Project LeidsepleinDovnload 13.88 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte13.88 Kb.


Bezoekadres

p/a Amstel 1

1011 PN Amsterdam
Postbus 202

1000 AE Amsterdam


Project Leidseplein
Retouradres: Postbus 202, 1000 AE AmsterdamAan de bewoners en ondernemers van het Kleine-Gartmanplantsoen/ LeidsepleinDatum

24 juli 2014

Ons kenmerk
Behandeld door

Ron van Leeuwaarden, omgevingsmanager Projectbureau Leidseplein

e-mail

ProjectLeidseplein@centrum.amsterdam.nl

Bijlage

GeenOnderwerp

Werkzaamheden lokaliseren oude walmuur voormalige Lijnbaansgracht en kabels en leidingen Kleine-Gartmanplantsoen


Geachte mevrouw/mijnheer,
Op maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 augustus vinden aan het Kleine-Gartmanplantsoen, tussen de Leidsekruisstraat en het Leidseplein (ter hoogte van respectievelijk Blinq Bar, Nacional en Pathé City) werkzaamheden plaats.Inhoud werkzaamheden

Vooruitlopend op de vernieuwing van het Leidseplein en de te bouwen ondergrondse fietsenstalling worden er drie inspectieputten in de grond gemaakt om de oude walmuur van de voormalige Lijnbaansgracht te lokaliseren.


Twee van de drie inspectieputten worden uitgebreid met proefsleuven om ook de in de grond aanwezige kabels en leidingen te lokaliseren. Afhankelijk van de uitkomst van deze drie inspectieputten worden er, indien nodig, optioneel nog drie inspectieputten bijgemaakt.
Door het lokaliseren van de oude walmuur en kabels & leidingen vooraf uit te voeren, kunnen de risico’s tijdens de uitvoering van de ondergrondse fietsenstalling beperkt worden.
Werk in fases

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, gebeurt het uitvoeren van de inspectieputten en de proefsleuven in fases. Per put wordt rekening gehouden met één dag werk:  • Locatie 1, maandag 11 augustus, ter hoogte van Kleine-Gartmanplantsoen nr. 5: ontgraven inspectieput en proefsleuf;

  • Locatie 2, dinsdag 12 augustus, ter hoogte van nr. 11-15: ontgraven inspectieput;

  • Locatie 3, woensdag 13 augustus, ter hoogte van nr. 15-17: ontgraven inspectieput en proefsleuf.

  • Optioneel, locaties 4-6: maandag 18 t/m woensdag 20 augustus: optionele ontgraving inspectieputten ter hoogte van nrs. 17, 1 en 21 (aan deze optionele locaties wordt alleen gewerkt als de eerste 3 locaties niet voldoende informatie blijken te geven).

Er wordt in principe gewerkt op werkdagen tussen 07.00 en 16.00 uur. Na het werk wordt de bestrating weer hersteld en worden fietsparkeervoorzieningen teruggeplaatst. In ieder geval zijn de werkzaamheden altijd aan het einde van de dag afgerond.


Bereikbaarheid en fietsparkeervoorzieningen

De betreffende locaties worden tijdens de werkzaamheden tijdelijk afgezet en fietsers en voetgangers worden omgeleid. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Autoverkeer (bestemmingsverkeer/laad- en losverkeer) is op een aantal momenten niet mogelijk, auto’s worden dan omgeleid.


Twee weken voor de start van de werkzaamheden worden gele borden geplaatst bij een aantal fietsvoorzieningen dat vanaf 11 augustus tijdelijk niet bruikbaar is. Fietsen die daar op 11 augustus nog staan, worden verwijderd.
De terrassen zijn ter plaatse van het werkgebied gedurende de uitvoeringsduur (1 dag per locatie/put) niet te gebruiken. De betreffende ondernemers zijn hierover door de straatmanager en door mij ingelicht (via e-mail en mondeling).
Meer informatie

Voor meer informatie tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de projectopzichter Huib van Heusden, via tel.nr. 06 1414 3828.


Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Projectbureau Leidseplein via e-mail ProjectLeidseplein@centrum.amsterdam.nl.
Ook kunt u onze website raadplegen: www.amsterdam.nl/leidseplein. Op de website vindt u ook een grotere overzichtskaart met de locaties van de te maken putten en proefsleuven.

Met vriendelijke groet,Ron van Leeuwaarden,
Omgevingsmanager Projectbureau LeidsepleinDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina