Programma 4de jaar architectuur – academiejaar 2002-2003 Periode: Semester 1, periode 2 (6w), periode 3 (3w) Docent: dr. Marc Dujardin Titel: Trans-generatief ThemaDovnload 7.29 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte7.29 Kb.
PROGRAMMA 4DE JAAR ARCHITECTUUR – ACADEMIEJAAR 2002-2003
Periode: Semester 1, periode 2 (6w), periode 3 (3w)
Docent: dr. Marc Dujardin
Titel: Trans-generatief
Thema:

Trans-generatief is een term die vooral in omloop is in sectoren die zich zowel conceptueel als praktijkgericht buigen over vraagstukken die te maken hebben met de wereldwijde veroudering van de bevolking. Betrokken op de thematiek van het stedelijk samenwonen suggereert de term de ontwikkeling van woontypen die rekening houden met de verschillende ruimteclaims, eigen aan elk stadium van de menselijke levensloop (van individu tot sociale groep).


De ontwerpopdracht beoogt eveneens

een beperkte bijdrage te leveren in het kader van het “Universal Design CurriculumDevelopment” project voor het Nederlandstalig onderwijs 2001-2. Volgens architect Hubert Froyen, drijvende kracht achter het ‘toegankelijkheidsbureau’ en auteur van de CD-rom ‘Ontwerpen voor iedereen’, overstijgt Universal Design het ontwerpen en voorzien van speciale objecten en faciliteiten voor verschillende specifieke doelgroepen. Het beklemtoont een creatieve, integrale en inclusieve benadering gebaseerd op menselijke verscheidenheid. Volgens Froyen moet bij aanvang van elk ontwerpproces deze vraag voorop staan: hoe kan een product, een grafische boodschap, een gebouw, een publieke ruimte, enz. zowel esthetisch zijn als optimaal functioneel voor een zo groot mogelijke groep gebruikers? Objecten en ruimten die op deze wijze ontstaan, zijn ook bruikbaar voor gebruikers met tijdelijke of permanente beperkingen, ouders met kleine kinderen, ouder wordende mensen, enz.


Programma:

Ontwerpmatig ontwikkelen van een begrippenkader ‘Universal Design’. Leidraad zijn de prakrijkgids ‘aanpasbaar bouwen, aangepast wonen (toegankelijkheidsbureau); de CD-Rom’s ‘Handicap, Architecture and Design’ (Aarhus School of Architecture) en ‘Ontwerpen voor Iedereen’ (H.Froyen), de praktijkgids ‘Levenslang Wonen’ (KUL) en elke andere relevante bibliografie of gevalstudie.

Formuleren van ontwerpprincipes in relatie tot een project voor ‘trans-generatief’ stedelijk wonen (Gentse binnenstand, 19de eeuwse gordel). De wijkontwikkelingsplannen van de Sociaal Impuls Fonds (SIF) en bouwblokkenanalyse van ontwerpburo Nero-Stramien beogen de complexiteit en concretiseringsfactor van de ontwerpopdracht op te voeren.
Timing en werking:

1w initiatie thematiek

(interactie docent-groep)

2w thematisch en contextueel vooronderzoek: veldwerk en grafisch verslag

(interactie docent-deelgroepen)

1w logewerk concept totaalontwerp: evaluatie vooronderzoek, herinterpretatie opdracht, scenario’s, potentieschetsen

(interactie groep-deelgroep)

4w evaluatie logewerk en individualiseren concept: architecturale uitwerking, individuele neerslag

(interactie docent-student en student-groep)

1w presentatie en evaluatie(zelfkritisch moment door confrontatie en vergelijking)
Doelstelling:

Ontwerpmatig onderzoek naar het vermenselijken van architectuur (architectuur-antropologische invalshoek). Via thematische initiaties, praxiologie van architectonisch veldwerk, ontwerpgericht literatuur-onderzoek, grafische synthese en interactief samenwerkingsverband; beoogt de opdracht bij te dragen tot het verruimen en optimaliseren van de ontwerpattitude van de student.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina