Persoonsgegeven sDovnload 46.72 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte46.72 Kb.

group 167
P e r s o o n s g e g e v e n s
A
Pasfoto
chternaam _____________________________________
Voornamen _____________________________________
Roepnaam _____________________________________
Adres _____________________________________
Postcode / woonplaats _____________________________________
Telefoonnummer _____________________________________
Mobiele telefoonnummer _____________________________________
E-mail adres _____________________________________
Twitteraccount-naam _____________________________________
Facebook-naam _____________________________________
Hyves-naam _____________________________________
Geboortedatum _____________________________________
Geboorteplaats en –land _____________________________________
Geslacht _____________________________________
Nationaliteit _____________________________________
Heb je een rijbewijs? Ja/ nee*
Woon je bij je ouders? Ja/ nee*
Burgerlijke staat Alleenwonend / ongehuwd / gehuwd / samenwonend*
Heb je kinderen? Ja / nee* Zo ja, wat is de leeftijd _____________

F u n c t i e k e n m e r k e n
Naar welke functie solliciteer je?

 Stagiaire (B.O.L. opleiding)

 Juniorstylist A (1e jaars leerling BBL)

 Juniorstylist B (2e jaars leerling BBL)

 Salonassistent

 Haarstylist

 Haarstylist 1,2,3 welke vakspecialisatie voer je nu uit:

____________________________________

 Topstylist

 Plaatsvervangend c.q assistent salonmanager

 Salonmanager
Op welke dag ga je naar school? _____________________________________
_____________________________________

In welke vestiging van Huizenaar Kapper

wil je graag werken? _____________________________________
_____________________________________
Hoeveel uur per week wil je werken? _____________________________________
Wat is je huidige salaris? _____________________________________
Per wanneer kun je in dienst treden? _____________________________________
Waarom wil je bij ons werken? _____________________________________
_____________________________________

Heb je bezwaar tegen:

Werken op koopavond? Nee / ja*, omdat ________________________
Werken op zaterdag? Nee / ja*, omdat ________________________
Werken op zondag? Nee / ja*, omdat ________________________
Het volgen van trainingsavonden? Nee / ja*, omdat ________________________
Op l e i d i n g
Vooropleiding

 VMBO


Ben je in het bezit van het diploma? Ja / nee*

 HAVO


Ben je in het bezit van het diploma? Ja / nee*

 VWO


Ben je in het bezit van het diploma? Ja / nee*

 Anders, nl: _______________________________


________________________________________

Volg je op dit moment een

kappersopleiding?  Ja, sinds _______, bij ______________________
 Nee, ik ga per ______________ beginnen met een

kappersopleiding, bij _______________________

Op welke dagen volg je nog

vakonderwijs? __________________________________________

Ben je in het bezit van een

kappersdiploma? Ja / nee*


Zo ja, welk diploma(s) en

sinds wanneer? Ja, namelijk ________________________________


__________________________________________
__________________________________________

Heb je relevante cursussen en /of

opleidingen gevolgd? Ja / nee*

Ja, namelijk _________________________________


___________________________________________
___________________________________________
W e r k e r v a r i n g
Sinds wanneer ben je in het kappersvak

werkzaam (excl. de kappersschool)? _____________________________________________


Welke kapperswerkzaamheden voer je

op dit moment uit in de salon? _____________________________________________


_____________________________________________
_____________________________________________
Werkverleden

1. Werkgever_______________________ Werkduur: ____________________________________


Functie: ____________________________________
2. Werkgever_______________________ Werkduur: ____________________________________
Functie: ____________________________________
3. Werkgever _______________________ Werkduur: ____________________________________
Functie: ____________________________________
4. Werkgever _______________________ Werkduur: ____________________________________
Functie: ____________________________________
Wat is de opzegtermijn van je huidige baan? ____________________________________________
Per wanneer kun je in dienst treden? ____________________________________________
____________________________________________

Wat is de reden dat jij jouw huidige

functie / baan wilt beëindigen? ____________________________________________
____________________________________________

Ben je bereid om in andere vestigingen

van Huizenaar Kappers te werken? Ja / nee*, omdat ______________________________
____________________________________________

Ben je bereid flexibel te werken? Ja / nee* ___________________________________

(= aanwezig zijn wanneer er klanten zijn en

er niet zijn wanneer er géén klanten zijn). __________________________________________

Het aantal contracturen volgens het contract

blijven (gemiddeld) zoals afgesproken. __________________________________________


Ben je bereid om haardracht, make-up en Ja / nee*, omdat _____________________________

kleding aan te passen in overeenstemming

met de uitstraling en voorschriften van __________________________________________

Huizenaar Kappers?


Mogen wij contact opnemen met jouw

Huidige / vorige werkgever(s)? Ja / nee*, omdat _____________________________


__________________________________________

Welke inkomsten heb je nog bij andere

werkgevers? __________________________________________


G e z o n d h e i d
Hoe is jouw gezondheidstoestand? ________________________________________
________________________________________

Ben je onder behandeling van een

arts of specialist?  Ja, een arts / specialist*

 Nee


Ben je allergisch voor bepaalde

stoffen?  Ja, namelijk ___________________________

 Nee
Heb je last van eczeem?  Ja, door _______________________________

 Nee


Heb je als kind last gehad van

eczeem?  Ja, door _______________________________

 Nee
Rook jij? Ja / nee*
Zijn er werkbeperkingen, zoals regelmatig  Ja, door _______________________________

doktersbezoek e.d.?  NeeO v e r i g e v r a g e n
Wat zijn je interesses (hobbys / sporten) ? _____­­­­­_____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Van welke verenigingen ben jij lid? __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Heb je wel eens een bestuursfunctie

gehad? __________________________________________
__________________________________________

Hoe zie jij jezelf later in het kappersvak? __________________________________________


__________________________________________
__________________________________________

Beroep vader / moeder __________________________________________


__________________________________________
__________________________________________
Opmerkingen __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld
Op _____________________ te __________________________
Naam: _______________________________________________
Handtekening: _________________________________________ ( ouder / voogd )
Datum sollicitatiegesprek (indien van toepassing): __________________________

Stuur of mail dit sollicitatieformulier naar: Huizenaar Kappers

Gasthuisstraat 30

5911JK Venlo

t.a.v. F. Huizenaar

frank@huizenaar.nl

www.huizenaar.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina