Protestantse Gemeente Eben-Haëzer Klazienaveen/Nieuw DordrechtDovnload 17.69 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte17.69 Kb.
K

erkgroet

Protestantse Gemeente Eben-Haëzer

Klazienaveen/Nieuw Dordrecht


www.pgeben-haezer.nl

Zondag 26 april 2015

We heten u allen van harte welkom in deze dienst, ook zij die met ons verbonden zijn via andere media.Orde van dienst:

Voorganger : De heer B. Broers Philadelphiadienst Thema: Leve de Koning

Ouderling van dienst : Mevrouw G. Velzing-Hessels

Organist : De heer M. Hof

Collecten : 1e Kerk, 2e Kerk, Uitgang leitjes voor de toren

Welkomstcommissie : Fam. J. Bartelds

Oppasdienst : Marion

Na de dienst drinken we nog gezellig een kopje koffie, thee of limonade in het Jeugdgebouw.Liturgie:

Zie bijlageUit het ziekenhuis:

De heer J. Bloemberg, Laan van het Kwekebos 18/H, 7823 LD Emmen, is weer thuis.

Mevrouw A.J. de Sousa-ten Napel, Van Echtenskanaal NZ 154, is weer thuis.

Mevrouw R. Boelens-Wolters, Van Echtenskanaal NZ 148, is weer thuis.Pastoraat:

De heer B. Broers heeft vakantie van 1 t/m 10 mei. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met mevrouw D. de Jong-Beuker, tel 393043.Bloemengroet:

In ons beleidsplan staat: dat wij een missionaire gemeente willen zijn. Vanuit die gedachte zijn de bloemen met een groet van onze gemeente gegaan naar de fam. Conen, Boeg 3.Vergadering(en):

Donderdag 30 april: Ouderencommissie aanvang half 8.Voor de ouderen en alleen gaanden:

Op Woensdag 29 april houden wij weer ons jaarlijks warm/koud buffet ter afsluiting van het seizoen. De middag begint om half 3 en dan komen de dames Arling.

Het buffet begint om half 6. De kosten zijn € 15,- p/p.

Graag vooraf opgeven bij:

Thie Duiker, tel: 312208; Anja Nell, tel: 312312

U bent allen welkom en neem gerust iemand mee. De Ouderencommissie.Veertig dagen tijd actie 2015. Overdracht van de opbrengst van de actie.
Zoals u weet is de veertig dagen tijd actie 2015 gezamenlijk gehouden door vijf kerken binnen Klazienaveen. Het doel van de actie was de voedselbank.
Omdat het heel lastig is om de overdracht van de actie in één van de vijf kerken te doen is door de veertig dagen tijd commissie besloten om dit op zondagmiddag 3 mei te doen in de grote zaal achter de Eben Haëzer kerk. Aanvang is om 14:00 uur.

Hierbij nodigen wij u/ jullie, die daar bij willen zijn, van harte uit om ook te komen.

De veertig dagen tijd commissie wil de positieve samenwerking tijdens het samenstellen van het veertig dagen tijd boekje en de actie daarna graag op een positieve wijze afsluiten.

De ZWO commissieTulpen/Hospice:

Tijdens de gemeenteavond van jl. maandag konden prachtige tulpen van de Verlengde Noordersloot gekocht worden. De belangstelling was groot en zo kan de diaconie het mooie bedrag van € 72,- overmaken aan het Hospice in Emmen. Alle kopers hartelijk dank hiervoor.Vakantie voor iedereen:

De diaconiecollecte op 3 mei wil de diaconie bestemmen voor het “Hetvakantiebureau”.

“Hetvakantiebureau” organiseert elk jaar ongeveer 60 vakantieweken voor 2500 mensen.

De vakanties zijn voor: senioren, mensen met een beperking, mantelzorgers en hun thuiswonende partners. Vaak ontbreken de middelen voor deze groep om er een week tussen uit te gaan terwijl ze het hard nodig hebben. In de betreffende week zijn er veel vrijwilligers actief om deze mensen ook echt vakantie te geven. Maar het wordt steeds moeilijker om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom vragen we u om de diaconiecollecte op 3 mei te steunen. De diaconie.Nieuws van de beroepinscommissie:

Op zondag 3 mei a.s. zal ds. Slothouber uit Tweede Exloërmond voorgaan in de Eben- Haëzerkerk. Ds. Slothouber is een kandidaat voor de functie van voorganger binnen onze gemeente. Een aantal leden van de beroepingscommissie is al naar een dienst geweest waarin ds. Slothouber voorging. De indruk die de beroepingscommissie heeft van deze man is positief, zodat we zodat we hem gevraagd hebben voor te gaan in onze kerk. De leden van de beroepingscommissie zouden het bijzonder op prijs stellen als u allemaal in deze dienst aanwezig wilt zijn. Komt allen op 3 mei en praat mee over onze mogelijke nieuwe voorganger. Op die manier kunnen we ook uw oordeel over deze voorganger mee laten wegen in ons advies aan de kerkenraad.

Namens de beroepingscommissie, Willem Dorst.


De kerkenraad wenst u een gezegende dienst en een prettige zondag.

Kerkdienst(en):

Zondag 3 mei om 9.30 uur:

Voorganger : ds. F.A. Slothouber

Ouderling van dienst : De heer J. de Wolde

Organist : Mevrouw G. Fictorie-Smeman

Collecten : 1e Diaconie, 2e Kerk, Uitgang leitjes voor de toren

Welkomstcommissie : Fam. R. Rotmensen

Kindernevendienst : gr. 1 en oppas; Paulien en Elsa, gr. 2 en gr. 3 Helma

Jeugdkerk : Rita

Na de dienst bent u welkom om in het Jeugdgebouw onder het genot van een kopje koffie thee of limonade met elkaar na te praten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kopij kerkgroet: Deze kunt u tot donderdag 20.00 uur aanleveren bij M. Stalman, email: msenms@hetnet.nl.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina