Preek over 1 Petrus 2,1-5 IdeeënDovnload 63.35 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte63.35 Kb.

Preek over 1 Petrus 2,1-5
Ideeën

Elementen:

- weg van het slechte

- verlangen naar het woord, naar groei, naar redding

- God is goed – ondervonden?

- voeg je bij de levende steen – kostbaar bij God

- wees een levende steen in een geestelijke tempel

- wees een heilige priester en breng een geestelijk offer


Financiële bijdrage – door geld deelnemen aan de dienst van het evangelie - EMA
Kerkbezoek – je voegen in een geheel, honger naar Gods woord, samen een tempel zijn
Generaties – oud en jong

Wegblijven bij diensten omdat het je niet zint: is dat je geestelijk offer aan God?

In onze maatschappij: ouderen en jongeren elk hun eigen circuitje.

Misschien ook wel diensten voor ouderen.

Kijk hoe kinderen, jongeren hun geestelijk offer aan God brengen

Kijk hoe ouderen hun geestelijk offer aan God brengen.

En als het niet zo is: als het individualistisch consumptiegedrag is: bekeer je dan of je oud bent of jong.
Avondmaal

Voorbereiding


Offer:

- lofprijzing – kerkbezoek

- financieel – kerkelijke bijdrage

- elkaar dienen en je voor elkaar inzetten – wijken, deelname aan activiteiten


Heiliging – weg bij het oude

Verlangen naar God – God is goed

Een levende steen

Je voegen bij Christus en bij het gebouw


Nodig dat dit het onderwerp is:

- teruglopend kerkbezoek

- geen contact tussen ouderen en jongeren

- financieel probleem


Als ik te hard ben – we organiseren te veel – geef het dan aan!
1. Avondmaal vieren: afleggen

2. Verlangen naar groei

3. God is goed

4. Christus is de levende steen

5. Levende stenen

6. Een geestelijk huis

7. Priesters

8. Een offer

9. Acceptabel door Jezus Christus

1. Inleiding

Melk voor baby’s

2. Weg met het kwaad, dat staat nieuw leven in de weg

3. Verlang naar voeding van het nieuw leven

4. Proef hoe goed Jezus Christus is

Een levende steen, levende stenen, een tempel, priesters, offers

5. Laat jezelf gebruiken als levende steen

6. Wees een priester en breng God een offer
Gezien de tekst,

Die gaat over groei in toewijding en inzet

En gezien de hoorders

- die zich voorbereiden op het avondmaal

- die starten met een nieuw seizoen

- die aanmoediging om in toewijding te groeien kunnen gebruiken

- die lid zijn van een gemeente die groei in samenhang kan gebruiken

- die makkelijk op zichzelf leven, individualistisch

- die makkelijk toegeven aan teleurstelling en onbehagen

Zou ik met de preek willen zeggen:

Zoek bij Christus naar groei in toewijding en inzet

En met de preek willen bereiken dat de hoorders

- inzien hoe belangrijk Christus is voor hun groei als gelovige

- inzien dat je geen christen kunt zijn zonder toewijding aan en inzet voor God

- iets herkennen van geraaktheid en verlangen, en dat willen voor zichzelf

- zich voornemen vol verlangen naar het avondmaal toe te leven

- zich voornemen zich in de gemeente te geven uit toewijding aan God

Vertaling

1 Uittrekkend dan alle kwaad en alle bedrog en hypocrisiën en jaloeziën en alle roddel

Uittrekken? apotithèmi

2 en als pasgeboren baby’s verlang naar de logikon pure melk opdat jullie daardoor mogen groeien (tot redding)

Logische melk of melk van het woord?

3 als jullie geproefd hebben dat de Heer chrèston is

4 Bij hem komend levende steen door mensen dan wel verworpen maar door God gekozen en waardevol

5 en zelven als levende stenen jullie gebouwd worden als een geestelijk huis (tot) heilige priesters om te brengen geestelijke offers acceptabel voor God door Jezus Christus.

1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij,

2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.

3 U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is?

4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid,

5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.
1 Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, 2 en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid,

3 indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is.

4 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar,

5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.


Exegese
Goppelt
Henry


1-3

Er zijn zonden die zowel de liefde verwoesten als de werking van het woord verhinderen – en zo de wedergeboorte tegenhouden.

I. Alles wat kwaad is afleggen – kledingstuk uittrekken.

1. Zonden die afgelegd moeten worden:

A. Kwaadheid – alle soorten boosheid, toorn die zich heeft vastgezet

B. Bedrog – misleiding door woorden

C. Geveinsdheid – allerlei soorten huichelarij.

D. Nijdigheid

E. Achterklappingen

2. Wij leren hier:

A. Het is nodig dat christenen tegen slechtste zonden gewaarschuwd worden.

B. Onze beste diensten aan God zijn hem niet aangenaam als we niet richting onze naasten onze plicht vervullen.

C. Alle kwaadheid – alle zonde kan ons in de weg staan

D. Ze gaan vaak samen: kwaadspreken, bedrog, huichelarij.

II. Kwade sappen uitdrijven.

Nu gezond voedsel nodig: redelijke melk van het woord van God.

Naar melk verlangen als nieuw geboren kinderen. Begerig zijn naar het woord van God. Doel: groeien.

1. Sterke begeerte naar en liefde voor Gods woord: bewijs van wedergeboorte.

2. Groeien en toenemen in wijsheid: kenmerk en begeerte van iedere christen.

III. Bewijs uit eigen ondervinding: als je gesmaakt hebt dat de Heer goed is.

Je hoort dit te doen, want je kunt niet ontkennen dat je het geproefd hebt.

Volgende vers: de Heer is Jezus Christus.

1. Jezus Christus is goedertieren voor zijn volk

2. Zijn goedheid wordt het best ontdekt door ondervinding.

3. Slechts smaken, nog niet zo veel

4. Het woord is het middel dat God gebruikt.


4-5

I. Beschrijving van Jezus als levende steen.

1. Steen: zijn kracht en eeuwigdurend bestaan.

Fundament

Rots van verdediging.

Levende steen: eeuwig leven in zichzelf.

Verplicht om tot Hem te komen. – door geloof

A. Jezus is de grondsteen van hoop en zaligheid

B. Mensen ontkennen en verwerpen Jezus

C. Toch is Christus door God uitverkoren.

D. Tot hem komen nodig.

2. Gebouw op het fundament: uzelf wordt gebruikt als levende stenen.

Betere tempel dan de Joden: een levende hoeksteen, levende stenen erop, geestelijk huis, heilig priesterschap, geestelijke offers God aangenaam door Christus.

A. Alle oprechte christenen hebben in zich het beginsel van nieuw leven

B. De gemeente is een geestelijk huis

C. Alle ware christene samen een heilig priesterdom

D. Dit heilig priesterdom moet en zal God geestelijke offers brengen. Lichamelijke zielen, genegenheden, gebeden, dankzeggingen, aalmoezen en andere plichten.

E. Offers alleen God aangenaam door Christus.
Van Houwelingen


In de lichtkring van Gods heiligheid: een heilig volk, de gemeente.

Twee thema’s: de levende steen en het levende volk.

> dringende oproep om met de zonde te breken
1 Gehoor gegeven aan het evangelie, leven volgens de oude heiligsheidsregel: breek met het oude patroon!

Afleggen zoals het uittrekken van oude kleding. Overtollige ballast overboord.

Staalkaart van slechtheid:

- slechtheid – alle

- bedrog – alle

- gehuichel – pluralis

- jaloezie – pluralis

- laster – pluralis – alle

Kwaad doen, bedriegen en lasteren komen verderop terug – soorten zonden.

Huichelarij, afgunst: concrete uitwassen

Breken met de zonde van het heidendom – in de gemeente mag het niet heidens toegaan.
2-3 Daarom is verdere groei nodig.

Pasgeboren baby verlangt intens naar melk. Zuigbehoefte.

Net zo bij pasgeboren christen: door God verwekt, uit Hem geboren. Verwekt door het woord, gevoed door het evangelie. Intens verlangen naar die voeding. Dan wordt je weldoorvoed.

Belangrijk om je verder te ontwikkelen in het geloof.

Melk: puur en logikos – woordspeling? Kan terugverwijzen naar het woord van God.

Melk smaakt naar Gods gunst. Vooral in zijn woord proef je Gods goedheid.

Ze hadden Gods goedheid kunnen proeven > daardoor de smaak te pakken. Woord smaakt naar Christus – de Here – vloeiende overgang naar Christus in vervolg.

Chrèstos: nog een woordspeling? Christus?

Goedheid is karakteristiek voor God.
4-5

Ps 34: voeding en groei verbonden met komen tot. Gods goedheid wordt geproefd door wie zich tot hem richten.

Wie door de goede God in Christus geroepen is, moet dichterbij komen. Aansluiten bij Christus, de levende steen, zodat er een levend bouwwerk ontstaat.

Opstanding maakt paradox vd levende steen begrijpelijk: gekruisigde Christus is in eigen persoon de steen uit ps 118. Door hem op te wekken heeft God hem hoeksteen gemaakt. Hand 4,10-11.

Verworpen steen – niemand kon deze steen gebruiken. Algemeen en definitief verworpen. God koos juist deze steen. In Zijn architectuur past deze steen juist wel.

Expliciet contrast tussen verwerpen door mensen en kiezen door God.

Centraal thema bij Petrus: verwerping door mensen en verkiezing door God.

Alleen door naadloze aansluiting bij Christus wordt je zelf een levende steen die in Gods architectuur past.

Levende stenen ingevoegd in het bouwwerk.

Oikodomeisthe: constatering of een oproep?

Als mensen zich blijven aansluiten bij Christus worden ze door God las levende stenen in zijn huis ingevoegd. ‘door tot Hem te komen wordt u ook zelf gebouwd’.

Sluit overigens een oproep zich te laten bouwen niet uit.

Door je geloof op Christus te bouwen, wordt iemand door God gebruikt in de bouw van zijn huis.

Gemeente: huis in aanbouw. Funderingssteen – geen koningshuis oid.

Oikos: heiligdom, tempel kan ook.

Geestelijk huis: overdrachtelijk

Zo plaats waar God wil wonen, het huis van Gods Geest.

Hoe ziet dat huis er van binnen uit?

Geestelijk huis < > heilig priesterschap. Beeld verschuift op een natuurlijke manier. Tempel is bestemd voor dienst aan God. Levende stenen: priesters in functie.

Geheiligd door de Geest en besprenkeld met het bloed van Christus (1,2).

Zo geestelijke gemeenschap met geestelijke offers. Offer van lofprijzing, barmhartigheid, broederliefde.

Leven voor God.

Is elk offer voor God acceptabel? Door het offer van Jezus Christus.Michaels
Piper


Hoe wordt je een geestelijk offer aangenaam voor God?
1. Jesus Christ, the Living Stone

2. Those Longing for Him Come to Him

3. We Are Shaped into Living Stones

4. We Are Built into a Spiritual House

5. We Are a Holy Priesthood

6. Spiritual Sacrifices Are Offered to God Through Christ


Wat zijn die offers?

Bodies


Praise and Thanks

Acts of Love

What We Do From, Through, and For Christ
What We Should Ask About Our Worship

This is clearly a word to us about our worship here at Bethlehem. Is it spiritual? Are the sacrifices we offer spiritual sacrifices? Are we leaders in worship spiritual people? Do we sing in the power of the Spirit, and according to the will of the Spirit, and as a manifestation of the Spirit of Christ? Do our instrumentalists play their instruments in the power of the Spirit, according to the will of the Spirit, and as a manifestation of the Spirit of Christ? Do I preach in reliance on the power of the Spirit, according to the will of the Spirit, and as a manifestation of the Spirit of Christ?


Jullie zijn als gemeente de priesters, jullie moeten heilig zijn.

Jullie zijn als gemeente samen een huis voor de Heilige Geest.

Hoe word je gebouwd? Door je dagelijks bij Christus te voegen. Niet bekering, maar dagelijks je vol verlangen bij Christus voegen.

Preek over 1 Petrus 2,1-5 – Groeien in toewijding en inzet


Broers en zussen, gemeente van Jezus Christus,

Het is vandaag startzondag. Samen starten we met een nieuw seizoen. Hebben jullie een goede zomer gehad? Zin om weer bezig te gaan?
Er is al een heleboel gebeurd om het nieuwe seizoen op de rails te krijgen. Gister zijn we heerlijk wezen zwemmen met de jongeren van het Visnet en de clubs. Alles gaat weer beginnen de komende week: catechisatie, club, noem maar op. We gaan er weer tegen aan! We beginnen op deze startzondag ook met een nieuw jaarthema – ‘levende stenen’. In de postvakken ligt een speciale jaarthema-bijlage bij de Voorbode. In deze preek gaan we voor het eerst met dat nieuwe jaarthema aan de slag.
Tegelijk: volgende week vieren we samen avondmaal. Daar bereiden we ons vanmorgen op voor. We hebben al een stuk uit een avondmaalsformulier gelezen.
Twee verschillende dingen.
Petrus gebruikt in 1 Petrus 2 ook twee heel verschillende beelden. Kijk maar: in vers 1-3 heeft hij het over een pasgeboren baby, over melk. Baby’s verlangen naar melk. Ik herinner me van Christi en Boaz dat als ze de smaak eenmaal te pakken hadden, ook wilden drinken.
In vers 4 komen we opeens in een heel ander beeld terecht. Daar gaat het over een steen. Eén levende steen en een heleboel levende stenen. Samen vormen die stenen een gebouw: een geestelijke tempel. In die tempel werken heilige priesters en worden geestelijke offers gebracht.
Die twee beelden wil ik verbinden met die twee dingen die we hier vanmorgen doen. Het beeld van de baby die melk drinkt werk ik vooral uit richting de voorbereiding op het avondmaal. Het tweede beeld hoort direct bij het jaarthema, dus het jaarthema krijgt in deel 2 van de preek vooral de aandacht.

2. Wat geef je een baby? Nieuw leven moet je goed verzorgen, met melk.


Stel je voor. Er is een baby geboren. En die baby krijgt vergif binnen. Dat is niet te hopen, want dan is er weinig kans op groeien. Baby’s kunnen sterven. Zo is het bij baby’s, zo is het ook bij nieuw leven dat God geeft, bij mensen die opnieuw geboren zijn. Als je opnieuw geboren bent door het woord van God, levend en altijd blijvend. Ook dat leven is nieuw en kwetsbaar. Het kan beschadigd worden. Daarom moet je het goed verzorgen. Je moet geen gif binnen krijgen, anders gaat dat nieuwe kapot.
Kan je nieuwe leven sterven? Jezus waarschuwt dat je door zonde schade kunt lijden aan je ziel.
En dus zegt Petrus: Je krijgt nieuw leven – ontdoe je dus van alles wat slecht is. Dat is vergif voor het nieuwe leven dat God geeft.
Alles wat slecht is, het is als vergif.

Bedrog – niet eerlijk zijn. Het vertrouwen van mensen beschamen. Liegen om er zelf beter van te worden.

Huichelarij – de ene keer doe je je heel goed voor. Kijk mij eens, ik ben integer, ik ben een goed mens. Ik zorg goed voor mijn omgeving. Maar ondertussen. Als het nodig is, als het niet opvalt, dan ben je opeens iemand anders. Van je mooie woorden komt opeens weinig terecht.

Afgunst – jaloezie. Op die ander die populair is, aandacht krijgt, invloed heeft – meer dan jij. Op die ander die het beter voor elkaar heeft, het beter doet, dan jij.

Kwaadsprekerij – achter iemands rug om bevorder je niet zijn goede naam. Je spreekt bewust kwaad over haar.
Het is vergif. Het is slecht voor het nieuwe leven. Maakt dat leven kapot.
En denk nu niet te snel: zo ben ik niet.

Petrus zegt dit tegen christenen. Het is dus nodig om dit tegen hen te zeggen.

Wij lezen dit als Gods woord ook tegen ons.

God vindt het nodig dat het ook tegen ons wordt gezegd.


Hoe eerlijk ben jij?

Hoe vaak huichel jij en doe je je mooier voor dan je bent?

Ben jij wel eens jaloers?

Spreek je kwaad over iemand, achter iemands rug om?


Het is vergif. Je maakt er het nieuwe leven dat God je geeft mee kapot.

Stop er mee.

Wat voor zin heeft het om avondmaal te vieren als je tegelijk jezelf vergiftigt?

Doe dus alles wat slecht is weg!

3. Een baby wil geen vergif, maar melk. Baby’s hebben een enorme zuigbehoefte. Krijgen ze geen melk, dan gaan ze huilen. Je kunt ze foppen met een speen, maar als ze honger krijgen? Dan lukt dat niet meer. Baby’s willen melk, tot ze hun buikje rond is en ze tevreden in slaap vallen.
Die zuigbehoefte van baby’s stelt Petrus ons ten voorbeeld. Naar welke melk moeten we dan verlangen?
De zuivere melk van het woord. Eerder had Petrus al gezegd, 1,23: jullie zijn geboren uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en blijvende woord. En in 1,25: dit woord is het evangelie dat u is verkondigd. Door het goede nieuws over Jezus Christus, ontstaat en groeit er nieuw leven.
Jullie moeten geen baby’s blijven, maar groeien en je redding bereiken. Of ben jij uitgegroeid?

Denk je dat? Dan vergis je je, als het om nieuw leven gaat. Geen enkele christen hier op aarde kan zeggen: ik ben uitgegroeid. Nee, blijf doorgroeien tot je definitief je redding bereikt.

Melk drinken dus.

Je drinkt meer, en het smaakt lekkerder, als je er zin in hebt. Hoe meer zin je hebt, hoe beter het is.


Zo is het dus ook met de zuivere melk van het woord van God. En net zo is het met het avondmaal. Daar word je gevoed met brood en wijn. Het gaat erom dat het nieuwe leven van Jezus Christus in jou blijft en verder groeit.
Natuurlijk gaat het hier om iets geestelijks. Om geestelijk gevoed worden. Juist daarom is het belangrijk dat je er zelf actief geestelijk bij betrokken bent. Hoe meer honger en dorst je hebt naar brood en wijn, naar het lichaam en bloed van Jezus Christus, hoe meer je gevoed wordt.
Daarom zegt Petrus: verlang!

Verlang naar het woord van God.

Maar net zo goed kun je zeggen: Verlang naar het lichaam en bloed van Jezus Christus. Verlang er naar dat Jezus Christus in jou komt wonen en daar blijft. Verlang er naar dat je door zijn dood vergeving krijgt. Verlang ernaar dat zijn bloed als het ware door jouw aders gaat stromen. Verlang ernaar dat Hij in jou zichtbaar wordt, vorm krijgt. Hoe groter je verlangen, hoe meer het ook gebeurt.
Bereid je voor op het avondmaal door je te oefenen in dat verlangen. Kom hier niet volgende week tot de ontdekking: O, het is ook avondmaal. Neem deze week bijvoorbeeld elke dag een kwartier om je op Jezus te richten, op zijn lichaam en bloed. Bid om geloof en verlangen.

4. Waarom zou je?

Petrus geeft een duidelijk antwoord op die vraag, een antwoord voor christenen. Vers 3: U hebt toch geproefd – staat er letterlijk – hoe goed de Heer is? Je hebt toch melk gedronken? Je weet toch hoe lekker het is?
Heb jij de smaak te pakken? Van het woord, van onze Heer, Jezus Christus?
Als je te lang niet drinkt van die melk, vergeet je makkelijk hoe lekker het was. Zo ook hierbij. Je vergeet hoe goed Jezus Christus is. Of misschien heb je het nog nooit goed geproefd. Hoe is dat bij jou?
Maar hoe het ook zit, of je de smaak te pakken hebt, of het vergeten bent, of misschien wel nooit geproefd hebt hoe goed Jezus is; Petrus zegt: de Heer is goed – dat heb je toch geproefd? En hij gaat het laten zien, vanaf vers 4. Daarbij stapt hij over op een ander beeld: van stenen en een gebouw.
Als we het over levende stenen hebben, denk je misschien direct aan jezelf. Aan christenen. Maar Jezus heeft hier duidelijk de hoofdrol en hij is goed.
Kijk wat Petrus allemaal zegt over Jezus: vers 4: Jezus is de levende steen. Door mensen wel afgekeurd, maar God heeft hem uitgekozen om zijn kostbaarheid.

Wanneer word jij een levende steen? Alleen als je je bij Jezus voegt (vers 4), dan wordt ook jij een levende steen (vers 5).

En verder in vers 5. Is God blij met wat wij doen, met christenen die priesters zijn en offers brengen? Ja, maar die offers zijn God welgevallig dankzij Jezus Christus.
Proef je in die woorden Jezus’ goedheid? Hij is zo kostbaar!
Jezus is de levende steen. Op Hem kun je bouwen. Hij is en blijft betrouwbaar. Hij is de bron van jouw leven. Hij maakt dat jij een levende steen kunt worden. Als je je voegt bij Hem, gaat jouw leven veranderen. Door Jezus heeft God plezier in jouw leven. Wat wij doen is eigenlijk nooit goed genoeg voor God. Door Jezus Christus is God blij met wat jij doet.
Vergeet dat nooit bij dit jaarthema. We praten over de organisatie van de gemeente. Over levende stenen. We roepen elkaar op om mee te doen.
Maar ook hierbij heeft Jezus de hoofdrol. Kom daarom volgende week aan het avondmaal, en proef hoe goed Jezus is. Proef daar zijn lichaam en zijn bloed.

Jij en ik, we worden alleen levende stenen als we bouwen op Jezus, de levende steen.

5. Als je dat ziet, kunnen we verder gaan. Laat je gebruiken als levende steen.
Veel mensen zeggen: Ik ben afgeknapt op de kerk. Maar op TV krijg ik genoeg geestelijk voedsel. Ik heb de kerk niet nodig.
In de kerk kunnen mensen beschadigd worden, helaas. Maar ga niet je uit van wat jij zelf denkt dat je nodig hebt. Luister naar wat Petrus hier zegt.
Als je christen wordt, je voegt bij Jezus Christus, wat gebeurt er dan? Dan word jij een levende steen die God wil gebruiken. God geeft jouw een plek in een groter geheel.
Jezus is niet gekomen om losse stenen te verzamelen. Hij is gekomen om voor God een tempel te bouwen. Weet je waarom?

De tempel is de plaats waar God dichtbij mensen is. Daar ontmoeten ze elkaar. Daar wordt God toegankelijk voor iedereen. Daar wil God mensen zegenen. En daar kunnen wij God onze liefde laten zien. Hem laten zien: ons leven is helemaal voor u.


Dus: wij vormen geen gemeente met elkaar om het samen goed te hebben. Dat is zeker ook Gods bedoeling. God wil niet dat jij en ik alleen blijven. Hij wil graag dat wij bij Hem zijn. Daarom zoekt Hij een plek om te wonen – een geestelijk huis van levende stenen.

Daarom nodigt hij ons uit aan de avondmaalstafel. Hij wil je laten merken: ik hou van jou! En hij brengt graag mensen bij elkaar. Geen eenzaamheid, maar liefde!


Voeg je dus bij het grote geheel van een gemeente. Geef jezelf.
Petrus zegt niet: ga aan de kant staan wachten tot je erbij getrokken wordt. Hij spreekt jou persoonlijk aan: Voeg je bij Jezus de levende steen en laat je gebruiken als levende steen zodat er een geestelijke tempel gebouwd wordt. Petrus benadrukt onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Onderdeel van de gemeente word je, ben je, als je zelf komt en meedoet.
Dat wil niet zeggen: Maak jezelf eerst maar eens waar. Het betekent wel: een plek in het gebouw krijg je alleen op de bouwplaats. Stenen verloren in het veld blijven losse stenen. Wil je in het gebouw terecht komen? Ga dan naar het fundament, naar de hoeksteen, naar de plek waar God aan het bouwen is – zijn kerk.
Bezoek kerkdiensten.

Wees onderdeel van een gemeenschap met ouderen en jongeren. God kiest niet op leeftijd. Hij wil juist generaties bij elkaar brengen.

Doe mee.

Het is belangrijk dat je er bent.

Zo laat je je gebruiken als levende steen.

6. Dan verschuift het beeld weer een beetje, in de tweede helft van vers 5.


Denk je even in wat een tempel is: een gebouw van stenen. Daar kun je God ontmoeten. Iedereen kan er komen. In die tempel werken priesters. Zij staan tussen God en de bezoekers in. Priesters staan in direct contact met God, en brengen offers aan God.
Wat heeft God aan een leeg gebouw? Niks! Daar gebeurt helemaal niets!
Dus gaat Petrus verder: Wees heilige priesters die offers brengen aan God. Jullie zijn enorm bevoorrecht. Jullie mogen in direct contact met God staan! Jullie mogen offers brengen!
Waar moet jij aan denken bij die offers? Enig idee?
Denk aan gebeden en liederen. Een kerkdienst heet niet voor niets een eredienst. Een offer aan God. Heb je dat door? Elkaar ontmoeten, een preek horen, het is belangrijk. Maar het wezen van een kerkdienst is: het is een offer aan God. Als je bij kerkdiensten wegblijft terwijl je prima kunt gaan: besef dat je dan niet meedoet als er een offer aan God gebracht wordt! Zingen, begeleiden. Besef je dat ons zingen hier een offer is aan God? Zing vrolijk en uit volle borst.
Denk aan het geven van geld. Aan de kerk; aan organisaties die zich inzetten voor het evangelie, zoals de MAF – vliegtuigen voor zendelingen, Open Doors, het Nederlands Bijbelgenootschap; aan organisaties die christelijke hulp verlenen, zoals de ZOA, de Verre Naasten – het is een offer aan God. Wij hebben als gemeente een financieel tekort. Wat zegt dat over jou? Als het om geld gaat: weet jij wat een geestelijk offer is?
Denk aan daden van liefde – elkaar dienen en voor elkaar zorgen. Omzien naar elkaar. In wijken, in groeigroepen, in de gang van de kerk. Het is niet alleen iets tussen jou en die ander. Het is een offer aan God! Als je alleen kerkdiensten bezoekt en verder niets doet in de gemeente, dan breng je maar een beperkt offer. Bedenk eens: voor wie kun jij iets betekenen?
Welke offers breng jij God? God is onze offers waard! Onze toewijding, onze inzet. Hij is groot en machtig!
Daar gaat het Petrus ten diepste om: dat we dichtbij God leven. Ons leven helemaal aan God gewijd. Met overgave en inzet.
Kijk maar hoe hij het opbouwt.

Eerst in vers 1: doe alles wat slecht is weg.

Dan: Drink melk, zodat je groeit.

Voeg je bij Jezus

Word zelf een levende steen.

En het loopt uit op priesters die offers brengen.


Toewijding en inzet voor God. Natuurlijk is onze inzet altijd gebrekkig. Maar God is er blij mee, zagen we. Maak God door Jezus Christus blij met jouw leven! Als levende steen. Als priester die God offers brengt!


Liturgie


Voorzang: Gez 170,2.3


Zo komen we zingend tot God – niet door onze offers, door onze toewijding. Alleen door Jezus Christus.
Stil gebed
Onze hulp is in de naam van de HEER

Die hemel en aarde gemaakt heeft

Zijn trouw duurt eeuwig

En het werk van zijn handen laat Hij niet los.


Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en Jezus Christus, onze Heer!

Amen
1 Petrus 2: proeven hoe goed God is. Ook in ps 34,1.3

Zingen: Ps 34,1.3
Tien geboden: Avondmaalsformulier I 737-740 – daar staan de tien geboden!
Zingen: Gez 125,1.2.3
Gebed

Startzondag

Voorbereiding avondmaal

Richten op u

Hoe staan we tegenover u?

Jong en oud, belijdend lid, dooplid, gast

Leer het ons zien

Ontferming en vergeving

Groei in toewijding en inzet

Verlangen daarnaar

Kinderclub, iedereen – Gods Geest
KINDEREN
Lezen: 1 Petrus 1,22-2,10
Steen in vers 6: komt uit ps 118

Zingen: Ps 118,8.9


Tekst 1 Petrus 2,1-5

Jaarthema: map laten zien

Van de week met jeugdwerkers: op papiertje schrijven: hoe is Jezus de hoeksteen onder het jeugdwerk dat jij doet?

Voor we verder gaan: denk er eens over na: hoe is Jezus de hoeksteen onder jouw leven? Schrijf het op als je wilt.

Preek over 1 Petrus 2,1-5

Zingen: LB 473,1.2.3.4.10


KINDEREN

Eddy vertelt kort


Dan ik:

1. Duplostenen

2. Levende stenen – samen een gebouw.

3. Kinderen halen stenen op.

4. Andere kinderen bouwen hier samen met Eddy en Jelmer een gebouw

Ondertussen zingen we twee liederen

- EL 455 (Kijk daar, een metselaar)

- EL 430 (Een wijs man)


Gebed

Danken voor Jezus – kostbaar

Proeven hoe goed hij is

Voegen bij Hem – levende stenen worden


Gemeente: inzet

Geven als stenen

Heilige priesters die geestelijke offers brengen

Jaarthema

Vacature voor ouderling

Commissie ‘Samen groeien’


Nieuw leven: Kyan IJzendoorn – Eddy en Nanda, Romi
Voor de collecte

- AD:


- AiA – sport activiteit voor jongeren uit Franeker

- bidstonden: wanneer?


Heilige priesters die geestelijke offers brengen.

Collecte


Machtig God, sterke rots

Zingen: Gez 165


Zegen

de genade van de Heer Jezus Christus

en de liefde van God

en de eenheid met de Heilige Geestmet jullie allemaal!
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina