Plan van Aanpak kers-team 30 oktober 2009 Nick Haseldonckx Isaiah Raadskelders 1 InleidingDovnload 39 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte39 Kb.

Plan van Aanpak

KERS-Team

30 oktober 2009

Nick HaseldonckxIsaiah Raadskelders

1 Inleiding
Naar aanleiding van deze Masterproef wordt dit Plan van Aanpak (PVA) opgesteld en bezorgd aan Groep T. In dit PVA wordt een antwoord gegeven op vragen als de aanleiding, inhoud en methode van de Masterproef.

1.1 Aanleiding
Uit het decreet volgt de definitie van de Masterproef:
De Masterproef is een werkstuk waarmee een mastersopleiding wordt voltooid. Daardoor geeft een student blijk van een analytisch en synthetisch vermogen of van een zelfstandig probleemoplossend vermogen op academisch niveau [of van het vermogen tot kunstzinnigeschepping]. Het werkstuk weerspiegelt de algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid of de onderzoeksingesteldheid van de student.”
Het team werkt zelfstandig maar is een subteam van Pegasus, welk een groter team vormt van ingenieursstudenten die een racewagen willen bouwen vertrekkende van een 2pk.
De 2pk is een prachtig verzamelobject en vanuit een technische ooghoek tevens een knap staaltje techniek. Al ruim een halve eeuw worden deze auto’s voor verscheidene toepassingen gebruikt. Vandaag is er zelfs een race waarin verschillende teams het beste uit hun 2pk halen 24 uur lang. Ook dit vinden wij als toekomstig ingenieurs een interessant gegeven. Samen met een team van 18 studenten hebben we de handen in elkaar geslagen om zelf een raceauto te bouwen en zo deel te nemen aan deze 24-uren race.

1.2 Bijstelling
Dit PVA wordt continu bijgewerkt. De laatste versies worden telkens online toegevoegd aan de eFolder van het team: http://www.2cvaandrijving.pbworks.com
2 Doel en ontwerpspecificaties
Voor onze Masterproef ontwerpen en ontwikkelen we een systeem dat energie wint bij het afremmen en zo het vermogen van de wagen vergroot. Er worden concepten uitgewerkt en geoptimaliseerd. Het uiteindelijke concept wordt ingebouwd in de racewagen van Pegasus. Als vervolg op onze thesis wordt het hele systeem uitvoerig getest en kritisch beoordeeld: “Is de implementatie van een energetisch remsysteem rendabel.”
Om meer inhoudelijk inzicht te geven in onze Masterproef wordt er in onderstaande checklist de eisen en wensen vastgelegd.
Eis

Wens

Primaire vereisten • Kinetische energie opname uit remmen

X
 • Vermogen bijleveren op kritieke momenten (Bochten)

X
Realisatie vereistenX
 • Algemeen onderzoek werking 2pk

X
 • Algemeen onderzoek werking gelijkaardige concepten

X
 • Onderzoek werking elektromotoren en sturing

X
 • Bestuderen parcours Francorchamps
X

X
Fabricage vereisten • Mogelijkheid tot installatie in een 2PK

X
Logistieke vereisten • Minimaal gewicht
X
X

Operationele veriesten • Knop op stuur voor activeren vermogenvergroting (Boost)
X

 • Via rempedaal remt de wagen eerst op elektromotor, bij verdere induwing op de echte remmen van de wagen
X
X

 • Veilige werking

X
Kosten • Goede verhouding tussen goedkope materialen en kwaliteit
X

3 Functionele analyse4 WBS
De WBS kan u terugvinden op de eFolder van het Team:

http://2cvaandrijving.pbworks.com/Voorstelling-Project

5 Projectplanning
De Gantt chart kan u terugvinden op de eFolder van het Team:

http://2cvaandrijving.pbworks.com/Voorstelling-Project

6 Verwachte resultaten
De resultaten van de Masterproef zullen worden beschreven in een paper met bijlagen. De resultaten zullen worden weergegeven in een presentatie en verdedigd worden tegenover een jury. De paper zal vooral handelen over de uitwerking van de gekozen concepten en hierbij de argumentatie en berekeningen tot deze keuzes. Verder wordt de installatie beschreven en de gebruikte methode verwoord en beargumenteerd. Resultaten van de testen van het systeem worden besproken en getoetst aan kritische stellingen.
Naast het project wordt er een My Statement Blog bijgehouden. Hier wordt er een stelling geformuleerd die relevant is met de inhoud van onze Masterproef. De stelling wordt onderbouwd aan de hand van literatuur, eigen onderzoek en expertinterviews.

7 Planning en deadlines
Voor de planning en deadlines maken we gebruik van de opgelegde data door promotoren. Deze kan u terugvinden op Toledo in de Master’s Thesis Manual versie 2009-2010 pagina 6.

8 Afspraken
In deze paragraaf worden de maatregelen behandeld die een goed verloop van het project moeten garanderen.

8.1 Tijdsaspecten
Gedurende de Materproef maken we gebruik van de opgestelde gantt chart. De teamleden verwittigen en helpen elkaar wanneer een document niet tijdig klaar is.

8.2 Kwaliteitsaspecten
Om kwaliteit te garanderen zal opgesplitste taken worden steeds gecontroleerd worden door andere teamleden. De promotor en copromotor zullen tevens fouten opsporen. Elk teamlid is verantwoordelijk opdat alle afgeleverde documenten ‘ingenieur waardig’ zijn. Alle teksten worden mooi opgemaakt en verwoord in een helder taalgebruik.

8.3 Informatieaspecten
Het logboek wordt steeds stipt en correct bijgehouden. Op de eFolder worden alle files verzameld op een structurele manier. Er worden steeds back-ups gemaakt. Informatie wordt verkregen door plausibele bronnen en de afkomst wordt steeds gecontroleerd.

8.4 Organisatieaspecten
Elk teamlid is tijdig aanwezig bij gemaakte afspraken. Er wordt rekening gehouden met andere subteams van Pegasus bij belangrijke beslissingen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina