Personalia leden van de Raad van Toezicht Medisch Centrum Haaglanden, versie 24 maart 2011 Nevenfuncties per 31-12-2010 ten behoeve van het jaardocument 2010 Mevrouw N. Albayrak-Temur (1965)Dovnload 13.25 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte13.25 Kb.
Personalia leden van de Raad van Toezicht Medisch Centrum Haaglanden,

versie 24 maart 2011
Nevenfuncties per 31-12-2010 ten behoeve van het jaardocument 2010


Mevrouw N. Albayrak-Temur (1965), lid Raad van Toezicht Medisch Centrum Haaglanden

Hoofdfunctie Voorzitter Raad van Bestuur Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

Nevenfuncties Lid Raad van Toezicht Nederlands Openluchtmuseum

Lid van het Bestuur van het Oranje Fonds

Lid auditcommissie Ministerie van Economische Zaken

Lid Forum A tot Z (Geletterdheidsforum)

Bestuurslid Atlantic & Pacific Exchange Program

De heer drs J.W. Holtslag (1948), voorzitter Raad van Toezicht Medisch Centrum Haaglanden,


Hoofdfunctie Adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor het

Regeringsbeleid (WRR)

Nevenfuncties Voorzitter College van Toezicht voor Auteursrechten en naburige rechten

Voorzitter van de Stichting Kamermuziek Warmond

Lid bestuur Stichting Leerstoelen CAOP, Den Haag

De heer mr. E. Kist (1944), lid Raad van Toezicht Medisch Centrum Haaglanden


Hoofdfunctie Geen

Nevenfuncties Lid Bestuur Carnegie Stichting (Vredespaleis)

Lid Raad van Commissarissen DSM

Lid Raad van Commissarissen Philips

Lid Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank

Lid Bestuur Johan Cruijff Foundation

Lid Bestuur Van den Ende Foundation

Lid Raad van Commissarissen Moody’s (USA)

Lid Raad van Commissarissen Stage Entertainment


Mevrouw prof. dr. C.C.E. Koning (1946), lid Raad van Toezicht Medisch Centrum Haaglanden


Hoofdfunctie Hoofd van de afdeling Radiotherapie/hoogleraar en opleider aan de afdeling Radiotherapie van het AMC te Amsterdam.

Nevenfuncties Lid Bestuur Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie

Lid redactie NTvG

Lid van diverse medische werkgroepen, commissies en besturen op het gebied van radiotherapie en oncologie e/o daarmee samenhangend

Voorzitter Medische Adviesraad IKA

Lokaal Organisatiecommittee World Congres Lung Cancer 2011, te Amsterdam


De heer G.A. Maranus RA, lid Raad van Toezicht Medisch Centrum Haaglanden

Nevenfuncties Penningmeester Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest

Penningmeester Stichting Vastgoed Accommodatie VELO

Mevrouw dr. ir. C.A. Vietsch (1957), lid Raad van Toezicht Medisch Centrum Haaglanden


Hoofdfunctie: Directeur/eigenaar van AVI research en consultancy

Nevenfunctie: Ambassadeur Patiënten weten beter van Rathenau Instituut

Lid bestuur Vereniging tegen de Kwakzalverij

Mevrouw prof. mr. S.F.M. Wortmann (1956), lid Raad van Toezicht Medisch Centrum Haaglanden

Hoofdfunctie: Lid Raad van State

Nevenfuncties: Bijzonder hoogleraar personen-, familie- en jeugdrecht

Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam

Hoofdredacteur van de losbladige groene serie Personen- en Familierecht en kernhoofdredacteur van de gehele serie

Vaste annotator van de Nederlandse Jurisprudentie

Voorzitter van de jury voor de scriptieprijs van de Academie voor wetgeving

Voorzitter van de geschillencommissie voor geschillen als bedoeld in artikel 9.39 van de Wet op het hoger onderwijs

Hoofdredacteur Juridoc, elektronische uitgave SDU

Plv. lid van de management board van het EU-GrondrechtenagentschapDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina