Projectfiche begeleiding bij diploma gelijkschakelingDovnload 49.81 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte49.81 Kb.

PROJECTFICHE – BEGELEIDING BIJ DIPLOMA GELIJKSCHAKELING


Begeleiding bij diploma-erkenning
Situering

Voor inburgeraars is de begeleiding bij de procedure tot diploma gelijkschakeling decretaal voorzien door het Onthaalbureau. De onthaalbureaus hebben de opdracht om inburgeringklanten te begeleiden bij de procedure tot gelijkschakeling of erkenning van hun diploma.


Niet-inburgeraars hebben niet de mogelijkheid om op deze begeleiding beroep te doen voor de nochtans complexe procedure.

Diplomagelijkschakeling betekent een meerwaarde op de arbeidsmarkt voor de hooggeschoolde allochtonen. Uit ervaring en onderzoek is gebleken dat voor hooggeschoolde allochtonen de toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijkt wordt omdat de waarde van hun diploma onvoldoende gekend is of verkeerd wordt ingeschat.


VDAB koos ervoor om de opdracht uit te besteden in een aantal percelen:

  • De percelen provincie Antwerpen en Limburg werden gegund in het voorjaar 2014. Daar startte de begeleiding op 1 juni 2014.

  • Voor de overige percelen werd een nieuwe procedure gestart en daar startte de begeleiding op 1 september 2014.
Perceel

Plaatsen waar de begeleiding moet doorgaan

1. provincie Antwerpen

Antwerpen, Turnhout, Mechelen

2.provincie Limburg

Genk, Hasselt, Tongeren

3. provincie Oost-Vlaanderen

Stad Gent

4. provincie Oost-Vlaanderen

Aalst, Dendermonde, Sint-Niklaas, Oudenaarde

5. provincie Vlaams-Brabant

Vilvoorde, Halle

6. provincie Vlaams-Brabant

Leuven, Tienen

7. provincie West-Vlaanderen

Brugge, Oostende, Kortrijk, Ieper, Roeselare


Doelgroep:

De werkzoekenden die kunnen worden doorverwezen door VDAB zijn in bezit van een nog niet erkend buitenlands diploma waarbij de nood aan begeleiding op het vlak van diploma-erkenning door de VDAB werd vastgesteld.

Het gaat voornamelijk over inwerkingsklanten: dit zijn vreemdelingen langer dan 12 opeenvolgende maanden in het rijksregister in Vlaanderen of Brussel ingeschreven en Belgen geboren buiten België waarvan één van beide ouders geboren is buiten België.

Daarnaast kunnen dit ook bepaalde werkzoekenden zijn, die minder dan 12 maanden in België verblijven, die niet via het onthaalbureau binnenstromen bij de VDAB omdat ze vrijgesteld zijn of omdat ze niet verplicht rechthebbend inburgeraar zijn en hun recht op inburgering niet opnemen.


Nogmaals: werkzoekende inburgeraars in een actief primair inburgeringstraject komen niet in aanmerking. Deze klanten vallen nl. onder de bevoegdheid van het onthaalbureau als regisseur van het primair inburgeringstraject.

Doorverwijzing door VDAB

De VDAB-consulent staat in voor de effectieve doorverwijzing van de werkzoekende naar de gegunde partner. Een doorverwijzing gebeurt alleen na akkoord van de werkzoekende.
VDAB verwijst alleen werkzoekenden door die in trajectbegeleiding zijn en een trajectovereenkomst hebben waarin de actie met betrekking tot gelijkwaardigheid van het buitenlandse diploma is opgenomen.
De praktische afspraken in verband met de doorverwijzing gebeuren per perceel in overleg tussen VDAB en de partner.
De partner kan een doorverwezen werkzoekende niet weigeren.
De dienstverlener staat in voor de begeleiding in de procedure voor diploma-erkenning. De partner houdt hierbij rekening dat de deelnemer mogelijks over beperkte kennis van het Nederlands beschikt.

Deze begeleiding omvat:  • Een intakegesprek waarbij opleiding en EVC in kaart wordt gebracht;

  • Toelichting bij de procedure;

  • Acties ondernemen om dossier samen te stellen;

  • Bij het samenstellen van het dossier moet een ondertekende trajectovereenkomst worden gevoegd;

  • Opvolging/begeleiding van het dossier tot al dan niet erkenning;

  • Opvolging van de stand van zaken van het dossier bij Naric.

  • Duiding aan de werkzoekende in verband met het behaalde resultaat;

Daarboven voorziet de dienstverlener terugkoppeling naar de VDAB-consulent wanneer de werkzoekende niet (meer) meewerkt.

Belangrijk:
Sinds 1 september 2013 is de procedure bij Naric voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s betalend geworden. Er zijn een aantal groepen uitgezonderd van betaling, waaronder werkzoekenden die een trajectovereenkomst van VDAB hebben.

Opmerking: werkzoekenden die een actieplan in een bemiddelingstraject hebben, komen niet in aanmerking voor de vrijstelling van betaling!
Registraties in ‘Mijn Loopbaan’

Indien u nog niet kan registeren in Mijn Loopbaan voor Partners (Cliëntvolgsysteem), dan dient u de procedure te volgen ‘hoe krijgt u toegang tot het systeem’ beschreven op http://partners.vdab.be/cvs/.


Afwerken doorverwijslijn

De doorverwijslijn wordt door de partner afgewerkt met ‘accepteren voor opname in actie’.


Meer info vindt u in de handleiding “doorverwijzing afwerken”.
Registratie begeleiding

Begeleiding wordt door de partner geregistreerd met de lijn ‘begeleiding diplomagelijkschakeling’. Zodra de werkzoekende voor de eerste maal bij de partner geweest is, registreert de partner op deze lijn de toestand ‘bezig’.


Meer info vindt u in de handleiding “Diplomagelijkschakeling”.
Afsluiten begeleiding diplomagelijkschakeling

De ‘begeleiding bij diplomagelijkschakeling’ wordt op ‘uitgevoerd’ gezet, het verslag (of de brief) van Naric met het eindresultaat wordt in Mijn loopbaan bij ‘traject’ toegevoegd.


Meer info vindt u in de handleiding “Diplomagelijkschakeling”.
Alle handleidingen die in deze rubriek vermeld worden, vindt u terug op de handleidingenpagina (http://partners.vdab.be/cvs/cvs_handleiding.shtml).
Lijst contactpersonen


Provinciaal expert
specifieke klantengroepen

Contactpersoon regie

Contactpersoon MLP

Antwerpen

Patrick Noël Vercruysse

03 212 28 76Patrick.n.vercruysse@vdab.be


Hendrika Hermans

03 202 17 07Hendrika.hermans@vdab.be


Catherine Braem
03 202 17 73

Catherine.braem@vdab.be


Limburg

Etienne Jammaers

011 26 06 27Etienne.jammaers@vdab.be


Katrien Jaeken
011 26 07 16

Katrien.jaeken@vdab.be
Regio Leuven

Ann Verboven

016 30 88 24Ann.verboven@vdab.be


Yannic Cannaerts

02 383 13 50Yannic.cannaerts@vdab.be


Bina Patel

02 383 13 40Bina.patel@vdab.be


Regio Vilvoorde

Ann Verboven


Yannic Cannaerts

Bina Patel

West-Vlaanderen

Heidi Compernol

050 44 04 62Heidi.compernol@vdab.be


Carine Mommerency
051 26 85 69
carine.mommerency@vdab.be


Viviane Vandewalle
056 24 74 61
Viviane.vandewalle@vdab.be


Stad Gent

Louise Van Couillie

09 248 54 77Louise.van.couillie@vdab.be


Geoffrey Herman Lamont
09 248 54 97

Geoffrey.lamont@vdab.be


Laurette De Nooze
09 265 48 11

Laurette.denooze@vdab.be


Oost-Vlaanderen

Louise Van Couillie

Geoffrey Lamont

Laurette De Nooze

Contactpersoon VDAB-centraal (project-inhoudelijk)

Elke Cleymans


expert arbeidsbemiddeling

Gasthuisstraat 31; 1000 Brussel

02/506 29 51

Elke.cleymans@vdab.beLijst organisaties en financieringsnummers


Provincie Antwerpen

Vormingscentrum Hivset, Herentalsstraat 70
2300 Turnhout


Ikp: 10222264/0

Ondernemingsnr: 455.028.087A05D003

Limburg


Vormingscentrum Hivset,

Herentalsstraat 70

2300 Turnhout


Ikp: 10222264/0

Ondernemingsnr: 455.028.087
L05D004

Vlaams-Brabant
regio Leuven

Agentschap Integratie en Inburgering,

Boudewijnlaan 30

1000 Brussel


Ikp: 10615203-1

OE: 10016713

Ondernemingsnr:

0543.307.391V05D007

Vlaams-Brabant
regio Tienen

Agentschap Integratie en Inburgering,

Boudewijnlaan 30

1000 Brussel


Ikp: 10615203-1

OE: 10016713

Ondernemingsnr:

0543.307.391V05D008

West-Vlaanderen

Huis van het Nederlands W-Vl

Sint-Godelievedreef 20

8310 Sint-Kruis


Ikp: 10381027-1

Ondernemingsnr: 874.547.743W05D008

Stad Gent

Integratie en Inburgering Gent = IN Gent vzw

Botermarkt 1

9000 Gent


Ikp: 10620315
OE: 10016953
Ondernemingsnr:
0507.873.093O05D006

Oost-Vlaanderen

Agentschap Integratie en Inburgering,

Boudewijnlaan 30

1000 Brussel


Ikp: 10615203-1

OE: 10016713

Ondernemingsnr:

0543.307.391O05D00729-04-2015

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina