Peperdure grap (Jeroen de Boer)Dovnload 10.12 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte10.12 Kb.
Peperdure grap (Jeroen de Boer)
KOSTEN VAN OHRA'S GROEIROUTE LIJFRENTEPLAN ZIJN EXORBITANT, MAAR FISCUS VERGOEDT VEEL
Lijfrentes zijn duur. Zo duur, dat geen normaal mens het in zijn hoofd zou ha­len een lijfrentepolïs af te sluiten. Ware het niet dat deze verzekeringsproducten voor aanvullend pensioen iets bieden waar Neder­landers extreem gevoelig voor zijn: belas­tingaftrek. Wie lijfrentepremies betaalt om op eigen houtje vermogen op te bouwen voor de oude dag, mag die premies jaarlijks in mindering brengen op het belastbare inko­men. Althans, als de fiscus vindt dat sprake is van een 'pensioengat'. De Belastingdienst hanteert hiervoor een formule, waarbij het jaarinkomen, de AOW-uitkering en opge­bouwd werkgeverspensioen meetellen.

Fiscale steun is hard nodig. Anders zou­den lijfrentepolissen als beleggingsvehikel niet kunnen concurreren met een directe in­vestering in aandelen of obligaties, waarover jaarlijks 1,2 procent vermogensbelasting moet worden afgedragen. Een typisch voor­beeld is het Groeiroute Lijfrenteplan van ver-zekeraar OHRA. Wie vanaf zijn 35ste gedu­rende dertig jaar vermogen opbouwt via het Lijfrenteplan en jaarlijks l .600 euro betaalt -133 euro per maand - draagt in totaal 47.795

euro premie af. OHRA biedt, net als andere verzekeraars, alleen de mogelijkheid om de premies in eigen fondsen te beleggen.

Stel, de deelnemer kiest de volgende mix: 50 procent van de inleg gaat naar het OHRA Aandelen Fonds, 40 procent naar het OHRA Obligatie Dividendfonds en 10 procent naar het OHRA Onroerend Goed Fonds. Op basis van de historische prestaties levert dat na der-tigjaar 132.000 euro op, rekent OHRA voor.

Afgezet tegen de premie-inleg van 47.795 euro komt dit neer op een totaalrende­ment van 176 procent. Maar over de periode van dertig jaar gaat het om een opbrengst van 3,4 procent per jaar. Slechts 1,5 procent meer dan de gemiddelde inflatie van 2 procent. Voornaamste reden dat het rendement zo laag is: een fors deel van de premie-inleg ver­dwijnt in de zakken van de verzekeraar.

Voor elke ingelegde euro houdt OHRA meteen 6 procent 'kosten' in, onder meer voor administratie. Dus: wie l .600 euro per jaar betaalt, is meteen al 96 euro kwijt. Jaar­lijks gaat er nog 32,64 euro af voor poliskos-ten, ofwel 2 procent van de inleg. Hiermee is verzekerd dat als de contractant in de periode van vermogensopbouw overlijdt, de betaalde inleg of 110 procent van het opgebouwde vermogen ten goede komt aan nabestaanden.

Al met al is het aanvangsrendement van het Lijfrenteplan min 8 procent per ingelegde euro. Dan zijn er nog de eenmalige aan- en verkoopkosten - 0,5 procent van de fonds-waarde - en beheerkosten die per jaar 0,92 procent van het rendement afsnoepen.

De opeenstapeling van kosten maakt het zinloos om een lijfrentecontract voor minder dan tien jaar af te sluiten. Daarvoor is het ren­dement te mager. In de eerste vier jaar is het opgebouwde kapitaal zelfs lager dan de pre­mie-inleg. De kracht van OHRA's Lijfrente­plan zit in het fiscale voordeel. Wie de jaar­lijkse premie-inleg van l .600 euro tegen 42 procent kan aftrekken voor de inkomstenbe­lasting, bespaart steeds 672 euro.
Aan het einde van de opbouwperiode -meestal tussen het 65ste en 70ste levensjaar -moet het vergaarde kapitaal via een lijfrente­uitkering vrijkomen. Er moet dan wel belas­ting worden betaald. Dat doet afbreuk aan het oorspronkelijke fiscale gewin. Als een 65-plusser onder een lager tarief valt dan de 42 procent waartegen de premies zijn afgetrok­ken, blijft het belastingvoordeel deels intact.De duur van de lijfrenteuitkering kan naar keuze variëren van vijfjaar tot levens­ lang. Hoe langer de duur van de uitkering, hoe lager de periodieke uitbetaling. Cruciaal is de vraag: hoe lang denkt u te leven? Bij overlijden vervalt het resterende vermogen in beginsel immers aan de verzekeraar. Maar ook daar kunt u zich tegen indekken. OHRA biedt de mogelijkheid een extra verzekering af te sluiten, zodat restvennogen wel toekomt aan nabestaanden.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina