Rapportage deelprojectgroep Multi-Agent Systems & Cognitive RoboticsDovnload 44.22 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte44.22 Kb.
Landelijk onderwijsweb kennistechnologie

 1. Rapportage deelprojectgroep Multi-Agent Systems &

 2. Cognitive Robotics

11 Juni 2002, John-Jules Meyer en Nico RoosParticipanten

Frank de Boer UU

Mehdi Dastani UU

John-Jules Meyer UU coördinator CR

Nico Roos UM coördinator MAS

Rineke Verbrugge RUG

Marco Wiering UU

Floris Wiesman UM

Geertje Zwarts RUG

De activiteiten en resultaten van afgelopen periode

In de afgelopen periode is verder gewerkt aan de verschillende taken. Een overzicht van de voortgang kunt u vinden in onderstaand schema. Verder is besloten de taak ‘Self Organizing System’ te schrappen. Een dergelijke taak wordt ook in LOKplus ontwikkeld. Het schrappen van deze taak maakt het mogelijk om meer tijd te besteden aan practicumomgeving voor agenten met een volledige subsumption architectuur.Ontwikkeling van taken

taak

ontwikkelaar

datum gereed

status ontwikkeling

Filosofie over intentiesvan agents

Geertje Zwarts

1/5/02

gepubliceerd

Agentlogica: Cohen & Levesque

Geertje Zwarts

15/5/02

gepubliceerd

Agentlogica: Rao & Georgeff

Geertje Zwarts

15/5/02

gepubliceerd

Agentlogica: KARO

Geertje Zwarts

15/5/02

gepubliceerd

Situation Calculus

Geertje Zwarts

1/7/02

afwerking

Regressie

Geertje Zwarts

1/7/02

afwerking

Het Frame ProbleemGeertje Zwarts

1/7/02

in ontwikkeling

Agentarchitecturen

Geertje Zwarts

1/7/02

in ontwikkeling

Practicum in 3APL

Marco Wiering

juli 2002

afwerking

CSP en Concurrent Constraint Programming

Frank de Boer

Mehdi Dastanijuli 2002

in ontwikkeling

Coalition formation

Nico Roos

mei 2002

gepubliceerd

Communication

Nico Roos

Floris Wiesmanjuli 2002

in ontwikkeling

Evaluation

Nico Roos

may 2002

gepubliceerd

Reactive coordination


Nico Roos

juli 2002

in ontwikkeling

Collectieve intenties

Rineke Verbrugge

augustus 2002

in ontwikkeling

Specificatie van Joined Plans

Rineke Verbrugge

augustus 2002

in ontwikkeling

Taakbeschrijvingen
filosofie over intenties van agentsbeschrijving

Deze opdracht introduceert u in de filosofie over agents, wat zijn agents en wat moeten ze doen. In het bijzonder gaat deze taak over beliefs, desires en intentions van agents. In de filosofie over de cognitieve robotica neemt de filosofie van Bratman een belangrijke plaats in. Hij laat zien dat naast geloof en verlangen ook intenties deel moeten uitmaken van het 'innerlijk' van een agent. In deze opdracht maakt u studie van de filosofie van Bratman over intenties en kijkt u hoe Cohen & Levesque deze filosofie toepassen in hun werk met agents.


taakopdracht

Literatuur lezen en verschillende essayvragen maken
Agentlogica: Cohen & Levesquebeschrijving

In deze opdracht leert u omgaan met de logica die Cohen & Levesque ontworpen voor agents met betrekking tot intenties, desires en beliefs. Het is voornamelijk een lees- en schrijfopdracht met daarbij enkele logica-opgaven.


taakopdracht

Literatuur lezen, verschillende logica-opgaven maken en wat schrijftelijke vragen
Agentlogica: Rao & Georgeffbeschrijving

In deze taak gaat u zich verdiepen in de logica die Rao & Georff ontwikkelden voor het beschrijven vanagents en hun desires, believes en intentions . Deze logica is een combinatie van temporele en modale logica en daarom niet zo eenvoudig.


taakopdracht

De opdrachten bestaan, net als de taak over de logica van Cohen & Levesque, weer uit het lezen van literatuur, logica-opgaven en schriftelijke vragen.
Agentlogica: KARObeschrijving

In deze opdracht gaat u zich bezighouden met het KARO-formalisme. Een logica voor het beschrijven van agents waarin actie, knowledge en belief centraal staan. KARO is een mengsel van dynamische en epistemische logica.


Taakopdracht

De opdrachten bestaan, net als de taak over de logica van Cohen & Levesque, weer uit het lezen van literatuur, logica-opgaven en schriftelijke vragen.Situation Calculusbeschrijving

In deze taak maakt u kennis met situation calculus. Dit is een theorie die gebruikt wordt om over tijd en verandering in een wereld te redeneren en kan worden gebruikt bij agents. Hierbij bestaat een gebeurtenis uit een lineaire opeenvolging van situations of states. Situation calculus is een tweede orde logica bestaande uit drie verschillende elementen: acties, situaties en objecten.


taakopdracht

De taak bestaat uit het beschrijven en afleiden van de situaties, acties en axioma's van een robotje in een eenvoudige wereld..
Regressiebeschrijving

Deze taak is een vervolg op de taak "situation calculus". In deze taak gaat u bezig met regressie, een belangrijke theorie-bewijs-mechanisme voor situation calculus. Het voorziet in een systematische manier om te bewijzen dat een actie theorie terug te brengen is tot een "regressable sentence", die eenvoudig aan de beginsituatie en begindatabase te toetsen is.


taakopdracht

De taak voorziet in enige oefenopgaven en een meer praktijkgerichte opdracht.
Het frameprobleembeschrijving

Het frameprobleem is een zeer bekend probleem in het veld van de AI. In deze opdracht maakt u kennis met dit probleem en ziet u welke oplossingen ervoor worden aangedragen en onderzoekt u wat de betere en mindere kanten van deze oplossingen zijn.


taakopdracht

Het lezen van literatuur en het maken van enige schriftelijke vragen daarbij, bovendien een probleem uit de praktijk waarbij het frameprobleem naar voren komt.
Agentarchitecturenbeschrijving

Als agents wat geavanceerder worden, is een centraal ontwerp van de agent vaak gewenst. Er zijn in de loop der tijd verschillende van deze architecturen onstaan. In deze taak proeft u aan verschillende van deze architecturen en zult u de belangrijkste verschillen en overeenkomsten uitzoeken.


taakopdracht

Verschillende architecturen toepassen op een robotje in een bepaalde situatie.
Communicationbeschrijving

 • Deze taak is gebaseerd op hoofdstuk 8 van het boek "An introduction to MultiAgent systems" van Michael Wooldridge.

 • Een studie handleiding die een aantal aspecten kort bespreekt die niet of in onvoldoende mate in het boek aan de orde komen.

 • Een deel van de FIPA documentatie betreffende de FIPA-protocollen.

 • Een deel van de FIPA documentatie betreffende de Ontlogiën en het gebruik van een Ontologie-server.

Reactieve coordinationbeschrijving

Deze taak behandelt de coördinatie van reactieve agenten. In een multi-agent systeem ‘ontmoeten’ agenten elkaar in een omgeving. Deze ontmoetingen leiden tot interacties die zowel coöperatief als competitief kunnen zijn. Wanneer snelle reacties van de agenten een vereiste is en er geen tijd voor onderhandelingen is, is het wenselijk dat een groep van reactieve agenten volstaat. In deze taak wordt getoond hoe redelijk complexe problemen op efficiënte wijze opgelost kunnen worden met behulp van coördinatie protocollen voor reactieve agenten. De taak wordt ondersteund door een simulatie omgeving voor agenten met een subsumption architectuur. De agenten hebben een volledige subsumption architectuur; meer dan een aantal hiërarchisch geordende processen.


taakopdracht

Bestudeer de syllabus en breng de stof in praktijk met behulp van de practicum-applet. De applet biedt een simulatie omgeving voor reactieve agenten. De agenten hebben een subsumption architectuur. Het gedrag van de agenten kan door u geprogrammeerd worden. Na het laden van de opdrachtomgeving in de applet dient u de agenten op een zodanige wijze te programmeren dat deze in staat het in de opdracht omschreven doel te realiseren.
Evaluationbeschrijving

Deze taak behandelt evaluatie criteria voor het beoordelen van de verrichtingen van een Multi Agent Systeem. Er wordt ingegaan op 1) de verrichtingen van een groep agenten, 2) de verrichtingen van individuele agenten onder strategisch gedrag, en 3) dominante strategieën.


taakopdracht

Bestudeer de syllabus en probeer vervolgens de opgaven. De opgaven bestaan uit het evalueren van combinaties van strategieën van verschillende agenten volgens verschillende criteria.
Coalition formationbeschrijving

Deze taak gaat in op de complexiteit van het formeren van een (optimale)coalitie in een multi agent systeem. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de agenten hun eigenbelang voor opstellen. Coalitie vorming is met name van belang bij agenten die bedrijven vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld agent van verschillende transporteurs, zoals weg lucht en water, die gezamenlijk zorg moeten dragen voor het transport van bepaalde goederen.


taakopdracht

Bestudeer de syllabus
Specificatie van Joined Plansbeschrijving

In dit onderdeel van de cursus beperken we ons tot agenten in een multi-agentsysteem die zich cooperatief gedragen; een prototypische context hiervoor is het gedistribueerd oplossen van problemen. Het is de bedoeling dat de studenten bij het 3APL-practicum ook ervaring krijgen met dit aspect van multi-agentsystemen: ze moeten dan bv. een groep agents implementeren die een team vormen waarmee ze gezamenlijk een plan ontwikkelen en door executie van dat plan een van tevoren gegeven doel bereiken (zo nodig door tussentijds herplannen).


Daartoe worden aan de hand van artikelen verschillende deelonderwerpen behandeld:


 1. Joint plans

De aanpak van joint plans van Grosz en Kraus

Het deel van het boek van Weiss et al. over gedistribueerd plannen
 1. Sociale en collectieve attituden

Het pre-formele artikel van Castelfranchi

Formele artikelen van Cohen, Levesque en Nunes, en van Dunin-Keplicz en Verbrugge
 1. Specificatie van collectief gedrag

Het artikel van Wooldridge en Jennings over de vier stadia van collectief probleemoplossen

Werk van Dignum, Dunin-Keplicz en Verbrugge over teamformatie en reconfiguratie
Collectieve intentiesbeschrijving

Dit is een nieuwe taak waar nog aan begonnen moet worden. De taak zal voor 1 augustus klaar zijn.
Practicum in 3APLbeschrijving

Een practicum voor het programmeren van robots. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van de taal 3APL. De UU is nog bezig met het implementeren van deze taal.

De opdracht zal bestaan uit een korte inleiding op 3 APL en een practicumopdracht.


CSP en Concurrent Constraint Programmingbeschrijving

CSP en Concurrent Constraint Programming • Het maken van opdrachten gerelateerd aan een aantal hoofdstukken van het boek "Concurrent and Real-time Systems (The CSP Approach) van Steve Schneider. Slides van de desbetreffende hoofdstukken worden beschikbaar gesteld.

 • Het maken van opdrachten gerelateerd aan een aantal papers over constraint programming, concurrent constraint programming en hun relaties tot multi-agent systemen. Deze papers worden beschikbaar gesteld.

 • Programeren in concurrent constraint programmeertaal MOZART. De taak is om met een aantal demo's (reed geimplementeerde programma’s in MOZART) te bestuderen en daarna een aantal opdrachten te implementeren. Mozart is vrij beschikbaar op het web.

Voortgang transitie

N.V.T.


Vergelijking planning realisatieDe ontwikkeling van de module MAS&CR ligt redelijk op schema. Er moet nog wat werk gedaan worden maar de verwachting is dat dit op tijd klaar zal zijn.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina