zegt dan: “Ga, uw geloof heeft u genezen.”Terstond kon hij zien en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht.

Ook wij als parochianen van onze nieuwe parochie mogen ons daar bij aansluiten. Daartoe worden wij uitgenodigd door Hem, die de weg, de waarheid en het leven is. Ook wij mogen tot Jezus roepen en Hem vragen: Heer maak dat wij zien kunnen.

Zien kunnen met open ogen naar dat gene wat voor ons ligt. Dat wij zo vol vertrouwen, maar bovenal met geloof die weg gaan, vol geuren en kleuren zoals wij mensen zijn, maar met het vuur van die eerste christengemeenschap.

Dat wij met een open hart, de ogen gericht op God, in de uitdaging die voor ons ligt elkaar steunen en de moed niet verliezen.


Pastoor Willy Rekveld.


Rooster diensten en gebedsintenties
Zondag 8 november om 10.00 uur: Eucharistieviering .

Voorganger: Pastor J. Peeters. Lector en koster dhr. J. Hegeman.

Collectant: dhr. H. Harmelink. Organist: dhr. Driessen.

Misintenties: vader BorgonjèNa de viering is er koffiedrinken in het parochiehuis.
Zaterdag 14 november om 17.30 uur: Woord- en Communieviering

met het Martinuskoor. Voorganger: Pastor W. Vroom.

Lector: mw. C. Maatman. Collectant: dhr. A. Berends.

Koster: dhr. H. Huis in ’t Veld. Organist: mw. H. Nieuwenhuis.


Zondag 22 november om 10.00 uur: Woord- en Communieviering.

Voorganger: Pastor R. Pragt. Lector: dhr. J. Kroeze.

Collectant en koster: dhr. H. Pelgrim. Organist: mw. H. Nieuwenhuis.

Misintenties: Vader en moeder Pelgrim-de Valk Toon Lieferink


Zaterdag 28 november om 17.30 uur: Eucharistieviering.

Voorganger: Pastor W. Rekveld. Lector: mw. C. Veldhuis.

Collectant: dhr. J. de Haan. Koster: dhr. H. Huis in ’t Veld.

Misdienaars: Marlayne en Marleen. Organist: mw. H. Nieuwenhuis.

Misintenties: Ouders Bloem-Elferink.
Zondag 6 december om 10.00 uur: Woord- en Communieviering en

tevens Solidaridadviering met het Martinuskoor.

Voorganger: Pastor D. Brylak. Lector: dhr. J. Kroeze

Collectant en koster: dhr. A. Nijkamp. Organist: mw. H. Nieuwenhuis.

Misintenties: Henk Broekhof

Na de viering is er een deurcollecte voor de adventsactie Solidaridad.

Agenda en MededelingenKoffiedrinken

Zondag 8 november is er na de viering van 10.00 uur weer gelegenheid tot koffie- en/of theedrinken in het parochiehuis.

U bent van harte welkom.
Gered Gereedschap

Men kan nog bruikbaar handgereedschap brengen bij Koop Hekman Enkweg 21 in de Posterenk. Bij Klunder ‘Doe het zelf” aan de Oude Rijksstraatweg 43 in Twello en Vorderman “Tuinmeubelen” aan de Wijkseweg 7 in Terwolde.


Geboren

Op 23 september is geboren Elin Rianne, dochter van Raymond en Marleen Smeenk. Zij wonen in Twello. Van harte gefeliciteerd!


Doopdata

In 2010 zijn er twee momenten waarop u uw kindje kunt laten dopen in onze kerk en wel op 7 februari en op 12 september 2010. Opgeven kan bij Ineke Bouwmeester van het regiosecretariaat.Aanmelding Eerste Heilige Communie

Beste ouders,

Uw zoon of dochter zit in groep 4 of 5 van de basisschool. Het jaar waarin de kinderen uit onze parochie zich voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie. De EHC zal worden gehouden op zondag 18 april 2010 (om 9.30 uur!).

De kinderen van de basisschool St. Martinus te Bussloo ontvangen binnenkort een opgave formulier. Voor kinderen die hier niet op school zitten kunt u zich aanmelden bij Esther Simons, 06-23526200 / esther.simons@wxs.nl voor 30 november.


Werkgroep EHC
Pastoraatsgroep

Zaterdag 17 oktober was het dan zover. De presentatie van de pastoraatsgroep. Wij, Hélène Janssen-Willems, Ria ter Riele en Esther Simons hebben ons tijdens die viering voorgesteld en verteld wat onze motivatie is om deel te nemen in de pastoraatsgroep. Wij hebben ieder ons eigen profiel (werkgebied):

Hélène Janssen-Willems gemeenschapsopb. 0575-503446

Ria ter Riele diaconie/ liturgie 055-3011372 rterriele@terriele.nl

Esther Simons catechese / liturgie 0571-261125 / esther.simons@wxs.nl
De leden van de pastoraatsgroep zijn attent op wat er leeft in de gemeenschap aan zorg en behoeften maar ook aan ideeën en wensen. Zij vormen samen het aanspreekpunt van de parochiegemeenschap. Mocht u wat te vragen of te melden hebben, neem dan contact met ons op.
Met vriendelijke groet,

Héléne, Ria en Esther


Gedachteniskruisje

Veel kerken maken er al gebruik van. Tijdens een uitvaart staat een kruisje op het altaar met de naam van de overledene. Na de uitvaart wordt hij opgehangen in de kerk en een jaar later komt het kruisje in het bezit van de nabestaanden. In het nieuwe kerkelijke jaar starten we er ook in onze kerk mee.


Werkgroep Liturgie
Stem Nu:

op de foto’s die gemaakt zijn tijdens de kerk belicht! Achter in elke kerk staat nu een paneel met de drie mooiste foto’s per kerk. Kijk op www.parochieverbandijsselvallei.nl voor alle foto’s en breng uw stem uit! Welke vindt u de mooiste? Welke foto belicht de kerk het best?Volgend Parochieblad

Het volgende parochieblad verschijnt op 7 december 2009.

Copy voor deze editie moet voor donderdag 3 december 2009 binnen zijn.

Bij voorkeur maakt u voor het aanleveren van kopij gebruik van ons


e-mailadres: parochie-martinus-bussloo@hetnet.nl o.v.v. ‘Kopij’. Beschikt u niet over e-mail, levert u dan uw kopij aan via reguliere post:
Parochie St. Martinus Bussloo, Redactie Parochieblad, Bussloselaan 17 B, 7383 AG Bussloo

Kerstmiddag

De kerstmiddag voor senioren is dit jaar op maandag 14 december

om 14.00 uur in het parochiecentrum.

Parochianen van 65 jaar en ouder, zijn hierbij van harte welkom.


Nader bericht volgt.

Ingezonden 1


Advent en Cacao

Cacao, c’est mon esperance! – Cacao is mijn hoop

Advent en kerst

Terwijl onze bomen prachtig versierd zijn en lichtjes ons overal weer tegemoetkomen, nodigt Solidaridad ons uit om ons ook op een andere manier voor te bereiden op kerst. Dit keer voert ze ons mee naar de cacaoplantages in Ivoorkust en Ghana, waar kleine boeren de cacao verbouwen waarvan onze kerstkransjes gemaakt worden. Want het verhaal over de geboorte van Jezus in Bethlehem is niet alleen iets van toen. De toekomst die daar begint wil elke dag opnieuw beginnen, ook hier en nu, te midden van onze wereld. Deze adventtijd illustreert Solidaridad dat verhaal met iets van nu: het leven op de cacaoplantages.

Solidaridad laat ons kennismaken met het verhaal áchter cacao. Het verhaal over armoede en bovenal het verhaal van hoop. De droom van eerlijke handel is geen bedrog, maar het vereist wel veel inspanning en aandacht. En daar zet Solidaridad zich voor in. Scholing, voorlichting en organisatie van boeren en boerinnen in het zuiden zijn noodzakelijk. Maar ook ondersteunt Solidaridad daar de verandering naar milieuvriendelijke productiemethoden om de natuur te bewaren. Daarnaast zorgt Solidaridad ervoor dat deze duurzame producten hier, in Europa verkocht worden. Het zijn allemaal bouwstenen voor een nieuwe wereld waarin een waardige plaats is voor iedereen, voor een markt waarin niemand wordt weggedrukt of over het hoofd gezien.

Met deze gedachten wil Solidaridad kerst dichterbij brengen. Door ons bewust te maken van ons handelen. Kromme verhoudingen in de economie ombuigen en de markt te maken tot een plek waar recht en vrede tot stand komt. Een plek waar verbondenheid kan groeien tussen producenten, en de makers en de consument. Om onverschilligheid tegen te gaan en om een toekomst mogelijk te maken voor iedereen.

Er is nog veel werk te doen. En dat doen we graag, samen met u. Om zo, er met z’n allen voor te zorgen dat de cacaoboeren een beter leven krijgen. Dáár verheugt Solidaridad zich op. U ook?

Ingezonden 2
Ingezonden 1
Een nieuwe naam; een nieuwe huisstijl


De samenvoeging van zeven parochies tot één nieuwe parochie met de naam HH Franciscus en Clara vraagt om een nieuw logo en één nieuwe huisstijl. Wij vroegen Daniëlla van Tilborg (op de foto) dit voor ons te ontwerpen.


Het ontwerp moest voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Eenvoudig en gestileerd

 • Goed leesbaar ook als het gekopieerd wordt in grijstinten

 • Zowel klein als groot goed herkenbaar

Daniëlla ging op een moderne manier te werk en zocht op internet naar Franciscus en Clara. Via informatie over het leven van de twee heiligen kwam zij uit bij de franciscaanse kloosterorde. Zoekend naar beelden die verwerkt zouden kunnen worden in het logo kwam zij o.a. tot: • Een koord dat de monniken om hun pij dragen met daarin drie knopen, die verwijzen naar de drie kernwaarden voor de franciscanen: gehoorzaamheid, kuisheid en armoede.

 • De pij met kap die de monniken en zusters dragen kun je gestileerd weergeven.

 • De franciscanen gebruiken de enigszins aangepaste Griekse letter Tau als pictogram.

Vele vormen en uitwerkingen van bovenstaande beelden passeerden de revue en werden met een aantal mensen besproken. De keuze viel op een pictogram gebaseerd op het Tau-teken.

Het stelde twee figuren voor, Franciscus en Clara, in een houding die openheid uitstraalt. Een openheid die je uit kunt leggen als een uitnodiging om je aan te sluiten bij hun levenshouding. Of als een symbool dat je jouw welvaart met anderen moet delen.

De dikte en soort van de lijnen, en de naam in een van de honderden lettertypes, vormden de volgende fase van de uitwerking. Na een bespreking in de stuurgroep en het toekomstige parochiebestuur, werd de definitieve keuze gemaakt. Bovenstaand logo wordt de komende weken verder uitgewerkt op enveloppen en briefpapier van zowel de nieuwe parochie als van de locaties. Uiteraard komt het op de website en onze folders en parochieblad. We hopen dat het ook u aanspreekt.
Pieter de Wolf,

voorzitter stuurgroep Parochieverband IJsselvalleiIngezonden 3HET LUCAS-EVANGELIE – WAT LEZEN WE DAAR?

 

In onze Bijbel wordt het levensverhaal van Jezus door vier mensen op hun eigen wijze verteld: door Matteus, Marcus, Lucas en Johannes. Elk jaar volgens we in de zondagse vieringen het verhaal van één van hen. Vanaf de eerste zondag van de advent zullen we in het komend kerkelijk jaar lezen uit het evangelie van Lucas. Lucas, waarvan ook wel verteld wordt dat het arts was, vertelt zijn verhaal over Jezus ook op zijn eigen manier. Zo komen we bij Lucas ook verhalen over Jezus tegen die we in de andere evangelies niet tegenkomen.Het begin van het kerkelijk jaar willen we in ons parochieverband dan ook aangrijpen om eens stil te staan bij vragen als: wie was die Lucas, welke verhalen over Jezus vertelt hij in zijn evangelie, waarom die en hoe is zijn evangelie opgebouwd?

Het zal een boeiende avond zijn, onder leiding van pastor Wim Vroom.

De avond wordt gehouden op woensdag 25 november van 20.00 tot 22.00 uur in ‘de Klepel’, Kerkstraat 18 te Twello. Opgave voor deze avond kan tot 15 november bij pastor Vroom, telefoon: 0578-617806 of per e-mail: vroom@parochieverbandijsselvallei.nl.

 

 


Ingezonden 4

DE KERK BELICHT: HOE GAAT HET VERDER?
Zondag 27 september was het zover: alle kerken van ons mooie parochieverband hadden in de middaguren hun deuren opengesteld voor iedereen die de kerk wilde bekijken en eventueel foto’s wilde maken. Het was spannend wat we van deze middag moesten verwachten, maar de ervaringen waren goed. Elke kerk is naar tevredenheid bezocht en de bezoekers, die soms van ver kwamen, waren enthousiast. Het was toch een kans om de kerken eens rustig te bekijken.

Namens de werkgroep wil ik dan ook iedereen bedanken die als gastvrouw of gastheer heeft meegewerkt.

Belangrijke vraag is nu: hoe gaat het verder?

Tot 4 oktober konden de fotografen hun foto’s insturen. Daarna buigt een kleine jury zich over de inzendingen. Per kerk worden drie foto’s uitgekozen die in het weekend van 31 oktober en 1 november in de kerken worden gepresenteerd. Tot eind december zullen de foto’s in de eigen kerk hangen. Ook zijn alle uitgekozen foto’s te zien op de website van ons parochieverband (www.parochieverbandijsselvallei.nl). Daar kan ook op de foto’s gestemd worden. De foto die het best gewaardeerd wordt ontvangt op 8 januari de publieksprijs. Ook de jury zal een eigen prijswinnaar uitkiezen. Op 8 januari zullen de prijzen uitgereikt worden bij de viering van de fusie van de parochies tot de HH Franciscus en Clara parochie, om 19.00 uur in Klarenbeek.

Vanaf januari zullen alle uitgekozen foto’s als een kleine fototentoonstelling een ronde maken langs alle kerken van de nieuwe parochie.

Maar kijkt u eerst vanaf 1 november op onze website en laat uw stem gelden!


Namens de werkgroep ‘De kerk belicht’,
pastor Wim Vroom


Ingezonden 5Dank.
Een woord van oprechte dank wil ik uitspreken naar u toe, die bij gelegenheid van mijn 10de verjaardag van mijn priesterwijding op vrijdag 25 september aanwezig waren in de eucharistieviering in de Antoniuskerk in de Vecht. Dank aan deze geloofsgemeenschap en haar bestuur voor de gastvrijheid. Dank aan mijn collega’s, die in deze feestelijke viering mee voorgingen. Dank aan het koor In Between, dat ondanks de kleine bezetting voortreffelijk zong. Dit werd door allen die meevierden, zo bleek achteraf, zeer gewaardeerd Uit alle geloofsgemeenschappen waren parochianen aanwezig in deze eucharistieviering uit dankbaarheid. Het was een waar ontmoetten, evenals de informele bijeenkomst in de Antoniusschool.

Dank aan hen die zorgden dat hier alles goed verliep.

Dank ook aan u allen voor de attenties, kaarten en de vele goede wensen die ik mocht ontvangen. Pastor Wim Vroom zei in zijn welkomstwoord: het mag feest zijn en het was een feest. Dank u wel.
Pastoor Willy Rekveld.


Ingezonden 6

Jongerencollecte 21-22 november: help het geloof doorgeven


In het weekend van 21-22 november wordt in de Nederlandse parochies de jaarlijkse Jongerencollecte gehouden. Deze collecte is vrijwillig, maar niet vrijblijvend! Over de combinatie ‘jongeren en geloof’ wordt in de Kerk vaak zorgelijk gesproken. Die zorg is terecht, maar er zijn ook vele hoopvolle tekenen en initiatieven: Zo kent de jaarlijkse Katholieke Jongerendag in Den Bosch een groeiend aantal bezoekers. Diverse parochies hebben positieve ervaringen met DiaconAction, waarbij jongerengroepen kleinschalige sociale projecten uitvoeren om zo de boodschap van het Evangelie concreet te maken. Ook in het Aartsbisdom Utrecht steken jongeren in het weekend van 20-22 november de handen uit de mouwen. Daarnaast waren de Jongerentocht, de Tienerkampen en het Kinderkamp van het aartsbisdom dit jaar weer een groot succes. En dan was er in 2009 nog de bisdombedevaart naar Lourdes, waaraan een groep kinderen en tieners deelnam.

Maar het jongerenpastoraat in het aartsbisdom heeft ook toekomstplannen, zoals regionale activiteiten voor onze vormelingen, de Diocesane Jongerendag op Palmzondag 2010 én een maximale deelname aan de Wereldjongerendagen in Madrid 2011.

Voor deze en andere activiteiten is geld nodig en daarvoor is de Jongerencollecte in het leven geroepen. De helft van de opbrengst is bestemd voor landelijke initiatieven, de andere helft gaat naar de ondersteuning en ontwikkeling van het jongerenpastoraat in ons eigen bisdom. Mede dankzij deze giften kan het geloof doorgegeven worden aan de volgende generaties.
Uw bijdrage kunt u overmaken op girorekening 2703 t.n.v. Aartsbisdom Utrecht te Zeist o.v.v. ‘Jongerencollecte’.
Meer weten over het Jongerenpastoraat? Surf naar www.jongkatholiek.nl en www.yougle.nl.


Ingezonden 7Moderne Devotie: oecumenische avond in Bussloo

Wat huiverig meldt ik me donderdag 8 oktober in het parochiecentrum van Bussloo. Vanavond een avond over Moderne Devotie. Voordat we deze avond gepland hadden, had ik er nog nooit van gehoord en ondanks google-en op internet was de strekking van de avond me nog niet helemaal duidelijk.

Bijkomstigheid was ook nog dat we op dinsdag te horen hadden gekregen dat de spreker ziek was en donderdag zeer zeker niet zou kunnen spreken. Door veel heen en weer gebel van Helma is er gelukkig toch nog iemand bereid gevonden te spreken over dit onderwerp.

Op de avond zelf word het nog spannender. Als ik arriveer in Bussloo krijg ik al van meer kanten te horen dat men op internet gezocht heeft naar Moderne Devotie. Vanuit Wilp, Voorst en Bussloo druppelen gelovigen binnen, maar de spreker zien we niet. Gelukkig, even na achten verschijnt Sybrand Buve, historicus uit Deventer nadat hij Bussloo eindelijk gevonden had.


Wat daarna volgt is een hele boeiende avond waarin Buve verteld over Geert Grote en zijn beweging die later als Moderne Devotie wordt omschreven. Hoe Geert Grote zorgde voor het vertalen van de Bijbel in leesbare taal voor iedereen in plaats van alleen in het latijn. Hoe er in de grote delen van de Lage Landen en Noord-West Europa huizen werden gesticht waar les werd gegeven en boeken werden geschreven. En dat Deventer en zijn omgeving dus heel erg belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van het onderwijs.
Ik weet zeker dat , de volgende keer dat ik in Deventer kom, het bekijk met andere ogen.
Esther


Ingezonden 8Nieuw parochieblad
Het lijkt stil geworden rond het nieuwe parochieblad. Maar schijn bedriegt want achter de schermen wordt heel hard gewerkt aan het proefblad. Na de bespreking met alle redacties zijn de voorbereidingen in een kleine werkgroep verder gegaan. Hierin zitten Wiel Palmen uit Twello en Esther Simons uit Bussloo. Onder begeleiding van Laetitia van der Lans, van bureau De Zalige Zalm uit Deventer en tevens hoofdredacteur van ’t Zout, werken zij toe naar een proefnummer dat half november klaar zal zijn. Alle parochiebladen hebben hiervoor hun kopij van de maand oktober ingestuurd. Die wordt gebruikt om de nieuwe formule uit te proberen. Het proefblad wordt verspreid onder zo’n 80 parochianen kris kras over het hele parochieverband. Zij ontvangen daarbij een vragenlijst waarmee het proefnummer beoordeeld wordt.

Op basis van deze testfase én evaluatie zal de stuurgroep in december als het goed is een besluit kunnen nemen over het nieuwe parochieblad. Gaat de stuurgroep akkoord dan breekt de volgende voorbereidingsfase aan naar het echte werk. Dan komt het erop aan om met de huidige parochieredacties een netwerk van contactpersonen op te zetten omdat de nieuwsvoorziening vanuit de locaties natuurlijk van groot belang is en blijft. Een centrale redactie zal dat geheel gaan coördineren. Dan zal ook duidelijk worden hoe het in de toekomst zal gaan met aanleveren van kopij, bezorgen, kosten, enz. Indien alles verloopt zoals we hopen, kan, naar verwachting, met Pasen het nieuwe blad voor het eerst verschijnen. Dat betekent dat de huidige parochiebladen in ieder geval door zullen lopen t/m de maand maart 2010. Een spannende periode dus!

We houden u op de hoogte.
Gijs de Jong, lid Stuurgroep


Ingezonden 9Reis mee naar Poznań
Elk jaar verzamelen zich rond de jaarwisseling tienduizenden jongeren in een grote stad ergens in Europa voor de jaarlijkse Europese Ontmoeting van de gemeenschap van Taizé. Dit jaar ontmoeten zij elkaar in Poznań in Polen. De ontmoeting wordt al ruim 30 jaar elk jaar georganiseerd in een andere stad onder de naam “Pelgrimage van Vertrouwen”.
Vijf bijzonder dagen.

De broeders van Taizé nodigen je uit om vijf dagen mee te leven met jongeren uit heel Europa, te gast bij gezinnen uit Polen in hun parochies en gemeenten. Elke ochtend kom je samen met jongeren uit de parochie of gemeente waar je te gast bent. De middag komt iedereen samen in de grote hallen, waar we gezamenlijk eten en waar het gebed is met de broeders van Taizé. In de middag zijn er verspreid over de stad workshops. ’s Avonds – na het avondgebed – keert iedereen weer terug naar zijn of haar gastgezin.


Verbondenheid en stilte

De ontmoeting in Poznań is een mix van ontmoeting en plezier enerzijds en rust, samen zingen en stil zijn anderzijds. Dat maakt de ontmoeting tot een unieke belevenis. Bovendien vier je op een inspirerende en verrassende manier de overgang van het oude naar het nieuwe jaar. Een jaarwisseling die je waarschijnlijk nooit meer zult vergeten.


De Europese ontmoetingen zijn vooral bedoeld voor jongeren tussen 17 en 35 jaar.

Deelname voor 16 jarigen is mogelijk op voorwaarde dat er meerderjarige begeleiders zijn (op z'n minst 1 begeleider voor 2 jongens, en 1 begeleidster voor 2 meisjes), die met hen in hetzelfde gezin ondergebracht worden en de hele ontmoeting bij hen blijven.

De Europese ontmoetingen zijn bedoeld voor jongeren tot 35 jaar, en niet voor ouderen, tenzij zij een jongerengroep begeleiden.

We worden we ondergebracht bij gezinnen in Poznan en omstreken. Sommigen worden misschien onder gebracht in scholen, kerk- of sportzalen. Luchtbed of matje en slaapzak meenemen. Jonge gehandicapten moeten zich al in oktober of november inschrijven, opdat er een aangepast onderkomen voorzien kan worden.


Met de bus

JongKatholiek (de landelijke jongerenafdeling van de Katholieke Kerk in Nederland) en JOP (de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland) organiseren samen een reis naar de Europese Ontmoeting in Polen. Er zijn drie opstapplaatsen: Breda, Utrecht en Groningen. Bij voldoende belangstelling zijn extra of andere opstapplaatsen mogelijk.

Meer informatie en aanmelden voor de ontmoeting en de reis er naar toe: www.taizeinnederland.nl
Je kunt ook mailen naar: taizéinnederland@live.nl


Ingezonden 10

VIER STICHTINGN WERKEN SAMEN IN CONCERT VAN DE HOOP


De stichtingen Help Uganda, Sarangkot, de MartinusStichting en de

Multiculturele Vrouwenpraatgroep willen meer samenwerken en hebben zich daarom verenigd onder de naam werkgroep Integratie & Ontwikkeling.


Hun eerste activiteit is het Concert van de Hoop en de Markt van de Hoop op zondag 15 november in de Martinuskerk van Twello, aanvang 14.30 uur.

De markt is open vanaf 14.00 uur. Het Stedelijk Orkest Lebuinus o.l.v.Bert Sleumer en de sopraan Frederik Palmen zullen werken van onder andere Brahms, Léhar, Rossini en Bizet uitvoeren.

De entree is € 10.
Achter in de kerk wordt een markt ingericht, de Markt van de Hoop.

Organisaties die werken aan het oplossen van het armoede probleem kunnen hier

hun ideeën en hun waar aanbieden, zoals De Wereldwinkel, Oikocredit, Amnstey en de bovenvermelde stichtingen.
De opbrengst van het concert is bestemd voor toiletten in woningen in

Sarangkot, Nepal; schoon drinkwater in verschillende dorpen in Uganda; de bouw van een extra leslokaal voor basisschool voor Lahu kinderen in Payang, Thailand en voor de activiteiten van de Vrouwenpraatgroep in de gemeente Voorst (Hier een kans = Daar een kans).


Kaarten zijn te koop bij:

Klarenbeek :supermarkt Immanse

Terwolde :Coop de Lelie

Twello boekhandel Oonk ( na 2 nov.)

De Kunstelaar,Twello

VVV Voorst ,Twello

Voorst: supermarkt Boogman of mail naar :

martinusstichting@gmail.com,stichtingHug@helpt.nl,info@sarangkot.nl Of 0571 261715 en per e-mail: marthekedebets@hotmail.com.

Ingezonden 11Advent en Kerst bekijken
In de tijd voor Kerstmis worden veel woonkamers anders ingericht dan gewoon door het jaar heen. We zien vaak een adventskrans, een kerstboom, een kerststal en andere verlichting: het zijn manieren om deze tijd van het jaar kleur te geven en om aandacht te schenken aan de Advent en aan Kerstmis.

Met twee avonden willen we voor belangstellenden in ons parochieverband met die symbolen van de Advent en Kerstmis aan de slag gaan, met vragen als: wat betekenen al die voorwerpen en wat zijn de achtergronden hiervan? En welke betekenis geven we aan Advent en Kerstmis?

Deze avonden staan onder leiding van pastor Wim Vroom.

Iedereen is bij deze serie van twee avonden van harte welkom. De avonden worden gehouden op donderdagavond 3 en dinsdagavond 15 december van 19.30 tot 21.30 uur in het parochiecentrum van de parochie van Klarenbeek, Kerkweg 4.

Opgave voor deze serie is mogelijk tot uiterlijk 27 november bij:

het secretariaat van de parochie van Klarenbeek, tel. 055-3011202, email: parochie-klarenbeek@hetnet.nl

of bij pastor Wim Vroom, tel. 0578-617806, email: vroom@parochieverbandijsselvallei.nl

Laat het ons weten


 • Is er een kindje geboren

 • Bent u thuis langdurig ziek

 • Wenst u thuis de communie te ontvangen

 • Wordt u opgenomen in het ziekenhuis

 • Gaat een van uw kinderen het huis uit

 • Gaat u zelf verhuizen

 • Of andere bijzonderheden of wensenPost en Secretariaat
Sint Martinus Parochie Bussloo

Bussloselaan 17 B

7383 AG Bussloo

Telefoon: 0571 – 26 12 27

e-mail: parochie-martinus-bussloo@hetnet.nl

www.parochieverbandijsselvallei.nl


Openingstijden Secretariaat:

Maandag van 13.30 tot 14.30 uur

Dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur
Banknummer.: 3662.68.260

Gironummer.: 907180

Banknummer. Kerkbijdrage: 3662.03.703

Banknummer. M.O.V.: 3662.19.065Voor het doorgeven van bijzonderheden bestemd voor het Pastorale Team zie telefoonnummers achterkant parochieblad


PASTORAAL TEAM

Zr. drs. D. (Dorothea) Brylak smmp p.w.

Pastoraal werkster , profiel diaconie

Kerklaan 18, 7391 AN Twello

tel. 0571-271074

E-mail: brylak@parochieverbandijsselvallei.nl

Drs. I. (Ivan) Kantoci

Pastoraal werker en teamleider, profiel gemeenschapsopbouw

Bussloselaan 17a, 7383 AG Bussloo

tel. 0571 -261914

E-mail: kantoci@parochieverbandijsselvallei.nl

H.W.J.M. (Willy) Rekveld

Pastoor


Kerklaan 18, 7391 AN Twello

tel. 0571 -273160

E-mail: rekveld@parochieverbandijsselvallei.nl

Drs. W.C.J. (Wim) Vroom p.w.

Pastoraal werker, profiel catechese.

Deventerstraat 89, 8171 AC Vaassen

Tijdelijk tel. 0578-617806

E-mail: vroom@parochieverbandijsselvallei.nl
Voor dringende pastorale zaken is elke dag van 9.00 uur – 20.00 uur een pastor telefonisch bereikbaar op tel. nr. 06-53154358
Adres: Kerklaan 18, 7391 AN Twello

Email:pastoraal-team@parochieverbandijsselvallei.nl
Secretaresse pastores: mevr. Ineke Bouwmeester –Bloem,

tel. 0571- 274445


dinsdag: 13.00 tot 17.00 uur
donderdag: 09.00 tot 15.00 uur. Email: secretariaat@parochieverbandijsselvallei.nl
CENTRAAL MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN Tel. 0571-272220


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina