Parochieblad St. Martinus BusslooDovnload 64.59 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte64.59 Kb.

Parochieblad St. Martinus BusslooJaargang 43, nr. 11 22 november 2010

Bidden we om mensen

met open ogen, oren en hart,

die niet uit zijn op eigen gewin en eer.

Mensen die iets willen betekenen voor anderen

geïnspireerd door idealen

door geloof en liefde.

Mensen die zich willen inzetten in de kerk

als pastor of als vrijwilliger.

Dat we uitkijken naar zulke mensen

en, wie weet, zelf zo worden.

En bidden we voor allen

Die zich nu al inzetten in onze kerk.

Dat zij de steun en waardering mogen krijgen

die ze verdienen,

en dat hun werk tot zegen mag zijn voor de wereld,

voor anderen en voor henzelf.


Bronvermelding: Twaalf gebeden om roepingen
Verwachting, uitzien naar.

Aan het einde van het kerkelijk jaar wat eindigt met het hoogfeest van Christus, Koning van het heelal worden de lezingen in de viering indringender. De vraag die voor mij hierin klinkt is: wie is de Koning voor ons, die niet kwam om gediend te worden, maar om dienstbaar te zijn. Wie is Jezus voor ons van wie wij de geboorte vieren met Kerstmis. Heeft Hij ook in onze tijd naar ons persoonlijk toe nog een boodschap? We mogen ons weer opmaken voor het feest van de geboorte van Gods Zoon. Vier zondagen krijgen wij daar voor weer de gelegenheid.


Advent.

De periode van de advent is een christelijk gebeuren van stil worden en verwachten, van voorbereiden en leven naar het kerstfeest toe. Kerstmis is voor christenen een herdenkings- en herinneringsmoment van de geboorte van Jezus. Zij kijken uit naar het moment dat Jezus – 'Emmanuel' of 'God-met-ons' - ook in het eigen leven geboren mag worden. De langverwachte Messias komt als een schamel kind ter wereld, een teken van tegenspraak. In deze periode worden christenen uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Zij maken hun hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten.Het komende 'Licht'

De adventskrans is een christelijke, symbolische, beeldende uitdrukking van verwachting en hoop. Het woord advent, komt van het Latijnse 'adventus' wat 'de komende' betekent, 'God komt naar ons toe'.


In de geboorte van Jezus herkennen ze de menswording van God in de wereld. Hij is voor christenen een 'lichtend' voorbeeld om naar te leven. Jezus' daden werden door mensen als een 'licht' in de 'duisternis' van hun bestaan ervaren. In hem herkenden ze Gods 'licht' voor de mensen.
Christenen zeggen van Jezus: 'Hij is het licht van de wereld'. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op aarde. De lezingen uit de bijbel in de periode van de advent verwijzen naar duisternis en licht in het leven. 'De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan' (Rom 13,12) en 'Het volk dat rond dwaalt in het donker ziet een helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op' (Jes 9,1). De Advent is ook de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God "alles in allen" zal zijn.

Ik wens ons allen een goede en zinvolle voorbereidingstijd toe op het Hoogfeest van de geboorte van Gods Zoon: 'Emmanuel' = 'God-met-ons'., en wens ons allen een Zalig en Gezegend Kerstfeest toe.

Pastoor Willy Rekveld.

Rooster diensten en gebedsintenties
Zaterdag 27 november om 17.30 uur: Eucharistieviering en

tevens M.O.V.-viering met het Martinuskoor.

Voorgangers: Pastor W. Rekveld en Pastor D. Brylak.

Lector en koster: mw. R. ter Riele. Collectant: dhr. W. de Haan.

Misdienaars: Eefje en Marlayne. Organist: mw. H. Nieuwenhuis.

Misintenties: Hendricus Johannes Korten

Toon Lieferink

Na de viering is er een deurcollecte voor de M.O.V. adventsactie.

Zondag 5 december om 10.00 uur: Eucharistieviering.

Voorganger: Pastor H. Hofstede. Lector: mw. C. Veldhuis.

Collectant: dhr. H. Harmelink. Koster: Dhr. H. Huis in ’t Veld.

Misintenties: Henk BroekhofZaterdag 11 december om 17.30 uur: Woord- en Communieviering

met het Martinuskoor. Voorganger: Pastor D. Brylak.

Lector: mw. D. Franken. Collectant: dhr. J. de Haan.

Koster: dhr. F. Doeleman.

Misintenties: Hendricus Johannes Korten Gerard Haarman

Overleden Wilhelmien van Tongeren – v.d. BeltAgenda en MededelingenCollecte-opbrengsten: 11-11-2010

Eén eurocollectes € 424,12


Misintenties € 163,10


Misboekjes € 35,66

Kaarsengeld € 51,20

Willibrordcollecte € 20,90

M.O.V.: Kalenderverkoop € 80,--

Wereldmissiemaand € 93,95

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Kerstmiddag

Beste parochianen en oud- parochianen,

Bussloo, november 2010.
Namens het Liturgisch Beraad nodigen wij U allen uit voor een Kerstmiddag met Uw leeftijdgenoten op maandag 20 december 2010 om 14.00 uur in het Parochiecentrum te Bussloo.

De Pastor zal deze middag openen met het lezen van het Kerst-evangelie.

Wij zullen samen kerstliederen zingen en daarbij zal Mevr. van Strien orgel spelen en met enkele dames ook wat kerstliederen zingen.

Onder het genot van een hapje en een drankje zullen we verder deze middag samen gezellig doorbrengen. Om 17.00 uur is deze middag afgelopen.


Hopelijk tot ziens op maandag 20 december om 14.00 uur in het Parochiecentrum.

P.s. Zoals gebruikelijk heeft U na afloop de gelegenheid een gift te geven voor de onkosten van deze middag.

Het Liturgisch Beraad.
Pastoraatsgroepsnieuws

Tot onze spijt gaat Hélène Janssen-Willems ons verlaten als pastoraatsgroepslid. Zij gaat verhuizen. Nu zijn wij weer op zoek naar een nieuw lid (m/v) die samen met ons een schakel wil zijn tussen het team van pastores en parochianen om de geloofsgemeenschap van Bussloo levendig te houden.

 

Voor meer info: Ria ter Riele (rterriele@terriele.nl / 055-3011372) of Esther Simons (esther.simons@wxs.nl / 06-23526200). Vrijblijvend meedraaien om te kijken wat we doen is altijd mogelijk.


Gered Gereedschap

Men kan nog bruikbaar handgereedschap brengen bij Koop Hekman Enkweg 21 in de Posterenk. Bij Klunder ‘Doe het zelf” aan de Oude Rijksstraatweg 43 in Twello en Vorderman “Tuinmeubelen” aan de Wijkseweg 7 in Terwolde.


Luisterlijn Palliatieve Zorg, steun en informatie voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.

De vrijwilligers van de luisterlijn zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 13.00 - 22.00 uur, in het weekeinde en op feestdagen van 13.00 - 17.00 uur. op telnr. 0900 - 222 55 22 (lokaal tarief) of (buiten deze tijden) via info@luisterlijnpalliatievezorg.nl, meer informatie vindt u op website www.luisterlijnpalliatievezorg.nlVolgend Parochieblad

Het volgende parochieblad verschijnt op 13 december 2010

Copy voor deze editie moet voor woensdag 8 december 2010

binnen zijn.

Bij voorkeur maakt u voor het aanleveren van kopij gebruik van ons
e-mailadres: parochie-martinus-bussloo@hetnet.nl o.v.v. ‘Kopij’. Beschikt u niet over e-mail, levert u dan uw kopij aan via reguliere post:
Parochie St. Martinus Bussloo, Redactie Parochieblad, Bussloselaan 17 B, 7383 AG Bussloo

Ingezonden 1ADVENTSACTIE 2010
ACTIEF BOUWEN AAN EEN BETERE WERELD
Gebruikelijk in de Advent staat een project van Solidaridad centraal. Maar Solidaridad heeft haar mandaat aan de bisschoppen teruggegeven. Daarom hebben de M.O.V.’s van de HH. Franciscus en Clara parochie dit jaar, eenmalig, gekozen voor een eigen project.

Dit is ‘Habitat for Humanity’ geworden.


Habitat is een internationale non-profit organisatie die degelijke en veilige huisvesting biedt voor gezinnen in ontwikkelingslanden. Habitat verstrekt een lening zonder winstoogmerk en bouwt huizen samen met lokale vaklui. Het initiatief hiervoor ligt bij de toekomstige huiseigenaar die zelf een verzoek indient voor het huis, meehelpt tijdens de bouw en de woning terugbetaalt.

Wij steunen dit jaar het project ‘Huisvesting, Water en Inkomen’ in Ghana (regio Ashanti).

De Ashanti regio is de dichtstbevolkte provincie van Ghana. Het is een agrarische provincie met veel boeren die in armoede leven. Het grootste deel van de gezinnen woont in overvolle huizen met muren van gedroogde modder. De vloeren zitten vol parasieten en er is veelal geen schoon (drink)water. Sanitaire voorzieningen zijn er niet en ziekten als malaria en cholera komen mede daardoor nog veel voor. Tegen de jaarlijkse regenval zijn de huizen niet opgewassen. Omdat de inkomens in Ghana erg laag zijn, kunnen de meeste gezinnen zich, zonder hulp, geen betere huisvesting veroorloven.

Habitat bouwt huizen en daarnaast verbeteren ze ook de watervoorziening en worden er waterputten aangelegd. Ook wordt er geïnvesteerd in de verbetering van de hygiëne, de gezondheidssituatie van alle inwoners en is er aandacht voor malariabestrijding. Trainingen in ondernemerschap en onderhoud van de waterputten behoort ook tot de zorg van dit project.


Men kan ook zelf de handen uit de mouwen steken. Habitat heeft daarvoor speciale bouwreizen:

Samen met lokale aannemers en dorpsbewoners wordt er een compleet nieuw huis gebouwd voor een gezin die dat nodig heeft. Een echtpaar uit Twello is kortgeleden op bouwreis geweest en hun ervaringen zullen een plaats hebben in de vieringen.


Meer informatie over ‘Habitat for Humanity’ kunt u vinden op hun website: www.habitat.nl
Tijdens de themaviering in het weekend van 27 en 28 november zullen in de acht kerken van de HH. Franciscus en Clara parochie collectes worden gehouden.

U kunt ook een bedrag over maken op giro 6261, t.n.v. Habitat for Humanity te Haarlem, o.v.v. project Ghana.


Tijdens de adventsweken zal de kist achter in de kerk staan, zodat u nog een bijdrage kunt geven voor de M.O.V. adventsactie.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.


Ingezonden 2

Zing jij, zingt u ook mee op kerstavond?


Op Kerstavond is er om 19.00 uur een Kerstviering. Deze viering wordt muzikaal ondersteund door het koor Step by step.

Maar het koor wil het niet alleen doen deze avond: we nodigen jong en oud uit om mee te zingen!

De repetities zijn alle vrijdagavonden in december vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur.

Wie doet er mee? Er zijn al 5 aanmeldingen!

Zing jij ook mee? En neem je de hele familie mee naar de kerk op

24 december?


Opgeven kan bij Margaret van den Berg (tel.nr. 055-3668809) of mail naar: Margaret@zingt.nl


Ingezonden 3Vormsel   

Vanaf 2011 zal er elk jaar een (aantal) vormselviering(en) zijn waar ook de kinderen van onze geloofsgemeenschap gevormd kunnen worden. Vanuit alle geloofsgemeenschappen van onze parochie kunnen de kinderen zich opgeven voor de vormselviering(en). In overleg met de vormselwerkgroepen wordt dan besloten op welke locaties er dat jaar gevormd zal worden.

 

Kinderen die in groep 8 zitten en die de EHC hebben gedaan hebben hier een uitnodiging voor ontvangen. Pastor Wim Vroom is enige tijd geleden bij de kinderen van de gecombineerde groep 7 en 8 van de Martinsschool in Bussloo geweest en heeft daar verteld over het vormsel. 

We vinden het erg leuk dat 6 kinderen zich hebben opgegeven. Afgelopen vrijdag is de eerste bijeenkomst geweest in de Klepel in Twello waar alle vormselkinderen (vanuit de Vecht, Twello en Bussloo) kennis hebben gemaakt met elkaar. Na de kennismaking, hebben ze samen gegeten en daarna werd begonnen met het eerste thema: De Helper. Allereerst gingen alle kinderen aan de slag met hun levenspad. Teken dat op een vel papier. Wat heb je nu al gedaan en wat wil je in de toekomst gaan doen en op welke momenten kom je de Helper tegen. Toen ging het verder met het maken van keuzes in je leven. De hele groep kreeg dilemma's te horen en er moest een keuze gemaakt worden tussen: Sinterklaas of de Kerstman, familie of vrienden, Jong of oud, GTST of onderweg naar morgen etc. etc. Sommige dilemma's waren gemakkelijk, andere daar moest echt wat langer over nagedacht worden. Wat er volgde is een vast onderdeel tijdens deze bijeenkomsten: het lezen van een bijbeltekst. Best moeilijk hoor, maar het fijne is; alles mag gevraagd worden. Tot slot de soap: Een jongen komt in problemen op school. Hoe reageert de jongen, hoe reageert de juf/meester en wat doet de vriend van de jongen? De kinderen mochten in 3-tallen overleggen wat zij zouden doen als ze de jongen, de juf/meester of de vriend waren. Welke keuze maak je?

 

Dit was in het kort de eerste avond. De volgende bijeenkomsten van het vormselproject vinden op school plaats (na schooltijd). De ouders begeleiden hun kinderen op deze bijeenkomsten. De 5e bijeenkomst zal weer met alle vormselkinderen in Twello zijn om zo elkaar beter te leren kennen en toe te werken naar een hele mooie vormselviering op zondag 13 februari in de Martinuskerk van Twello. 

Werkgroep VormselIngezonden 4DE FUSIE IS GEVIERD
Het was dan eindelijk zover: de fusie van alle parochies van het parochieverband IJsselvallei tot de parochie van de heiligen Franciscus en Clara is gevierd! Vele parochianen vierden mee op zaterdag 9 oktober in Klarenbeek. Op en rond de kerk van OLV Tenhemelopneming was vanaf 16.00 een heel programma om met elkaar de fusie te vieren.
Na ontvangst met koffie was er een korte, maar boeiende wandeling over de route van het oude processiepad van Klarenbeek. Tijdens deze wandeling hebbende figuren van Franciscus en Clara zich op een onverwachte en bijzondere manier aan de wandelaars gepresenteerd.

Na de wandeling kregen alle wandelaars een eenvoudige maaltijd aangeboden.


Om 19.00 uur is de fusie gevierd tijdens een plechtige en feestelijke eucharistieviering, waarin het pastoraal team voorging. Op vele manieren hebben parochianen uit de verschillende locaties van de parochie hun medewerking aan deze viering gegeven.

Na afloop van de viering was er een receptie, waarin ook de prijswinnaars bekend werden gemaakt van de fotowedstrijd ‘De kerk belicht’.

Zie ook de website www.franciscusenclara.com

Ingezonden 5Van het parochiebestuur.

Op 9 oktober j.l. vierden we in Klarenbeek de totstandkoming van de nieuwe parochie HH. Franciscus en Clara. ’s Middags maakten we een wandeling waar we nader kennismaakten met Franciscus en Clara, daarna een broodmaaltijd, gevolgd door een eucharistieviering en tenslotte een receptie met de uitreiking van de prijzen voor de beste foto in het project “de kerk belicht”. Voor het middagprogramma hadden zich meer dan 100 mensen zich opgegeven en ’s avonds waren er bijna 350 mensen uit alle locaties van onze parochie aanwezig. We stonden stil bij de totstandkoming van de fusie en bedankten de vele mensen die hun bijdrage hebben geleverd om het proces goed te laten verlopen. Wat we bereikt hebben en waar we nu onze aandacht aan geven wil ik graag kort aan u presenteren. • Het decreet van de bisschop kwam in mei af met terugwerkende kracht tot 1-1. De stuurgroep van het parochieverband werd in juni opgevolgd door het parochiebestuur. Gelukkig gingen vijf van de zeven mensen mee over zodat de kennis en ervaring van de afgelopen 2,5 jaar behouden blijft. Helaas is de functie van penningmeester nog vacant.

 • We hebben een pastoraal team van ervaren pastores die er in slaagt de nieuwe parochie gestalte te geven in de samenwerking met pastoraatsgroepen en vrijwilligers.

 • Onze nieuwe naam en logo worden al door alle locaties gebruikt en we gaan ons verder presenteren in de regio.

 • De verhouding tussen parochiebestuur en locatieraden is vastgelegd. Procedures voor benoeming en aftreden van leden van locatieraden en bestuur zijn geregeld. Een reglement voor pastoraatsgroepen is opgesteld. In de komende jaren gaan we kijken of het zo goed werkt of dat er toch nog zaken moeten worden aangepast.

 • De secretariaten zijn vrijwel ongewijzigd gebleven m.d.v. veel post komt centraal binnen. Dat vraagt dat informatiestromen goed op elkaar moeten worden afgestemd.

 • Voor de grotere bouwkundige projecten is een procedure opgesteld. Onderhoudsplannen voor alle locaties zijn er of in de maak.

 • Parochiebrede activiteiten als de kerk belicht, de korendag en de diaconale week blijken aan te slaan en versterken de samenwerking. Dergelijke initiatieven moeten ook in de toekomst worden gestimuleerd.

 • Financiën in de brede zin inzichtelijk maken heeft een hoge prioriteit. Gelukkig is er tot op dit moment geen reden tot grote zorgen. Toch worden we door de teruglopende inkomsten, bv. minder opbrengsten collectes en lage rentestand, gedwongen tot een voorzichtig uitgavenbeleid.

 • Om de eenheid in de parochie te bevorderen en de communicatie te vergemakkelijken is één parochieblad dringend gewenst. Na een moeizame start is het thans in de maak; er is een redactie, er is een besluit genomen over vorm en frequentie bij de start en de techniek wordt verder onderzocht en uitgewerkt. De toegankelijkheid van de website vormt een punt van aandacht.

 • We gaan het Beheer van de onderscheiden begraafplaatsen inventariseren om te komen tot één beheermodel.

Zo groeien we stap voor stap dichter naar elkaar toe met het doel onze geloofsgemeenschappen levend te houden, door gebruik te maken van elkaars kennis en ideeën. U kunt daaraan bijdragen door iets van uw tijd beschikbaar te stellen aan de parochie of lokale geloofsgemeenschap.

Namens het parochiebestuur,

Pieter de Wolf

Ingezonden 6Penningmeester gezocht!

Het parochiebestuur van de “HH Franciscus en Clara Parochie” heeft dringend behoefte aan een penningmeester.

Zoals u ongetwijfeld bekend is, zijn de parochies van Vaassen, Epe, Terwolde/de Vecht, Bussloo, Twello, Klarenbeek en Loenen/Eerbeek, opgeheven en ondergebracht in een nieuwe parochie met de naam “HH Franciscus en Clara Parochie”. Het nieuwe parochiebestuur wordt gevormd door de pastoor als voorzitter, een onafhankelijke vice-voorzitter en vertegenwoordigers van alle bovengenoemde geloofsgemeenschappen. Binnen het bestuur heeft ieder zijn aandachtsgebied, secretaris, bouwzaken, communicatie enz.. Het bestuur vergadert 9 á 10 maal per jaar. Helaas hebben we in het huidige bestuur geen kandidaten voor het penningmeesterschap. Wij nodigen u uit om uzelf als penningmeester aan te bieden dan wel het parochiebestuur attent te maken op mensen die dat mogelijk zouden kunnen.

Hoe wordt de financiële administratie gevoerd?

De administratie van de parochie is uitbesteed aan een administratiekantoor. Die ontvangt de nota’s en betaalt ze, draagt zorg voor uitbetaling van salarissen en afdracht van sociale lasten en belastingen, en houdt de boekhouding bij. Daarnaast heeft iedere lokatie een eigen budget en voert daarover de administratie. In een aantal gevallen hebben die lokaties eveneens het administratiekantoor ingeschakeld en op andere plekken zit een lokale penningmeester die periodiek zijn gegevens doorgeeft aan het administratiekantoor van de parochie. Door het administratiekantoor wordt de jaarrekening opgesteld en de begroting. Het administratiekantoor adviseert m.b.t. het beheer van de gelden.
Wat verwachten we van de penningmeester?

We gaan er van uit dat de penningmeester beschikt over kennis en of ervaring op financieel gebied. Hij vertegenwoordigt het bestuur bij het administratiekantoor en voert 1 á 2 maal per jaar overleg met de lokale penningmeesters. Hij doet na overleg met het administratiekantoor voorstellen voor het beheer van de gelden en het te voeren financiële beleid. Uiteraard wordt ook verwacht dat hij als lid van het parochiebestuur betrokken is bij het algemeen beleid. Het pastoraal beleid is de verantwoordelijkheid van het pastoraal team.


Mocht u belangstelling hebben of ons attent willen maken op mogelijke kandidaten, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende, Ook voor nadere toelichting of informatie.
Namens het parochiebestuur,

Pieter de Wolf, vice-voorzitter.

H.W. Iordensweg 84,

7391 KG Twello

Tel. 0571274546


Ingezonden 7Van: ‘ samen naar saamhorigheid’
Een impressie van de Assisi en Rome reis van de HH. Franciscus en Clara parochie.
Via Franciscus en Clara naar het centrum van de wereldkerk.
Op maandag 11 oktober vertrokken wij: 55 parochianen, de 2 begeleiders, Henk Smit en Titus Donders van de V.N.B. Willibrordtochten en pastoor Willy Rekveld om op pelgrimstocht te gaan naar Assisi en Rome. Vroeg in de ochtend om half 7 was de bus er en na het inladen van de bagage vertrokken wij richting Keulen om daar in de Dom van Keulen de eucharistie te vieren samen met de groep pelgrims uit Amsterdam. Na de eucharistie viering was er gelegenheid om deze imposante kerk te bekijken waar ondermeer de relieken van de drie Wijzen, de drie Koningen in een schrijn te zien zijn. Met de nodige rustpauzes kwamen wij in de loop van de avond bij ons hotel, Hallertau in Wolnzach, in het zuiden van Duitsland aan. Na het diner was daar de eerste overnachting.

Dinsdag 12 oktober vertrokken wij na het ontbijt via Oostenrijk naar Montecatini Terme in Italië. Rijdend door het prachtige landschap van Noord Italië kwamen we aan het eind van de middag aan bij ons volgende hotel Ambasciatori in Montecatini voor het diner en de tweede overnachting.

Woensdag 13 oktober vertrokken wij na het ontbijt om onze pelgrimstocht te vervolgen om tegen het middag uur in ons kloosterhotel Ora Domus Cenacolo aan te komen. Na daar de lunch te hebben gebruikt en met de bus naar Assisi te zijn gebracht was er de wandeling naar de St. Franciscus kerk. Deze basiliek bestaat uit drie delen. De basis wordt gevormd door de crypte met daarin het graf van de heilige Franciscus van Assisi. Hierop zijn twee kerken gebouwd: de benedenkerk (1228-1230) en de bovenkerk (1230-1253) Hoewel er een groot verschil is tussen het sombere karakter van de benedenkerk en het meer heldere karakter van de bovenkerk waar het zonnelied van Franciscus in fresco’s zijn afgebeeld, zijn beiden duidelijke toonbeelden van de Italiaanse gotiek. Daarna werd een bezoek gebracht aan de kerk van St. Clara. In deze kerk is in de crypte de heilige Clara, volgelinge van Franciscus zichtbaar opgebaard en hoewel deze kerk somberder is van karakter maakte deze op mij toch een diepe indruk.

Donderdag 14 oktober. Na het ontbijt wandelden we naar Santa Maria degli Angeli, in deze kerk is een oud klein kapelletje ter ere van de heilige Franciscus. Dus de huidige kerk is over het kapelletje gebouwd. Hier maakten we een afspraak om in een zijkapel de eucharistie te vieren om 5 uur in de middag. Na deze kerk te hebben bekeken en te hebben geluncht vertrokken wij naar ons hotel om met de bus weer naar Assisi te gaan om naar de San Damianokerk te gaan. Het was een flinke klim vanuit de plek waar de bus ons naar toe had gereden, maar het was de moeite waard. Vanuit deze kerk met een klooster zijn de HH. Franciscus en Clara begonnen met hun roeping. Franciscus die in een visioen de opdracht kreeg van de Heer zelf om deze kerk die in verval was geraakt te herstellen. Hier ervaarde ik de puurheid van hun gezonden zijn. Er waren hier geen picknicktafels, eetgelegenheden of souvenirwinkels. Er was stilte en ruimte voor gebed. Na terug te zijn gewandeld en met de bus weer naar ons hotel te zijn gebracht gingen we te voet naar Santa Maria degli Angeli om daar de eucharistie te vieren waarin we bezinnende teksten mochten horen van de HH. Franciscus en Clara.

Vrijdag 15 oktober. Na het ontbijt en het vieren van de eucharistie in de kapel van ons kloosterhotel vertrokken wij naar ons hotel Holiday Inn, in Rome. Hier kwamen we na de nodige stops en lunch in de loop van de middag aan. Na onze kamers voor de komende 5 nachten te hebben ingericht was het diner om ons na een goede nachtrust te richten op de eeuwige stad Rome, het centrum van de wereldkerk.
Zaterdag 16 oktober gingen we na het ontbijt in ons hotel o.l.v. de Nederlandstalige gids Annemieke Breijer het oude Rome verkennen en bezichtigen. In deze stadswandeling bezochten we o.a. de Sancta Maria Maggiore, de Sint Jan van Lateranen, de Trevi fontein, de Spaanse trap, de Sint Ignacio, de Sancta Maria Sopera Minerva, het Pantheon, en de Pizza Novona. Het verslag zou nog langer worden als al deze bezienswaardigheden beschreven zouden worden. Het was indrukwekkend hoe van voor de geboorte van Christus en in de vroeg christelijke tijd gebouwd werd en kunstwerken ontstonden.

Zondag 17 oktober vertrokken we na het ontbijt naar Vaticaanstad. Om ongeveer 9.45 uurwaren we aanwezig in de kerk der Friezen. Om 10.00 uur was er een uitleg over de geschiedenis van de kerk en om 10.30 uur begon de eucharistieviering die in de Nederlandse taal was met de aloude gregoriaanse gezangen. Voor een impressie

van deze viering kunt u terecht op: www.friezenkerk.nl Na de viering stond de koffie klaar in de Titus Brandsmazaal, om vervolgens naar het St. Pietersplein te gaan voor het gebed “de Engel des Heren” en de zegen van paus Benedictus. Er waren daar heel veel mensen verzameld omdat op deze zondag 6 religieuzen heilig werden verklaard tijdens de openlucht eucharistieviering op het St. Pietersplein. Er waren alleen al 5000 Australiërs aanwezig voor de heilige verklaring van een Australische zuster Maria van het Kruis ofwel Mary MacKillop, de eerste Australische heilige. Na de lunch gingen we onder leiding van onze gids Annemieke naar het oude centrum van Rome voor een stadswandeling en bezochten en bezochten we het Forum Romanum en het colloseum.

Maandag 18 oktober bezochten we onder leiding van Annemieke de Catacomben van Callixto en Sint Paulus buiten de muren. De middag waren we vrij en konden we voor onszelf besteden. Er waren pelgrims die naar het hotel gingen om bij te komen van de indrukken en de vermoeidheid die ze hadden opgedaan. Ander gingen op eigen gelegenheid de stad Rome verder verkennen of om wat te winkelen.

Dinsdag 19 oktober moesten we vroeg uit bed, geen tijd om te ontbijten, dus kregen we een ontbijtpakket mee. We moesten om 6.45 uur bij de Sint Pieter zijn omdat we om 7.00 uur een eucharistieviering hadden in de crypte onder de Sint Pieter nabij het graf en de heilige Petrus en diens opvolgers. Deze crypte was dicht bij het graf van paus Johannes Paulus II, onze vorige paus. Maar omdat je in Rome te maken hebt met de Romeinse cultuur werden we pas na zevenen binnengelaten in de Sint Pieter zodat we om vijf voor half acht aan de eucharistieviering konden beginnen, die om acht uur afgelopen moest zijn. Het werd vijf over acht. Daarna kon onze groep de Sint Pieter bekijken. Wij waren alleen, zonder andere pelgrims of toeristen en dan zie je pas hoe groot en imposant deze Basiliek is. Iedereen was vrij om de Sint Pieter, de crypte met de graven van de pausen, Vaticaanstad te verkennen of om de koepel van de Sint Pieter te beklimmen en een geweldig uitzicht te hebben over Rome. Na de lunch verzamelden we ons om 1 uur in de middag op het Sint Pietersplein om naar het Vaticaans museum en de Sixtijnse kapel te gaan. Onderleiding van onze gids Annemieke bezochten we deze unieke bezienswaardigheden.

Na het diner in ons hotel, maakten we ons op voor de laatste overnachting in Rome om de volgende dag na de audiëntie bij de paus de terugreis aan te vangen.

Woensdag 20 oktober. Na een vroeg ontbijt vertrokken we naar het Sint Pietersplein voor de pauselijke audiëntie bij paus Benedictus XVI. Zo rond de klok van 9.00 uur waren we er om een goede plaats te bemachtigen. Het was een lange zit, want tegen kwart voor elf kwam de paus in zijn pausmobiel aan en maakte een rondje op het plein om vervolgens door het middenpad naar het podium te rijden en aan zijn toespraken begon. Aan het eind baden we gezamenlijk het Pater Noster, het Onze Vader, was de zegen. Na de audiëntie gingen wij naar de bus om onze terugreis te beginnen. Door het prachtige landschap van Italië gingen wij naar ons hotel Nuovo Savi in Montecatini voor het diner en de overnachting.

Donderdag 21 oktober. Na het ontbijt gingen wij verder met onze terugreis naar Twello. Het was een zeer fraaie tocht door Zwitserland. Bergen die al bedekt waren met de eerste sneeuw, een stralende zon maakten dat deze tocht de moeite waard was.. Tegen het eind van de middag waren we in Zuid Duitsland waar we in het hotel U-noi I te Grossbettigen gingen overnachten na het diner.

Vrijdag 22 oktober. De laatste dag van onze reis ging voornamelijk over de Duitse autobaan. In Maria Lach was een Benedictijner klooster waar we na uitleg over het ontstaan van dit klooster en leven en werken van de monniken de eucharistie ter ere van Maria vierden, in een zeer koude buitenkapel met een hele goede akoestiek.

Het was hartverwarmend hoe iedereen meezong. Na het zingen van het Salve Regina, wees gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid gingen wij met de bus naar restaurant Meinscheiderhof in Meidscheid voor het afscheidsdiner. Na het diner vertrokken wij richting Twello waar we om 22.00 uur aan kwamen. Onze Assisi en Rome reis was voorbij. Voldaan en ook wel wat vermoeid ging eenieder huiswaarts.


Dank.
Dank op de eerste plaats aan u pelgrims die meetrokken naar Assisi en Rome. Ondanks de vele malen de koffers uit de bus halen voor de overnachting in de diverse hotels, het soms zeer vroege opstaan, enkele valpartijen en enkele overboekingen waardoor u een andere kamer kreeg in een ander hotel, bleef de stemming opperbest en werden wij steeds meer een hechte groep. Dank voor het meebidden in de bus op de verschillende momenten van de dag. Dank voor het meevieren van de eucharistie op de bijzondere plekken in Assisi en Rome, het samen zingen, de solozang van enkele pelgrims, het zingen van het Credo in de crypte van de Sint Pieter als hernieuwing van ons geloof. Dank aan onze Nederlandstalige gids in Rome Annemieke Breijer. Dank aan de V.N.B. Willibrordtochten voor de perfecte organisatie. Een bijzonder woord van dank aan Henk Smits voor het oplossen van allerlei vragen en het regelen als er problemen waren. Dank aan Titus Donders voor de mooie verhalen over heiligen en de uitleg over de vele bezienswaardigheden die te zien waren tijdens de bustocht. Dank aan onze chauffeur Ben die met vaardige hand de bus bestuurde door het drukke verkeer wat er was, zeker in Rome, waarbij soms door Titus en Henk een verkeersbord en hek verwijdert moest worden en ook weer keurig op hun plaats werden gezet. Dank dat ik uw pastor mocht zijn op deze bedevaartstocht.
Pastoor Willy Rekveld.
.

Ingezonden 8

HUWELIJKSVOORBEREIDING

IN DE HH. FRANCISCUS EN CLARAPAROCHIE

 

Wanneer bruidsparen willen gaan trouwen in de kerk, dan willen we dat in onze parochie goed voorbereiden. Sinds begin dit jaar is de kerkelijke huwelijksvoorbereiding in een nieuw jasje gestoken. De voorbereiding bestaat allereerst uit een tweetal avonden voor alle bruidparen die in het zelfde jaar zullen gaan trouwen. Op deze avonden zullen we stilstaan bij wat trouwen voor de bruidsparen betekent en wordt de liturgie van het huwelijk globaal besproken. Na deze gezamenlijke voorbereiding volgen per bruidspaar nog één of meerdere gesprekken met de pastor die in de viering zal voorgaan. Hierin zal vooral de liturgie verder worden besproken.Gezien de opzet van deze huwelijksvoorbereiding is het wenselijk dat bruidsparen, die in het komende jaar een kerkelijk huwelijk willen vieren, zich tijdig bij de parochie melden. Ze kunnen hiervoor contact opnemen met het parochiesecretariaat, tel: 0571-274445.

 

pastor Rekveldpastor Vroom

 

Ingezonden 9Aan het werk

Op een mooie sabbat komt een jongen bij zijn vader, een rabbijn. Woedend roept de jongen uit: 'Nou vader, als ik God was zou ik het wel weten, ik zou weten wat te doen met deze wereld. Alles wat je hoort, ziet en leest: armoede en bewapening, moord en verkrachting, milieuverontreiniging....één grote troep is het allemaal. Als ik God was, ik zou.....' De jongen krijgt evenwel geen kans om uit te spreken.

Vader springt overeind, hijst de jongen in zijn jas en zet de voordeur wagenwijd voor hem open. 'Bent u kwaad, vader?', vraagt de jongen. 'Integendeel', zegt de vader, 'ik ben blij. Ga vlug de straat op, daar kun je meteen beginnen.'

Ingezonden 10


Op woensdag 24 november zal er in het parochiecentrum van de Martinuskerk in Twello

een avond gehouden worden over het evangelie van Matteus. Pastor Vroom zal dan ingaan

op de manier waarop de evangelist Matteus zijn verhaal over Jezus vorm heeft gegeven.

Omdat we in de zondagse liturgie vanaf volgende week weer een jaar uit het Matteus-evangelie

lezen is het de moeite waard om bij dit evangelie stil te staan.

Belangstellenden zijn aanstaande woensdag van harte welkom om 20.00 uur in het parochiecentrum van Twello.”

Ingezonden 11


PERSBERICHT

De Ongeziene Gezien

Feestelijke opening fototentoonstelling

Bekendmaking winnaar fotowedstrijd

18 NOVEMBER 2010, 16.00 - 17.30 uur.

in dok Zuid, 1STE Wormenseweg 460, Apeldoorn

Na het grote succes van de fotowedstrijd en -tentoonstelling De Ongeziene Gezien in 2009 heeft de Egidius-gemeenschap van de Emmaüsparochie in samenwerking met de protestante kerken te Apeldoorn een nieuwe wedstrijd en tentoonstelling georganiseerd.

Ook dit jaar is er massaal gehoor gegeven aan de oproep om de ongeziene te zien en in beeld te brengen. De foto mocht evenwel nadrukkelijk pas genomen worden na toestemming van de gefotografeerde, waardoor men werd uitgedaagd om die ander echt te zien, om die ander echt te ontmoeten en om voorbij de buitenkant te kijken, met de ogen van het hart.
De jury bestaat uit mensen van verschillende lagen van de Apeldoornse bevolking. Zij heeft uit 300 inzendingen de 50 foto’s gekozen die de tentoonstelling vormen. Deze foto’s zijn onder andere door inwoners van Apeldoorn Zuid, bezoekers van Steunpunt Zuid, Omnizorg, bewoners van het woon- en zorg centrum Talma Borgh gemaakt. Deze verzameling foto’s geeft een indrukwekkende inkijk in de leef- en belevingswereld van mensen, in hun levenskunst. En het resultaat mag gezien worden. Het is een spannende en aangrijpende expositie geworden, waarbij verschillende vormen van levenskunst elkaar ontmoeten.

Net als in 2009 zal wethouder Paul Blokhuis de opening verzorgen en de winnaar van de fotowedstrijd bekend maken. Het geheel wordt omlijst met levende muziek en de drankjes en hapjes zullen verzorgd en geserveerd worden door de leerlingen van CSO De Boog (zie: www.cso-deboog.nl)


Het voelt als een grote erkenning van wat we proberen te doen, dat De Ongeziene Gezien op 9 oktober jl. door het aartsbisdom is uitgeroepen tot winnaar van de Ariëns Prijs 2010. Deze prijs wordt iedere drie jaar uitgereikt aan een diaconaal project of activiteit, gericht op zorg en barmhartigheid, gerechtigheid; verzoening en vergeving (zie onze website).


De fototentoonstelling kan van 18 november tot 23 december 2010, maandag t/m vrijdag bezocht worden in het gebouw van dok Zuid.

Voor meer informatie:

pastor Ronald Dashorst

tel. 06-16912727

Stationsstaat 13

7311 NL Apeldoorn

r.dashorst@rkapeldoorn.nl

www.deongezienegezien.nl

Laat het ons weten


 • Is er een kindje geboren

 • Bent u thuis langdurig ziek

 • Wenst u thuis de communie te ontvangen

 • Wordt u opgenomen in het ziekenhuis

 • Gaat een van uw kinderen het huis uit

 • Gaat u zelf verhuizen

 • Of andere bijzonderheden of wensenPost en Secretariaat
Sint Martinus Parochie Bussloo

Bussloselaan 17 B

7383 AG Bussloo

Telefoon: 0571 – 26 12 27

e-mail: parochie-martinus-bussloo@hetnet.nl

www.parochieverbandijsselvallei.nl


Openingstijden Secretariaat:

Maandag van 13.30 tot 14.30 uur

Dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur
Banknummer.: 3662.68.260

Gironummer.: 907180

Banknummer. Kerkbijdrage: 3662.03.703

Banknummer. M.O.V.: 3662.19.065Voor het doorgeven van bijzonderheden bestemd voor het Pastorale Team zie telefoonnummers achterkant parochieblad

Parochie HH. Franciscus en Clara

Kerklaan 18, 7391 AN Twello


Secretariaat:

Mevr. Ineke Bouwmeester-Bloem

tel. 0571-274445

e-mail: secretariaat@franciscusenclara.comOpeningstijden:

dinsdag 09.00 tot 17.00 uur

donderdag 09.00 tot 15.00 uur
Uitvaarten:

Centraal aanmeldingspunt uitvaarten:

tel. 0571-272220

indien onbemand: 06-21457097


Pastores:

zr. drs. D. (Dorothea) Brylak smmp


diaconie
Kerklaan 18, 7391 AN Twello
tel. 0571-271074 E-mail: brylak@franciscusenclara.com

drs. I. (Ivan) Kantoci


gemeenschapsopbouw
Bussloselaan 17a, 7383 AG Bussloo
tel. 0571-261914 E-mail: kantoci@franciscusenclara.com

H.W.J.M. (Willy) Rekveld


pastoor-liturgie
Kerklaan 18, 7391 AN Twello
tel. 0571-273160 E-mail: rekveld@franciscusenclara.com

drs. W.C.J. (Wim) Vroom


catechese
Deventerstraat 89, 8171 AC Vaassen
tel. 0578-617806 E-mail: vroom@franciscusenclara.com
Elke dag is een van de pastores bereikbaar van 09.00 - 20.00 uur voor dringende pastorale zaken op 06-53 15 43 58.
Voor meer informatie:

www.franciscusenclara.com
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina