ProjectcriteriaDovnload 5.33 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte5.33 Kb.
PROJECTCRITERIA

 1. De aanvrager heeft bij voorkeur een band met het Mill-Hillcollege, Werkgroep Derde Wereld, de Derde Wereld Rommelmarkt en/of Goirle.

 2. Het project is gelegen in één van de :”klassieke” derdewereldlanden in Afrika, Azië, Midden- en Zuid-Amerika en Oceanië, of in een voormalig Oostblokland.

 3. Het project houdt zich bezig met onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, werkgelegenheid of gemeenschapsopbouw. Wij geven geen geld voor individuen, personeels- of loonkosten van lopende projecten, transportkosten, en goederen die niet bijdragen aan het geven van eerste levensbehoeften.

 4. Het project wordt uitgevoerd in een gebied dat (politiek en/of militair) stabiel is.

 5. Het gevraagde bedrag is maximaal € 10.000,00. Voor aanvragen boven € 4.500,00 moet ook een aanvraag bij Wilde Ganzen worden ingediend.

 6. Het project is gericht op een aanwijsbare, plaatselijke, behoeftige bevolkingsgroep.

 7. Het project helpt een relatief grote groep personen.

 8. Het project heeft een aantoonbaar betrouwbare, aanspreekbare, plaatselijke kartrekker.

 9. In het projectvoorstel moeten de volgende onderwerpen goed omschreven zijn:

 10. De aanvrager stuurt andere relevante informatie meer (bouwtekeningen, foto’s, bouwvergunning, enz.).

 11. Het ingediende project wordt niet gesteund door grote(re) hulporganisaties in Nederland die in hun dagelijks werk bezig zijn met ontwikkelingssamenwerking (zoals ICCO, Cebemo, Cordaid, Novib, Plan Nederland).

 12. De aanvrager is beschikbaar om tijdens de medewerkersbijeenkomst en de rommelmarkt informatie te geven over het project.

 13. Het project spreekt leerlingen, ouders, personeelsleden en andere betrokkenen bij de Derde Wereld Rommelmarkt aan.

 14. De aanvrager moet uiterlijk een jaar na het ontvangen van de financiële bijdrage van de Derde Wereld Rommelmarkt een inhoudelijke en financiële rapportage indienen.
Werkgroep Derde Wereld – Aanvraagformulier Projecten

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina