Pascal vwo cm antwoorden Hoofdstuk A1-Werken met functies Ia. Het hellingsgetalDovnload 39.38 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte39.38 Kb.

Pascal vwo CM antwoorden Hoofdstuk A1-Werken met functies

Ia. Het hellingsgetal

 1. 116 inwoners

 2. 35500 inwoners

 3. Nee

 4. In 2557

IIa. 837 inwoners 1. Het exponentiëel model

IIIa. −312000 inwoners 1. −105000 inwoners

 2. . De grafiek is alleen bruikbaar tussen 1800 en 2300.

IVa. Nee


 1. Van 36000 wordt steeds iets positiefs afgetrokken.

 2. 36000

 3. Model 1

1 a. € 37,39 1. 0,0227

 2. 29,90


2a. Vaste kosten 1. Kosten per wekkerradio

 2. € 13,-.

 3. € 12,10.


3a.
4a.
5
6a. Het hellingsgetal wel, maar het startgetal niet. 1. € 90,-

 2. € 3,65

7a.
 1. Zie de grafiek 2. dan is verschil –1.

dan is verschil +2.

dan is verschil +1.

dan is verschil +2.
8a.


9a.
 1. ; D = [10, 35]

; D = [35, 75]

; D = [40, 75]

; D = [10, 40]

11a. 1. 5347 personen

12a. . 1. .

 2. Zie grafiek. De knik komt door de verschillende hellingsgetallen.

13a.
 1. ≈ 121oC.

14a. 1. .

15. Lijn AB: ;

D = [100, 350]

Lijn BC: ;

D = [350, 400]

Lijn AC: ;

D = [100, 400]
16a. Snijpunt x-as:

Snijpunt y-as:
17a.18a. Snijpunten met de assen: en ., dus : begingetal is, richtingscoëfficiënt is .

 1. Snijpunten met de assen: en .

, dus : begingetal is , richtingscoëfficiënt is .

 1. Snijpunten met de assen: en .

, dus : begingetal is , richtingscoëfficiënt is .

 1. Snijpunten met de assen: en .

, dus : begingetal is , richtingscoëfficiënt is .
19a.

 1. Geen richtingscoëfficiënt

 2. Doen

 3. Doen

20a. 1. Je deelt door b


21a.
22a. Begingetal: 24;

Richtingscoëfficiënt: ;


 1. Begingetal: 1;

Richtingscoëfficiënt: ;

 1. Dit is een verticale lijn.

 2. Begingetal: ; Richtingscoëfficiënt: 0;

 3. Dit is een verticale lijn.

 4. Begingetal: −18; Richtingscoëfficiënt: −3;

23a. l: x-as: ; y-as: ;m: x-as: ; y-as: ;

 1. Doen 2. ; . Snijpunt .

24a. € 740 000,-. 1. 18 000 stuks: € 1 010 000,-;

20 000 stuks: € 1 100 000,-; 1. € 1775000,-

25a. l: x-as: (2 , 0); y-as: (0 , −6);m: x-as: ; y-as: ;

 1. Doen
26a. en 1. Doen

 2. en
 1. De thuja’s kosten € 7,50 en de jeneverbessen € 9,75.

28a. Begingetal: 5;

Richtingscoëfficiënt: ;


 1. Begingetal: 10;

Richtingscoëfficiënt: 4;

 1. Dit is een verticale lijn

 2. Begingetal: −3;

Richtingscoëfficiënt: 0;

 1. Begingetal: ; Richtingscoëfficiënt: ;

 2. Dit kan niet.

29a. Je krijgt dan:of .

 1. Doen

 2. x = 250 en y = 750

 3. Er komen mooie getallen uit

30a.

 1. t ≈ 6,129

 2. Ongeveer 6%

31a. T(0) = 80°C 1. De koffie zal niet kouder worden dan 20°C

 2. Na ongeveer 7,3 uur

32a.
 1. Ja, er is dus sprake van exponentiële groei. 2. Na ongeveer 4,4 uur.

33a. Niet lineair en niet exponentieel 1. Doen

 2. .

 3. .

34a. 1. Na ongeveer 72 jaar.

35a. k ≈ 0,037 1. m ≈ 1,39 mg

 2. Na ongeveer 27 dagen

 3. Na ongeveer 81 dagen

 4. Nee

36a. 1. Na ongeveer 4,1 uur

 2. Na ongeveer 11,1 uur

37a.

 1. Doen

 2. Ongeveer 0,12

 3. .

 4. Ongeveer midden 2004.

38a. Doen

 1. N(t) ≈ 15,53

 2. In 2055

39a. 1. € 5913,68

 2. In 2018

 3. Rentepercentage per maand ongeveer 0,3 %

 4. In augustus 2018

40a. 1. Ongeveer 5 cm

41a. Ongeveer 1960 jaar 1. Ongeveer 3600 jaar

 2. Ongeveer 9200 jaar

42a. H ≈ 22,82 dm2. 1. Bij groot huidoppervlak. De vleermuis heeft grote vleugels dus ook een groot huidoppervlak.

 2. Ongeveer 544 kg

43a. Doen

 1. a wordt groter als p kleiner wordt en omgekeerd als a kleiner wordt, wordt p groter.

 2. € 1,67 per kg

 3. Tussen € 0,50 en € 5,-

44a. Op beide assen zijn machten van 10 als eenheden gebruikt.

 1. 167 passen per minuut

45a. P ≈ 73 joule per minuut. 1. Ongeveer 80 kg

 2. P wordt ongeveer 1,68 keer zo groot

 3. 0,21 liter

 4. Ongeveer 26 kg

46a. Lager 1. 240 cm3

 2. Ongeveer 35%. 3. Nee

 4. Tussen 5 en 40.

47a.


 1. T ≈ 18,8 jaar

 2. T ≈ 18,8 jaar

 3. T ≈ 5,88 jaar en T ≈ 6,1 jaar

 4. Formule klopt als de rentepercentages laag zijn.

48a. De groeisnelheid na de bloei verandert. 1. R = 10 gram; S = 2,5 gram

 2. a = 3,48 3. De plant maakt dan minder wortels en de plant wordt minder groot. Ook komt de bloei iets later.


49a. Oppervlakte Jamaica: vierkante mijl;;

Dus ongeveer 29 soorten. 1. dan is 1. Alternatief 2

50a.
 1. Punten liggen redelijk op een rechte lijn.

 2. en

Ia. Ongeveer 3°C/km 1. Uit de schaalverdelingen van p en h lees je af: de groeifactor van p per 60 km is 0,0001. De groeifactor per km is ongeveer 0,86.

 2. Volgens de formule is bij ‘normaal’ weer de luchtdruk lager naarmate je hoger bent.

Het eindpunt ligt hoger dan het beginpunt, dus toen de wandeling begon was de luchtdruk op het eindpunt lager dan op het beginpunt. Na de wandeling wees de hoogtemeter dezelfde hoogte aan als voor de wandeling, dus de luchtdruk was na de wandeling op het eindpunt hetzelfde als voor de wandeling op het beginpunt. Dus gedurende de wandeling is de luchtdruk op het eindpunt gestegen, dus het weer verbeterd.

 1. De wandelaar is 0,3867 km of 387 meter gestegen.

IIa. Nee, de relatieve toename in 1978 is 26% en in 1969 is de relatieve toename 108%..
 1. Voor de periode 1972-1979 liggen de redelijk op een rechte lijn.

 2. Bij lineaire groei is de groei elk jaar ongeveer gelijk: De toenamen zijn: 10129, 10635, 10431, 10470, 10222, 9288, 9284, 9386 en 9405.

Dit schommelt rond de 10 000 per jaar. Dus lineaire groei.
IIIa. Ongeveer 23 minuten

 1. Nee 2. Doen

 3. Bij koken ligt het product geheel in water of een andere vloeistof.

Nee, Nee.
IVa. . De groeifactor is: . Dus een groei van 6%.

 1. Ongeveer 110 mm

 2. ; dan is constant. Komt dus ongeveer uit.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina