Parochieblad St. Martinus BusslooDovnload 47.36 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte47.36 Kb.

Parochieblad St. Martinus BusslooJaargang 44, nr. 1 13 december 2010


Goede God,

Tastend naar Uw licht trekken wij voort in ons bestaan.

Het duister om ons heen, neemt steeds meer de overhand.

U beloofde door de profeten de komst van uw Zoon op aarde.

Met Kerstmis vieren we dat, ieder jaar opnieuw.
Uw Licht Heer, is zo ver, en lijkt steeds verder te staan.

Voor vele mensen is uw Licht onbereikbaar.

Steeds meer mensen geven de moed op en haken af.

De boodschap van het Evangelie klinkt hen vreemd in de oren.


Wij bidden U Heer, geef dat velen, U roepstem mogen horen,

en daar op in durven gaan.

Bescherm en inspireer hen, zodat zij ware verkondigers mogen

worden, van uw blijde Boodschap.

Dat vragen wij U, op voorspraak van Maria.

Amen.


Bronvermelding: Twaalf gebeden om roepingen

WINTERWEER???


De winter is dit keer al vroeg begonnen. Al in november viel de eerste sneeuw en we weten nog niet wat de winter dit jaar verder voor ons in petto heeft. Hoe mooi deze koude periode ook kan zijn, het brengt ook veel ongemakken met zich mee. Vooral als we ons op weg moeten begeven en er sneeuw of ijzel ligt of als we ’s avonds in het donker naar buiten moeten. Koning winter regeert. Gelukkig weten we diep in ons hart dat er na de winter ook weer een lente komt en dat de bomen die nu zo doods lijken al knoppen hebben. Niet voor niets dat we juist in die donkere periode de geboorte van Jezus, van het nieuwe leven en de nieuwe toekomst, vieren. Zodra de temperatuur weer omhoog zal gaan, zal het nieuwe groen zich weer melden. Ik vind dat altijd weer een hoopvolle gedachte.

Winterweer. We maken het in ons leven op een figuurlijke manier ook wel mee. Bij tegenslagen, zoals verlies van werk of het verlies van een geliefd persoon. Te koud is het soms om ook de mooie kanten van het leven nog te kunnen zien.

Ook in de kerk kunnen we die winter ervaren. Ik moet dan vooral denken aan de berichten die naar buiten komen over sexueel misbruik in de kerk. Juist van mensen in de kerk zou je mogen verwachten dat er respect getoond wordt voor het leven en het welzijn van de medemens. Dat dit in zovele gevallen niet gebeurd is, is beschamend en schadelijk voor de betrokkenen en voor de kerkelijke gemeenschap als geheel.

Zo kunnen we op vele manieren, in ons persoonlijk leven, in de samenleving en in de kerk ervaren dat het winters en koud kan zijn.

En toch ervaar ik dat al die vormen van winter niet het laatste woord hoeven te hebben. Bij veel mensen mag ik ervaren dat er ook veel moois en bemoedigens te vinden is. Mensen die na een moeilijke periode toch het leven weer op durven te pakken. Of mensen die in onze samenleving toch laten zien dat medemenselijkheid mogelijk is, dat grenzen van scheiding en minachting worden doorbroken. Ook binnen de kerk probeer ik steeds die tekenen van hoop te zien. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de jongeren die toch ‘ja’ zeggen tegen het geloof in Jezus en gevormd willen worden. Of ik denk aan vrijwilligers die zich, ondanks alles, stug en krachtig blijven inzetten voor hun geloofsgemeenschap.

Waar het winter lijkt, mogen we ons telkens weer warmen aan die vonken van nieuwe hoop en van nieuw leven. Of, om enkele woorden uit een lied van Huub Oosterhuis te citeren: we mogen in ons leven telkens weer ‘speuren naar hoop en dageraad’. Dat ons dat gegeven mag zijn.


pastor Wim Vroom


Rooster diensten en gebedsintenties
Zondag 19 december om 10.00 uur: Woord- en Communieviering.

Voorganger: Pastor I. Kantoci. Lector: mw. C. Veldhuis.

Collectant en Koster: dhr. A. Nijkamp.
Vrijdag 24 december. Kerstavond om 17.30 uur:

Kerstviering voor jonge kinderen.

Lector: Lid werkgroep. Collectant: dhr. W. de Haan.

Koster: dhr. H. Huis in ’t Veld.
Vrijdag 24 december. Kerstavond om 19.00 uur.

Familie Eucharistieviering met het koor Step by Step.

Voorganger: Pastor W. Rekveld. Lector: lid koor.

Collectant: dhr. H. Harmelink. Misdienaars: Marleen en Eefje.

Koster: dhr. F. Doeleman.

Misintenties: Opa en Oma Berendsen Wim en Siny Dijkhof

Vader, moeder en Annie Oosterwegel

Fam. Elshof Frans v.d. Linde Maria de Haan

Gerarda de Haan Gerardus de Haan

Ouders de Haan-Pol Ouders Leerkes-Klumper

Ouders de Haan-Jutten Jan de Haan

Familie Elders-Maatman
Zaterdag 25 december. 1e Kerstdag om 10.00 uur:

Eucharistieviering met het Martinuskoor.

Voorganger: Pastor J. Peeters. Lector: mw. R. ter Riele.

Collectant en koster: dhr. H. Pelgrim. Organist: mw. H. Nieuwenhuis

Misintenties: Toon Lieferink Pastor Antoon v.d. Belt

Willemien van Tongeren–v.d. Belt

Bennie v.d. Belt Familie Wissink-Lankhorst

Overleden koorleden en familieleden

Nico Buitink Johan Broekhof Antoon Bloo

Overleden vader Borgonjen


Vrijdag 31 december. Oudejaarsavond om 19.00 uur:

Eucharistieviering met het Martinuskoor.

Voorganger: Pastor J. Peeters. Lector en koster: mw. D. Franken.

Collectant: dhr. J. de Haan. Misdienaars: Hilary en Marlayne.

Misintenties: Ouders van Schaik-Bloo Antoon Bloo


Zaterdag 8 januari om 17.30 uur: Eucharistieviering.

Voorganger: Pastor W. Rekveld. Lector: mw. C. Veldhuis.

Collectant en koster: dhr. A. Nijkamp.

Misintenties: Hendricus Johannes Korten


Zondag 16 januari om 10.00 uur: Eucharistieviering met het Martinuskoor. Voorganger: Pastor W. Rekveld.

Lector en koster: dhr. J. Hegeman. Collectant: dhr. W. de Haan.

Misdienaars: Eefje en Hilary.

Tevens Doopzondag.

Na de viering is er nieuwjaarsreceptie in het parochiehuis.

Agenda en MededelingenKinderKerstViering

Op Kerstavond, vrijdag 24 december, is er om 17.30 een kinderkerstviering in de kerk. Het wordt een korte viering waarbij samen liedjes worden gezongen en het kerstverhaal verteld.


Familieviering

Ook op Kerstavond, vrijdag 24 december om 19.00, een Familieviering, bestemd voor (de wat oudere) kinderen, hun ouders, opa's en oma's en natuurlijk alle andere mensen, iedereen is van harte welkom. Het is een eucharistieviering en de voorganger is Pastor Rekveld. De viering wordt ondersteund door het koor Step by Step en een groepje enthousiaste muzikale parochianen.


Kerstfeest en een nieuw jaar.

Namens de locatieraad St. Martinus Bussloo wens ik u allen een goede voorbereiding op en een Zalig en gezegend Kerstfeest.

Na de kerst staat er al weer een nieuw jaar voor de deur met volop uitdagingen.

We bedanken alle vrijwilligers die zich afgelopen jaar met volle overgave hebben ingezet voor onze locatie. Ik spreek de wens uit dat we het nieuwe jaar weer een beroep kunnen en mogen doen op deze medeparochianen en hopen dat velen het voorbeeld van hen zullen volgen.Nieuwjaarsreceptie

Na de eucharistieviering op zondag 16 januari 2011 openen wij tijdens een informele bijeenkomst in ons parochiecentrum het Nieuwe Jaar 2011.

We rekenen erop dat vele parochianen van de gelegenheid gebruik maken elkaar de hand te schudden en de goede wensen over te brengen.
Locatieraad St. Martinus

John Hegeman
Doopdata in 2011

Op 16 januari 2011 en 10 april 2011 zijn er in onze parochie weer doopzondagen. U kunt uw kind hiervoor aanmelden door contact op te nemen met Ineke Bouwmeester, secr. HH Franciscus en Clara parochie.

Op 15 december zal de eerste algemene doopvoorbereidingsavond plaatsvinden, voor als uw kindje gedoopt wordt in januari.

 

Met vriendelijke groet,De doopwerkgroep

 

Gered Gereedschap

Men kan nog bruikbaar handgereedschap brengen bij Koop Hekman Enkweg 21 in de Posterenk. Bij Klunder ‘Doe het zelf” aan de Oude Rijksstraatweg 43 in Twello en Vorderman “Tuinmeubelen” aan de Wijkseweg 7 in Terwolde.
Luisterlijn Palliatieve Zorg, steun en informatie voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.

De vrijwilligers van de luisterlijn zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 13.00 - 22.00 uur, in het weekeinde en op feestdagen van 13.00 - 17.00 uur. op telnr. 0900 - 222 55 22 (lokaal tarief) of (buiten deze tijden) via info@luisterlijnpalliatievezorg.nl, meer informatie vindt u op website www.luisterlijnpalliatievezorg.nlVolgend Parochieblad

Het volgende parochieblad verschijnt op 17 januari 2011

Copy voor deze editie moet voor woensdag 12 januari 2011

binnen zijn.

Bij voorkeur maakt u voor het aanleveren van kopij gebruik van ons
e-mailadres: parochie-martinus-bussloo@hetnet.nl o.v.v. ‘Kopij’. Beschikt u niet over e-mail, levert u dan uw kopij aan via reguliere post:
Parochie St. Martinus Bussloo, Redactie Parochieblad, Bussloselaan 17 B, 7383 AG Bussloo

Ingezonden 1Werkgroepslid voor de Caritas?
De werkgroep Caritas (voorheen parochiële caritas instelling ; pci) zoekt een werkgroepslid erbij!

Wij, Joyce Vree uit Voorst en Ria ter Riele uit Wilp , vormen met z’n tweeën deze werkgroep die in locatie Bussloo, voor ouderen, thuiszittenden en zieken, een bloemetje/attentie verzorgt namens de kerk van Bussloo.

Meerdere parochianen van Bussloo helpen met het bezoeken van de mensen voor Pasen, Nationale ziekendag en de Kerst.

Maar de werkgroep zelf heeft er een lid bij nodig…………Het “kleine beetje” wat wij doen, is ook wel heel gezellig samen om te doen!! 

Voor meer informatie mag u mij altijd bellen 055-3011372 of mailen rterriele@terriele.nl.


Ingezonden 2Het jaar des Heren 2010

We staan weer aan het einde van een jaar, een jaar wat we voor onze kerk een veel bewogen jaar kunnen noemen. In dat licht kijken we ook terug in onze parochie de HH. Franciscus en Clara met haar zeven geloofsgemeenschappen.

Op vrijdag 21 mei deed onze aartsbisschop het decreet uitgaan tot de oprichting van de R.K. parochie van de HH. Franciscus en Clara. Naast de vele activiteiten in de zeven geloofsgemeenschappen waren er ook activiteiten in onze nieuwe parochie.

De open parochieavond in Bussloo rond wat zich in de kerk afspeelt en het vele verdriet dat dit met zich mee brengt. Het was goed te noemen naar elkaar te luisteren en de vragen en de pijn te delen.

Het concert van het koor uit Kroatië, het geboorte land van pastor Kantoci In Klarenbeek was ook een moment waarbij we als gelovigen uit onze parochie samen waren. Ook denken we aan de mooie korendag in Vaassen. Er was een goede onderlinge sfeer waarin de diverse koren hun talenten lieten horen en samen het Zonnelied zongen van de H. Franciscus. Ook de zondag hierna was een goede zondag, het Hoogfeest van het H. Sacrament. Het koor uit Kroatië verzorgde de liturgische gezangen tijdens de eucharistie waarbij het pastoraal team voorging en ook het mini concert daarna was een succes.

We denken aan de diaconale week in de zeven geloofsgemeenschappen waarin de saamhorigheid groot was en zijn dankbaar naar de vele vrijwilligers die hun steentje bijdroegen. Een teken van saamhorigheid was ook de fusieviering van onze parochie te Klarenbeek, het prachtige weer deed de stemming stijgen bij de inspirerende wandeltocht waarbij we Franciscus en Clara mochten ontmoeten met hun boodschap van vrede en alle goeds. Een gezamenlijke maaltijd en de gezongen feestelijke eucharistieviering door het - fusie - gelegenheidskoor onder leiding van Ineke van der Brugge, orgel begeleiding van Heleen Nieuwenhuis en een receptie maakte deze dag tot een geslaagde dag. Ook de Assisi en Rome bedevaartreis was een mooie, vermoeiende, maar bovenal een inspirerende en verbindende ervaring.

Van samen naar saamhorigheid mocht zo tot uitdrukking komen in onze parochie.

Veel werk is er gedaan door de vele vrijwilligers en daarvoor mogen wij dankbaar zijn.

Want naast de zorgen die ook onze kerk raakt, een kerk die een krimp kent in aantal, mogen we ook hoopvol kijken naar het nieuwe jaar des Heren 2011. Ook al kijken we getalsmatig, maar getallen zeggen niet alles, in de oudejaarsvieringen naar het aantal dopen, eerste heilige communie, heilige vormsel, het aantal huwelijken en het afscheid van dierbaren, die het leven met ons gedeeld hebben. Hoopvol omdat Christus heeft gezegd: “ik zal met u zijn tot het einde der tijden”. In en met Hem mogen wij die weg gaan in onze parochie. Dat het jaar 2011 in Hem, de gezalfde Gods, gezegend mag zijn voor u en allen die u dierbaar zijn. Moge op de voorspraak van haar die wij vieren op 1 januari, de Heilige Maria, Moeder van God, onze parochie en wij allen werken aan een nieuwe evangelisatie tot opbloei van onze parochie en de kerk waarvan zij de Moeder is. Op 1 januari willen we dat vragen in een eucharistieviering in de H. Martinuskerk in Twelllo. Dank aan u allen die op de een of andere manier zich ingezet heeft voor de parochie of de plaatselijke geloofsgemeenschap. Dank aan u allen die zich betrokken voelen bij onze parochie en ik wens u allen een gezegend en zalig Nieuwjaar toe.
Namens het pastoraal team.
Pastoor Willy Rekveld.


Ingezonden 3

Stichting Gered Gereedschap Voorst


Stichting Gered Gereedschap is een organisatie van vrijwilligers die gereedschap verzamelt,

herstelt en op aanvraag verzendt naar ontwikkelingslanden voor technisch onderwijs en opbouwwerk.


Secretariaat: Gerard Bierman Voorsterweg 16 a 7399 AA Empe

Tel: 0575-476506 E-mail:gmbierman@hetnet.nl

Bankrekeningnr. 36.62.73.132.t.n.v.Stichting Gered Gereedschap VoorstVoortgangsbericht 2010

“Gered Gereedschap”. Wat een mooie kernachtige naam eigenlijk voor wat de organisaties van die naam, onder andere de stichting Gered Gereedschap Voorst, doen: helpen gebruikt en afgedankt gereedschap (voor zover mogelijk) van de ondergang te redden en een tweede leven te geven, samen met vele andere werkplaatsen in Nederland. Dat levert een mooie “win-winsituatie” op --- zoals dat tegenwoordig heet --- voor de schenker zowel als voor de ontvanger, en ook voor de vrijwilligers, die in nuttig en gezellig samenzijn de gereedschappen in de werkplaatsen opknappen.


Gered Gereedschap Voorst beheert een van de kleinere werkplaatsen in het land, maar het totale aantal in dit verslagjaar door de werkplaats van GG Voorst opgeknapte en naar Afrika verscheepte stuks gereedschap was ook dit jaar aanzienlijk, en weer groter dan vorig jaar: in totaal 5210 stuks voor een zevental projecten, te weten:

Project 07-095 Burkina Faso beroepsopleiding 856 stuks

,, kist Gambia ,, 140 ,,

,, 09-040 Uganda ,, 961 ,,

,, 09-037 Uganda opleiding kwetsbare jongeren 75 stuks

,, 09-037 Uganda trainingscentrum idem 1413 ,,

,, 09-125 Liberia scholing gedetineerden 1078 ,,

,, 09-270 Tanzania autogereedschap

Sec.Trade School 687 ,,

waaronder 24 naaimachines voor project 09-125.

Ook dit jaar heeft GG naast de door de opleidingsinstituten in Afrika zelf gevraagde gereedschappen bij enkele projecten ook nog extra gereedschappen, waarvan moet worden aangenomen dat die in de desbetreffende opleiding nuttig zullen kunnen zijn, mee kunnen sturen.

De vanuit de opleidingen ontvangen brieven geven onveranderlijk aan dat de ontvangers zeer dankbaar zijn voor de zendingen.


De werkplaats, op maandagochtenden in het Kulturhus in Twello draait goed, met ca. 15 vrijwilligers en enkele thuiswerkers.

Voor het seizoen 2010-2011 moet een nieuw magazijn worden ingericht, omdat de bestaande magazijnen in Posterenk en Wilp moeten worden verlaten. Er is daarvoor gelukkig een goede vervangende plaats in zicht. De inrichting daarvan zal echter wel extra kosten met zich meebrengen.


Het bestuur heeft bewondering voor de manier waarop de landelijke organisatie van Gered Gereedschap in Amsterdam dit jaar de coördinatieproblemen heeft opgevangen, die zijn ontstaan ten gevolge van de grote brand, die de werkplaats in Amsterdam heeft getroffen. Daardoor zijn voor Voorst nadelen bij haar projecten voorkomen. Het is verheugend dat onlangs een mooie, geheel nieuwe werkplaats in Amsterdam in gebruik kon worden genomen.
Er zijn weer enkele nieuwe inzamelpunten bijgekomen. Deze inzamelpunten zijn vermeld in de folder van GG Voorst, die op verzoek graag aan belangstellenden ter beschikking wordt gesteld. Wij zijn als steeds weer veel dank verschuldigd aan deze inzameladressen.

Met dank voor:

-de financiële bijdragen van kerken in Voorst, Bussloo, Wilp en Warnsveld, de Rabobank, de gemeente Voorst en particulieren,

-materiële bijdragen van enkele bedrijven (onder meer gratis beschikbaar stellen door de Fa. PontMeier van plaatmateriaal voor kisten en het vervaardigen van kisten door leerlingen van de VOBB in Deventer),

-het kosteloos beschikbaar stellen van de magazijnen in Posterenk en Wilp door de fa Hekman en de fam. Schrijvers;

-enige opbrengst van oud ijzer,

moet helaas worden verwacht dat het financiële boekjaar toch negatief moet worden afgesloten, ten gevolge van hogere huurkosten voor de werkplaats en verplaatsingskosten voor het magazijn.

En voor het komende jaar moet op nog aanzienlijk hogere kosten worden gerekend, door de verhoogde huur voor de werkplaats in het Kulturhus en de kosten voor inrichting van het nieuwe magazijn. De gemeente heeft bovendien aangekondigd dat haar subsidie voor het komende jaar zal worden verlaagd.

Bij dit alles mag niet onvermeld blijven dat kosten, gemaakt door vrijwilligers en bestuursleden (waaronder reiskosten en kosten voor het ophalen van gereedschappen) veelal niet gedeclareerd worden, en vaak ook nog andere kosten onverplicht voor eigen rekening worden genomen.

Wij blijven daarom zeer erkentelijk voor iedere geldelijke bijdrage.


Wij zijn gelukkig dat per januari 2010 --- wegens het aftreden van mevrouw A. Barendregt --- mevrouw W. Wilbrink bereid is gevonden haar plaats als voorzitster in te nemen, en dat een nieuw bestuurslid, de heer C. Verwaaijen, is toegetreden en zich bereid heeft verklaard speciaal de publiciteit te behartigen.
Allen, die ook dit jaar weer hebben geholpen de doelstellingen van Gered Gereedschap dichterbij te brengen, op welke manier ook, met vrijwilligerswerk, terbeschikkingstelling van ruimte of materiële goederen, gereedschap of financiën, wil het bestuur weer van ganser harte bedanken voor hun bijdrage.
Wie meer wil weten over Gered Gereedschap, kan alle nodige gegevens vinden op de landelijke website www.geredgereedschap.nl, of een folder van GG Voorst aanvragen bij het bestuur van deze stichting.
Het bestuur van de Stichting Gered Gereedschap Voorst, november 2010

Ingezonden 4Kerstgroeten uit Seehausen
Vorige week zijn Marien Koopman, Herma en ik naar Seehausen geweest.

Ons jaarlijks adventsbezoek bestaat uit pakketjes brengen die we hier mee gekregen hebben voor diverse adressen. Dat waren er dit jaar 5; altijd een gezellige maar tijdrovende bezigheid.

Maar wel leuk en zo leer je in de loop der jaren heel wat mensen kennen en bouw je ook een vertrouwensrelatie op.

De zaterdagavond wordt uitgetrokken om dingen te bespreken die ons zoal bezighouden.

Wij hebben in onze werkgroep gesproken over hoe we voor Seehausen iets kunnen betekenen in hun relatie met Kaliningrad.

Het is een voormalig stukje Duitsland, nu een arme, vergeten Russische enclave.

Er zijn in Seehausen diverse mensen die daar hun roots hebben en op deze manier is men erg betrokken bij deze streek. We hebben hier uitvoerig over gesproken.

Eerst willen we dit in de Wockels (Werkgroep Oec. Contacten) verder uitwerken en komen er dan vast en zeker weer mee bij u terug.

Kaliningrad had men eigenlijk afgelopen zomer moeten bezoeken, maar daar is niet van gekomen. Nu kan men er in Seehausen eigenlijk niet onderuit om in 2011 weer niet te gaan.

Om en naar Kaliningrad en naar Nederland te gaan is eigenlijk wel wat veel in één jaar.

We konden eigenlijk geen weekend vinden om bij elkaar te komen. Er worden zeker pogingen ondernomen om dit toch voor elkaar te krijgen.

Hoewel het ons spijt hebben we wel begrip getoond voor dit dilemma.

We wachten af.

Op de zondagmorgen in de dienst kregen wij gelegenheid om ons zegje te doen.

Wat ik vorige week in het Duits heb gezegd zal ik nu in het Nederlands doen

“hartelijke groeten aan jullie allemaal van de mensen uit Bussloo, Voorst en Wilp.

Uit geloof zijn wij voor 20 jaar terug bij elkaar gekomen en wij hopen dat ons partnerschap met Gods wil en in geloof blijft bestaan.

Dat is ook wat Europa kan gebruiken, niet alleen met politiek is alles te regelen, maar zeker ook verbondenheid in het geloof. Dat is wat mensen tezamen brengt.

Advent is een tijd van Verwachting en Hoop en daarna vieren wij de geboorte van Jezus Christus.

Als teken van die verwachting en van die hoop hebben we voor jullie allemaal na de dienst bloembollen meegebracht. Die kan men nu poten en na een tijdje wachten hopen we dat deze bloembollen in het voorjaar gaan bloeien.

Wij wensen jullie een goede adventstijd, een gezegend kerstfeest, een goede jaarwisseling en een hoopvol 2011”

Tot zover de tekst van vorige week.

Wij kregen voor alle drie de kerken een nieuwe kaars mee voor op onze gezamenlijke kaarsenstandaard.

Uit Seehausen aan jullie allemaal de hartelijke groeten, een sfeervolle kersttijd und ein guten Rutsch ins Neue Jahr.


Lolke van Mulligen

Ingezonden 5Ter inspiratie

Een man vroeg: 'Wat is het grootste geschenk dat iemand je kan geven?
Iemand antwoordde: 'Een hoofdprijs in de loterij!'
Een ander zei: 'De vreugde van een kind.'
Maar zijn vrouw vond: 'Respect voor wat een mens bereikt heeft in haar leven.'
Toen kwam hun zoon van vijftien erbij staan en hij zei: 'Het mooiste, dat jullie mij kunnen geven is het vertrouwen in wie ik misschien zal worden...'

Uit: Op weg naar Kerstmis 2006Ingezonden 6


Zin in Kerst!
Van 6 december 2010 tot en met 6 januari 2011 kunt u in het Museum Catharijneconvent in Utrecht genieten van Zin in Kerst! De Napolitaanse kerststal. Over de Napolitaanse stal komt er dit jaar een speciaal boek uit bij uitgeverij Waanders. Gedurende de kerstvakantie zijn er veel extra activiteiten voor het hele gezin en zowel eerste als tweede kerstdag is het museum geopend.
Voor meer informatie: www.catharijneconvent.nl
Laat het ons weten


  • Is er een kindje geboren

  • Bent u thuis langdurig ziek

  • Wenst u thuis de communie te ontvangen

  • Wordt u opgenomen in het ziekenhuis

  • Gaat een van uw kinderen het huis uit

  • Gaat u zelf verhuizen

  • Of andere bijzonderheden of wensenPost en Secretariaat
Sint Martinus Parochie Bussloo

Bussloselaan 17 B

7383 AG Bussloo

Telefoon: 0571 – 26 12 27

e-mail: parochie-martinus-bussloo@hetnet.nl

www.parochieverbandijsselvallei.nl


Openingstijden Secretariaat:

Maandag van 13.30 tot 14.30 uur

Dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur
Banknummer.: 3662.68.260

Gironummer.: 907180

Banknummer. Kerkbijdrage: 3662.03.703

Banknummer. M.O.V.: 3662.19.065Voor het doorgeven van bijzonderheden bestemd voor het Pastorale Team zie telefoonnummers achterkant parochieblad

Parochie HH. Franciscus en Clara

Kerklaan 18, 7391 AN Twello


Secretariaat:

Mevr. Ineke Bouwmeester-Bloem

tel. 0571-274445

e-mail: secretariaat@franciscusenclara.comOpeningstijden:

dinsdag 09.00 tot 17.00 uur

donderdag 09.00 tot 15.00 uur
Uitvaarten:

Centraal aanmeldingspunt uitvaarten:

tel. 0571-272220

indien onbemand: 06-21457097


Pastores:

zr. drs. D. (Dorothea) Brylak smmp


diaconie
Kerklaan 18, 7391 AN Twello
tel. 0571-271074 E-mail: brylak@franciscusenclara.com

drs. I. (Ivan) Kantoci


gemeenschapsopbouw
Bussloselaan 17a, 7383 AG Bussloo
tel. 0571-261914 E-mail: kantoci@franciscusenclara.com

H.W.J.M. (Willy) Rekveld


pastoor-liturgie
Kerklaan 18, 7391 AN Twello
tel. 0571-273160 E-mail: rekveld@franciscusenclara.com

drs. W.C.J. (Wim) Vroom


catechese
Deventerstraat 89, 8171 AC Vaassen
tel. 0578-617806 E-mail: vroom@franciscusenclara.com
Elke dag is een van de pastores bereikbaar van 09.00 - 20.00 uur voor dringende pastorale zaken op 06-53 15 43 58.
Voor meer informatie:

www.franciscusenclara.com
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina