Postadres Postbus 157 3440 ad woerden BezoekadresDovnload 11.21 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte11.21 Kb.

Postadres

Postbus 157

3440 AD Woerden
Bezoekadres

Houttuinlaan 3

3447 GM Woerden
T 0348 – 487050

F 0348 – 487051

E info@afmp.nl

I www.afmp.nl


Zijne Majesteit de Koning

Paleis Noordeinde

Noordeinde 68

2514 GL ‘s-Gravenhage

Plaats - datum

:

Woerden, 16 juni 2016


Onderwerp

:

Aanhankelijkheidsbetuiging


Majesteit,
De Algemene Federatie van Militair Personeel houdt vandaag (16 juni 2016) haar 36e Bondsvergadering.

Ook dit jaar betuigt de Bondsvergadering haar oprechte waardering voor de wijze waarop u uw sterke betrokkenheid blijft tonen voor de krijgsmacht in het algemeen en de Nederlandse militairen en veteranen in het bijzonder. Zo worden bijvoorbeeld uw bezoeken aan militairen die op missie zijn en uw aanwezigheid bij de Veteranendag door onze leden zeer gewaardeerd.


Vorig jaar deelden wij u onze zorgen mee, onze zorgen om de staat van de Nederlandse Defensieorganisatie in relatie tot de (internationale) veiligheidssituatie. Die zorgen zijn onverminderd groot. Onze leden voelen iedere dag de gevolgen van de enorme bezuinigingen op zowel het personeel als het materieel. Desalniettemin blijven onze leden zich, 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, wereldwijd inzetten om de Nederlandse belangen zo goed mogelijk te behartigen en een bijdrage te leveren aan de bescherming van rechtsorde en stabiliteit. We realiseren ons terdege dat aan de inzet en de omvang van de krijgsmacht politieke keuzes ten grondslag liggen.
Wij hopen van harte dat de historische band tussen het Koningshuis en de krijgsmacht een krachtig symbool van nationale eenheid mag blijven uitstralen.
De Algemene Federatie van Militair Personeel wenst u veel wijsheid toe in uw functie die een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Wij spreken de wens uit dat u deze functie nog lang en in goede gezondheid mag blijven vervullen.
Namens de Bondsvergadering,
Hoogachtend,

Anne-Marie SnelsVoorzitter Algemeen Bestuur AFMP/FNV

KvK: 40507317 ING: NL72INGB0001933098 BIC: INGBNL2A

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina